Všeobecné lékařství - verze 2018

Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 6. ročníku

Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách

Studium: Prezenční
Limit: 360 kreditů
Prerekvizity Verze 2018 (.pdf)

Povinné předměty

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
CJA/VCB11 Latina a lékařská terminologie 4 0S+0S+30S Zp,Zk 1 ZS/LS
BIO/VCA11 Biologie 0 30S+45S+0S Zp 1 ZS
LBF/VCA11 Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika 0 30S+30S+0S Zp 1 ZS
LCH/VCA11 Lékařská chemie 7 45S+15S+0S Zp,Zk 1 ZS
NAN/VCA13 Normální anatomie 1 0 60S+60S+0S Zp 1 ZS
NAN/VCA14 Normální anatomie - pitevní blok 1 0 0S+30S+0S Zp 1 ZS
BIO/VCB11 Biologie 13* 30S+30S+15S Zp,Zk 1 LS
HIE/VCB11 Histologie a embryologie 1 5 30S+45S+0S Zp 1 LS
KAR/VCB11 První pomoc 2 15S+6S+0S Ko 1 LS
LBF/VCB11 Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika 10* 30S+30S+0S Zp,Zk 1 LS
LCH/VCB19 Biochemie 1 2* 30S+45S+0S Zp 1 LS
NAN/VCB14 Normální anatomie - pitevní blok 2 0* 0S+30S+0S Zp 1 LS
NAN/VCB15 Normální anatomie 2 15* 60S+45S+0S Zp,Zk 1 LS
PVL/VCB71 Etické základy komunikace pro odbornou praxi 2 0S+10S+5S Ko 1 LS
PLE/VCA81 Základní výkony ve zdravotnictví 1 1* 0S+16S+8S Zp 2 ZS
CJA/VCA21 Angličtina 1 0* 0S+0S+30S Zp 2 ZS
FYZ/VCA11 Fyziologie 0* 45S+45S+15S Zp 2 ZS
HIE/VCA12 Histologie a embryologie 2 8* 45S+45S+0S Zp,Zk 2 ZS
LCH/VCA21 Biochemie 2 12* 60S+30S+30S Zp,Zk 2 ZS
PSY/VCA13 Lékařská psychologie 1 0* 15S+15S+0S Zp 2 ZS
CJA/VCB21 Angličtina 2 4* 0S+0S+30S Zp,Zk 2 LS
FYZ/VCB12 Fyziologie 16* 45S+45S+15S Zp,Zk 2 LS
IN0/VCB12 Klinická propedeutika 1 6* 45S+45S+10S Zp,Zk 2 LS
MIK/VCB11 Mikrobiologie 1 3* 30S+30S+0S Zp 2 LS
PLE/VCBP1 Základní výkony ve zdravotnictví - klinická praxe 1* 0S+150S praxe+0S Zp 2 LS
PLE/VCB81 Základní výkony ve zdravotnictví 2 2* 0S+16S+8S Ko 2 LS
PSY/VCB13 Lékařská psychologie 2 3* 15S+15S+0S Zp,Zk 2 LS
CH0/VCA11 Klinická propedeutika 2 3* 0S+21S+16S Ko 3 ZS
IN2/VCA22 Vnitřní lékařství 1 0* 0S+37S+30S Zp 3 ZS
MIK/VCA12 Mikrobiologie 2 6* 30S+30S+0S Zp,Zk 3 ZS
PAT/VCA11 Patologie 0* 45S+60S+0S Zp 3 ZS
PFY/VCA11 Patologická fyziologie 0* 30S+45S+0S Zp 3 ZS
PVL/VCA13 Sociální lékařství a lékařská etika 2 0S+0S+30S Zp 3 ZS
ST1/VCA11 Základy zubního lékařství 1 0 0S+0S+10S Zp 3 ZS
FAR/VCB11 Farmakologie 1 3* 30S+45S+0S Zp 3 LS
IN2/VCB22 Vnitřní lékařství 1 5* 0S+37S+30S Zp 3 LS
KIM/VCB12 Lékařská imunologie 3* 0S+12S+14S Zp 3 LS
PAT/VCB11 Patologie 14* 60S+60S+0S Zp,Zk 3 LS
PFY/VCB12 Patologická fyziologie 12* 30S+60S+0S Zp,Zk 3 LS
PLE/VCBP2 Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře 1* 0S+1TS praxe+0S Zp 3 LS
PVL/VCB11 Epidemiologická metodologie; EBM 1* 0S+0S+12S Zp 3 LS
PVL/VCB32 Komunikace s pacientem v praxi 1* 0S+0S+7S Zp 3 LS
ST1/VCB11 Základy zubního lékařství 2 1* 0S+4S+0S Zp 3 LS
CH1/VC012 Chirurgie 1 6* 0S+100S+26S Ko 4 ZS/LS
IN1/VC012 Vnitřní lékařství 2 5* 0S+79S+41S Zp 4 ZS/LS
KOZ/VC013 Dermatovenerologie 3* 9S+30S+15S Zp,Zk 4 ZS/LS
LGE/VC012 Lékařská genetika 2* 0S+10S+20S Zp,Zk 4 ZS/LS
NEU/VC012 Neurologie 5* 0S+72S+18S Zp,Zk 4 ZS/LS
NEU/VC042 Klinická rehabilitace 1* 0S+10S+10S Zp,Zk 4 ZS/LS
PRL/VC011 Pracovní lékařství 2* 0S+8S+22S Ko 4 ZS/LS
PSY/VC022 Psychiatrie 5* 18S+48S+24S Zp,Zk 4 ZS/LS
PVL/VC012 Epidemiologie 1 3* 0S+0S+60S Zp 4 ZS/LS
PVL/VC041 Sociální lékařství 1 1* 0S+0S+24S Zp 4 ZS/LS
RAD/VC012 Radiologie a nukleární medicína 4* 0S+46S+24S Zp,Zk 4 ZS/LS
SLP/VC011 Soudní lékařství 3* 0S+28S+14S Zp,Zk 4 ZS/LS
TVL/VC042 Tělovýchovné lékařství 1* 0S+13S+18S Zp,Zk 4 ZS/LS
FAR/VCA13 Farmakologie 2 5* 30S+45S+0S Zp,Zk 4 ZS
INF/VCA11 Infekční nemoci 1 0* 0S+21S+9S Zp 4 ZS
KIM/VCA13 Klinická imunologie a alergologie 2* 0S+6S+9S Zp,Zk 4 ZS
CH1/VCBP2 Praxe z chirurgie 1* 0+2TS praxe+0 Zp 4 LS
INF/VCB12 Infekční nemoci 2 3* 0S+9S+9S Zp,Zk 4 LS
DET/VC014 Pediatrie 6* 34S+104S+60S Zp 5 ZS/LS
DET/VC091 Pediatrie 0* 0+0+0 Sri 5 ZS/LS
KAR/VC023 Anesteziologie a intenzivní medicína 5* 0S+43S+20S Zp,Zk 5 ZS/LS
NCH/VC011 Neurochirurgie 2* 0S+0S+18S Ko 5 ZS/LS
OCC/VC011 Oftalmologie 3* 12S+36S+0S Zp,Zk 5 ZS/LS
ONK/VC011 Klinická onkologie 2* 0S+24S+0S Zp,Zk 5 Zp,Zk
ORL/VC011 ORL 3* 0S+24S+24S Zp,Zk 5 ZS/LS
ORT/VC011 Ortopedie 3* 30S+30S+20S Zp,Zk 5 ZS/LS
PGY/VC011 Gynekologie a porodnictví 1 5* 0S+70S+20S Ko 5 ZS/LS
PVL/VC023 Epidemiologie a sociální lékařství 3* 0S+0S+34S Zp 5 ZS/LS
PVL/VC091 Epidemiologie, právo a sociální lékařství 0* 0+0+0 Sri 5 ZS/LS
SLP/VC022 Medicínské právo 1* 0S+0S+2S Zp 5 ZS/LS
URG/VC023 Urgentní medicína 3* 5S+24S+10S ZP.Zk 5 ZS/LS
URO/VC012 Urologie 6* 27S+42S+21S Zp,Zk 5 ZS/LS
IN3/VCA12 Vnitřní lékařství 3 5* 5S+30S+25S Zp,Zk 5 ZS
IN3/VCB12 Vnitřní lékařství 3 4* 5S+30S+25S Zp 5 LS
PGY/VCBP2 Praxe z porodnictví a gynekologie 1* 0+2TS praxe+0 Zp 5 LS
CH0/VC025 Chirurgie 2 16* 1TS+2TS+2TS praxe Zp 6 ZS/LS
CH1/VC093 Chirurgie 0* 0+0+0 Sri 6 ZS/LS
IN0/VC041 Vnitřní lékařství 4 24 1TS+7TS+1TS Zp 6 ZS/LS
IN0/VC091 Vnitřní lékařství 0* 0+0+0 Sri 6 ZS/LS
PGY/VC013 Gynekologie a porodnictví 2 10* 2TS praxe+40S+20S Zp 6 ZS/LS
PGY/VC091 Gynekologie a porodnictví 0* 0+0+0 Sri 6 ZS/LS
PLE/VC031 Akutní stavy v medicíně 6* 0S+48S+48S Ko 6 ZS/LS
PLE/VC042 Všeobecné praktické lékařství 2* 0S+0S+5S Zp 6 ZS/LS
PLE/VC052 Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech 2* 0S+19DS praxe+2S Zp 6 ZS/LS

Povinně volitelné předměty - odborné

(volba minimálně 12 kreditů)

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
RAD/VCB30 Radiologický obraz normálních struktur 1 2* 0S+0S+12S Ko 1 ZS
RAD/VCA31 Radiologický obraz normálních struktur 2 2* 0S+0S+12S Ko 1 LS
BIO/VCB41 Klinická biologie a molekulární medicína 3* 0S+0S+28S Zp,Zk 2 LS
NAN/VCB21 Klinická a topografická anatomie 3* 0S+30S+15S Ko 2 LS
PFY/VCB41 Imunogenetika a její aplikace v praxi 3* 5S+4S+5S Zp 2 LS
HEO/VC061 Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii 2 3S+3S+0S Ko 3 ZS/LS
TVL/VCA21 Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny 2 0S+4S+12S Zp 3 ZS/LS
TVL/VC061 Primární prevence v praxi 3 0S+5S+10S Zp 3 ZS/LS
LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví 2 0S+8S+7S Ko 3 ZS
PFY/VCA43 Osteoimunologie 2* 0S+0S+8S Zp 3 ZS
PFY/VCB42 Aktuální problematika markerů 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
CH1/VC062 Intenzivní medicína 3* 0S+0S+10S Ko 4 ZS/LS
KAR/VC052 Léčba akutní a chronické bolesti 2 0S+0S+8S Zp 4 ZS/LS
LBF/VCB41 Aplikační software pro lékařskou praxi 4* 0S+15S+0S Ko 4 ZS/LS
MIK/VC051 Kazuistiky antibiotické léčby 3* 0S+0S+14S Ko 4 ZS/LS
MIK/VC061 Interpretace mikrobiologických vyšetřovacích postupů 2* 0S+0S+10S Ko 4 ZS/LS
MIK/VC071 Virologické kazuistiky 1* 0S+0S+5S Ko 4 ZS/LS
LBF/VC041 Klinická biofyzika 3* 15S+0S+15S Ko 4 ZS
PAT/VC021 Klinicko-patologické semináře 3* 0S+0S+14S Zp,Zk 4 ZS
PLE/VCA83 Základní výkony ve zdravotnictví 3 - klinická stáž 3* 0S+56S+12S Zp 4 ZS
PVL/VC033 Komunikace s handicapovanými pacienty 2* 0S+4S+2S Zp 4 ZS
KIM/VCA51 Biologická léčba - základy teorie a praxe 4* 0S+0S+16S Zp 4 LS
LCH/VCA62 Laboratorní diagnostika v klinické praxi 4* 0S+0S+25S Ko 4 LS
NUM/VCA11 Nukleární kardiologie 2 0S+4S+4S Ko 4 LS
NUM/VCB21 PET/CT 2 0S+4S+4S Ko 4 LS
HEO/VC051 Aktuální problémy v hemostáze 2 7S+0S+1S Ko 5 ZS/LS
MIK/VC031 Péče o pacienta v sepsi 4* 0S+0S+12S Ko 5 ZS/LS
ONK/VC051 Paliativní medicína 1 2* 0S+3S+3S Zp 5 ZS/LS
FAR/VCA21 Klinická farmakologie 0* 0S+0S+15S Zp 5 ZS
PLI/VC021 Diagnostika a terapie infekcí dýchacích cest 3* 0S+0S+8S Ko 5 ZS
DET/VC031 Diagnostika a terapie autoimunitních chorob 2 0S+0S+9S Ko 5 LS
FAR/VCB21 Klinická farmakologie 4* 0S+0S+15S Ko 5 LS
HEO/VC031 Paliativní medicína 2 5* 0S+10S+10S Ko 5 LS
IN3/VC041 Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství 3* 0S+0S+16S Ko 5 LS
ORT/VCB21 Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii 2 0S+4S+4S Ko 5 LS
PLI/VCB12 Nové trendy v léčbě plicních nemocí 3* 0S+0S+8S Ko 5 LS

Volitelné předměty

(volba minimálně 16 kreditů)

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
DLF/VC051 SVOČ - aktivní účast 1 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
DLF/VC052 SVOČ - aktivní účast 2 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
DLF/VC053 SVOČ - aktivní účast 3 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
LBF/VCA21 Základy lékařské přístrojové techniky a biostatistiky 3* 0S+0S+30S Zp 1 ZS
LBF/VCB31 Lékařská přístrojová technika 3* 0S+0S+30S Zp 1 LS
CJA/VC051 Němčina 3 3* 0S+0S+30S Zp 2 ZS/LS
CH1/VC021 Kurz chirurgické první pomoci 2 0S+0S+6S Zp 2 ZS/LS
IN2/VC055 Diabetologie - programová léčba diabetu 3 0S+40S+0S Zp 2 ZS/LS
MTM/VCB31 Forenzně genetická vyšetření 2* 0S+0S+8S Zp 2 ZS/LS
CJA/VCA61 Portugalština 1 0* 0S+0S+30S Zp 2 ZS
CJA/VCA71 Italština 1 0* 0S+0S+30S Zp 2 ZS
DLF/VC031 Popularizace medicíny 2 0S+8S+0S Zp 2 ZS
LBF/VC089 Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ 3 0S+10S+10S Zp 2 ZS
CJA/VCB61 Portugalština 2 3* 0S+0S+30S Zp 2 LS
CJA/VCB71 Italština 2 3* 0S+0S+30S Zp 2 LS
HIE/VCB21 Základy histochemie 1* 0S+0S+4S Zp 2 LS
KAR/VC051 První pomoc pro náročné 3* 0S+28S+0S Zp 2 LS
LBF/VCB42 3D tisk v medicíně 2 0S+4S+3S Zp 2 LS
PAT/VCB41 Metodické základy patologie 3* 0S+0S+14S Zp 2 LS
CJA/VC041 Angličtina 3 3* 0S+0S+30S Zp 3 ZS/LS
DLF/VC011 Lékařská praxe 1 6 0+10TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC012 Lékařská praxe 2 4 0+8TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC013 Lékařská praxe 3 2 0+4TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC014 Lékařská praxe 4 1 0+2TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC021 Zahraniční lékařská praxe 1 6 0+10TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC022 Zahraniční lékařská praxe 2 4 0+8TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC023 Zahraniční lékařská praxe 3 2 0+4TS+0 Zp 3 ZS/LS
DLF/VC024 Zahraniční lékařská praxe 4 1 0+2TS+0 Zp 3 ZS/LS
HEO/VC063 Umění v medicíně: praktický workshop 1 0S+0S+3S Zp 3 ZS/LS
LBF/VC051 Výpočetní technika a lékařská informatika 3* 0S+0S+30S Zp 3 ZS/LS
MIK/VC021 Semináře z klinické mikrobiologie 3* 0S+0S+15S Zp 3 ZS/LS
MIK/VC041 Přednáškové večery Spolku lékařů v Olomouci 2* 0S+0S+12S Zp 3 ZS/LS
TVL/VC063 Výživa v praxi 4* 0S+4S+12S Zp 3 ZS/LS
TVL/VC064 Praktická výuka pohybových aktiviti 2* 0S+4S+3S Zp 3 ZS/LS
LCH/VCA41 Enzymologie v medicíně 2 0S+0S+8S Zp 3 ZS
LCH/VCA61 Tuková tkáň jako endokrinní orgán 2 0S+0S+8S Zp 3 ZS
LCH/VC071 Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví 2* 0S+0S+8S Zp 3 ZS
PSY/VCA42 Psychohygiena pro mediky 2* 6S+0S+6S Zp 3 ZS
IN2/VC051 Punkční techniky ve vnitřním lékařství 1 0S+4S+0S Ko 3 LS
KOZ/VCB12 Diferenciální diagnostika, klinika a léčba kožních névů, prekanceróz a nádorů 1* 0S+0S+4S Zp 3 LS
LCH/VCB52 Mikrobiom a jeho úloha v lidském organismu 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
PAT/VCB31 Molekulární patologie 3* 0S+0S+15S Zp 3 LS
PSY/VCB41 Relaxace a imaginace v psychiatrii 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
HEO/VC071 Jak číst krevní obraz v klinické praxi? 2* 0S+0S+8S Ko 4 ZS/LS
HEO/VC072 Jak hodnotit výsledky krevního srážení v praxi? 2* 0S+0S+8S Ko 4 ZS/LS
CH1/VC031 Základy chirurgického šití 1* 0S+4S+0S Zp 4 ZS/LS
CH1/VC063 Základy popáleninové medicíny 1* 2S+2S+0S Zp 4 ZS/LS
CH2/VC051 Základy plastické chirurgie 1 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
CH2/VC062 Moderní trendy v cévní chirurgii 2 0S+0S+8S Ko 4 ZS/LS
IN1/VCA41 Kurz praktické echokardiografie 2* 0S+0S+8S Ko 4 ZS/LS
IN1/VCA51 Kurz invazivní a interferenční kardiologie 2 0S+0S+10S Zp 4 ZS/LS
IN1/VC021 Pokračovací kurz kliniky EKG 2 0S+0S+8S Zp 4 ZS/LS
IN1/VC031 Kurz praktické angiologie 2 0S+0S+6S Zp 4 ZS/LS
IN1/VC071 Kardiostimulace, implantabilní kardiovertery-defibrilátory 1* 0S+5S+0S Zp 4 ZS/LS
IN2/VC041 Přínos endoskopie pro diagnostiku a léčbu v interním lékařství 2 0S+4S+5S Ko 4 ZS/LS
MIK/VC081 Vedení antibiotické léčby dle zásad Antibiotic Stewardship 3* 0S+0S+10S Ko 4 ZS/LS
NEU/VCB21 Myoskeletální medicína v neurologii 2 0S+0S+6S Zp 4 ZS/LS
ONK/VC012 Prevence a včasná diagnost. zhoubných nádorů 1 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
ONK/VC021 Psychologické aspekty v péči o pacienta 1* 1S+0S+3S Zp 4 ZS/LS
PFY/VC021 Patofyziologické semináře 2* 0S+0S+10S Zp 4 ZS/LS
PLE/VC021 Semináře z praktického lékařství 1 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
PVL/VC032 Klinická etika 2 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
RAD/VC021 Praktická sonografie 2 0S+8S+0S Zp 4 ZS/LS
RAD/VC041 Interpretace nálezů zobrazovacích metod 1* 0S+4S+0S Zp 4 ZS/LS
TRA/VC041 Dětské zlomeniny 2 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
TVL/VC062 Speleoterapie 1* 0S+1DS+0S Zp 4 ZS/LS
FAR/VC042 Moderní biologická a hormonální farmakoterapie 2* 0S+0S+8S Ko 4 ZS
LGE/VC021 Vzácná onemocnění - kasuistiky z genetické ambulance 1* 0S+0S+4S Zp 4 ZS
MTM/VCA21 Zvířecí modely lidských nemocí 2* 0S+0S+10S Zp 4 ZS
FAR/VCB31 Metabolismus léčiv 2 0S+0S+8S Zp 4 LS
HIE/VCB41 Přehled základních etap nitroděložního vývoje člověka 3* 0S+0S+12S Zp 4 LS
IN2/VCB31 Základy klinické výživy a intenzivního metabolismu 2 0S+0S+6S Ko 4 LS
IN2/VCB61 Infektologie v gastroenterologii 2 0S+0S+6S Ko 4 LS
IN2/VCB62 Vybrané kapitoly z gerontologie 2 0S+0S+8S Zp 4 LS
MTM/VCB61 Molekulární medicína / onkologie 2 0S+0S+8S Zp 4 LS
NUM/VCB22 Radiofarmakologie a vývoj farmak 2* 0S+4S+4S Ko 4 LS
ORL/VC031 Vybrané kazuistiky v otorinolaryngologii 1 0S+0S+4S Zp 4 LS
PAT/VCA51 Epigenetika nádorových onemocnění 3* 0S+0S+15S Zp 4 LS
PAT/VC022 Vybrané kapitoly hematopatologie 3* 0S+0S+15S ZP 4 LS
TVL/VC052 Psychosomatická medicína 2* 0S+0S+8S Zp 4 LS
UCH/VCB11 Ústní a čelistní chirurgie pro všeobecné lékařství 3* 0S+5S+8S Ko 4 LS
FAR/VC041 Aktuální problémy farmakoterapie 2* 0S+0S+10S Zp 5 ZS/LS
HEO/VC021 Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk 2* 3S+0S+2S Zp 5 ZS/LS
CH1/VC051 Chirurgická gastroenterologie 1 0S+0S+4S Zp 5 ZS/LS
CH2/VC011 Miniinvazivní metody v chirurgii 1 0S+0S+4S Ko 5 ZS/LS
CH2/VC021 Chirurgie endokrinních žláz 1 0S+0S+4S Ko 5 ZS/LS
CH2/VC063 Cévní přístupy k hemodialýze 2 0S+2S+6S Zp 5 ZS/LS
ONK/VCA31 Molekulární onkologie pro praxi 1* 1S+0S+3S Zp 5 ZS/LS
ORL/VC021 Trenažér chirurgie spánkové kosti 1 0S+4S+0S Zp 5 ZS/LS
TRA/VC021 Chirurgie zápěstí a ruky 1* 0S+0S+4S Zp 5 ZS/LS
TRA/VC031 Principy ATLS 1* 0S+0S+4S Ko 5 ZS/LS
TRA/VC061 Moderní způsoby osteosyntézy 1 0S+0S+4S Zp 5 ZS/LS
DGZ/VC051 Tvorba odborných publikací v digitální medicíně 4* 0S+15S+15S Zp 5 ZS
KCH/VC061 Současné možnosti kardiochirurgie 1 0S+0S+4S Zp 5 ZS
OCC/VC021 Moderní trendy v oftalmologii 1* 0S+0S+4S Zp 5 ZS
OCC/VC041 Problematika kontaktních čoček, Diabetes mellitus 1* 0S+0S+4S Zp 5 ZS
OCC/VC051 Traumatologie oka, využití ultrazvuku v oftalmologii 1* 0S+0S+4S Zp 5 ZS
PVL/VC034 Komunikace s osobami se sluchovým postižením 2* 0S+6S+0S Zp 5 ZS
DET/VC063 Dětská kardiologie 3* 8S+4S+0S Ko 5 LS
KIM/VCB52 Vakcinace 2* 0S+0S+10S Zp 5 LS
ORL/VCB41 Diagnostika a léčba poruch sluchu 1 3S+0S+1S Zp 5 LS
PGY/VCB43 Resuscitace novorozence 2* 0S+3S+4S Zp 5 LS
TVL/VC051 Balneologie 2* 0S+0S+8S Zp 5 LS

Za celé studium musí student získat nejméně 16 kreditů za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jiného oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)