Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta, více viz Směrnice děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (.pdf).

Program celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/2018

Obsah: Paralelní studium předmětů akreditovaných magisterských studijních programů, studijní obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství.

Jazyk: český

Forma programu: prezenční

Standardní délka studia: 1, nejvýše 2 studijní roky 

Podání přihlášky: od 1. července do 31. srpna 2017

Podmínky přijetí: 

  • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
  • splnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
  • uzavření smlouvy o zajištění studia v programu CŽV

Úhrada vzdělávání:  

  • 180 000 Kč – studijní obor Všeobecné lékařství
  • 210 000 Kč – studijní obor Zubní lékařství

Zahájení vzdělávání: 18. září 2017

Ukončení programu: Účastník programu, který úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a zápočty a získal stanovený počet kreditů, může být přijat do řádného studia v akreditovaném studijním programu pouze na základě splnění podmínek stanovených pro přijímací řízení.