Zástupci International Electrotechnical Commission se poprvé sešli v Olomouci

Prestižní setkání hostila lékařská fakulta.
Foto: Jan Svoboda
pondělí 2. červenec 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Aplikacím ultrazvuku v medicíně bylo věnováno pracovní zasedání Technické komise International Electrotechnical Commission (IEC) TC87 Ultrasonics, které pořádal Ústav lékařské biofyziky lékařské fakulty. Pětidenního jednání, jehož součástí byla i plenární schůze IEC, se zúčastnilo na šest desítek delegátů a řada uznávaných expertů ze 13 zemí světa.

Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission - IEC) sídlící ve Švýcarsku vypracovává a publikuje mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory. Českým partnerem IEC je Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví v Praze. „Technická komise IEC TC87 Ultrasonics má patnáct pracovních skupin v různých oborech aplikací ultrazvuku v průmyslu, námořnictví a zejména v medicíně,“ vysvětlil národní expert v technické komisi IEC TC87 za Českou republiku a hlavní koordinátor setkání Ladislav Doležal z pořádajícího ústavu.

Pozvání do Olomouce přijalo 58 delegátů a hosté z Číny, Japonska, Německa, Brazílie, Ruska, Rakouska a dalších zemí. „Byli mezi nimi zástupci výrobních podniků i odborníci z akademické oblasti a národních fyzikálních laboratoří. Je to příklad účinné spolupráce akademické sféry s praxí,“ uvedl Ladislav Doležal. Jak doplnil, prostřednictvím připojení přenosovým systémem Skype for Business a s využitím audiovizuální techniky LF UP byli některým pracovním jednáním a plenární schůzi přítomni také další experti, především z USA, Anglie a Kanady.

Součástí společenské části programu bylo také přijetí delegátů náměstkem primátora Olomouce Pavlem Urbáškem a prohlídka historických míst v centru Olomouce s průvodcem. „Odborníky na ultrazvuk velmi zaujala zejména prohlídka Englerových varhan v kostele Sv. Mořice s ukázkou jejich zvuku,“ dodal Ladislav Doležal.

Mezinárodní setkání proběhlo ve dnech 18. až 23. června v prostorách lékařské fakulty. Ústav lékařské biofyziky ji připravil pod záštitou prorektora UP pro vnější vztahy Petra Bilíka.

V České republice se plenární zasedání IEC zatím uskutečnilo pouze jednou, a to před deseti lety v Praze. Olomouc se jeho organizace ujala poprvé, a připojila se tak k předchozím pořadatelským městům, jako byly Rio de Janeiro, Moskva, Dillí, Frankfurt, Washington nebo Vídeň. Příští plenární zasedání se bude konat v roce 2020 v Šanghaji.