Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2024/2025

Středa 15. květen 2024, 14:40

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2024/2025 

1 místo pro studentskou pedagogickou sílu na každém z těchto ústavů / klinik:

 • Ústav biologie
 • Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav veřejného zdravotnictví
 • Ústav soudního lék. a medicínského práva
 • I. chirurgická klinika
 • II. chirurgická klinika – cévně-transplant.
 • I. interní klinika - kardiologická
 • II. interní klinika – gastroenterolog. a …
 • III. interní klinika – nefrolog., revmat. a …
 • Dětská klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a …
 • Klinika chorob kožních a pohlavních
 • Klinika nukleární medicíny
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie …
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika psychiatrie
 • Klinika tělovýchovného lékařství a ….
 • Klinika ústní, čelistní a obličej. chirurgie
 • Klinika zubního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Radiologická klinika
 • Traumatologická klinika
 • Urologická klinika                                               
 • Centrum telemedicíny, simulátorů a ….

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu nebo kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů/klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské pedagogické síly obdrží ze stipendijního fondu odměnu  ve výši max. 2000,-  Kč za semestr +  nad rámec odměny ze stipendijního fondu může ústav/klinika podat návrh na výplatu odměny ze svých provozních prostředků.

Studenti, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu/klinice do  31.05.2024.

Z přihlášených studentů vybere ústav/klinika jednoho uchazeče, kterého oznámí do 14.6.2024 studijnímu oddělení fakulty. Studentské pedagogické síly následně schvaluje děkan fakulty.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)