Lékařská fakulta rozdala Ceny děkana za rok 2017

Jednu z Cen děkana za nejlepší studentskou vědeckou práci v loňském roce obdržela doktorandka Ústavu farmakologie Kristýna Krasulová.
Fotogalerie: Velena Mazochová
pondělí 9. duben 2018, 8:06 – Text: Velena Mazochová

Více než čtyři desítky ocenění udělil děkan lékařské fakulty za významné publikační výsledky a za zvýšení odborné kvalifikace v loňském roce. Ceny děkana obdrželo 14 akademiků a 19 studentů při slavnostním vyhlášení v úvodu jednání fakultní Vědecké rady.

Diplomy a finanční odměny v celkové výši téměř 800 tisíc korun předal letošním laureátům děkan Milan Kolář s gratulací a přáním dalších vědeckých úspěchů. „Chci hlavně poděkovat, protože svou skvělou prací významně přispíváte k prestiži a vysoké vědecké úrovni lékařské fakulty. Daří se nám ji zvyšovat i díky vám,“ zdůraznil děkan.

Ocenění za původní přehlednou vědeckou práci a udělené patenty získalo celkem jedenáct vědeckých pracovníků z Ústavu molekulární a translační medicíny, Ústavu mikrobiologie, z Kliniky zubního lékařství, Hemato-onkologické kliniky a III. interní kliniky. Původní práce byly přitom posuzovány podle zpřísněných kritérií, které fakulta přijala už v loňském roce. Jejich výběr je podmíněn publikováním v odborných periodicích, které jsou podle oborových databází Web of Science řazeny mezi prvních deset procent časopisů s nejvyšším impakt faktorem – v tak zvaném prvním decilu. Letos se mezi ně například zařadily publikace o unikátních objevech protinádorových účinků antabusu nebo obranného mechanismu bakterií vůči nanočásticím stříbra, zveřejněné v Nature a Nature Nanontechnology.

„Naší snahou je vybírat skutečně ty nejlepší, excelentní výsledky, které posilují prestiž a dobré jméno naší fakulty. Často jsou to práce, které vznikají ve spolupráci mezinárodních týmů, což svědčí o tom, že se fakulta kvalitativně posunuje a dokáže se prosadit i v té nejtvrdší mezinárodní konkurenci,“ uvedl proděkan Tomáš Papajík.

Ocenění za nejlepší monografii roku 2017 získala publikace Folikulární lymfom autora Víta Procházky z Hematologicko-onkologické kliniky a v kategorii vědeckých publikací s významným počtem citací byla Cena děkana udělena Janu Václavíkovi z I. interní kliniky – kardiologické. Jeho práce publikovaná v časopise Hypertension  si podle databáze WoS na své konto připsala 171 citací. „Týkala se výsledků naší velké klinické studie, v níž jsme ověřovali novou indikaci staršího a obecně známého léku spironolakton, dříve používaný při léčbě srdečního selhání. Prokázali jsme, že je velmi účinný při terapii pacientů s rezistentní hypertenzí,“ vysvětlil Jan Václavík.

Ceny děkana převzalo také 19 autorů nejlepších studentských vědeckých prací převážně z řad doktorandů. Nejlépe si přitom vedli mladí vědečtí pracovníci z ÚMTM, Ústavu imunologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie. „Oceněni byli jako první autoři prací v impaktovaných časopisech. Je jich hodně, což je dobře, protože jde zároveň o určitý odrazový můstek pro jejich další vědeckou kariéru,“ doplnil Tomáš Papajík.

Děkan letos předal také dvě ceny za zvyšování kvalifikace udělované zaměstnancům, kteří byli jmenováni docentem či profesorem a jejich věk nepřekročil 35, resp. 45 let. Letos si ji převzali Beatrice Mohelníková Duchoňová a David Vávra z Onkologické kliniky, kteří se úspěšně habilitovali na jaře loňského roku.

Ceny děkana jsou udělovány každoročně ve snaze podpořit prestiž vědecké práce a kvalifikační růst členů akademické obce. V kategoriích pro hodnocení významných publikací, monografií a patentů získávají jejich autoři 40 tisíc korun, publikace s významným citačním ohlasem je odměňována 30 tisíci a studentské práce jsou spojeny s mimořádným stipendiem ve výši 10 tisíc korun. Cena děkana LF UP za zvýšení kvalifikace je doprovázena částkou od pěti do padesáti tisíc korun. Loni fakulta rozdala více než tři čtvrtě milionu korun 13 vědeckým pracovníkům a 17 studentům.