Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci a statutární zástupce děkana

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na LF UP,
  2. agenda spojená s grantovou činností na LF UP, mimo projektů v rámci ESF,
  3. agendy týkající se vnitřní organizace LF UP,
  4. agenda týkající se informačních technologií.