Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Kontakt

Adresa:

Děkanát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel.: 585 632 009
fax: 585 632 063
e-mail: klosova@tunw.upol.cz
(sekretariát děkana)

Vyhledávání kontaktů na zaměstnance a studenty UP

Studijní oddělení

Kontaktní osoba pro obsah webových stránek fakulty

Inormace k webovým stránkám UP

Stránka aktualizována: 18. 05. 2016, Daniel Agnew