Nabídka zaměstnání a vzdělávání pro zájemce o obor neurologie - Krnov

středa 22. listopadu 2017, 10:45 - Text: -tk-

Neurologické oddělení Krnov

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, www.szzkrnov.cz

nabízí možnosti zaměstnání a vzdělávání pro zájemce o obor neurologie.

Informace o pracovišti: Neurologické oddělení - budova B, 1. patro

Struktura oddělení

  • standardní lůžka- 10 pokojů- 2-4 lůžkové, 28 lůžek.
  • neurologická JIP- 5 lůžek + 4 intermediární
  • ambulantní a neurologická laboratorní  část-   ambulance,  EEG, EMG, evokované potenciály, neurosonologie, poradna pro poruchy spánku a spánková laboratoř, poradna pro léčbu botulotoxinem a centrum léčby spasticky
  • 7 lékařů, z toho 6 s atestacemi II st ev specializacemi. Tým sester na lůžkové části, JIP, v ambulancích a laboratořích.

Všechny části na sebe navazují na jednom patře budovy B, moderně zařízené prostory, komfortní pacientské pokoje zázemí pro personál. JIP s monitorovací technikou včetně modulů snímání EEG, UPV, moderně vybavené laboratoře.

Pracoviště zabezpečuje diagnostiku a léčbu v celém oboru neurologie, má navíc specifikace - je iktovým centrem, pracovištěm s neurointezivistikou péčí. Možnosti  video EEG, spánkových vyšetření a léčby botulotoxinem, které nejsou běžné při všech neurologiích v ČR.

Navazují další  klinická pracoviště interna, ARO, chirurgie, ortopedie, urologie, dětské, plicní a lůžková  RHB, RDG s CT, od r. 18 i MR.

Možno přidělení malometrážního služebního bytu, nástupní plat dle tabulek pro státní zdravotnické zařízení  a po zkušební době možnosti navýšení, zajištění přípravy a realizace specializačního vzdělávání, pracoviště s akreditacemi pro vzdělávání lékařů, firemní stravování.

Příjemné pracovní prostředí, příjemné město, největší ve východním podhůří Jeseníků s krásnou přírodou a krajinou a možnostmi volnočasových aktivit.

Pro zájemce o obor neurologie v celé jeho šíři, včetně zájmu o intenzivní péči, iktový program a další navazující speciální neurologické disciplíny.

Možné u primáře oddělení další informace a domluvit si návštěvu.

Kontakt:

Prim MUDr. Vladimír Šigut,  MBA
sigut.vladimir@szzkrnov.cz
tel.: 554 690 360 ev. na oddělení 365