Mise Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Naše poslání

Posláním LF UP v Olomouci je zajistit výchovu studentů magisterských a doktorských studijních programů k budoucí lékařské, zdravotnické a výzkumné praxi a zajistit postgraduální vzdělávání lékařů v souladu s nejnáročnějšími profesními standardy a aktuálními poznatky lékařské vědy a etiky, zaměřenou na člověka, jeho zdraví a potřeby, společnost a životní prostředí; identifikovat a hledat odpovědi na principiální otázky mechanismů vzniku, prevence a terapie nemocí z pohledu klinického, základního i translačního výzkumu a na regionální, národní a mezinárodní úrovni vyvíjet aktivity podporující zdraví jedince a blaho společnosti.

Naše vize

Cílem je rozvíjet fakultu jako úspěšnou, atraktivní, mezinárodně uznávanou vědecko-pedagogickou základnu pro excelentní biomedicínský výzkum a výchovu lékařů a zdravotníků schopnou přijmout a šířit poznatky vědy a humanity do blízkého i širokého okolí.

Naše hodnoty – rozumem a srdcem

Tradice lékařského vzdělávání od roku 1778

Vysoký standard lékařského a zdravotnického vzdělávání a výzkumu

Rovné příležitosti bez rozlišení národnostní, etnické, genderové, religiózní a sociální příslušnosti studentů i členů akademické obce

Široká spolupráce v rámci fakulty a univerzity; začlenění do národních i mezinárodních edukačních a výzkumných projektů

Úzká spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními poskytujícími kvalitní zázemí pro klinickou výuku

Plná identita a kompatibilita magisterských a doktorských studijních programů v národním a anglickém jazyce

Podpora mezinárodní výměny studentů

Otevřenost a podpora novým nápadům a vizím výzkumu a studia, podpora individuality a excelence

Podpora celoživotního vzdělávání a šíření vědění mimo prostor fakulty a univerzity

Podpora zdravého životního stylu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)