Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Základní kurz pro studenty DSP na LF UP

Povinně-volitelné předměty (kategorie "B")

Jsou přiznávány 2 kredity za téma. Doktorand je povinen získat minimálně 8 kreditů. Maximálně je přiznáváno 16 kreditů.

1. B001    Práce s literárními databázemi, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D., Dětská klinika LF UP
 • anotace zde

2. B002    Návrh a management vědecko-výzkumného projektu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., přednostka Ústavu Lékařské chemie a biochemie  LF UP
 • anotace zde

3. B003    Etika a legislativa lékařské vědy, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP
 • anotace zde

4. B004    Aplikovaná statistika v biomedicíně, 5 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Ústav lékařské biofyziky LF UP
 • anotace zde

5. B005    Správná klinická praxe, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF UP
 • anotace zde

6. B006    Medicína založená na důkazu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP
 • anotace zde

7. B007    Molekulární metody v biomedicíně 1, 3 vyuč. hod., 2 kredity  

 • Molekulární metody v biomedicíně – mikrobiologie, 1 vyuč. hod.
  Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie LF UP
 • anotace zde  
 • Molekulární metody v biomedicíně – imunologické aspekty, 2 vyuč. hod.
  Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav patologické fyziologie LF UP
 • anotace zde  

8. B008    Molekulární podstata hematologických nádorových chorob, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., přednosta Ústavu biologie LF UP
 • anotace zde  

9. B009    Transfer výsledků a patentová ochrana vědeckých poznatků, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Ing. Filip Auninger, Vědecko-technický park UP
 • anotace zde

10. B010    Prezentační a marketingová kompetence, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Alexander Mencl,  Žurnalistika FF UP 
 • anotace zde  

11. B017    Molekulární metody v biomedicíně 2, 3 vyuč. hod., 2 kredity   

 • Molekulární metody v biomedicíně – patologie, 1 vyuč. hod. 
  Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF UP
 • anotace zde  
 • Molekulární metody v biomedicíně – onkologie, 2 vyuč. hod., 
  RNDr. Radek Trojanec, Ph.D., Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
 • anotace zde  

12. B021   Epidemiologická metodologie, 4 vyuč. hod., 2 kredity            

 • Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., Ústav preventivního lékařství LF UP         
 • anotace zde
Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Alina Antošová