Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta, více viz Směrnice děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (.pdf).

Program celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020

Obsah: Paralelní studium předmětů akreditovaných magisterských studijních programů: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství.

Jazyk: český

Forma programu: prezenční

Standardní délka studia: 1, nejvýše 2 studijní roky 

Podání přihlášky: od 1. července do 31. srpna 2019

Podmínky přijetí: 

  • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
  • splnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
  • uzavření smlouvy o zajištění studia v programu CŽV

Úhrada vzdělávání:  

  • 180 000 Kč – studijní obor Všeobecné lékařství 
  • 210 000 Kč – studijní obor Zubní lékařství

Zájemci o studium oboru Všeobecné lékařství mohou žádat na Krajském úřadě Olomouckého kraje o dotaci ve výši 180 000 Kč na úhradu úplaty za celoživotní vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bližší informace zde.

Zahájení vzdělávání: 16. září 2019

Ukončení programu: Účastník programu, který úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a zápočty a získal stanovený počet kreditů, může být přijat do řádného studia v akreditovaném studijním programu pouze na základě splnění podmínek stanovených pro přijímací řízení.