Klinika nukleární medicíny

Personální složení

 

Přednosta

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

588 444 260


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Lenka Henzlová, Ph.D.

588 444 278


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Lenka Henzlová, Ph.D.

588 444 278


Pracovník odpovědný za organizaci výuky General Medicine

odb. as. MUDr. Lenka Henzlová, Ph.D.

588 444 278


Sekretářka

Mgr. Lenka Konečná

588 444 262

Ostatní členové

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
MUDr. Martin Doležílek
MUDr. Veronika Ičová
MUDr. Iva Metelková, Ph.D.
MUDr. Libuše Quinn
Mgr. Pavel Karhan
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

Adresa

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Historie kliniky

Klinika nukleární medicíny zajišťuje na Lékařské fakultě UP Olomouc již od r. 1963 výuku nukleární medicíny, nejprve v 5. roč., později ve 4. roč. všeobecného směru. V rámci LF bylo pracoviště v r. 1959 začleněno do katedry lékařské fyziky a nukleární medicíny, v r. 1964 převedeno do III. katedry chorob vnitřních, od r. 1971 bylo součástí II. katedry chorob vnitřních. V r. 1977 se pracoviště stalo součástí nově zřízené katedry lékařské biofyziky a nukleární medicíny, jejímž vedením byl pověřen doc. MUDr. M. Wiedermann, CSc., tehdejší přednosta KNM. Později bylo začleněno do katedry radiologie, nukleární medicíny a radioterapie. Samostatným pracovištěm LF se stalo v roce 1994, kdy byl přednostou KNM jmenován doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, PhD. O roku 2012 byl přednostou KNM doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., od r. 2023 prof. MUDr. Milan Kamínek, PhD.

Pedagogická činnost

Katedra nukleární medicíny zajišťuje výuku nukleární medicíny na LF UP Olomouc - 7. a 8. semestr všeobecného směru. Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. a doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. jsou členy oborové rady pro postgraduální doktorandské studium v oboru "Zobrazovací metody".

Pracovníci katedry nukleární medicíny LF UP se také podílí na výuce subkatedry nukleární medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha. Pracovníci KNM se také podílejí na výuce nukleární medicíny na FZV LF UP Olomouc.

Výukové programy pro studenty LF

Otázky ke zkoušce v nukleární medicíně:

Vědeckovýzkumná činnost

Onkologie:

  • zobrazování maligních tumorů pomocí PET/CT a SPECT/CT
  • detekce sentinelových uzlin
  • terapie nádorů

Nukleární kardiologie:

  • diagnostický a prognostický význam perfuzní scintigrafie myokardu
  • viabilita myokardu
  • kvantitativní analýza perfuze a funkce pomocí SPECT

Radiační ochrana v nukleární medicíně:

  • směrné hodnoty pro lékařskou expozici ionizujícímu záření při specializovaných diagnostických vyšetřeních

Záněty:

  • dif. diagnostika aseptického a infekčního uvolnění totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)