Úřední deska

Oznámení

Aktuality Akademického senátu LF

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Výběrová řízení

21. 2. 2018

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení pro Děkanát LF UP na obsazení pracovní pozice s pracovním úvazkem 1,00/40 hod. týdně: Právník fakulty Náplň práce: Příprava a připomínkování...

Doručování veřejnou vyhláškou

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Harmonogram studia

2017/2018

Akademický rok: 

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Zimní semestr

1. 9. 2017 – 11. 2. 2018

Letní semestr

12. 2. 2018 – 31. 8. 2018

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 – 9. 2. 2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11. 9. 2017 – 9. 2. 2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

18. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

11. 9. 2017 – 22. 12. 2017

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 1. 6. 2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

12. 2. 2018 – 1. 6. 2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

29. 1. 2018 – 6. 4. 2018

Studentská vědecká konference LF UP

15. 5. 2018

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

9. 5. 2018

Rektorské volno

29. 12. 2017

Děkanské volno

27. - 28. 12. 2017

Hlavní prázdniny                             

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018

Imatrikulace studentů prvních ročníků

20. 9. 2017

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

30. 6. 2017 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

30. 6. 2017 od 13.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

27. 7. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

5. 9. 2017 od 11.00 hod až 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 20. 6. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2017/2018

od 12. 12. 2017 od 9.00 hod do 8. 2. 2018 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

28. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

28. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

4. 6. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2. 1. 2018 – 26. 1. 2018

- v letním semestru 

9. 4. 2018 – 29. 6. 2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2016/2017

4. 9. 2017

za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

Den otevřených dveří:               

20. 1. 2018

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 30. 6. 2017 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 30. 6. 2017 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2017 od 9.00 hod.

2018/2019

Akademický rok: 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Zimní semestr

1. 9. 2018 – 10. 2. 2019

Letní semestr

11. 2. 2019 – 31. 8. 2019

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

10. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 21. 12. 2018

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

28. 1. 2019 – 5. 4. 2019

Studentská vědecká konference LF UP

14. 5. 2019

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

15. 5. 2019

Rektorské volno

31. 12. 2018

Děkanské volno

27. - 28. 12. 2018

Hlavní prázdniny                             

1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

Imatrikulace studentů prvních ročníků

19. 9. 2018

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

29. 6. 2018 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

29. 6. 2018 od 13.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

26. 7. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- 4. 9. 2018 od 11.00 hod až 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 19. 6. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2017/2018

od 11. 12. 2018 od 9.00 hod do 7. 2. 2019 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

3. 6. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2. 1. 2019 – 25. 1. 2019

- v letním semestru 

8. 4. 2019 – 28. 6. 2019

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

Den otevřených dveří:               

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 29. 6. 2018 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 29. 6. 2018 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 26. 7. 2018 od 9.00 hod.

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Výsledky přijímacího řízení

Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky.

Magisterské studijní programy

Statistické vyjádření (.doc)

Přijímací zkoušky konané dne 13.6.2017 - výsledky

Magisterské studijní programy

Statistické vyjádření

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 28.2.2018, u kterých bude platba nejpozději do 9. března 2018 spárována s e-přihláškou.  

Administrativní poplatek: 650,- Kč / studijní obor
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2018

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 30.3.2018.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2018. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další). 

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 30.3.2018. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (viz www.cps.upol.cz).

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní obory, Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro obor Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro obor Zubní lékařství.
 • Pro každý obor je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2018/2019 bude ukončeno na počátku měsíce září 2018. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na http://www.medicineinolomouc.com/.

Kód
programu
Studijní programFormaTitulRPPP
M5103General MedicineprezenčníMUDr.680
M5111DentistryprezenčníMDDr.520

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2018/19 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 15.1.2018 do 14.5.2018

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 15. května 2018 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 22. května 2018 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Povinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2017 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2018 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh:
Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Administrativní poplatek:  650 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (toto není adresa pro zasální tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2018. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa - zápis se koná od 30. 6. 2017 od 13.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do 30.6.2017 do 8.00 hod splněné (a tedy ve STAGu zapsané!) všechny výsledky kontroly povinných předmětů (tj. se statutem "A"), které jsou zakončené zkouškou (tj. hodnocení A-E). Zapisují se předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa - zápis se koná od 27. 7. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu a zapisují předměty, které jsou zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované, tzn. u kterých student má výuku uznanou, je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení LF UP jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit pomocí e-mailu alina.antosova@upol.czTermíny kontroly studia na studijním oddělení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Studenti mají stanovený pevný rozvrh povinných předmětů v rámci určitého kroužku (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy). Proto se na povinné předměty zapisují do tzv. kroužků. Kroužky pro studenty 4. ročníku Všeobecné lékařství 4VSEO..., 5. ročníku Všeobecného lékařství 5VSEO… aj., kroužky pro 2. ročník Zubní lékařství 2ZUB... apod.).

Zapsaný rozvrh kroužku je platný, pokud má student zapsané všechny požadované předměty ve zvoleném kroužku. Studentům výše uvedených ročníků, kteří nebudou na povinné předměty zapsáni kroužkovým zápisem (použijí jiný způsob zápisu), bude z důvodu blokování ostatních kroužků celý rozvrh vymazán!!!

Po provedeném kroužkovém zápisu si musí student zkontrolovat, zda má zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis některých předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" nesplňuje prerekvizitu a nezapíše se mu předmět "Pediatrie"), musí student po splnění těchto prerekvizit pro zápis předmětu (tj. po zapsání zápočtu/zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou ústavu/kliniky) provést odzápis kroužku a poté nový zápis vybraného kroužku! (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, musí si student vybrat jiný kroužek!!!

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA012 nebo CH1/VA011 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (stejným způsobem, kterým také probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 5.9.2017 v 11.00 hod. 

Předměty 1. ročníku

Zápis se koná od 5. 9. 2017 od 11.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hodZapisují se předměty, které jsou ve studijních plánech zařazené do 1. ročníku.

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář/praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu/zkoušky mu nebude zapsán atd.

Před samotným zápisem si studenti na portálu UP pod odkazem Kontakty najdou svoje číslo ISIC karty, portal ID a Stag login. Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG.

Kroužkový zápis (předzápis) - vysvětlení:
Studenti mají v rámci své zvolené skupiny stanovený pevný rozvrh a vybírají si tedy rozvrh celé skupiny (tzv. kroužku). Proto se na povinné předměty a na předměty kategorie povinně volitelné-cizí jazyk zapisují do tzv. kroužků. Kroužky jsou označeny 1VSEO1A, 1VSEO1B, 1VSEO12A... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem (tj. zablokuje jiným studentům kroužkový zápis), bude mu celý rozvrh vymazán!!!

Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí němčinu, zapisují kroužky 1VSEO1A,B,C nebo. V případě, že student má zájem o zápis němčiny , ale kroužky s volbou německého jazyka již nenabízejí (tzn. jsou obsazené), kontaktuje e-mailem vedoucí studijní oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz), která provede individuální zápis rozvrhu. Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí angličtinu, volí všechny ostatní kroužky. Vzhledem k tomu, že výuka je zaměřena na odbornou angličtinu/němčinu, studenti si zvolí ten jazyk, který již dobře zvládají.

Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - vysvětlení:
Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků je v časové kolizi s některými volitelnými předměty (kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi během výuky. 

Postup:

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je vaše rodné číslo (bez lomítka) – je možné změnit
 • zvolit odkaz Předzápis
 • v případě že máte na UP více studií, zvolit v tabulce IS/STAG – Informace o studentovi Stag login náležející k danému studiu (např. L11022)
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty a povinně volitelný cizí jazyk studijního oboru Všeobecné lékařství) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů (+ povinně volitelného předmětu Angličtina/Němčina v oboru Všeobecné lékařství)

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, v případě, že s rozvrhem souhlasíte, je potřeba provést zápis kroužku!!! (zpravidla je monitor počítače malý pro zobrazení celého rozvrhu a proto se musíte pravým posuvníkem posunout nahoru, aby se zobrazilo celé menu), tlačítkem Provést zápis kroužku se zápis uloží, případně se vám u jednotlivých předmětů vypíší chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, zvolte jiný kroužek nebo zůstaňte zapsaní v daném kroužku, ale nahlaste nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz)
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem Provést odzápis kroužku

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pouze pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po uložení zápisu předmětů se u jednotlivých předmětů mohou vypsat chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, je třeba zvolit jiný kroužek nebo zůstat zapsán v daném kroužku, ale nahlasit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz)
 • po provedeném zápisu se doporučuje rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz). Zápisy budou ukončeny 14.9.2017 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2017/2018 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 12.12.2017 do 8.2.2018).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt

Zápis se koná od 20. 6. 2017 od 8.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

 

jménoročníkuniverzita
 Lunga Tadeáš4.Aarhus University
Svorenčíková Simona3.Aarhus University
Kubová Martina4.University of Ljubljana
Rakusová Tereza3.University of Ljubljana
Švecová Hana3.University of Szeged
Stabrynová Jaroslava4.University of Szeged
Petřková Zuzana5.University of Turku
Urbanová Zuzana4.Justus-Liebig-Universität Giessen
Provazník Milan4.Justus-Liebig-Universität Giessen
Brožová Veronika4.Medizinische Universität Wien
Härtlová Luisa3.Universität Leipzig
Rozsypalová Barbora4.Universidade Católica de Valencia
Kadlecová Kateřina3.Universite d'Auvergne
Ustupská Tereza3.Université de Lille II
Kredátusová Alexandra3.Université de Lille II
Adamčíková Veronika3.Univerzita Komenského v Bratislave
Hanáková Ivana3.Univerzita Komenského v Bratislave
Fridrichová Hana4.Universitat de Valencia
Reinholdová Nicola4.lnstituto Superior de Ciéncias de Saúde Egas Moniz
Reinholdová Leona4.lnstituto Superior de Ciéncias de Saúde Egas Moniz

 

 

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 12. 12. 2017 od 9.00 hod do 8. 2. 2018 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 12. 2. 2018. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si nyní mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům), ale musí si ho zapsat prostřednictvím své studijní referentky. V případě, že nebudou mít předmět zapsán, nemohou se přihlásit na zkoušku z daného předmětu.
 • Studenti se zapisují pouze z informačního systému STAG
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení (alina.antosova@upol.cz).

Postup:

 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je Vámi nastavený tvar (odpovídající pravidlům pro syntaxi portálového hesla)
 • zvolíte odkaz Předzápis
 • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
 • takto postupovat předmět po předmětu
 • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

Kontrola studia / zápis

Průběžná kontrola
Splněné studijní povinnosti jsou studentovi zaznamenávány do Výkazu o studiu, tj. indexu a elektronického systému - STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející rok je nutné, aby si student průběžně kontroloval správnost údajů v systému STAG (viz http://stag.upol.cz/ - odkaz Moje studium, Známky a zápočty) a v případě zjištění nesrovnalostí neprodleně upozornil sekretářku (příp. vyučujícího) příslušného pracoviště.

Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 12. 2. 2018). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2017/2018 dopisovat.

Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

 • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení LF UP (TÚ, Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení (viz tabulka).
 • Student před samotnou kontrolou studia provede tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
 • Po provedeném zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student z portálu vytiskne zápisový list B (tj. přehled o zapsaných předmětech ve STAGu pro rok 2017/2018) a tyto elektronicky zapsané povinné předměty zapíše do indexu (vzory pro vyplnění indexu viz níže). Seznam nově zapsaných předmětů v indexu si student nechá potvrdit na studijním oddělení, kde také odevzdá zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
 • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2016/2017 je 4. 9. 2017.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

 • Pouze studenti, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2017 a do tohoto data odevzdají řádně vyplněný index (viz pokyny výše) spolu s vytištěným a podepsaným zápisovým listem B na studijní oddělení.
 • Student si může potvrzený index vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2017 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy - po domluvě).

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, pokud řádně zapisujete všechny povinné předměty daného ročníku). V případě neabsolvování povinného předmětu z předcházejícího ročníku, zapíšete se ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
Všeobecné
lékařství

dle
pozvánek

7. 9. 2017 

8.00-11.00
příjmení A-J

7. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

13. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

6. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

4. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-J

7. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení K-M

7. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení H-M

13. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení H-L

6. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení H-K

4. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení K-L

11. 9. 2017

8.00-11.00
příjmení N-S

12. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení N-S

14. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení M-Ř

11. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení L-Ř

5. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení M-Š

11. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

12. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení Š-Ž

14. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení S-Ž

11. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení S-Ž

5. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení T-Ž
Zubní
lékařství
dle 
pozvánek

13. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-N

14. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

4. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

5. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

13. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení O-Ž

14. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení L-Ž

4. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení L-Ž

5. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení L-Ž

Volitelné předměty

Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 5, odst. 6: 

"Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

 • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL

obor: Psychiatrie

řízení zahájeno: 21. 12. 2016

habilitační práce: "Bio-psycho-sociální pohled na úzkostné poruchy"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Stigmatizace a sebestigmatizace u úzkostných poruch"

Habilitační komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. - Psychiatrická klinika LF UK a UN v Bratislavě 
členové: 
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
pplk. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. - Klinika psychiatrie LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Neurobiologie úzkostných poruch" proběhne dne 6. 4. 2017 v rámci semináře Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL v seminární místnosti kliniky.

podklady

MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 20. 11. 2017

habilitační práce: "Komplexní pohled na epidemiologii, diagnostiku a léčbu nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Epidemiologie, diagnostika a léčba nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. - II. chirurgická klinika - cévně transplantační LF UP a FNOL
členové: 
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN v Hradci Králové
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. - Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Přednáška na odborném fóru: "Epidemiologie, diagnostika a léčba nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči" proběhne dne 11. 4. 2018 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

podklady

dr. Marina Hodolič, CSc.

vědecko-pedagogická pracovnice Kliniky nukleární medicíny LF UP a FNOL

obor: Nukleární medicína

řízení zahájeno: 13. 9. 2017

habilitační práce: "Imaging of prostate cancer using 18F-coline PET/CT"

habilitační přednáška s tezemi práce: "18F-FET in patients with gliomas"

habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - Klinika nukleární medicíny LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. - Radiologická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v Praze
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. - Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice Jihlava
doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. - Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN v Hradci Králové

Přednáška na odborném fóru: "Amino-acid PET/CT in imaging of neoplastic brain lesions" proběhne dne 6. 12. 2017 od 14.00 hodin v rámci semináře Neurologické kliniky LF UP a FNOL v posluchárně kliniky.

podklady

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Urologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Urologie

řízení zahájeno: 8. 6. 2017

habilitační práce: "Vaccinium macrocarpon a silymarin v profylaxi a podpůrné terapii urologických onemocnění"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Vaccinium macrocarpon a silymarin v profylaxi a podpůrné terapii urologických onemocnění"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Urologická klinika JLF UK a UN Martin
členové:
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. - Urologická klinika JLF UK a UN Martin 
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. - Urologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. - Urologická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. - Urologická klinika LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Nutraceutika v profylaxi a remisi urologických onemocnění" proběhne dne 29. 11. 2017 od 16.00 hodin v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci v malé posluchárně TÚ.

podklady

MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

lékařska Dětské kliniky LF UP a FNOL

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 2. 3. 2017

habilitační práce: "Kardiovaskulární systém u Turnerova syndromu"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Bikuspidální aortální chlopeň u nositelek monozomie chromozomu X"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. - Pediatrická klinika LF MU a FN v Brně
členové:
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc. - Interní kardiologická klinika LF MU a FN v Brně
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Dětská klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Bikuspidální aortální chlopeň u nositelek monozomie chromozomu X" proběhne dne 12. 5. 2017  v rámci Kongresu pediatrů a dětských sester v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

Podklady

MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.

primář, zástupce přednosty pro LF Karrdiochirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 26. 10. 2016

habilitační práce: "Familiární aneurysma hrudní aorty"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Familiární aneurysma hrudní aorty"

Habilitační komise ve složení:

předseda: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
členové:
doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. - II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Petr Habal, Ph.D. - Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. - II. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.,FETCS - Kardiochirurgická klinika LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Chirurgická léčba fibrilace síní" proběhne dne 21. 2. 2017 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

Podklady

MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

odborný asistent, lékař Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL


obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 12. 12. 2017

habilitační práce: "Dlouhodobé výsledky léčby hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Dlouhodobé výsledky léčby hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech" 

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Jan Harrer, CSc. - Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
členové:
doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. - Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM v Praze
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA - Kardiochirurgické centrum FN Ostrava
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D. - II. chirurgická klinika - cévně transplantační LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Přináší moderní léčba hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech delší přežívání nemocných?" proběhne dne 4. 4. 2018 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

podklady

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

datum zahájení: 27. 11. 2016 
obor: Gynekologie a porodnictví 
přednáška na téma: "Pokroky v léčbě pánevních gynekologických malignit"

doporučující dopisy: 
prof. Dr. med. Werner Mendling - Deutsches Zentrum für Infektionen in Gynäkoligie und Geburtshilfe, Landesfrauenklinik, Helios Universitätsklinikum Wuppertal 
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UKF a FN v Nitre

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL 
členové: 
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. - Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL 
doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. - Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 
prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

podklady

doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

docent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP

datum zahájení: 7. 10. 2016

obor: Lékařská chemie a biochemie

Přednáška na téma: "Bioelektrochemie: aplikace v molekulární biologii a experimentální medicíně"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. Doctor Ana Maria Oliveira Brett - Department of Chemistry, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra 
prof. Pavle Andjus, PhD - Faculty of Biology, University of Belgrade, Republic of Serbia 
prof. Renata Bilewicz - Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Poland

Komise ve složení: 
předseda: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP 
členové: 
prof. RNDr. Mirek Macka, Ph.D. - Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania 
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. - Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martině
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. - Ústav přírodních léčiv Farmaceutické fakulty VFU Brno 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze

podklady

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

docent, zástupce přednosty pro LP Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 9. 2016

obor: Chirurgie

Přednáška na téma: "Originální postupy v páteřní chirurgii"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.- Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL 
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. - Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady Praha 
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

podklady

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 28. 8. 2014

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
členové: 
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze 
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni 
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

podklady

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

přednosta Urologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 10. 8. 2017

obor: Urologie

přednáška na téma: "Karcinom prostaty - lokalizovaný, chirurgická léčba"

doporučující dopisy:
prof. dr. Alexandre Mottrie - Head of the Urological Department of the OLV Hospital, Aalst, Belgium
prof. dr. Stefa Siemer - direktor of Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburk, Germany

komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. - Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
členové:
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. - Urologická klinika JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. , MBA - Urologická klinika LF UK a FN v Plzni
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Urologická klinika JLF UK a UN Martin
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. - Urologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

podklady

Formuláře ke stažení