Centesimo

O nás

CENtrum TElemedicíny a SIMulátorů Olomouc CENTESIMO, které v červnu 2014 otevřela lékařská fakulta slouží pregraduální i postgraduální výchově.

"Simulátory a telemedicína mají velkou budoucnost, zejména proto, že pomocí těchto moderních metod můžeme ukázat studentům klinické situace, které by v běžném provozu prakticky neviděli, a hlavně by si nemohli vyzkoušet, jak se v této situaci chovat," uvedl děkan Milan Kolář, který otevření centra zahajoval.

Nesmrtelný SIMIR

Hlavní součástí centra je simulátor SIM Man 3G, kterého pracovníci centra pojmenovali Simir podle známé nesmrtelné postavy policisty v seriálu Kobra 11.

Jedná se o sofistikovaný celotělový simulátor, který umožňuje napodobit téměř všechny projevy nemocného člověka a reagovat na aplikovanou léčbu i podávaná farmaka podobně jako živý pacient.

Význam simulační výuky

Centrum Centesimo spojuje výuku jak akutní medicíny, tak i resuscitace pro široký okruh zájemců.

Jeho součástí je i VTEC (Výcvikové, tréninkové a edukační centrum), jež vzniklo za podpory evropských fondů.

V dalších místnostech centra jsou umístěny tréninkové simulátory základních výkonů ve zdravotnictví, gynekologické a porodnické simulátory a trenažéry včetně možnosti využití přednáškové audiovizuální techniky.

Simulátory

Společnost S&T Plus je již od roku 1999 spolehlivým dodavatelem lékařské přístrojové techniky pro široké spektrum oborů. V roce 2008 navázala spolupráci s norskou firmou Laerdal, která patří mezi světově nejvýznamnější výrobce pacientských simulátorů, figurín a pomůcek pro ZZS a urgentní medicínu.

Společnost Laerdal byla založena v roce 1940 v Norsku. Od původního výrobního programu dětských hraček se záhy přesunula k výrobě tréninkových figurín pro nácvik první pomoci a postupně rozšířila výrobu i na nejrůznější pomůcky pro záchranáře a oddělení intenzivní péče / urgentní příjmy.

Pacientský simulátor SimMan 3G

Tento pacientský simulátor umožňuje provádět úplný a nepřetržitý zdravotnický scénář počínaje zraněním pacienta, v kterémkoli místě, dále péčí o pacienta během přepravy a konče péčí o pacienta v nemocnici. Bezdrátová a absolutně autonomní simulace není omezována umístěním simulátoru.

Porodnický simulátor SimMom

SimMom je vyspělý celotělový porodnický simulátor s přesnou anatomií pro profesionální porodnický trénink, s možností manuálního i automatického módu průběhu porodu.

Novorozenecký simulátor SimNewB

Simulátor SimNewB je navržen tak, aby vyhovoval učebním požadavkům kurzů v oblasti novorozenecké akutní medicíny a resuscitace a nabízí úplné autentické a souhrnné simulační řešení ve svém oboru. Funkce zahrnují šest přednastavených pacientských úrovní v rozsahu od zdravého po nemocného novorozence.

Resusci Anne Simulator

Tento celotělový simulátor slouží k rozšíření možností osnovy výuky různého záchranného zdravotnického personálu a je perfektní učební pomůckou pro nemocnice, akutní lékařství a vojenský personál, a také pro výuková střediska. Nabízí pro základní výuku klíčové simulační funkce včetně vysoce kvalitních dýchacích cest, spontánního dýchání, EKG, živé defibrilace, nitrožilní aplikace, krevního tlaku a hlasových, plicních a srdečních ozev.

Centesimo v akci

Mimo aktivní spolupráci při výuce studentů Lékařské fakulty UP se pracovníci Centesima účastní různých veřejných akcí popularizujících lékařskou práci, vědu a výzkum a vztah k vlastnímu zdraví. Zde jsou některé z nich:

Dětská univerzita

Je celoroční volnočasové neformální vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 6 do 19 let. Probíhá nad rámec povinné školní výuky a obsahuje prvky "hry" na studium na vysoké škole.

Noc vědců

Noc vědců je jedna z akcí, která přibližuje vědu veřejnosti a ukazuje, že věda může být i zábavná. Vždy až do půlnoci jsou přístupné prostory běžně nepřístupných laboratoří a zařízení.

Zdravé srdce Hané

Je již tradiční každoroční akcí Nadačního fondu Pro srdce Hané a je věnována výuce laické resuscitace a propagaci zdravého životního stylu.

Postgraduální kurzy

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči - vzdělávací akce pro odbornou veřejnost pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory a organizovaná s finanční podporou edukačního grantu Baxter Czech. s r.o.

Workshopy se zahraničními lektory

Dr Marcus Rall je zakladatelem a ředitelem Institutu pro záchranu pacientů (InPASS) a respektovaným záchranářským expertem.

  • Studoval medicínu v Tübingenu, Kolíně nad Rýnem, Würzburgu a v USA (St. Joseph Mercy Hospital, Michiganská univerzita, Ann Arbor & Brigham & Women's Hospital, a také v MGH, Harvard University, Boston) a paralelně se studiem pracoval jako záchranářský technik v Kolíně, Würzburgu a jako team leader v hasičském sboru v Reutlingenu
  • 17 let pracoval jako anesteziolog a lékař na urgentním oddělení ve fakultní nemocnici v Tübingenu
  • Vedl několik výzkumných projektů v oblasti záchranářství a týmové spolupráce s využitím simulátorů
  • Absolvoval kurz simulační medicíny v Bostonu a pracoval jako trenér instruktorů v týmu Harvardského centra pro zdravotnickou simulaci

S podporou svého týmu a mezinárodních partnerů, Marcus Rall vycvičil více než 2,500 instruktorů simulační medicíny zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale i v Itálii a jinde.

Simulační kurz akutních stavů v anesteziologii na CENTESIMO

19. 6. 2019

První workshop simulační medicíny pro mladé lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM FN Olomouc se uskutečnil ve středu 19. 6. 2019 v prostorách Simulačního a medicínského centra SIMECE a CENTESIMA na LF UP v Olomouci.

Po krátkém seznámení s týmem lektorů a programem workshopu následovalo seznámení se simulátorem SimMan 3G. Lektoři kurzu připravili jednu situaci týkající se perioperační komplikace v průběhu plánované operace a jednu úlohu řešící zhoršení stavu pacienta na JIP po prodělaném operačním výkonu. Byly určeny tříčlenné skupiny, ve kterých danou úlohu řešili vždy dva lékaři a jedna sestra. Simulace probíhaly současně na dvou pacientských simulátorech. Frekventanti simulačního kurzu tak mohli uplatnit své znalosti jak z anesteziologické péče, tak z intenzivní medicíny. Podle principů simulační medicíny se každá situace následně rozebrala s lektorem kurzu v rámci debriefingu. Hodnocení workshopu lékaři bylo pozitivní a všichni projevili zájem se účastnit dalších simulačních tréninků.

"Podobné akce budeme chtít opakovat i v budoucnu. Díky vedení FNOL a výborné spolupráci s LF UP máme možnost využít druhý pacientský simulátor i nejnovější simulátor umělé plíce. Významně se tak rozšířily naše možnosti simulace stavů, které zahrnují patologie v plicích a dýchacích cestách", sdělila přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Olga Klementová, Ph.D. "Díky podpoře vedení kliniky KARIM budeme ve workshopech na podzim pokračovat, protože chceme nadále zlepšovat týmový přístup k řešení krizových stavů u našich mladých lékařů. Poděkování za zdárný průběh akce patří lektorům, technikům a zdravotním sestrám," doplnil vedoucí Simulačního a medicínského centra SIMECE MUDr. Bronislav Klementa.

Kde nás najdete?

Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností je situováno v přízemí pravého křídla staré budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého a je přístupné i přes vstup z Hněvotínské ulice do nové přístavby budovy TÚ (viz spodní obrázek) a pak spojovací chodbou do staré části TÚ.

Adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Kontakt: Ing. Luděk Kaprál, tel: 585 632 864, e-mail: ludek.kapral@upol.cz 

GPS: 49.586752, 17.235799

Mapa

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)