Univerzita otevírá dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti zaměstnanců

Repro: Žurnál UP
středa 31. říjen 2018, 8:00 – Text: (red)

Identifikovat míru spokojenosti s prací na Univerzitě Palackého – takový je cíl šetření, které se vedení univerzity rozhodlo uskutečnit ve snaze o zkvalitnění péče o své zaměstnance. První z připravovaných dotazníků se zaměří na hodnocení současných benefitů a podmínek osobního rozvoje. Zaměstnanci jej mohou vyplnit od 1. do 18. listopadu.

Odkaz na dotazník obdrží všichni zaměstnanci prostřednictvím hromadného e-mailu a k dispozici bude také po přihlášení na Portále UP. Otázky jsou zaměřeny na oblast slev, výhod a příležitostí pro další rozvoj, které univerzita v současné době svým zaměstnancům nabízí. „K dobré kultuře vnitřního života každé kvalitní instituce náleží sběr názorů zaměstnanců. S tímto konkrétním šetřením spojujeme naději, že nám zaměstnanci pomohou svými názory dobře nastavit benefity na UP,“ vysvětlil prorektor pro organizaci a rozvoj Jiří Lach.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nepotrvá déle než pět minut. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách oddělení strategie a kvality a na stránkách Žurnálu Online. Pro zmapování všech dalších aspektů a otázek, které by pomohly celkovou míru spokojenosti zaměstnanců vyhodnotit, plánuje vedení univerzity do budoucna v šetření pokračovat.

Oblast péče o zaměstnance a zjišťování jejich zpětné vazby přitom univerzita vnímá jako jednu z největších rezerv v řízení, zvláště v souvislosti se získáním institucionální akreditace, která ukládá vysoké škole povinnost vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činností. Slabé i silné stránky v dosavadním přístupu k hodnocení Univerzita Palackého nyní analyzuje spolu se se zaváděním jednoho z nejpropracovanějších moderních přístupů k měření výkonnosti instituce – tzv. Modelu excelence EFQM ((European Foundation for Quality Management).

„Provedli jsme dotazníkové šetření mezi členy vedení jednotlivých fakult a UP a zjistili jsme, že právě zjišťování systematické zpětné vazby od zaměstnanců je oblastí, v níž má univerzita největší rezervy. Proto zavádíme opatření, která nám pomohou tento stav změnit. Uvědomujeme si totiž, že dosavadní způsoby, jakými může zaměstnanec vyjádřit svůj názor na pracovní podmínky a klima, ve kterém pracuje, jako je například možnost individuálního vystoupení na akademické obci či v senátu, nemusejí vždy poskytnout vedení univerzity ucelený obraz situace, který by vedl k hledání systémového opatření. Proto si od celouniverzitního šetření slibujeme, že nám pomůže odhalit případné opakující se problematické jevy. Na ty se pak můžeme zaměřit a pokusit se o jejich nápravu,“ uvedla k připravovanému dotazníkovému šetření prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová. Jak zdůraznila, vedení univerzity si uvědomuje, že jen spokojení zaměstnanci mohou svou práci vykonávat v kvalitě, která je požadována od univerzity excelentního typu, mezi něž Univerzita Palackého v rámci České republiky patří.