Kurz spirituality pro veřejnost

pondělí 5. únor 2018, 12:20

Na teologické fakultě pokračuje i v letním semestru akademického roku 2017/2018 kurz spirituality pro veřejnost

Neteologům z řad širší veřejnosti i studentům Palackého univerzity nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci i v letním semestru kurz Večerní studium spirituality. Probíhat bude od 20. února do 24. dubna 2018 každé úterý od 18:10 hodin v aule CMTF (Univerzitní 22, 1. patro).

Pro mnohé z účastníků ucelený kurz přednášek je osvědčenou pomocí k orientaci v duchovním životě a spiritualitě současného světa. Přináší nová témata, i když přednášející zůstávají stejní. Přednášky povedou Luisa Karczubová a Michal Altrichter z Katedry pastorální a spirituální teologie, která kurz pořádá, a také její vedoucí Pavel Ambros.

Co bude jejich obsahem v nastávajícím semestru?

První tematický celek, Filokalie v obraze (KSV/FILOO), povede dr. Luisa Karczubová v čase od 18:10 do 18:55. Pravdy duchovního života sepsané otci se do nás obtiskují nejen slyšením, ale také viděním. Učedníci "pozorují" svého Pána, a tím se učí rozumět všemu, co se slovem nedá vyjádřit. Zaslechnout a uvidět jsou tak dvě komplementární cesty k celistvému poznání.

Druhou přednáškou, od 19:00 do 19:45, provede doc. Michal Altrichter. Paletu témat rámuje jeden výchozí bod: dialog Východu a Západu. Západní a východní přístupy k duchovnímu životu (KSV/ZVDŽ) přiblíží kolega Altrichter zasvěcenými komentáři z textů děl známých osobností křesťanské tradice Východu a Západu. "Dívej se na každého člověka jako na ten největší zázrak," říká Jan Kronštadtský. Přednášky budou navazovat na jeho novou knihu Spirituální teologie. Četbu doprovázejí shrnující praktické otázky a vhodná doplňující četba.

Manželská a rodinná spiritualita podle Amoris Laetitia papeže Františka (KSV/MANŽ) je třetím tematickým blokem večerních setkání, od 19:50 do 20:35. Myšlenky papeže Františka tvoří kompaktní celek živé pastorace. Jedna z nejkrásnějších částí encykliky je kapitola o jedinečnosti a nenahraditelnosti lásky, která je činná.

Všichni zájemci jsou zváni.