Univerzita vyhlašuje sbírku na pomoc studentům a zaměstnancům, kteří se v důsledku války ocitli ve složité životní situaci

Grafika: Žurnál Online
Thursday 14 April 2022, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Žijí, studují a pracují tady s námi, jsou součástí univerzitního společenství a nyní potřebují pomoc. Řeč je o studentech a zaměstnancích z Ukrajiny, kteří působí na UP a jimž válka zcela převrátila život. Mnozí z nich se ocitli bez prostředků a podpory svých rodin. Proto UP připravila veřejnou sbírku, z níž podpoří potřebné.

Na Univerzitě Palackého v současnosti působí více než 160 studentů a pracovníků z Ukrajiny. „Jsou to naši kolegové, studenti, spolupracovníci, kteří se v důsledku války ocitli ve složité životní situaci. Jsou členy akademické obce Univerzity Palackého, a my proto považujeme za svou povinnost jim pomoci. Využíváme různé možnosti podpory a finanční sbírka je jednou z nich. Věřím, že se do ní zapojí i naši absolventi a další příznivci Univerzity Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Studenti a zaměstnanci UP, kteří mají ukrajinské státní občanství, jsou zasaženi válkou vedenou vojsky Ruské federace na území Ukrajiny a potřebují pomoc, budou moci zažádat o podporu pomocí online formuláře, ta jim bude následně vyplacena formou příspěvku z veřejné sbírky.

Univerzita Palackého podporuje studenty a zaměstnance zasažené válkou na Ukrajině různými způsoby. Již dříve studentům nabídla mimořádné stipendium ve výši 10 tisíc korun, o které mohou žádat i opakovaně, a zaměstnancům možnost bezúročné půjčky, nabízí jim také další formy nefinanční pomoci. Vedení UP také rozhodlo, že v průběhu dubna je poskytováno studentům zasaženým válečným konfliktem jídlo v menze zdarma na náklady univerzity.

Přispějte do Fondu pomoci Ukrajině

Podpořte válkou zasažené studenty a zaměstnance UP libovolnou částkou na zvláštní účet vedený u Komerční banky. Děkujeme!

Číslo účtu: 123-6502550237/0100
Variabilní symbol není potřeba.

Po načtení QR kódu v mobilním internetovém bankovnictví se automaticky vyplní platební údaje.

Hodnotu poskytnutého příspěvku do veřejné sbírky lze odečíst od základu daně. Pro vydání potvrzení o poskytnutém příspěvku prosím kontaktujte Mgr. Lenku Doleželovou prostřednictvím e-mailu lenka.dolezelova@upol.cz, telefonu 585 631 018, případně na adrese Univerzita Palackého v Olomouci, sekretariát kvestorky, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)