Přednáška upozornila na potřebu a rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné

Renata Urbanová při diskuzi o paliativní péči. Foto: Martin Višňa
úterý 22. leden 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Lékaře, zdravotníky, studenty medicíny i další zájemce přilákala na lékařskou fakultu přednáška z cyklu Medicína a smrt. Během ní představily své zkušenosti a práci v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné stipendistky Nadačního fondu Avast Renata Urbanová z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL a ředitelka mobilního hospice Nejste sami Kateřina Tichá.

Lékařka Renata Urbanová přiblížila publiku v téměř plné posluchárně vznik podpůrného týmu kliniky, který se o nevyléčitelně nemocné pacienty stará. „Přes veškeré pokroky v léčbě stále nemocní na krevní nemoci a komplikace umírají. Přitom vývoj nemoci je velmi nevyzpytatelný. Dvě třetiny hemato-onkologických pacientů umírají v nemocnici a my se o ně musíme umět postarat. Najít ten správný způsob péče je ale velice těžké, proto jsem se rozhodla doplnit si vzdělání a posílit tým kliniky o atestovaného paliatra,“uvedla Urbanová, která se připravuje na atestaci.

Díky stipendijnímu programu Nadačního fondu Avast mohla absolvovat několik předatestačních stáží.  S pomocí Centra paliativní péče uspořádali pro lékaře na klinice semináře zaměřené na komunikaci závažných zpráv, zdravotní sestry a ošetřovatelky absolvovaly kurzy rozvoje podpůrné a paliativní péče. Klinika začala spolupracovat s mobilními hospici, kaplany, s paliatry fakultní nemocnice. S týmem spolupracuje i psycholog, sociální sestra, farmakolog nebo nutriční specialista.

„Naší zásadou je, aby nemocný a jeho rodina byli součástí týmu. Základem práce je stanovení plánu péče, kdy v otevřeném rozhovoru s nemocným diskutujeme, co je pro něj ve zbývajícím čase důležité. Měli jsme mladého pacienta s neléčitelnou leukémií, kterému jsme pomohli splnit jeho poslední přání, sňatek s jeho dlouholetou přítelkyní, matkou jejich malého syna. Manželi se stali čtyři dny před jeho úmrtím,“ zmínila konkrétní případ Renata Urbanová.

Nový předmět

Tým kliniky a další specialisté se také podílejí na výuce nového předmětu Paliativní medicína II, který stipendistka garantuje a který mohou absolvovat studenti medicíny v pátém ročníku. „Cílem je, aby student pochopil, jak komunikovat s nemocným na konci života a s jeho rodinou, aby získal empatický přístup a další praktické dovednosti. Chceme předmět učit interaktivně na případech nemocných, zahrnuty budou i stáže v hospici nebo na nemocničním oddělení,“ představila předmět.

Fungování mobilního hospice Nejste sami, který poskytuje komplexní specializovanou paliativní péči v domácím prostředí, pak posluchačům přiblížila jeho ředitelka Kateřina Tichá. Tato nezisková organizace je registrovanou zdravotní službou, které pomáhá terminálně nemocným pacientům trávit poslední dny svého života v kruhu svých blízkých, tedy doma. Jeho založení v roce 2016, v době, kdy tu podobná služba nefungovala, bylo extrémně složité. Tichá se ve svém vystoupení nevyhnula ani tématu dětské paliativní péče, když vzpomněla jednu z prvních malých pacientek, která zemřela na nádor centrální nervové soustavy, a poukázala tak na komplexnost a multidisciplinaritu péče.

V diskuzi, která na vystoupení obou stipendistek navázala, se poté mluvilo o dostupnosti paliativní péče, jejím financování a úhradách od zdravotních pojišťoven nebo také o užívání léčebného konopí coby prostředku tišícího bolest. 

Stipendijní program

Přednáška o paliativní péči na Olomoucku byla součástí cyklu Medicína a smrt pořádaného Nadačním fondem Avast a Centrem paliativní péče. Své zkušenosti během něj prezentují  stipendisté programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship, který podporuje rozvojové projekty v paliativní péči. Jeho první ročník aktuálně absolvuje 21 lékařů, zdravotních sester nebo sociálních pracovníků.

„Na jaře vyhlásíme druhý ročník programu, zacílený na zkušenější odborníky, kteří se chtějí dále věnovat seberozvoji. Nabízíme finanční podporu na dva roky s tím, že stipendistům dáváme poměrně volnou ruku, jak si svůj program navrhnou, jaké kurzy, stáže či cesty do zahraničí do něj zahrnou. Sami si také stanoví, čeho chtějí během programu dosáhnout, a to je pak i měřítkem jejich vlastní úspěšnosti,“ uvedla ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast Martina Břeňová. „Naším cílem je, aby paliativní péče byla samozřejmou součástí života,“ dodala.