Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Proděkan pro specializační vzdělávání

Agenda proděkana

 1. agenda specializačního vzdělávání
 2. organizace kmenových a atestačních zkoušek
 3. záležitosti lékařů zařazených do specializačního vzdělávání na LF UP

Životopis

Narozen: 6. února 1954, Vyškov

Vzdělání:

 • 1969-1973 Čtyřleté gymnazium v Olomouci-Hejčíně, ukončené maturitou s vyznamenáním
 • 1973-1979 Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, všeobecný směr, promoce summa cum laudae
 • 1983 specializace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1988 specializace z vnitřního lékařství II. stupně
 • 1993 obhajoba kandidátské dizertační práce z vnitřního lékařství - nefrologie (CSc.)
 • 1995 Tříměsíční studijní pobyt v Univerzitní nemocnici McGill university, Montreal, Kanada
 • 1998 obhajoba habilitační práce v oboru vnitřní lékařství - nefrologie, docent vnitřního lékařství
 • 2000 specializace z nefrologie
 • 2011 jmenován profesorem v oboru vnitřní nemoci

Zaměstnán na LF UP v Olomouci:

 • 1988 - 1998 odborný asistent III. interní kliniky LF UP v Olomouci
 • 1998 - 2011 docent vnitřního lékařství III. interní kliniky LF UP
 • 2011 - dosud profesor vnitřního lékařství III. interní kliniky LF UP
 • Od 1.1.2012 vedoucí katedry chorob vnitřních III LF UP

FN Olomouc:

 • 1980 - 1986 sekundární lékař I. interní kliniky
 • 1986 - 1988 ordinář pro hemodialýzu III. interní kliniky
 • 1988 - 2011 vedoucí lékař nefrologického oddělení III. interní kliniky FN Olomouc, zástupce vedoucího TC FN Olomouc
 • Od 1.1.2012 přednosta III. interní kliniky FN a LF UP

Členství v odborných společnostech:

 • 1980 Česká lékařská společnost
 • 1980 Spolek lékařů JEP v Olomouci
 • 1980 Česká internistická společnost
 • 1986 Česká nefrologická společnost - čestné členství
 • 1998 Česká transplantační společnost
 • 1994 European renal association
 • 1994 European dialysis and transplant association
 • 2002 European society for organ transplantation

Členství ve výborech a komisích odborných společností:

 • 1998 školitel vědeckých aspirantů (Ph.D.) na LF UP Olomouc v oboru vnitřní nemoci
 • 2000 člen redakční rady časopisu Biomedical Papers
 • 1998 - 2008 člen revizní komise výboru České transplantační společnosti
 • 2006 - 2010 člen výboru České nefrologické společnosti
 • 2008 člen oborové rady PGS studia na LF UP Olomouc "vnitřní nemoci"
 • 2004 člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství
 • 2006 člen zkušební komise pro atestace v oboru nefrologie
 • 2005 - 2017 člen akreditační komise MZ ČR v oboru nefrologie
 • 2009 člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
 • 2012 - 2015 člen oborové komise č. 10/I IGA MZ ČR
 • 2012 člen vědecko-výzkumné komise LF UP
 • 2014 - 2017 člen odborného kolegia MZ ČR
 • 2014 krajský konzultant České internistické společnosti ČLS JEP
 • 2015 člen Vědecké rady LF UP
 • 2015 garant specializačního vzdělávání pro obor vnitřní lékařství na LF UP
 • 2015 člen akreditační komise pro obor vnitřní lékařství
 • 2015 člen zkušební komise pro aprobační zkoušky MZ ČR
 • 2015 místopředseda SOR pro obor vnitřního lékařství

Publikační a přednášková činnost:

136 publikací, 335 přednášek (z toho více než 100 na konferencích v zahraničí nebo akcích s mezinárodní účastí), 4 monografie - hlavní autor, 8 monografií - vybrané kapitoly

1 skriptum - vybrané kapitoly

Scopus: Citace 570, HI: 13

 

Olomouc 30.5.2019

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)