Univerzita ocenila celoživotní přínos emeritního přednosty Ústavu imunologie Evžena Weigla

Evženu Weiglovi blahopřál rektor Jaroslav Miller a děkan lékařské fakulty Milan Kolář.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 8. únor 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní přednosta Ústavu imunologie LF a bývalý prorektor Univerzity Palackého Evžen Weigl zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP Pro merito. S přáním dalších aktivních let profesního i osobního života mu ji předal rektor Jaroslav Miller.

Ocenění za celoživotní práci Evžena Weigla pro univerzitu a její lékařskou fakultu inicioval děkan Milan Kolář, který krátce připomněl celoživotní pedagogické a vědecko-výzkumné působení Evžena Weigla na lékařské fakultě od dob jeho absolutoria studia olomoucké medíny až po založení Ústavu imunologie, který jako první přednosta vedl více než dvacet let. „Je krásným příkladem oddanosti lékařské fakultě a celé univerzitě. Pro mne osobně je zároveň vynikajícím učitelem,“ zdůraznil Milan Kolář a vzpomněl na své začátky pomocné vědecké síly, kdy pracoval právě pod vedením Evžena Weigla. „Je mi ctí, že jsem měl tu čest s ním spolupracovat i v dalších letech,“ zdůraznil děkan.

Rektor Jaroslav Miller jubilantovi poděkoval za jeho přínos pro rozvoj fakulty i univerzity a popřál do dalších let hodně zdraví i radosti z práce.  „Přeji vám, abyste ji dělal tak rád, jako minulých téměř čtyřicet let,“ uvedl rektor při předání ocenění a připomněl, že je již druhé v pořadí. „Jednu medaili už máte od jiného rektora, budete na tom tedy podobně jako Martina Sáblíková, která má dvě zlaté olympijské medaile. Vy budete mít dvě zlaté univerzitní,“ dodal rektor.

Evžen Weigl se od počátku svého působení na své alma mater věnoval nejprve biologii a mikrobiologii, později oblasti lidské imunity. Jako zakladatel a první přednosta samostatného Ústavu imunologie vytvořil jeho koncepci s odbornými směry, jako je diagnostika a monitorování léčby neinfekčních imunodeficitů, autoimunní onemocnění včetně revmatických chorob, transplantační imunologie a imunogenetika. Na svém kontě má řadu úspěšně řešených grantových projektů, objevů a patentů, jako jsou například DNA vakcína proti houbovým nebo proti dermatofýzám. Společně se svým týmem rozvíjel model laboratorní infekce lymeské borreliózy, který by umožnil monitorování účinnosti připravované vakcíny.

„Mám z toho dobrý pocit. Ústav imunologie si vydobyl velice solidní postavení mezi ostatními pracovišti a naprosto výsadním způsobem spolupracuje s řadou klinik. V posledních letech - už nikoli mou zásluhou - byl úspěšný v mimořádných grantových projektech, takže je i ekonomicky zabezpečen. O imunologii se dnes říká, že je integrujícím jazykem moderní medicíny a má skutečně stále spoustu věcí před sebou,“ uvedl Evžen Weigl, který na lékařské fakultě stále působí jako pedagog, garant oborů postgraduálního studia a habilitačních řízení i organizátor odborných konferencí. Je také členem její Vědecké rady. „Svůj život jsem skutečně spojil s lékařskou fakultou. Od promoce jsem jí zůstal věrný se všemi peripetiemi, které život přinášel a patřím mezi lidi, kteří po celý život mohli říkat, že chodili do práce se štěstím,“ zdůraznil. „Mám radost, že Univerzita Palackého začíná mít významné jméno v mezinárodním kontextu a přeji jí, aby si toto tempo a dynamický styl rozvoje zachovala.“