Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Promoce

Promoce absolventů 2016

Po poslední státní rigorózní zkoušce (bez ohledu na úřední hodiny) se studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství přihlásí na studijním oddělení LF UP ke slavnostní promoci, která se bude konat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Při přihlašování na promoci absolventi předloží studijnímu oddělení:

  • a) index
  • b) potvrzení z knihovny LF o vrácení zapůjčených knih
  • c) doklad o úhradě nákladů spojených s promocí ve výši 500,- Kč

Úhrada nákladů spojených s promocí bankovním převodem:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit.


Termíny promocí

Studijní program Zubní lékařství
19. června - 8.30 hod, 9.45 hod, 11.00 hod, 12.15 hod, 13.30 hod, 14.45 hod

Studijní program Všeobecné lékařství
20. června - 8.30 hod, 9.45 hod
21. června - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30 hod, 12.45 hod, 14.00 hod
22. června - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30 hod, 12.45 hod, 14.00 hod

Studijní programy General Medicine, Dentistry – promoce v angličtině
20. června - 11.00 hod, 12.30 hod, 14.00 hod

Promoce budou probíhat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5).


Diamantová promoce 2017

Lékařská fakulta si dovoluje pozvat své absolventy promočního ročníku 1957 na slavnostní Diamantovou promoci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci po (setkání po 60-ti letech), která se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 od 11.00 hodin na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP v Olomouci.

Sraz všech „diamantových absolventů“ se uskuteční 8. dubna 2016 již v 10:00 hodin ve foyer Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci (Hněvotínská 3, Olomouc).

List potvrzení účasti na slavnostní Diamantové promoci“ zasílejte, prosím, na poštovní adresu Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ing. Magda Sedláčková, Hněvotínská 3, Olomouc 779 00, případně e-mailem na adresu magda.sedlackova@upol.cz nejpozději však do 3. března 2017.

Stránka aktualizována: 06. 02. 2017, Alina Antošová