Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schváleni děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF LF–B3-6/2011-PN). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši až 4000 Kč za semestr v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci LF–B3-1/2015-PN.

Pro akademický rok 2015/2016 byla výše stipendia v rámci studentské vědecké odborné činnosti a studentské pedagogické činnosti stanovena na 2000 Kč za semestr.


Kontaktní osoba:

Ing. Magda Sedláčková

Referát pro specializační vzdělávání (pracoviště Centesimo)
Tel: 585 632 061

Email: magda.sedlackova@upol.cz

     

Slavnostní předání dekretů SVOČ se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 v 16:00 hodin ve Velké prosluchárně TÚ LF UP v Olomouci.

Pravidla SVOČ pro ak. rok 2016/17

Pravidla SVOČ 2016/17

Pokyny pro zpracování abstraktu naleznete zde.

Podmínky pro zpracování posteru naleznete zde.

Informace k vyhotovení popularizačního článku naleznete zde.

Rules of student research project 2016/17

Abstract - here

Poster - here

Popularization text - here

Témata SVOČ 2016/17

Témata SVOČ pro akademický rok 2016/17 naleznete zde.

Témata SVOČ z AGELu pro akademický rok 2016/17 naleznete zde.

Stránka aktualizována: 17. 10. 2016, Magda Sedláčková