Vysvětlivky použitých značek a zkratek

Počet kreditů u předmětů

 • kr. - kredit
 • * -  na předměty označené hvězdičkou je vázána podmiňující nebo vylučující prerekvizita nebo jsou to předměty dvousemestrální, u kterých je nutné absolvovat výuku v zimním i letním semestru

Rozsah výuky u předmětů

 • S - počet vyučovacích hodin za semestr (případně akademický rok, je-li předmět vyučován v zimním i letním semestru)
 • TS - počet týdnů za semestr ((případně akademický rok, je-li předmět vyučován v zimním i letním semestru)
 • hod/sem - hodin za semestr
 • tyd/sem - týdnů za semestr

Zakončení předmětů

 • Zp - zápočet
 • Ko - kolokvium
 • Zk - zkouška
 • Sri - státní rigorózní zkouška
 • N - předmět bez ukončení (např. pitevní blok)

Doporučený rok předmětu: stanovuje nejnižší možný aktuálně studovaný ročník, od kterého lze předmět zapsat

Doporučený semestr předmětu

 • ZS - zimní semestr
 • LS - letní semestr
 • N - není                                        

Podmiňující předměty (uvedeno pod anotacemi jednotlivých předmětů)

 • tučné písmo - předměty podmiňující absolvováním
 • normální písmo - předměty podmiňující zápisem