Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Teoretické kurzy

Kurzy specializačního vzdělávání LF UP 2016

obor

kurz

termín

přihlášení

anesteziologie a intenzivní medicína

Předatestační test povinný

21. 10. 2016

přihlásit

gynekologie a porodnictví

Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví I. část a II. část + test

5. – 9. 9. 2016 a 19. – 23. 9. 2016

přihlásit

klinická onkologie

Předatestační kurz klinická onkologie

10. - 21. 10. 2016
NOVĚ VYHLÁŠENO

přihlásit

lékařská genetika

Specializační kurz Psychologie genetického poradenství

10. 11. 2016

 

přihlásit

lékařská mikrobiologie


Klinická mikrobiologie - primární péče

6. 6. 2016

přihlásit

Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů

7. - 8. 6. 2016

přihlásit

ATB politika a činnost ATB střediska

9. - 10. 6. 2016

přihlásit

neurologie

Základy neurologie (zakončený testem)

10. - 21. 10. 2016

 

přihlásit

Základy neurologie POUZE TEST

21. 10. 2016 dopoledne

 

přihlásit

patologie

Základy patologie

7. - 11. 11. 2016

přihlásit

Předatestační stáž patologie – zajišťuje FN Olomouc

 

Místo konání: Ústav klinické a molekulární patologie, TÚ, LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3

 

Cena stáže: 15.000,- Kč

 

Kapacita: 10

12. 9. – 27. 10. 2016

přihlášky -  Mgr. Věra Sukopová, tel. 588 442 326, vera.sukopova@fnol.cz 

odborné dotazy -  prof. MUDr. Z. Kolář, CSc., 585632451, zdenek.kolar@upol.cz

Přihlášku je nutné zaslat do 31. 8. 2016

přihláška zde - http://www.fnol.cz/odborne-staze.asp

radiologie

Angiografie a intervenční radiologie

2.-4.6.2016 místo Velké Losiny (v rámci XXI. pracovního sympozia CSIR ČLS JEP)

přihlásit

traumatologie

Přeatestační kurz v traumatologii

17. - 26. 10. 2016

přihlásit

urologie

Ultrasonografie v urologii

11. 11. 2016

přihlásit

Urodynamické vyšetření

9. 6. 2016 NOVÝ TERMÍN

přihlásit

vnitřní lékařství

předatestační kurz

3. -14 .10. 2016

přihlásit
společné povinné kurzy
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

program

16. 6. 2016

přihlásit

15. 9. 2016 NOVÝ TERMÍN

přihlásit

20. 10. 2016 NOVÝ TERMÍN

přihlásit

10. 11. 2016 NOVÝ TERMÍN

přihlásitLékařská první pomoc

 

program


25. - 27. 5. 2016

ukončeno přihlašování

 

8. - 10. 6. 2016

ukončeno přihlašování

22. - 24. 6. 2016

ukončeno přihlašování

14. - 16. 9. 2016
NOVÝ TERMÍN

přihlásit

19. - 21. 10. 2016
NOVÝ TERMÍN

přihlásit

2. - 4. 11. 2016
NOVÝ TERMÍN

přihlásit

30. 11. - 2. 12. 2016
NOVÝ TERMÍN

přihlásit

Radiační ochrana

program

7. 9. 2016

přihlásit

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

7. - 9. 9. 2016

přihlásit

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

program
2. 6. - 3. 6. 2016

přihlásit

20. - 21. 10. 2016

přihlásit

24. - 25. 11. 2016

přihlásit

8. - 9. 12. 2016

přihlásit

Termíny kurzů 2016 na lékařských fakultách ČR

Harmonogram kurzů a míst konání naleznete zde.

Výukové materiály kurzu Radiační ochrana a ROA

Výukové materiály jsou dostupné po přihlášení zde.

Výukové materiály kurzu Novinky v radiologii

Výukové materiály jsou dostupné po přihlášení zde.

Výukové materiály kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Výukové materiály jsou dostupné po přihlášení zde.

Stránka aktualizována: 03. 08. 2016, Iveta Elišková