Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace na ulici 1. máje bude ukončena 21. 11. 2017

pátek 3. listopad 2017, 8:07 – Text: DA

Do 21. 11. 2017 budou veškeré chodníky, parkovací místa a komunikace kompletně zadlážděny. V současné době probíhají na stavbě pokládky chodníků, kompletační a dokončující práce na veřejném osvětlení, trolejovém vedení a dopravním značení. Objízdné trasy přes náměstí Republiky zůstávají zatím zachovány do ukončení a předání stavby investorovi. Plné obnovení dopravy, tj. spuštění provozu, proběhne 22. 11. 2017.

Pozdější termín ukončení je způsoben rozsahem nepředpokládaných realizovaných stavebních prací a rozsahem prováděného archeologického průzkumu. Výsledkem jsou unikátní nálezy, které se město rozhodlo v ulici prezentovat prostřednictvím bronzového modelu Hradské brány.