Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. vyřizování žádostí studentů Všeobecného lékařství ve 4. - 6. ročníku,
  2. poplatky spojené se studiem Všeobecného lékařství ve 4. - 6. ročníku,
  3. udělování stipendií studentům Všeobecného lékařství ve 4. - 6. ročníku,
  4. agenda spojené se státními rigorózními zkouškami studijního programu Všeobecné lékařství,
  5. klinická výuka studentů Všeobecného lékařství,
  6. agenda SVOČ v klinických oborech,
  7. komunikace s vnějšími subjekty, především Statutárním městem Olomouc.