Výběrové řízení na obsazení pozice asistenta na Ortopedické klinice LF UP

středa 31. červenec 2019, 8:19 – Text: -tk-

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

  • Ortopedická klinika
    1 asistenta s úvazkem 0,50

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 30. srpna 2019 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 23.července 2019

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

Zpět