Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Harmonogram studia

2016/2017

Akademický rok: 

1.9.2016 – 31.8.2017

Zimní semestr:

1.9.2016 – 12.2.2017

Výuka v ZS (15 týdnů): 

19.9.2016 – 6.1.2017

Letní semestr:

13.2.2017 – 30.6.2017

Výuka v LS (15 týdnů): 

13.2.2017 – 26.5.2017

Studentská vědecká konference LF UP

16.5.2017

Sportovní den UP (viz poznámka č.1)

10.5.2017

Rektorské volno:

30.12.2016

Děkanské volno:

27.-29.12.2016

Hlavní prázdniny:                               

1.7.2017 – 31.8.2017

Zahájení výuky:                      

19.9.2016

11. semestr Všeobecného lékařství 

12.9.2016

7. semestr Zubního lékařství 

12.9.2016

9. semestr Zubního lékařství 

12.9.2016

Imatrikulace studentů prvních ročníků:

21.9.2016

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

1.7.2016 v 8.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2.-6. ročníků LF UP pro rok 2016/2017

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

1.7.2016 od 10.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

28.7.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2016/2017

- 6.9 2016 od 11.00 hod až 15.9.2016 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahr. studijní pobyt:

- od 21.6.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2016/2017

- od 13.12.2016 od 9.00 hod do 9.2.2017 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku:

- v zimním semestru                        

9.1.2017 – 10.2.2017

- v letním semestru 

29.5.2017 – 30.6.2017

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2015/2016

5.9.2016

za akademický rok 2016/2017

4.9.2017

Den otevřených dveří:               

21.1.2017

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 1.7.2016 do 8.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 1.7.2016 od 10.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 28.7.2016 od 8.00 hod.


2015/2016

Akademický rok: 

1.9.2015 – 31.8.2016

Zimní semestr:

1.9.2015 – 15.2.2016

Výuka v ZS (15 týdnů): 

14.9.2015 – 8.1.2016

Vánoční prázdniny: 

21.12.2015 – 1.1.2016

Letní semestr:

15.2.2016 – 30.6.2016

Výuka v LS (15 týdnů): 

15.2.2016 – 27.5.2016

Studentská vědecká konference LF UP

17.5.2016

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

11.5.2016

Hlavní prázdniny:                               

1.7.2016 – 31.8.2016

 

 

Zahájení výuky:                      

14.9.2015

11. semestr Všeobecného lékařství 

7.9.2015

7. semestr Zubního lékařství 

7.9.2015

9. semestr Zubního lékařství 

7.9.2015

 

 

Imatrikulace studentů prvních ročníků:

16.9.2015

 

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

1.7.2015 v 8.00 hod

 

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2.-6. ročníků LF UP pro rok 2015/2016                     

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

1.7.2015 od 10.00 hod - 10.9.2015 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

30.7.2015 od 8.00 hod - 10.9.2015 do 24.00 hod

 

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2015/2016

- 4.9.2015 od 8.00 hod až 10.9.2015 do 24.00 hod

 

 

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt

- od 23.6.2015 od 8.00 hod do 10.9.2015 do 24.00 hod

 

 

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2015/2016

- od 8.12.2015 od 8.00 hod do 11.2.2016 24.00 hod

 

 

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku:

- v zimním semestru                        

11.1.2016 – 12.2.2016

- v letním semestru 

30.5.2016 – 30.6.2016

 

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2014/2015

7.9.2015

za akademický rok 2015/2016

5.9.2016

 

Den otevřených dveří:               

16.1.2016

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 1.7.2015 do 8.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 1.7.2015 od 10.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30.7.2015 od 8.00 hod.

Stránka aktualizována: 09. 03. 2016, Alina Antošová