Nabídka práce na místo sanitáře na Ortopedické klinice

čtvrtek 11. leden 2018, 9:45 – Text: -tk-

Fakultní nemocnice Olomouc

přijme sanitáře Ortopedické kliniky na DPP/DPČ (zástup za dlouhodobou PN)

Požadavky:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře (§ 42) dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 • např. v případě studenta:
 1. magisterského studijního programu všeobecné lékařství se jedná konkrétně o absolvování minimálně 3 semestrů tohoto studia + úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu,
 2. střední zdravotnické školy, musí mít student oboru zdravotnický asistent (praktická sestra) absolvovány minimálně 3 ročníky denního nebo 4 ročníky dálkového studia,
 • praxe v oboru výhodou,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Hlavní pracovní činnosti:

pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Nabízíme:

 • možnost získat praktické zkušenosti a dozvědět se spoustu zajímavých informací z oblasti ortopedie přímo v prostředí pracoviště,
 • pracovní poměr realizovaný formou dohody o provedení práce (v rozsahu maximálně 300 hod. / rok, či dohody o pracovní činnosti (v rozsahu maximálně 80 hod. / měsíc).

Nástup do pracovního poměru možný od 15. února 2018 (předpokládaná délka spolupráce 3 - 6 měsíců, příp. dle dohody).

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis,
 • fotokopii výpisu z rejstříku trestů.

Písemné přihlášky je třeba doručit na Personální úsek FNOL, Mgr. Michaela Natálie Konečná, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: michaelanatalie.konecna@fnol.cz.

 

Mgr. Jaroslav Lhoťan
personální náměstek FNOL