Nemocnice s poliklinikou Havířov příjme lékaře

pondělí 8. leden 2018, 11:23 – Text: AA

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace příjme lékaře - absolventy na níže uvedená pracoviště se zájmem o uvedený obor a předpokladem dalšího vzdělávání v tomto oboru, nástupní plat 29.830 Kč:

 • interna
 • chirurgie
 • psychiatrie
 • infekce
 • dětské
 • neurologie
 • geriatrie
 • cévní chirurgie a angiologie
 • klinická biochemie
 • patologie

Náborový příspěvek ve výši 100.000 Kč (30.000 Kč v 1. výplatě, 70.000 Kč po 3-měsíční zkušební době) pro zájemce o nástup na interní oddělení

 • po absolvování výběrového pohovoru
 • při uzavření pracovní smlouvy na 2 roky. 

Nabízíme:

 • Práce v akreditované nemocnici na akreditovaných pracovištích odpovídajícím požadavkům vzdělávacích programů v příslušných oborech s kompetentními školiteli.
 • Práce ve stabilním vysoce profesionálním kolektivu lékařů i nelékařů dostupných radou i pomocí.
 • Práce na nově zrekonstruovaných lůžkových jednotkách oddělení s rozsahem lůžek 20 - 30 na jednotku.
 • Nástupní plat před zařazením do kmene: 29.830 Kč/měsíc.
 • Dovolená o výměře 5 týdnů+ 1 týden dovolené na rizikových pracovištích.
 • Příspěvek na závodní stravování.
 • Příspěvky zaměstnavatele z FKSP na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, penzijní připojištění.
 • Výše tarifního platu garantovaná zákonem.
 • Dary při pracovních, životních výročích a za bezplatné dárcovství krve.
 • Sleva na nájemném v bytech fa RESIDOMO (bývalé RPG).
 • Možnost ubytování v nemocniční ubytovně (nezařízené).

Bližší informace o jednotlivých pracovištích naleznete na www.nsphav.cz. Žádosti o zaměstnání a strukturované životopisy lze zasílat přímo na primáře uvedených oddělení nebo na oddělení lidských zdrojů viz kontakt.

Kontakt:
Ing. Lenka Feniková, vedoucí oddělení lidských zdrojů
e-mail: lenka.fenikova@nsphav.cz 
tel: 596 491 556, mob.: 734 515 531