Dvoudenní meeting pomůže mladým vědcům navázat spolupráci napříč obory

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
úterý 19. červen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Prostor pro inspirativní setkání studentů a doktorandů v oborech přírodních věd a medicíny nabídne Meeting mladých vědců. Zájemci, kteří sdílejí nadšení pro vědu a výzkum, jsou zváni do malé posluchárny Teoretických ústavů lékařské fakulty už tento čtvrtek.

Setkání mladých vědců je určeno zejména postgraduálním studentům a začínajícím vědeckým pracovníkům, přijít ale mohou i účastníci SVOČ a ostatní pregraduální studenti lékařské a přírodovědecké fakulty.

„V rámci dvoudenního programu jim budou přednášet zástupci ústavů a klinik lékařské fakulty, vybraných chemických kateder a katedry optiky přírodovědecké fakulty i odborníci z Ústavu molekulární a translační medicíny a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Pozvání přijal také laureát ceny XVIII. Interdisciplinary  Meeting of young life scientists Martin Toul z Masarykovy univerzity,“ přiblížil náplň programu David Novák, doktorand Ústavu lékařské chemie a biochemie LF, který akci připravuje společně se svou kolegyní Lenkou Roubalovou ze stejného pracoviště. Jak doplnil, součástí programu bude i prezentace Nadačního fondu UP, který představí studenti využívající jeho podporu při svých vědecko-výzkumných aktivitách.

Akce je podle obou hlavních organizátorů především jedinečnou příležitostí, jak v rámci Univerzity Palackého získat informace o aktivitách jejích vědeckých pracovišť, zaměřených na excelentní výzkum v oblasti přírodních a lékařských věd. Účastníci se zároveň mohou navzájem inspirovat a navázat případně nové kontakty pro vlastní odbornou práci.

„Dnešní kvalitní výzkum je multioborová záležitost s nároky na moderní a velmi drahé přístrojové vybavení a odborníky s různým zaměřením. Motivací pro organizaci meetingu bylo propojení výzkumných týmů napříč celou univerzitou, snaha vytvořit si přehled, jaká témata se u nás řeší, i vznik nových spoluprací, popřípadě nových projektů,“ uvedla Lenka Roubalová.

Meeting mladých vědců, připravovaný s podporou Nadačního fondu UP, programu SmartUp od Nadace O2 a prorektorky Jitky Ulrichové, se uskuteční ve dnech 21. - 22. června v malé pravé posluchárně Teoretických ústavů LF UP.  Odborný program a diskuze uzavře neformální společenské setkání se zajištěným občerstvením i hudebním doprovodem.

Podrobný program je k dispozici ZDE, další informace najdete na facebooku události.