Vnitřní předpisy a normy LF UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
LF - B1-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 23.3.2021 23.3.2021
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 10.4.2017 19.6.2017
LF-A-21/01 Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci 23.3.2021 24.3.2021
LF - B1-3/2017 Jednací řád Vědecké rady LF UP v Olomouci 10.4.2017 19.6.2017 23.3.2021
LF-B1-5/2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 23.3.2021 24.3.2021
LF-A-21/02-N01 Novela č. 1 Organizačního řádu LF UP 4.5.2022 5.5.2022
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 22.5.2019 1.9.2019
LF-B-19/08-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 9.2.2022 10.2.2022
LF-B1-1/2017-N02 Novela č. 2 Statutu LF UP 17.9.2021 18.9.2021
LF-B1-1/2017-N03 Novela č. 3 Statutu LF UP 8.4.2022 9.4.2022
LF-A-21/02 Organizační řád LF UP 30.6.2021 1.7.2021
LF-A-21/02-ÚZ01 Organizační řád LF UP (I. úplné znění) 4.5.2022 5.5.2022
LF - B1-2/2017 Příloha Statutu LF UP č. 1 - Organizační řád LF UP 10.4.2017 19.6.2017 18.6.2018
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 27.6.2018 6.12.2018
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 22.5.2019 1.9.2019
LF - B1-1/2017-ÚZ01 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 22.5.2019 1.9.2019
LF-B1-1/2017-ÚZ02 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (II. úplné znění) 17.9.2021 18.9.2021
LF-B1-1/2017-ÚZ03 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 8.4.2022 9.4.2022
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 4.6.2019 1.9.2019
LF-B-19/08-ÚZ01 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 26.1.2022 10.2.2022
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 10.4.2017 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
LF - B2-1/2017-MP Dodatek č. 1 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 9.3.2017 9.3.2017 18.4.2018
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 30.11.2018 1.1.2019
LF-B-18/02 Dodatek č. 2 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 15.4.2018 19.4.2018 2.6.2019
LF-B-19/06 Dodatek č. 3 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 23.5.2019 3.6.2019 28.10.2020
LF-B-20/08 Dodatek č. 4 k Metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 27.10.2020 29.10.2020 26.1.2022
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7.5.2014 7.5.2014
LF - B3-2/2012-PN Hodnocení vedoucích pracovníků na LF UP v Olomouci 27.2.2012 27.2.2012 10.1.2019
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25.8.2014 25.8.2014
LF - B2-8/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 5.9.2014 5.9.2014 14.6.2018
LF-B-22/01 Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální a účelové podpory 26.1.2022 27.1.2022
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10.3.2016 10.3.2016 26.1.2022
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29.2.2016 29.2.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016 29.2.2016
LF-B-18/07 Metodický pokyn děkana LF UP pro zpracování znaleckých posudků 20.8.2018 1.9.2018 4.6.2020
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7.5.2014 7.5.2014
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 4.6.2019 6.6.2019
LF - B2-4/2015-RD Pověření na LF UP v Olomouci 1.6.2015 1.6.2015 5.6.2019
LF - B2-3/2014-RD Rozhodnutí děkana LF UP k čerpání sociálního fondu na LF UP v Olomouci 15.4.2014 15.4.2014 12.7.2018
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016 17.10.2016
LF-B-18/05 Rozhodnutí děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 11.7.2018 1.8.2018 31.12.2019
LF-B-19/09 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci Děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.7.2019 11.7.2019
LF - B2-2/2017-RD Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 10.3.2017 10.3.2017 10.7.2019
LF - B2-4/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o vyhlášení děkanského volna na dny 27. - 29. prosince 2016 14.3.2016 14.3.2016 19.10.2017
LF - B2-5/2017-RD Rozhodnutí děkana LF UP o vyhlášení děkanského volna na dny 3., 4. a 7. července 2017 31.5.2017 1.6.2017 19.10.2017
LF - B2-8/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o vyhlášení děkanského volna na pondělí 5. prosince 2016 od 16:00 hod. 21.11.2016 21.11.2016 19.10.2017
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016 13.6.2016
LF-B-20/04 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení metodického pokynu děkana č. LF-B-18/07 4.6.2020 5.6.2020
LF-B-20/06 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-5/2012-PN 21.10.2020 22.10.2020
LF-B-21/05 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání č. LF - B3-4/2012-PN 5.11.2021 4.11.2021
LF - B2-6/2017-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení vnitřních norem 6.11.2017 7.11.2017 1.1.2019
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 27.8.2018 1.9.2018
LF-B-18/13 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP dne 20. listopadu 2018 14.11.2018 15.11.2018 1.1.2019
LF-B-18/10 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. a 28. 12. 2018 11.10.2018 16.10.2018 1.1.2019
LF-B-19/10 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. a 30. 12. 2019 29.10.2019 4.11.2019 1.3.2020
LF-B-22/04 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. až 29. 12. 2022 21.9.2022 22.9.2022 1.1.2023
LF-B-20/07 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 28. až 30. 12. 2020 21.10.2020 22.10.2020 1.2.2021
LF-B-21/03 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 29. a 30. 12. 2021 23.8.2021 24.8.2021 31.1.2022
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 14.1.2019 10.1.2019
LF - B2-7/2016-RD Rozhodnutí o anglických názvech LF UP a jednotlivých pracovišť 1.12.2016 1.12.2016 17.10.2018
LF - B2-1/2013-RD Rozhodnutí o stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované LF UP 2.1.2013 2.1.2013 31.8.2018
LF - B2-1/2010-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy 1.9.2010 1.9.2010 19.10.2017
LF - B2-1/2009-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy 28.12.2009 28.12.2009 19.10.2017
LF - B2-1/2008-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy 15.9.2008 15.9.2008 19.10.2017
LF - B2-5/2005-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy 1.11.2005 1.11.2005 19.10.2017
LF - B2-2/2005-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy 3.5.2005 1.7.2005 19.10.2017
LF - B2-1/2005-RD Rozhodnutí o zrušení vnitřních norem 1.3.2005 1.3.2005 19.10.2017
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18.10.2018 18.10.2018 23.8.2021
LF-B-21/02 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 23.8.2021 24.8.2021
LF - B3-5/2012-PN Směrnice děkana k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění 3.9.2012 3.9.2012 21.10.2020
LF-B-21/01 Směrnice děkana k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku na Lékařské fakultě UP v Olomouci 30.6.2021 1.7.2021
LF - B3-1/2009-PN Směrnice děkana k investicím 1.5.2009 1.5.2009 17.10.2016
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1.12.2009 1.12.2009
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28.6.2012 28.6.2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1.9.2011 1.9.2011
LF-B-21/04 Směrnice děkana k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci studentů LF UP 1.11.2021 2.11.2021 13.7.2022
LF-B-22/02 Směrnice děkana k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci studentů LF UP 13.7.2022 14.7.2022
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 11.2.2020 17.2.2020
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 6.9.2018 1.10.2018
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 26.4.2019 29.4.2019
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 1.6.2018 15.6.2018
LF - B3-2/2015-PN Směrnice děkana LF UP k provedení článku 34 "Hostující profesoři" Statutu Univerzity Palackého v Olomouci v účinném znění 25.11.2015 25.11.2015 10.9.2018
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 14.12.2018 8.1.2019
LF - B3-2/2017-PN Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 22.5.2017 19.6.2017 11.3.2018
LF-B-18/14 - ÚZ01 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 4.6.2019 1.9.2019
LF-B-18/01 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 15.1.2018 12.3.2018 7.1.2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 22.10.2018 1.1.2019
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 22.5.2017 19.6.2017 21.6.2021
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14.1.2014 14.1.2014 1.11.2021
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18.7.2012 18.7.2012 4.11.2021
LF-B-20/05 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.9.2020 9.9.2020
LF-B-20/01 Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.1.2020 8.1.2020 8.9.2020
LF-B-19/12 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 5.12.2019 6.12.2019 7.1.2020
LF-B-19/03 Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 3.4.2019 4.4.2019 5.12.2019
LF-B-18/03 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu UP 18.4.2018 3.5.2018 3.4.2019
LF - B3-1/2015-PN Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu UP 25.11.2015 25.11.2015 3.5.2018
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 28.1.2020 29.1.2020
LF-B-19/13 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 19.12.2019 1.1.2020 28.1.2020
LF-B-22/03 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 18.7.2022 19.7.2022
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 16.8.2018 1.9.2018
LF - B3-7/2012-PN Směrnice děkana pro konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 24.9.2012 24.9.2012 16.2.2020
LF-B-19/11 Statut Ceny děkana LF UP 31.10.2019 4.11.2019
LF-B-19/02 Statut Ceny děkana LF UP 25.1.2019 31.1.2019 3.11.2019
LF - B3-2/2016-PN Statut ceny děkana LF UP 17.10.2016 17.10.2016 30.1.2019

Zavřít stránku