David Vrána a kolektiv lékařů vydávají novou knihu - Nádory jícnu a žaludku

úterý 9. říjen 2018, 9:04 – Text: -tk-

Monografie Nádory jícnu a žaludku byla iniciována autorským kolektivem lékařů I.chirurgické kliniky a Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého společně s lékaři dalších oborů, které se podílejí na léčbě tohoto typu nádorového onemocnění. Kniha zdůrazňuje zejména nutnost multidisciplinárního přístupu k nemocným, kterou je možné v plné míře realizovat pouze v rámci Komplexních onkologických center. Fakultní nemocnice Olomouc patří k centrům s dlouholetou tradicí v léčbě nádorů jícnu a žaludku. Publikace je určena široké skupině lékařů, kteří se s tímto onemocněním setkávají v klinické praxi. V knize jsou přehledně zpracovány zejména diagnosticko-terapeutické postupy, vlastní teoretické základy jsou naopak redukovány na nezbytné minimum. Doufáme, že kniha bude užitečným pomocníkem v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů i v běžné klinické praxi.

Za autorský kolektiv

David Vrána