Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Spolek lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16:00 hod. v prostorách TÚ LF UP.

Předběžné termíny spolků v roce 2016

Termín

Téma

Pracoviště

5.10.2016

Je pacient středem zájmů v českém zdravotnictví?
Role pacienta ve zdravotnictví založeném na vědeckých důkazech

Ústav sociálního lékařství  a veřejného zdravotnictví

12.10.2016

Traumatologické oddělení FN a LF UP v Olomouci

Nejsme na to sami – aneb společně pro vyléčení pacienta po úrazu

26.10.2016

Novinky v kardiochirurgii

Kardiochirurgická klinika

9.11.2016

Novinky v PET/CT.

Klinika nukleární medicíny

16.11.2016

"Zvláštnosti ortopedické péče o seniory"

Ortopedická klinika

23.11.2016

Nové postupy v léčbě nádorových onemocnění

Onkologická klinika

30.11.2016

Program

Odborný léčebný ústav Paseka

14.12.2016

Program

I. chirurgická klinika

Stránka aktualizována: 24. 11. 2016, Tomas Kopecny