Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

V rámci doktorského studia je akreditováno 24 studijních programů se standardní dobou studia 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá v kreditovém systému podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Stránka aktualizována: 13. 01. 2017, Alina Antošová