Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a anglické programy

Agenda proděkana

  1. vyřizování žádostí studentů General Medicine a Dentistry,
  2. poplatky spojené se studiem General Medicine a Dentistry,
  3. udělování stipendií studentům General Medicine a Dentistry,
  4. agenda přijímacího řízení studijního oboru General Medicine a Dentistry,
  5. agenda spojená se státními rigorózními zkouškami studijního oboru General Medicine,
  6. uzavírání bilaterálních smluv a smluv v rámci programu LLP (Life Long Programme).