Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Zahraniční mobility

Referát pro zahraniční styky

Ing. Petra Nakládalová
e-mail: petra.nakladalova@upol.cz
tel.: 585 632 015

  

Nahoru

Předpisy vztahující se k uznávání mobilit

  • LF–B3-3/2012 PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit
  • LF –B3-1/2016-PN Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci

Nahoru

Stránka aktualizována: 19. 04. 2016, Alina Antošová