Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Specializované nástavbové kurzy

Volitelný předmět - kategorie C

C001   Metody transformace savčích buněk

 • Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace zde  
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C002   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie)

 • Doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 • anotace zde  
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C003   Terapeutické možnosti kmenových buněk

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., Ústav biologie
 • anotace zde  
 • 3 vyuč. hod., 1 kredit

C004   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (A-teorie)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace zde  
 • 2 vyuč. hod., 1 kredit

C005   Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie

 • Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace zde
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C007   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (B)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace zde  
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C008   Molekulární metody v biomedicíně - mikrobiologie

 • Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie
 • anotace zde
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C009   Molekulární metody v biomedicíně - patologie

 • Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Laboratoř molekulární patologie
 • anotace zde  
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C010   Molekulární metody v biomedicíně - onkologie

 • RNDr. Radek Trojanec, Ph.D., Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika
 • anotace zde  
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity
Stránka aktualizována: 22. 03. 2017, Tomas Kopecny