Aktuality

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SPECIALIZAČNÍCH OBORŮ (DŘÍVE: ZÁKLADNÍCH OBORŮ) A NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ (CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ) LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ VE VĚCI ZRUŠENÍ STANOVENÉ DÉLKY PLATNOSTI VYBRANÝCH TEORETICKÝCH KURZŮ

Uvedené změny ve vzdělávacích programech nenahrazují původní znění vzdělávacích programů vydaných ve Věstnících MZ v letech 2009-2023. Vzdělávací programy vydané ve Věstnících MZ v roce
2009-2023 se mění pouze v níže uvedených bodech, s výjimkou těchto změn zůstává obsah vzdělávacích programů nadále v platnosti v rozsahu jejich původního znění.

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ ruší stanovenou délku platnosti následujících teoretických kurzů:

  • kurz „Lékařská první pomoc“,
  • kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“,
  • kurz „Radiační ochrana“ a
  • kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek“.

Délka platnosti výše uvedených vybraných teoretických kurzů není od vydání tohoto Věstníku MZ časově omezena.

Více viz Věstník MZČR č. 1/2024

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů

Věstník MZ ČR č. 1/2022

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů gynekologie a porodnictví lékařství (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 4, duben 2019), infekční lékařství (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, prosinec 2018), oftalmologie (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, prosinec 2018), ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 2, únor 2019), otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, prosinec 2018), neurologie (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 5, květen 2019) a soudní lékařství (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3, březen 2019).

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Věstník MZ ČR č. 1/2022

Doporučené standardy zkoušky po ukončení vzdělání v základním kmeni

Koordinační rada specializačního vzdělávání lékařů shrnula základní pravidla pro průběh a obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni v tomto dokumentu.

Doporučení vychází z vyhlášky 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a Metodického opatření Koordinační oborové rady č. 1/2019 pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech.

Manuály k atestační zkoušce a ke zkoušce po kmeni

Atestační zkouška - manuál

Zkouška po kmeni - manuál

Přihlašování na kurzy specializačního vzdělávání LF UP 2022

V sekci Teoretické kurzy se již můžete přihlašovat na kurzy LF UP pro rok 2022, které jsou postupně vyhlašovány.

OPATŘENÍ ke COVID-19

Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Informace ke zkouškám po kmeni na LF UP v Olomouci

Informace ke zkouškám po kmeni na LF UP v Olomouci jsou k dispozici v části Základní kmeny lékařů

Informace o změnách souvisejících s vydáním Novely zákona 95/2004 Sb. účinné od 1.7.2017

Informace o změnách ve specializačním vzdělávání po Novele zákona jsou k dispozici zde.

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. 10. 2019

Vzdělávací programy 2018-2019

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou postupně zveřejňovány vzdělávací programy specializačních oborů. 

Vyhláška č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Lékaři, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 postupují dle Vyhlášky č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která je účinná od 9.10.2018.

Pokud by Vám nešel soubor otevřít přímo z odkazu, najdete Vyhlášku na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

VĚSTNÍK č. 5/2015 - nové vzdělávací programy

K 20. 5. 2015 byly ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie. Dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nové vzdělávací programy nástavbových oborů lékařů, a to: dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie.

Základní oftalmologický kmen

Informace MZ ČR pro obor oftalmologie:

Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie.

Aktuální seznam výkonů základního oftalmologického kmene je ke stažení (.doc) (tabulka slouží jako pracovní materiál do doby, než na základě odborných diskuzí dojde ke konečné úpravě znění logbooku pro obor oftalmologie).

Změna - odborná praxe na neakreditovaných pracovištích dle VP 2005

Věstník č. 1/2013

Dne 22.1.2013 byl uveřejněn Věstník č. 1/2013, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Uvedené změny jsou platné datem vydání.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)