MUDr. Tomáš TICHÝ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585639547

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

1.024

ČLÁNEK
Plevová P., Indráková J., Savige J., Kuhnová P., Tvrdá P., Černá D., Hilscherová Š., Kudrejová M., Polendová D., Jaklová R., Slavkovský R., Zapletalová J., Tichý T. A founder COL4A4 pathogenic variant resulting in autosomal recessive Alport syndrome accounts for most genetic kidney failure in Romani people. Frontiers in Medicine. 2023.
Flögelová H., Karásková E., Bouchalová K., Rohanová M., Látalová V., Tichý T., Tesař V. Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibody-Associated Glomerulonephritis as a Complication of Home Parenteral Nutrition. Case Reports in Nephrology and Dialysis. 2022.
Kufa J., Sova M., Jakubec P., Tichý T., Skalický P., Kamasová M., Aiglová K., Zoundjiekpon VD. Mycobacterium kansasii – kazuistická sdělení. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2022.
Kurašová E., Orság J., Klementa V., Marešová K., Tichý T., Hraboš D., Krejčí K. TUBULOINTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDA S UVEITIDOU (TINU SYNDROM). KAZUISTIKA. Ceska a Slovenska Oftalmologie. 2022.
Fischer O., Kolek V., Rozsívalová D., Tichý T., Škarda J., Drábek J. Dabrafenib v monoterapii u BRAF nemalobuněčného karcinomu plic – naše zkušenosti. Klinicka Onkologie. 2020.
Kolečková M., Tichý T., Melichar B., Veverková L., Hes O., Kolek V., Kolář Z. Metastazující světlobuněčný renální karcinom bez zjevného primárního ložiska v ledvině imitující pokročilé stadium plicní malignity. Klinicka Onkologie. 2019.
Žurková M., Tichý T., Lošťáková V., Kolek V., Tichý T., Kriegová E. Sarkoidóza gastrointestinálního traktu a jater. Postgraduální medicína. 2019.
Gachechiladze M., Tichý T., Kolek V., Grygárková I., Klein J., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Janíková M., Smičková P., Čierna L., Pitson S., Maddelein M., Cuvillier O. Sphingosine kinase-1 predicts overall survival outcomes in non-small cell lung cancer patients treated with carboplatin and navelbine. Oncology Letters. 2019.
Krejčí K., Tichý T., Bednaříková J., Žamboch K., Zadražil J. BK virus-induced renal allograft nephropathy. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018.
Látal J., Špaček M., Přeček J., Tüdös Z., Hutyra M., Tichý T., Táborský M. Giant-cell myocarditis – A case report and a brief review. COR ET VASA. 2018.
Mihál V., Bakaj Zbrožková L., Tichý T., Stehlík D., Michálková K. Přínos radiologických metod v diagnostice kaposiformního hemangioendoteliomu. Pediatrie pro Praxi. 2018.
Krejčí K., Tichý T., Bednaříková J., Žamboch K., Orság J., Hrubý M., Zadražil J. Vliv nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů na BK virovou reaktivaci v časném potransplantačním období - pilotní studie. Aktuality v Nefrologii. 2018.
Žurková M., Kolek V., Čtvrtlík F., Lošťáková V., Tichý T., Kriegová E. Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou. Postgraduální medicína. 2017.
Hajdová L., Jakubec P., Kolek V., Žurková M., Křenková A., Kriegová E., Tichý T., Škarda J., Čtvrtlík F. Iniciální zkušenosti s prováděním kryobiopsií olomouckého entra péče o nemocné po transplantacích plic. Respiro : časopis pre kontinuálné vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. 2017.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Čtvrtlík F., Tichý T. Naše zkušenosti s léčbou idiopatické plicní fibrózy, kazuistika. Respiro : časopis pre kontinuálné vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. 2017.
Macháčková H., Pilka R., Losse S., Žurková M., Lošťáková V., Tichý T., Lovečková Y. Případ peritoneální tuberkulózy: diagnostika pomocí PET/CT a laparoskopie. Česká gynekologie. 2017.
Král M., Michálek J., Škarda J., Tichý T., Šmakal O., Kodet R., Študent V. High-grade urothelial bladder cancer in children: A case report and critical analysis of the literature. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Lukešová L., Vrána D., Švach I., Zlámalová N., Gatěk J., Vlachová Z., Matzenauer M., Koranda P., Hrůzová K., Tichý T., Melichar B. Prognostic Influence of Internal Mammary Node Drainage in Patients with Early-stage Breast Cancer. Anticancer Research. 2016.
Hutyrová B., Smolková P., Nakládalová M., Tichý T., Kolek V. Case of accelerated silicosis in a sandblaster. National Institute of Occupational Safety and Health, Japan. 2015.
Kolek V., Grygárková .., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T., Škarda J., Kolář Z. Endobronchiální léčba karcinoidu. Názory a vlastní zkušenosti. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Škarda J., Michálek J., Tichý T., Šmakal O., Král M., Kodet R. High-Grade Non-Invasive Transitional Cell Carcinoma with Osseous Metaplasia of the 3-Year-Old Boy Urinary Bladder. Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Tichý T., Čtvrtlík F., Kriegová E. Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou, kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Tichý T., Čtvrtlík F., Kriegová E. Praktické zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou. Postgraduální medicína. 2015.
Kultan J., Kolek V., Fajkosova L., Hajdúch M., Drábek J., Tichý T., Tachezy R. Recurrent Respiratory Papillomatosis Successfully Treated with Gefitinib: A Case Study. American Journal of Medical Case Reports. 2015.
Žurková M., Turková M., Tichý T., Pilka R., Kolek V., Kriegová E. Sarcoidosis of female reproductive organs in a postmenopausal woman: a case report and review of the literature: is there a potential for hormone therapy? Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2015.
Lošťáková V., Lošťák J., Kriegová E., Žurková M., Tichý T., Hrbek J., Formánek R., Gallo J., Kolek V. Sarkoidóza pohybového ústrojí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2015.
Žurková M., Neumannová K., Lošťáková V., Tichý T., Kriegová E., Kolek V. Význam plicní rehabilitace u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Klíčová A., Horák P., Tichý T., Zadražil J. Vztah revmatických chorob a jejich léčby k manifestnímu postižení ledvin. Česká revmatologie. 2015.
Čtvrtlík F., Koranda P., Tichý T. Adrenal disease: a clinical update and overview of imaging. A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Žurková M., Sova M., Hobzová M., Tichý T., Pika T. Amyloidóza jako příčina syndromu obstrukční spánkové apnoe. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014.
Jakubec P., Kolek V., Václavík A., Zatloukal J., Losse S., Kučerová L., Tichý T., Musilová K. Necílená biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku - naše zkušenosti za posledních 15 let. Vnitřní lékařství. 2014.
Smolková P., Nakládalová M., Tichý T., Hampalová M., Kolek V. Occupational Pulmonary Aluminosis: A Case Report. Industrial Health. 2014.
Gachechiladze M., Škarda J., Ibrahim M., Tichý T., Flodr P., Flodrová P., Ehrmann J., Trojanec R., Kolář Z. Primitive neuroectodermal tumor (PNET) of the lung in an adult woman. World Journal of Surgical Oncology. 2014.
Fischer O., Kultan J., Kulísková J., Grygárková I., Kolek V., Tichý T. Sledování nemocných s plicním karcinomem 2002 – 2013. Optics Communications. 2014.
Tvrdý P., Pink R., Tichý T., Heinz P., Michl P. Chondrokalcinóza (pseudodna) temporomandibulárního kloubu (Kazuistika). Česká stomatologie. 2013.
Salzman R., Stárek I., Hitari F., Tichý T. Pediatric parotideomasseteric pilomatrixoma in children. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Horák P., Smržová A., Krejčí K., Tichý T., Zadražil J., Skácelová M. Renal manifestations of rheumatic diseases. A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Smolková P., Nakládalová M., Tichý T., Hampalová M., Kolek V., Adámková L. Vývoj případu plicní aluminózy. Pracovní lékařství. 2013.
Jančík S., Drábek J., Berkovcová J., Xu Y., Staňková M., Klein J., Kolek V., Škarda J., Tichý T., Grygárková I., Radzioch D., Hajdúch M. A comparison of Direct sequencing, Pyrosequencing, High resolution melting analysis, TheraScreen DxS, and the K-ras StripAssay for detecting KRAS mutations in non small cell lung carcinomas. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2012.
MIHÁL V., POSPÍŠILOVÁ D., NOVÁK Z., LUDÍKOVÁ B., Mathonová J., JAROŠOVÁ M., TICHÝ T., Michálková K. Ewingův sarkom - vzácná příčina bolestí kloubů a kostí. Pediatrie pro praxi. 2012.
ŠČUDLA V., TICHÝ T., MINAŘÍK J., PIKA T., KREJČÍ K., ZADRAŽIL J. Onemocnění z depozice lehkých řetězců imunoglobulinu (light chain deposition disease). Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
KULTAN J., Kulísková J., Grygárková I., KOLEK V., TICHÝ T., GEIEROVÁ M., SZKORUPA M. Liposarkom mediastina. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2011.
KREJČÍ K., TICHÝ T., Al-Gabri S., HORÁK P., CIFERSKÁ H., HRUBÝ M., HORČIČKA V., ŠTREBL P., ŽAMBOCH K., BACHLEDA P., ZADRAŽIL J. Protocol biopsy of a transplanted kidney as a tool for monitoring adequacy of immunosupressive therapy: 10 years of experience from a single transplant center. Transplantation Proceedings. 2011.
KREJČÍ K., TICHÝ T., HORÁK P., CIFERSKÁ H., SMRŽOVÁ A., HRUBÝ M., ŽAMBOCH K., STROJIL J., BACHLEDA P., ZADRAŽIL J. Srovnání nefrotoxicity cyklosporinu a takrolimu vyhodnocením opakovaných protokolárních biopsií transplantovaných ledvin. Aktuality v nefrologii. 2011.
KRIEGOVÁ E., FILLEROVÁ R., TOMÁNKOVÁ T., HUTYROVÁ B., MRÁZEK F., TICHÝ T., KOLEK V., du Bois RM., PETŘEK M. T-helper cell type-1 transcription factor T-bet is upregulated in pulmonary sarcoidosis. European Respiratory Journal. 2011.
Krejčí K., Tichý T., Bachleda P., Zadražil J. Calcineurin inhibitor-induced renal allograft nephrotoxicity. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Jackuliaková D., Fryšák Z., Faltýnek L., Tichý T., Ščudla V. Karcinoid - neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů. Interní medicína pro praxi. 2010.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Horák P., Ciferská H., Hodulová M., Zezulová M., Zlevorová M. Kožní karcinom z Merkelových buněk. Klinická onkologie. 2010.
Krejčí K., Tichý T., Horák P., Ciferská H., Hrubý M., Horčička V., Štrebl P., Bachleda P., Zadražil J. Limitace hodnocení sérového kreatininu a glomerulární filtrace v detekci časných forem nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii. 2010.
Krejčí K., Tichý T., Horák P., Ciferská H., Hajdúch M., Srovnal J., Trojanec R., Zezulová M., Zlevorová M., Kalinová L., Zadražil J. Merkell cell carcinoma of the gluteal region with ipsilateral metastasis into the pancreatic graft of a patient after combined kidney-pancreal transplantation. Onkologie. 2010.
Krejčí K., Tichý T., Hrubý M., Horák P., Ciferská H., Horčička V., Štrebl P., Al-Jabry S., Bachleda P., Zadražil J. Subclinical toxicity of calcineurin inhibitors in repeated protocol biopsies: an independent risk factor for chronic kidney allograft damage. Transplant International. 2010.
Horák P., Skácelová M., Smržová A., Zadražil J., Ciferská H., Tichý T., Heřmanová Z., Langová K., Žurek M. Systémový lupus erythematodes - prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba. Interní medicína pro praxi. 2010.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Horák P., Tichý T., Benýšek V. Wegenerova granulomatóza a postižení dýchacích cest. Postgraduální medicína. 2010.
HOUDA J., SMOLKA V., Michálková K., TICHÝ T., EHRMANN J., LUDÍKOVÁ B., POSPÍŠILOVÁ D., MIHÁL V. Co se může skrývat za žloutenkou v předškolním věku. Pediatrie pro praxi. 2009.
Mihál V., Michálková K., MALÝ T., Geierová M., Tichý T., Pospíšilová D., NOVÁK Z. Hmatná rezistence v podbřišku jako multilokulární cystický mesenteriální lymfangiom. Pediatrie pro praxi. 2009.
Mihál V., Michálková K., Malý T., Polák P., Procházka M., Tichý T., Pospíšilová D., Novák Z. Prenatální diagnostika střevní duplikatury pomocí ultrazvuku. Pediatrie pro praxi. 2009.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Horčička V., Štrebl P., Bachleda P. Sonographic findings in bordeline changes and subclinical acute renal allograft rejection. European Journal of Radiology. 2009.
Lošťáková V., Kolek V., Losse V., Horák P., Tichý T. Wegenerova granulomatózy z pohledu pneumologa. Interní medicína pro praxi. 2009.
Ciferská H., Horák P., Konttinen Y., Krejčí K., Tichý T., Heřmanová Z., Zadražil J. Expression of nucleic acid binding Toll-like receptors in control, lupus and transplanted kidneys - a preliminary pilot study. Lupus. 2008.
Breburdová A., Kolek V., Tichý T., Musilová K. Plicní hyalinizující granulom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2008.
Krejčí K., Bachleda P., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Štrebl P. Sonographic findingsi in borderline changes and subclinical acuta renal allograft rejection. European Biophysics Journal. 2008.
Klein J., Tichý T., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Heřman M. Analýza regresivních změn v lymfatických metastázách plicního karcinomu po indukční chemoterapii. Respirace. 2007.
Klein J., Tichý T., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Heřman M., Janásková T. Analýza regresivních změn v lymfatických metastázách plicního karcinomu po indukční chemoterapii. Rozhledy v chirurgii. 2007.
Jakubec P., Jakubcová T., Hutyrová B., Kolek V., Grygárková I., Tichý T., Musilová K., Nykel Z., Heralt ml. Z. Epitelioidní hemangioendoteliom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2007.
Lošťáková V., Tichý T., Kolek V. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2007.
DRÁČ P., KLEIN J., TICHÝ T., KOLEK V., ŠKARDA J. Prognostic Impact of Matrix Metalloproteinases 2,9, and 11 in Stromal Cells Stage I Non-small Cell Lung Cancer. Časopis lékařů českých. 2007.
Dráč P., Klein J., Tichý T., Kolek V., Škarda J. Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I. stadia nemalobuněčného karcinomu plic. Časopis lékařů českých. 2007.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V., Indrák K. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Leukemia Research. 2007.
Palatka K., Kolek V., Tichý T., Musilová K. Zkušenosti s diagnostikou a léčbou maligního mezoteliomu, srovnání odbobí 1990-1999 a 2000-2004. Studia pneumologica et phthiseologica. 2007.
Ľubušká L., Bachleda P., Tichý T., Ľubušký M., Utíkal P., Hrabalová M., Chudáček J., Janout V. Assessment of renal graft function depending on pre-transplant morphology. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Horák P., Heřmanová Z., Zadražil J., Ciferská H., Ordeltová M., Kusá .., Žurek M., Tichý T. C1q complement component and antibodies reflect SLE activity and kidney involvement. Clinical Rheumatology. 2006.
Zadražil J., Tichý T., Horák P., Nikorjaková I., Zíma P., Krejčí K., Štrebl P. IgA nephropathy associated with psoriasis vulgaris: a contribution to the entity of "psoriatic nephropathy". Journal of Nephrology. 2006.
Dráč P., Klein J., Tichý T., Kolek V., Škarda J. Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I.s tádia nemalobuněčného karcinomu plic. Časopis lékařů českých. 2006.
Mihál V., Michálková K., Tkachyk O., Flögelová H., Houserková D., Malý T., Tichý T. Retropankreaticky lokalizovaná bronchogenní cysta. Pediatrie pro praxi. 2006.
Karásek D., Fryšák Z., Halenka M., Metelková I., Tichý T. Tumor mandibuly - neobvyklá manifestace primární hyperparatyreózy. Kazuistiky v diabetologii. 2006.
BOHANES T., KLEIN J., KRÁL V., NEORAL Č., TICHÝ T. Detekce sentinelové uzliny u plicního karcinomu pomocí patentní modři a její klinický význam. Rozhledy v chirurgii. 2004.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flogelová H., Skýpalová P. Histologické nálezy u dětí s hydronefrózou. Česko-slovenská pediatrie. 2004.
KLEIN J., KRÁL V., NEORAL Č., BOHANES T., Szkorupa M., TICHÝ T., HEŘMAN M. Rozsah lymfadenektomie při resekci plic pro karcinom. Rozhledy v chirurgii. 2004.
KLEIN J., KRÁL V., TICHÝ T., NEORAL Č., BOHANES T., AUJESKÝ R., KOLEK V. Snížená exprese E-cadherinu koreluje se zkráceným přežíváním po resekci plic pro karcinom ve stadiu I. Studia pneumologica et phthiseologica. 2004.
Stárek I., Tichý T., Skýpalová P., Skálová A. Ulcerating Warthin´s tumour. Acta Oto-Laryngologica. 2004.
Tichý T., Tichý M., Zadražil J., Krejčí K., Horčička V., Al-Gabri SA., Bachleda P., Král V., Dušek J. Histologické nálezy v protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin. Česko-slovenská patologie. 2003.
Geier P., Tichý T. Jaká je vaše diagnóza? Pediatrie pro praxi. 2003.
Mihál V., Michálková K., Dušková M., Zlámal Z., Tichý T., Houserková D., Jurenčák R., Vospělová J. Mnohočetná axilární lymfadenopatie jako projev BCG vakcinace. Pediatrie pro praxi. 2003.
Zadražil J., Krejčí K., Al-Gabri SA., Horčička V., Tichý T., Hrabalová M., Bachleda P. Protocol Biopsy and Subclinical Rejection in Patients after Kidney Transplantation Treated by Tacrolimus (Prograf). Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Stárek I., Tichý T., Skýpalová P., Skálová A. Ulcerating Warthin`s tumour. Acta Oto-Laryngologica. 2003.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T. Význam opakovaného ultrazvukového vyšetření u dětí s hydronefrózou. Detský lekár. 2003.
Kolek V., Zatloukal J., Václavík A., Tichý T., Dušková M. Význam transbronchiální biopsie u difuzních plicních procesů. Studia pneumologica et phthiseologica. 2003.
Tichý M., Dušek J., Tichá V., Kolář Z., Koďousek R., Jezdinská V., Dušková M., Kučerová L., Mačák J., Tichý T. Zkušenosti s diagnostikou lymfoproliferativních onemocnění v biopsii kostní dřeně. Česko-slovenská patologie. 2003.
Krejčí K., Zadražil J., Horčička V., Al-Gabri SA., Dušek J., Tichý T., Bachleda P., Král V. Diagnostické možnosti subklinické rejekce transplantované ledviny. Vnitřní lékařství. 2002.
Hes O., Michal M., Perez-Montiel DM., Šuster S., Hora M., Šulc M., Tichý T., Kučerová L., Hovorková E., Mikuláštík J., Dušek J. Metanefrický adenom. Popis 11 případů s průkazem kolagenních sferul v jednom nádoru. Česko-slovenská patologie. 2002.
Kettnerová Z., Vlachová I., Herzig R., Koranda P., Burešová J., Žondra B., Buřval S., Urbánek K., Tichý T. Autoimunitní paraneoplastická limbická encefalitida (PLE) a paraneoplastická cerebelární degenerace (PCD) u nemocného s ivnazivním tymomem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2001.
Stárek I., Tichý T., Skálová A., Dušková M. Histopatologická a klinická úskalí aspirační cytologie slinných žláz. Choroby hlavy a krku. 2001.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Škarda J., Hajdúch M. Technika biopsie sentinelové uzliny při resekci plíce pro karcinom. Klinická onkologie. 2001.
Škarda J., Hajdúch M., Tichý T., Klein J., Bohanes T., Řiháková P., Kolář Z. Využitie imunohistochemických metod k stanoveniu mnohopočetnej liekovej rezistencie u pacientov s nemalobunečným karcinómom plúc. Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V., Grygárková I., Hajdúch M., Tichý T. Lung resection in a neoadjuvant protocol. Medical Science Monitor : international medical journal for clinical and experimental research. 2000.
Klein J., Král V., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Neoral Č., Kolek V., Aujeský R. Molekulárně-patologická analýza bronchogenního karcinomu a její prognostický význam. Respirace. 2000.
Koďousek R., Tichý T. Patologie paraneoplastického syndromu. Souborný referát. Česko-slovenská patologie. 2000.
Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Král V., Kolek V., Neoral Č., Aujeský R. Risk of metastasization of bronchogenic carcinoma. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Nosková V., Ludková A., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Kolář Z., Král V., Mihál V. Vzťah medzi expresiou proteínov asociovaných s liekovou rezistenciou a výsledkami in vitro cytotoxického MTT testu u pacientov s NSCLC. Klinická onkologie. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nakládalová M., Smolková P., Tichý T., Hampalová M., Kolek V. Zajímavý případ profesionálního výskytu aluminózy. Pracovné lekárstvo a toxikológia. 2012.
Tichý T. Biblická východiska křesťanské iniciace. Křesťanská iniciace: Sborník III. vědecké katechetické konference. 2009.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Tichý T. Reoperace pro nitrohrudní novotvary. Edukační sborník - XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Klein J., Dráč P., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Kolek V. Metalomatrixproteináza a jejich prognostický význam u plicního karcinomu. XIII. Moravskoslezské dny - sborník. 2004.
Krejčí K., Zadražil J., Al-Gabri SA., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Přínos duplexní sonografie v diagnostice časného rejekčního, ischemického a toxického poškození transplantované ledviny. 6. kongres České transplantační společnosti. 1 st Joint Meeting of the Czech and American Transplantant Societies. 2004.
Krejčí K., Zadražil J., Al-Gabri SA., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Přínos ultrasonografie v diagnostice časného rejekčního, ischemického a toxického poškození transplantované ledviny. XXIII. dni mladých internistov. 2004.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T. Význam standardizace ultrazvukového vyšetření u dětí s dilatací kalichopánvičkového systému. 25. pracovní dny dětské nefrologie. 2004.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T. Význam standardizace ultrazvukového vyšetření u dětí s dilatací kalichopánvičkového systému. 25. pracovní dny dětské nefrologie. Abstrakta. 2004.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Dráč P. Analýza exprese metallomatrixproteináz v resekátech plicních karcinomů stádia I. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Geier P., Tichý T. Cyklosporin A v léčbě Alportova syndromu. XXX. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. 2003.
Škarda J., Hajdúch M., Klein J., Tichý T., Kolář Z. Imunohistochemická detekce Bcl-2, Bax a Bcl-XL v predikci mnohočetné lékové rezistence u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Šmakal O., Geier P., Vrána J., Tichý T., Flögelová H. Is intavenous urography benefical in indication of hydronephrosis surgery? 24. pracovní dny dětské nefrologie. 13. setkání dětských urologů. Jan Brod Memorial Lecture. Program akce a sborník abstrakt. 2003.
Šmakal O., Geier P., Vrána J., Tichý T., Flögelová H. Má význam vylučovací urografie při indikaci operace hydronefrózy? 24. pracovní dny dětské nefrologie. 13. setkání dětských urologů. Jan Brod Memorial Lecture. Program akce a sborník abstrakt. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Řiháková P., Kolek V., Grygárková I. Metallomartixproteinázy a jejich prognostický význam u plicního karcinomu. IX. Tománkovy dny. Sborník abstrakt. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Dráč P., Tichý T., Heřman M. Miniinvazivní postupy v diagnostice a léčbě SPNO. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M. Může biopsie sentinelové uzliny limitovat rozsah lymfadenektomie při resekci pro plicní karcinom? II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M., Dráč P. Odhad metastatického potenciálu malých peirferních plicních nádorů. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Bohanes T., Klein J., Neoral Č., Král V., Tichý T., Koranda P., Heřman M. Princip sentinelové uzliny a jeho význam u karcinomu plic. IX. Tománkovy dny. Sborník abstrakt. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Řiháková P., Kolek V., Grygárková I. Prognostický význam vybraných molekulárně - patologických parametrů u časné plicní rakoviny. XII. Moravskoslezské dny. Sborník abstrakt. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Koranda P., Heřman M., Tichý T. První zkušenosti s identifikací sentinelové uzliny u karcinomu plic pomocí radionuklidu. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Řiháková P., Kolek V., Grygárková I. Riziko metastatického rozsevu po resekci plíc pro karcinom ve stadiu I. IX. Tománkovy dny. Sborník abstrakt. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M. Spolehlivost metody biopsie sentinelové uzliny u plicního karcinomu. XII. Moravskoslezské dny. Sborník abstrakt. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Tichý T., Grygárková I., Palatka K., Heřman M. TBC jako zdánlivá příčina progrese nádoru po neoadjuvantní léčbě plicního karcinomu. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Tichý T., Geier P., Dušek J. Vliv léčby ACE inhibitorem a cyklosporinem A na morfologii glomerulu u pacienta s Alportovým syndromem. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Horčička V., Bachleda P. Výskyt subklinické rejekce a subklinické nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů v protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin. XXII. Dny mladých internistů. Abstrakta. 2003.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T., Flögelová H. Význam opakovaného ultrazvukového vyšetření u dětí s hydronefrózou. XXX. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. 2003.
Geier P., Tichý T. Cyklosporin A v léčbě Alportova syndromu;. XIV. plzeňské pediatrické dny. Abstrakta. 2002.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flögelová H. Histologické nálezy u dětí s hydronefrózou. V. Český pediartický kongres s mezinárodní účastí. Abstrakta. 2002.
Krejčí K., Tichý T., Al-Gabri SA., Horčička V., Zadražil J. Přínos protokolárních biopsií transplantovaných ledvin k hodnocení účinnosti imunosupresivní terapie. V. konference Transplantace orgánů a tkání. 2002.
Mačák J., Dušek J., Tichý M., Jezdinská V., Dušková M., Tichý T., Kučerová L., Riegrová D. Extranodální lymfomy. XII. Olomoucké hematologické dny. 1999.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Kolek A., Grygárková I., Hajdúch M., Tichý T. Resekce plic v neoadjuvantním protokolu. Sborník abstrakt, IX. Moravskoslezské dny, Brno. 1999.
KNIHA - CELEK
Kolek V., Žurková M., Aiglová R., Bábková B., Heřman M., Horák P., Koranda P., Kriegová E., Lošťáková V., Pastorová B., Petřek M., Sikorová K., Sládková V., Škarda J., Táborský M., Tichý T., Žurek M. Sarkoidóza - nemoc mnoha tváří. 2019.
KREJČÍ K., ZADRAŽIL J., TICHÝ T. Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Horák P., Tichý T. Antifosfolipidový syndrom (Hughesův syndrom). Revmatologie. 2012.
Smržová A., Horák P., Tichý T., Krajsová B. Kardiovaskulární postižení u revmatických chorob. Revmatologie. 2012.
Horák P., Tichý T. Systémový lupus erythematodes (SLE). Revmatologie. 2012.
Horák P., Ciferská H., Zadražil J., Heřmanová Z., Ordeltová M., Tichý T. Complement: a friend or foe in systemic lupus erythematosus? Systemic Lupus Erythematosus Research Developments. 2007.
ABSTRAKT
Losse S., Jakubec P., Kultan J., Zatloukal J., Žurková M., Szkorupa M., Chudáček J., Tichý T., Čtvrtlík F. Ne každé ložisko je nádor. Sborník abstrakt. 2023.
Novotná J., Žurková M., Kultan J., Jakubec P., Tichý T., Skanderová D. Postcovidový plicní nález – překvapivé rozuzlení. Sborník abstrakt. 2023.
Müllerová A., Fischer O., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Čtvrtlík F., Tučková L., Tichý T. Neoadjuvantní léčba crizotinibem u pacientky s inflamatorním myofibroblastickým tumorem hlavního bronchu. Sborník abstrakt. 2021.
Žurková M., Tichý T., Lošťáková V., Tichý T., Kriegová E., Formánek R., Buriánková E., Kovář R. Za vším hledej … sarkoidózu. Sborník abstrakt. 2021.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Čtvrtlík F., Tichý T. Sarkoidóza a postižení skeletu. Sborník abstrakt. 2019.
Kolek V., Žurková M., Pastorová B., Lošťáková V., Tichý T. Characteristics of sarcoidosis in the Czech Republic – long term follow up. Sborník abstrakt. 2018.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy uptake in patients with NSCLC after complete resection: single institution/single area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2017.
Grygárková I., Kolek V., Klein J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Diagnostika a operabilita bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1999-2016. Sborník abstrakt. 2017.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Čtvrtlík F., Tichý T. Idiopatická plicní fibróza (kazuistika). Sborník bstrakt. 2017.
Hajdová L., Jakubec P., Kolek V., Žurková M., Křenková A., Zatloukal J., Kriegová E., Tichý T., Škarda J., Čtvrtlík F. Iniciální zkušenosti s prováděním kryobiopsií po transplantaci plic. Sborník abstrakt. 2017.
Losse S., Žurková M., Kolek V., Tichý T. Plicní projevy IgG4 asociované nemoci. Sborník abstrakt. 2017.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy up také in patirnts with NSCLC after complete resection: single institution/sibgle area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2016.
Žurková M., Lošťáková V., Kolek V., Sova M., Hobzová M., Tichý T. Amyloidóza – nemoc mnoha tváří. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Tichý T., Čtvrtlík F., Kriegová E. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza: naše poznatky. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016.
Žurková M., Losse S., Rozsívalová D., Kolek V., Lošťáková V., Tichý T., Kriegová E., Mátl P. Nemoc asociovaná s IgG4, klinický obraz, orgánové postižení a léčba. XXIII. Luhačovické dny Sborník abstrakt. 2016.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Neoral Č., Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Kolář Z. Adjuvantní léčba NSCLC v běžné klinické praxi. Sborník abstrakt. 2015.
Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T. Bronchologická léčba karcinoidu. Sborník abstrakt. 2015.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Program-sborník abstrakt. 2015.
Fillerová R., Gregorová P., Žurková M., Tichý T., Lošťáková V., Kolek V., Kriegová E. In vitro functional study of the effect of polymorphism ANXA11 rs1049550 on the formation of granulomas. Abstract book. 2015.
Fillerová R., Dýšková T., Žurková M., Schneiderová P., Tichý T., Lošťáková V., Kolek V., Kriegová E. In vitro funkční studie vlivu polymorfismu rs1049550 v genu ANXA11 na tvorbu granulomů. Klinická imunológia a alergológia. 2015.
Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík J., Tichý T. Karcinoid bronchu. Kdy léčit bronchoskopicky a kdy chirurgicky. Sborník abstrakt. 2015.
Herman J., Musil D., Tichý T., Bachleda P. Recurrent varicose veins. Causes and neovascularisation. A 17-year experience. International Angiology. 2015.
Gregar J., Gregar I., Tichý M., Tichý T. Celiac disease - incidence of the „associated diseases“. Celiac Disease and Other Small Bowel Disorders, Abstracts. 2014.
Kultan J., Kolek V., Hajdúch M., Drábek J., Tichý T., Tachezy R. Inhibitory tyrozinkináz – naděje pro nemocné s refrakterní formou rekurentní respirační papilomatózy? Vnitřní lékařství. 2014.
Žurková M., Fischer O., Kriegová E., Tichý T., Lošťáková V., Kolek V. Neobvyklá příčina recidivujícího tumoru retroperitonea. Sborník abstrakt. 2014.
Škarda J., Tichý T., Kharaishvili G., Kolář Z., Grygárková I., Kolek V. Prediktivní markery v cílené léčbě karcinomů plic z pohledu patologa. Programme and Abstract Book. 2014.
Žurková M., Turková J., Kriegová E., Tichý T., Kolek V. Sarkoidóza v postmenopauzálním období. Sborník abstrakt. 2014.
Grygárková I., Kolek V., Kultan J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Sledování vývoje histologických typů, stadií onemocnění a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1993-2013. Sborník abstrakt. 2014.
Grygárková I., Kolek V., Kultan J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Vývoj histologických typů, stadií a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc. Programme and abstract book. 2014.
Kulísková J., Fischer .., Kultan J., Polášek V., Grygárková .., Kolek V., Tichý T. Well differentiated neuroendocrine tumor sof the lung – our experience. Translational Lung Cancer Research. 2014.
Minařík J., Tichý T., Bačovský J., Pika T., Adamová D., Zadražil J., Ščudla V. Bortezomib in light chain deposition disease provides rapid hematological response with delayed organ improvement. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2013.
Fischer O., Kulísková J., Kolek V., Tichý T., Škarda J. Dlouhodobé sledování nemocných s karcinomem plic. Vnitřní lékařství. 2013.
Fischer O., Kulísková J., Kolek V., Tichý T. Mnohočetný karcinoid plic. XXII. Moravskoslezské dny pneumologie,. 2013.
Jakubec P., Kolek V., Václavík A., Zatloukal J., Losse S., Kučerová L., Tichý T., Musilová K. Necílená biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku. XVII. Hradecké pneumologické dny. 2013.
Žurková M., Kolek V., Lošťáková V., Dušková M., Tichý T. Sarkoidóza jater. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2013.
Lošťáková V., Kolek V., Lošťák J., Gallo J., Žurková M., Tichý T. Sarkoidóza pohybového ústrojí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2013.
Lošťáková V., Kolek V., Losse S., Žurková M., Tichý T. Skupiny nemocných s vysokým rizikem tuberkulózy (TB) aneb kdy je dobré na TB myslet ? kasuistiky. XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013.
Kultan J., Kolek V., Hajdúch M., Tichý T. Úspěšná léčba rekurentní respirační papilomatózy, nereagující na jiné modality, pomocí gefitinibu. Sborník abstrakt kongresu. 2013.
Tichý T., Hornychová H., Janková J., Škarda J., Krajsová B. IgG4 - related lung disease. Virchows Archiv. 2012.
Krejčí K., Tichý T., Hrubý M., Žamboch K., Orság J., Bachleda P., Zadražil J. Komplikace protokolárních biopsií transplantovaných ledvin: 10 let zkušeností transplantačního centra Olomouc. Aktuality v nefrologii. 2012.
LOŠŤÁKOVÁ V., KOLEK V., Šterclová M., ŽURKOVÁ M., TICHÝ T. Méně obvyklý případ. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012.
Tvrdý P., Pink R., Tichý T., Heinz P. Pseudotumor čelistního kloubu. Česká stomatologie. 2012.
SMOLKOVÁ P., NAKLÁDALOVÁ M., TICHÝ T. Aluminóza - kazuistika. XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí, sborník abstrakt. 2011.
TICHÝ T., BUZRLA P., DVOŘÁČKOVÁ J., MITTÁK M. Maligní PECom mediastina. Onkologie. 2011.
MINAŘÍK J., ŠČUDLA V., TICHÝ T., PIKA T., BAČOVSKÝ J., ZADRAŽIL J., KREJČÍ K. Nemoc lehkých řetězců. Vnitřní lékařství. 2011.
FRYŠÁK Z., KORANDA P., BENEŠ P., ŠVÉBIŠOVÁ H., KARÁSEK D., JACKULIAKOVÁ D., TICHÝ T. Neuroendokrinní tumory. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2011.
SKÁCELOVÁ M., HORÁK P., Šrámková S., HENZLOVÁ L., TICHÝ T. Panikulitida asociovaná s onemocněním Wegenerovou granulomatózou - kazuistické sdělení. Česká revmatologie. 2011.
LOŠŤÁKOVÁ V., KOLEK V., ŽURKOVÁ M., TICHÝ T. Plicní hypertenze a sarkoidóza. Astma, CHOPN, alergie a imunita - novinky a reminiscence. 10. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. 2011.
FLODR P., KUBOVÁ Z., PAPAJÍK T., TICHÝ T., SEDLÁKOVÁ E., ŠVÁCHOVÁ M. The role of NFkappaB signaling pathway-potential prognostic and predictive factor in diffuse large B-cell lymphoma. Onkologie. 2011.
FILLEROVÁ R., TOMÁNKOVÁ T., ŽURKOVÁ M., TICHÝ T., KOLEK V., PETŘEK M., KRIEGOVÁ E. Zvýšená exprese Th1 transkripčního faktoru T-bet u sarkoidózy je asociována s expresí cytokinů/receptorů asociovaných s tímto onemocněním. Studia pneumologica et phthiseologica. 2011.
Jackuliaková D., Fryšák Z., Faltýnek L., Tichý T., Ščudla V. Karcinoid - neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů. Interní medicína pro praxi. 2010.
Flögelová H., Tichý T., Michálková K. Medullary cystic kidney disease with significant proteinuria: case report. Actual problems of the pediatric nephrology and urology. 2009.
Šmakal O., Hartmann I., Vrána J., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Může být hodnocení síly parenchymu ledviny indikátorem obstrukce pelviureterální junkce u kojenců? Česká urologie. 2009.
Zbořil V., Tichý T., Tichý M. Neurinom pterygomandibulárního prostoru s invazí do skeletu mandibuly. Česká stomatologie. 2009.
Potěšil J., Kopřiva F., Zápalka M., Pounek P., Tichý T. Primární ciliární dyskineze. Kliniká a molekulární patologie. Beskydské pediatrické dny - sborník abstrakt. 2009.
Horčička V., Zadražil J., Karásek D., Krejčí K., Štrebl P., Halenka M., Tichý T., Al-Jabry S. Relationship of clinical markers of systemic endothelial dysfunction to the calcineurin inhibitor nephrotoxicity. Transplant International. 2009.
Krejčí K., Tichý T., Hrubý M., Ciferská H., Horčička V., Štrebl P., Al-Jabry S., Bachleda P., Zadražil J. Subclinical toxicity of calcineurin inhibitors in repeated protocol biopsies of transplanted kidneys: an independent risk factor for the development of interstitial fibrosis and tubular atrophy. Transplant International. 2009.
Šmakal O., Vrána J., Hartmann I., Tichý T., Flögelová H., Michálková K. The importance of DMSA scan and ultrasound finding in the treatment of congenital anomalies of dupliceted kidney associated with obstruction or reflux. Actual problems of the pediatric nephrology and urology. 2009.
Ciferská H., Horák P., Konttinem Y., Tichý T., Heřmanová Z., Zadražil J. Exprese Toll-like receptorů v ledvinné tkáni zdravých kontrol a nemocných s lupusovou nefritidou. Vnitřní lékařství. 2008.
Vrtal R., Krčmář M., Vidlář A., Halaška m., Tichý T. Korelace mezi ultrazvukem, urodynamikou a histologickým vyšetřením u pacientek s OAB symptomatologií. Česká urologie. 2008.
Klein J., Neoral Č., Kolek V., Bohanes T., Szkorupa M., Tichý T., Janásková T. Regressive alterations in lymphatic metastases of lung cancer after induction therapy. Journal of Thoracic Oncology. 2008.
Krejčí K., Zadražil J., Hrubý M., Horčička V., Al-jabry S., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Subclinical toxicity of calcineurine inhibitors in repeated protocol biopsies of transplanted kidneys: results of a one-year study. Kidney & Blood Presure Research. 2008.
Krejčí K., Zadražil J., Hrubý M., Horčička V., Al Jabry S., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Subklinická toxicita kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin: výsledky jednoleté studie. Aktuality v nefrologii. 2008.
Ciferská H., Horák P., Konttinen Y., Tichý T., Heřmanová Z., Zadražil J. Toll-like receptors in healthy control and lupus kidneys. Česká revmatologie. 2008.
Horčička V., Zadražil J., Karásek D., Krejčí K., Tichý T., Štrebl P., Halenka M., Al-Jabry S. Význam endoteliální dysfunkce a časné aterosklerózy pro rozvoj chronické potransplantační nefropatie (CTN). Aktuality v nefrologii. 2008.
Tichý T., Musilová K., Brychtová S., Mukenšnabl P., Fialová J., Nakládalová M., Lošťáková V., Hutyrová B., Kolek V. Accelerated silicosis in a sandblaster: case report and notes on pathogenesis. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Tichý T., Musilová K., Fialová J., Brychtová S., Hutyrová B., Lošťáková V., Kolek V. Akcelerovaná silikóza plic s histologickým obrazem cholesterolové pneumonie u tryskače pískem. Sborník XXVIII.Kongres pracovního lékařství, 16.-18.5.2007, Mladá Boleslav. 2007.
Horák P., Ciferská H., Heřmanová Z., Zadražil J., Ordeltová M., Tichý T., Žurek M., Faltýnek L. Anti-nucleosome antibodies in lupus clinic patients as a routine test for the diagnosis and folow up. Annals of the Rheumatic Diseases. 2007.
Šmakal O., Hartmann I., Grepl M., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Možnosti MAG3 scintigrafie a UZ vyšetření při stanovení stupně poškození ledvinného parenchymu u pelviureterální obstrukce u kojenců. Česká urologie. 2007.
Horák P., Heřmanová Z., Ciferská H., Zadražil J., Tichý T. Protilátky proti komplementovému systému a jejich význam v diagnostice SLE. Rheumatologia. 2007.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Štrebl P., Bachleda P. Sonographic findings in borderline changes and subclinical form of acute renal allograft rejection. Transplant International. 2007.
Ciferská H., Horák P., Konttinen Y., Tichý T., Heřmanová Z., Zadražil J. Toll-like receptors - differences between healthy control and lupus kindeys - preliminary pilot study. Annals of the Rheumatic Diseases. 2007.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Tichý T., Kolek V., Grygárková I. ANALYSIS OF THE REGRESSIVE ALTERATIONS IN LYMPHATIC METASTASES OF LUNG CANCER AFTER AN INDUCTIVE THERAPY. Lung Cancer. 2006.
Ciferská H., Horák P., Heřmanová Z., Ordeltová M., Zadražil J., Tichý T., Ščudla V. Anti-C1Q protilátky a jejich význam pro sledování lupusové nefritidy. Aktuality v nefrologii. 2006.
Soukeníková D., Tichý T., Veselý R., Dušková M., Skácel M. Foamy gland carcinoma of the prostate with mucinous features and unusual positivity for high molecular weight cytokeratin. Modern Pathology. 2006.
Tichý T., Flodr P., Klein J., Tichý M., Tichá V. Glomangiopericytomyoma of the mediastinum. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Zadražil J., Horák P., Štrebl P., Tichý T., Nikorjaková I., Zíma P. Mezangioproliferativní IGA glomerulonefritida u nemocného s psoriasis vulgaris. Existuje psoriatická nefropatie? Aktuality v nefrologii. 2006.
Horák P., Zadražil J., Štrebl P., Tichý T., Nikorjaková I., Zíma P. Neobvyklý projev psoriázy - psoriatická nefropatie (kazuistika). Česká revmatologie. 2006.
Tichý T., Zadražil J., Horák P., Nikorjaková I., Zíma P., Krejčí K., Štrébl P. Psoriatic nephropathy. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Tichý T., Zadražil J., Horák P., Nikorjaková I., Zíma P., Krejčí K., Štrébl P. Psoriatic nephropathy. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Geier P., Šmakal O., Michálková K., Tichý T., Flögelová H. Serial ultrasound is a good predictor of kidney damage in chidren with congenital hydronephrosis. Pediatric Nephrology. 2006.
Klein J., Dráč P., Neoral Č., Bohanes T., Tichý T., Kolek V. THE PROGNOSTIC IMPACT OF MATRIX-METALLOPROTEINASES 2, 9 AND 11 IN STROMAL CELLS OF STAGE I NON-SMALL CELL LUNG CANCER. Lung Cancer. 2006.
Grygárková I., Kolek V., Palatka K., Tichý T. Zkušenosti s léčbou maligního mezoteliomu přípravkem pemetrexed. Sborník abstrakt-XIV. západočeských pneumoonkologických dnů. 2006.
Tichý T., Geier P., Zadražil J., Krejčí K., Sadek A., Horčička V. C1q nefropatie. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Geier P., Tichý T. C1Q nephropathy - a rare cause of nephrotic syndrome. Pediatric Nephrology. 2005.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flögelová H. Serum levels of adhesion molecules in children with hydronephrosis. ESPU Educational Committee Course With International Meeting on Paediatric Urology. 2005.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Bachleda P. Subklinické rejekční a poškození toxické transplantované ledviny, vliv a rozvoj chronické transplantační nefropatie. Vnitřní lékařství. 2005.
Krejčí K., Zadražil Z., Al-Gabri SA., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Subklinické rejekční změny transplantované ledviny a progrese chronické transplantační nefropatie. Vnitřní lékařství. 2005.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T. Význam standardizace ultrazvukového vyšetření u dětí s dilatací kalichopánvičkového systému. Česko-slovenská pediatrie. 2005.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Horčička V., Bachleda P. Benefit of protocol biopsies of transplant kidneys for evaluation of the efficiency of immunosuppressive therapy. Transplantation. 2004.
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Horčička V., Bachleda P. Benefit of protocol biopsies of transplant kidneys for evaluation of the efficiency of immunosupressive therapy. Transplantation. 2004.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flögelová H. Serum levels adhesion molcules in children with hydronephrosis. Pediatric Nephrology. 2004.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flögelová H. Serum levels of adhesion molecules in children with hydronephrosis. Pediatric Nephrology. 2004.
Klein J., Král V., Tichý T., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V. Snížená exprese E-Cadherinu koreluje se zkráceným přežíváním po resekci plic pro karcinom ve stadiu I. Respiro : časopis pre kontinuálné vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. 2004.
Geier P., Tichý T., Jurenčák R. Cyclosporine A in treatment of Alport syndrome. New Journal of Physics. 2003.
Tichý T., Geier P., Šmakal O., Michálková K., Flögelová H. Expression of ICAM-1 and TGFbeta in renal biopsies in children with hydronephrosis - clinicopathologic correlation. New Journal of Physics. 2003.
Kučerová R., Bienová M., Novotný R., Tichý T. Isolated case of congenital hypotrichosis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2003.
Šmakal O., Geier P., Vrána J., Tichý T., Flögelová H. Má význam vylučovací urografie při indikaci operace hydronefrózy? Česká urologie. 2003.
Geier P., Michálková K., Šmakal O., Tichý T., Flögelová H. Význam opakovaného ultrazvukového vyšetření u dětí s hydronefrózou. Detský lekár. 2003.
Klein J., Král V., Bohanes T., Neoral Č., Tichý T., Aujeský R., Škarda J. Could the sentinel lymph node techniques minimize the extent of lymph node dissection in lung carcinomas? International Journal of Cancer (print). 2002.
Geier P., Tichý T. Cyklosporin A u pacintů s Alportovým syndromem. Aktuality v nefrologii. 2002.
Klein J., Král V., Tichý T., Neoral Č., Bohanes T., Dráč P., Škarda J., Řiháková P., Grygárková I., Kolář Z. Markers of tumor invasion as predictors of survival after resection of non-small cell lung cancer in stage I. International Journal of Cancer (print). 2002.
Lošťáková V., Kusá L., Karásková J., Tichý T., Kolek V., Marek O. Wegenerova granulomatóza - dlouhodobé sledování souboru. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Krejčí K., Horčička V., Dušek J., Tichý T., Zadražil J. Možnosti duplexní sonografie v diagnostice subklinické akutní rejekce. Sborník abstrakt, IV. konference transplantace orgánů a tkání. 2000.
Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Král V., Kolek V., Neoral Č., Aujeský R. Riziko metastázování bronchogenního karcinomu. Abstraktá, X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. 2000.
Galuszka J., Galuszková D., Blahut L., Musilová K., Tichý T. Unusual complications of acute myocardial infarction associated with hypercoagulation status - case report. Programme and abstracts, Pátá konference českých a polských lékařů internistů. 2000.
Galuszka J., Válka I., Galuszková D., Krč E., Blahut L., Musilová K., Tichý T., Dušek J. Adult respiratory distress syndrome and coronary embolism as complications of myocardial infarction. Cor et Vasa. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Horák P., Heřmanová Z., Ciferská H., Zadražil J., Tichý T. . EULAR. .
Horák P., Heřmanová Z., Ciferská H., Zadražil J., Tichý T. . EULAR. .
Ciferská H., Horák P., Heřmanová Z., Ordeltová M., Zadražil J., Tichý T., Ščudla V. Anti-C1Q protilátky a jejich význam pro sledování lupusové nefritidy. 31. kongres České nefrologické společnosti. .
Horák P., Heřmanová Z., Ciferská H., Ordeltová M., Tichý T., Žurek M., Zadražil J. BAFF (B-cell activating factor) u pacientů se SLE. Třeboňské revmatologické dny. .
Žamboch K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Štrebl P. Diferenciální diagnostika nefrotického syndromu u diabetiků. XXV. Dni mladých internistov. .
Zadražil J., Horák P., Štrebl P., Tichý T., Nikorjaková I., Zíma P. Mezangioproliferativní IGA glomerulonefritida u nemocného s psoriasis vulgaris. Existuje psoriatická nefropatie? 31. kongres České nefrologické společnosti. .
Musilová K., Tichý T., Horčička V. Myopatie u primární oxalózy. 13.sjezd českých a slovenských patologů a České společnosti histologických laborantů. .
Horák P., Zadražil J., Štrebl P., Tichý T., Nikorjaková I., Zíma P. Neobvyklý projev psoriázy - psoriatická nefropatie - kazuistika. 50. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. .
Horák P., Heřmanová Z., Ciferská H., Zadražil J., Tichý T. Protilátky proti komplementovému systému a jejich význam v diagnostice SLE. 51. zjazd slovenských a českých reumatológov. .
Tichý T., Zadražil J., Horák P., Nikorjaková I., Zíma P., Krejčí K., Štrebl P. Psoriatická nefropatie. 33.kongres České patologické společnosti, 2.satelitní symposium molekulární patologie. .
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Štrebl P., Bachleda P. Sonographic findings in borderline changes and subclinical form of acute renal allograft rejection. 13th Congress of the European society for Organ Transplantation, 15th Congress of the European Transplant. .
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Hrubý M., Štrebl P., Bachleda P. Subklinická toxicita kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin: nezávislý rizikový faktor rozvoje intersticiální fibrózy a tubulární atrofie štěpu. 2. československý transplantační kongres. .
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Hrubý M., Štrebl P., Bachleda P. Subklinická toxicita kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin: nezávislý rizikový faktor rozvoje intersticiální fibrózy a tubulární atrofie štěpu. 2. Československý transplantační kongres. .
Krejčí K., Zadražil J., Hrubý M., Horčička V., Al-Jabry S., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Subklinická toxicita kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin: výsledek jednoleté studie. 32. kongres České nefrologické společnosti se zahraniční účastí. .
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Gabri SA., Bachleda P. Subklinické rejekční a toxické poškození transplantované ledviny, vliv na rozvoj chronické transplantační nefropatie. XXIV. Dny mladých internistů. .
Krejčí K., Zadražil J., Al-Gabri SA., Štrebl P., Tichý T., Bachleda P. Subklinické rejekční změny transplantované ledviny a progrese chronické transplantační nefropatie. XII. výroční kongres ČIS JEP. .
Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Horčička V., Štrebl P., Bachleda P. The occurrence of borderline changes, subclinical acute rejection and subclinical toxicity in repeated protocol renal graft biopsies in a groups of patients treated with cyclosporin A and Tacrolimus. 13th Congress of the European society for Organ Transplantation, 15th Congress of the European Transplant. .
Ciferská H., Horák P., Konttinen Y., Tichý T., Heřmanová Z., Zadražil J. Toll-like receptors in healthy control and lupus kidneys. 7th Central European Congress of Rheumatology. .
Krejčí K., Tichý T., Sauer P., Zadražil J., Kurašová E., Štěpán J., Žamboch K., Orság J., Mrázek F. Tacrolimus Dose Reduction as an Effective Therapeutic Approach to the Patients With Active BK Virus Replication And Nephrotoxicity. 2022.
Losse S., Lošťáková V., Hajdová L., Szkorupa M., Chudáček J., Tichý T., Lovečková Y. Ložiskové formy tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz imitující malignity. 2021.
Losse S., Lošťáková V., Kolek V., Tichý T., Lovečková Y. Kožní TBC nebo sarkoidóza? 2017.
Horák P., Skácelová M., Smržová A., Zadražil J., Schubertová M., Vymětal J., Tichý T. Akutní postižení ledvin u revmatických chorob - emergentní stavy v revmatologii. 2016.
Žurková M., Losse S., Rozsívalová D., Kolek V., Tichý T. Nemoc asociována s IgE4, klinický obraz, orgánové postižení a léčba. 2016.
Kulísková J., Fischer O., Polášek V., Kultan J., Grygárková I., Tichý T., Kolek V. Dlouhodobé sledování karcinomů plic – naše zkušenosti. 2015.
Pospíšilová D., Suková M., Starý J., Iolascon A., Mojzíková R., Divoký V., Tichý T. KLF1 transcription factor mutation as a rare cause of congenital dyserythropoetic anemias. 2015.
Pospíšilová D., Suková M., Starý J., Iolascon A., Mojzíková R., Divoký V., Tichý T. Mutace genu pro KLF1 jako vzácná příčina kongenitální dyserytropoetické anémie. 2015.
Kolek V., Voláková E., Tichý T. Myofibroblastický zánětlivý pseudotumor v bronchu. 2015.
Jakubec P., Jakubcová T., Grygárková I., Kolek V., Tichý T., Pieranová L. Překvapivě nízce maligní sarkom mladé ženy. 2015.
Žurková M., Hobzová M., Sova M., Kolek V., Tichý T., Pika T. Amyloidóza jako příčina syndromu obstrukční spánkové apnoe. 2014.
Krejčí K., Tichý T., Bednaříková J., Žamboch K., Orság J., Hrubý M., Klíčová A., Bachleda P., Zadražil J. Nefrotoxicita kalcineurinových inhibitorů a BK nefropatie v protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin. 2014.
Losse S., Tichý T., Tučková L., Lošťáková V., Žurková M. Co nebyla cystická degenerace plíce? 2013.
Horák P., Zadražil J., Tichý T. Ledvinné manifestace u nemocných se SLE. 2013.
Fischer O., Kultan J., Kolek V., Tichý T. Soubor nemocných s plicním karcinomem v dlouhodobém sledování. 2013.
LOŠŤÁKOVÁ V., KOLEK V., Šterclová M., Benýšek V., TICHÝ T. Dušnost lékařky na inspekčním pokoji. 2012.
Minařík J., Ščudla V., Tichý T., Pika T., Krejčí K., Zadražil J. Light chain deposition dinase, neboli poškození organismu depozity lehkých řetězců v neamyloidové podobě. 2012.
LOŠŤÁKOVÁ V., KOLEK V., Šterclová M., ŽURKOVÁ M., TICHÝ T. Méně obvyklý případ. 2012.
Krejčí K., Tichý T., Hrubý M., Orság J., Žamboch K., Bachleda P., Zadražil J. Protokolární biopsie transplantované ledviny jako prostředek kontroly adekvátnosti imunosupresivní terapie. 2012.
TVRDÝ P., PINK R., TICHÝ T., HEINZ P. Pseudotumor čelistního kloubu. 2012.
Nakládalová M., Smolková P., Tichý T., Hampalová M., Kolek V. Zajímavý případ aluminózy. 2012.
KULTAN J., ŽURKOVÁ M., TICHÝ T. Benigní metastázující leimyom. 2011.
MINAŘÍK J., ŠČUDLA V., TICHÝ T., PIKA T., BAČOVSKÝ J., ZADRAŽIL J., KREJČÍ K. Nemoc lehkých řetězců. 2011.
ŠČUDLA V., MINAŘÍK J., TICHÝ T., PIKA T., KREJČÍ K., ZADRAŽIL J. Nemoc z depozice lehkých řetězců imunoglobulinu (. 2011.
ŠČUDLA V., TICHÝ T., MINAŘÍK J., PIKA T., KREJČÍ K., ZADRAŽIL J. Nemoc z depozice lehkých řetězců (Light chain deposition disease"). 2011.
ŠČUDLA V., MINAŘÍK J., TICHÝ T., PIKA T., KREJČÍ K., ZADRAŽIL J. Nemoc z ukládání lehkých řetězců imunoglobulinu (Randallova choroba). 2011.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Tichý T., Benýšek V. Plicní hypertenze u sarkoidózy. 2011.
Lošťáková V., Kolek V., Losse S., Horák P., Tichý T. Endobronchiální nálezy u Wegenerovy granulomatózy. XV. Dny RAPPL (rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství alázeňství). 2010.
Minařík J., Tichý T., Pika T., Bačovský J., Ščudla V. Nemoc z depozice lehkých řetězců. 2010.
Minařík J., Tichý T., Pika T., Bačovský J., Krejčí K., Ščudla V. Onemocnění z depozic lehkých řetězců imunoglobulinu (Randallova nemoc). 2010.
Skácelová M., Horák P., Kosatíková Z., Zadražil J., Tichý T. Plazmaferéza a její využití v revmatologii. 54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. 2010.
Tománková T., Fillerová R., Mrázek F., Tichý T., Kolek V., Petřek M., Kriegová E. Up-regulated T-bet is associated with up-regulation of interferon gamma and (CXC motif) receptor 3 expression in pulmonary sarcoidosis. EXBIO - Sympozium T-cell Activation and Technologies, March 25 ? 26, 2010, Praha. 2010.
Tichý T. Benigní metastazující leiomyom. 92. diagnostický seminář PAÚ LFUP a FN Olomouc. 2009.
Kultan J., Žurková M., Tichý T. Benigní metastazující leiomyom. XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2009.
Šmakal O., Hartmann I., Vrána J., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Může být hodnocení síly parenchymu ledviny indikátorem obstrukce pelviureterální junkce u kojenců? Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Zbořil V., Tichý T., Tichý M. Neurinom pterygomandibulárního prostoru s invazí do skeletu mandibuly. XII. olomoucké onkologické dny, Olomouc. 2009.
Jakubec P., Kolek V., Václavík A., Zatloukal J., Losse S., Kučerová L., Tichý T., Musilová K. Role necílené biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku. XVIII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2009.
Potěšil J., Kopřiva F., Tichý T., Zápalka M., Mihál V. Vyšetření motility řasinek epitelu dýchacích cest. VII. pediatrický kongres. 2009.
Potěšil J., Kopřiva F., Tichý T., Zápalka M., Mihál V. Vyšetření motility řasinek epitelu dýchacích cest. Primární ciliární dyskineze. Pediatrická konference. 2009.
Lošťáková V., Kolek V., Losse S., Horák P., Tichý T., Benýšek V. Wegenerova granulomatóza s tracheobronchiálním postižením. XV. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti,. 2009.
Jakubec P., Jakubcová T., Hutyrová B., Kolek V., Grygárková I., Tichý T., Musilová K., Nykel Z. Epitelioidní hemangioendoteliom. XVII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2008.
Jakubec P., Jakubcová T., Hutyrová B., Grygárková I., Kolek V., Tichý T. Epitelioidní hemangioendoteliom. XIII. Dny RAPPL. 2008.
Žurková M., Kolek V., Musilová K., Tichý T., Überall I. Histiocytóza. XIII. Dny RAPPL. 2008.
Vrtal R., Krčmář M., Vidlář A., Halaška m., Tichý T. Korelace mezi ultrazvukem, urodynamikou a histologickým vyšetřením u pacientek s OAB symptomatologií. VÝROČNÍ KONFERENCE ČUS ČLS JEP 2008. 2008.
Tichý T. Myxofibrosarkom, grade 2. 91. diagnostický seminár PAÚ LF UP a FN Olomouc a odd. patologie Slezské nemocnice Opava. 2008.
Lošťáková V., Kultan J., Tichý T., Kolek V. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. XIII. Dny RAPPL. 2008.
Kultan J., Lošťáková V., Tichý T., Kolek V. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. XIII. Dny RAPPL. 2008.
Losse S., Lošťáková V., Kolek V., Tichý T. Nemoc kočičího škrábnutí. XVII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Lošťáková V., Tichý T., Kolek V. Plicní granulomatózy spojené s angiitidou. XVII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Tichý T. Sklerozující hemangiom /papilární pneumocytom/, solidní varianta. 90. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2008.
Krejčí K., Bachleda P., Zadražil J., Hrubý M., Horčička V., Štrebl P., Tichý T. Subklinická toxicita kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin. Výsledky jednotlivé studie. 32. kongres České nefrologické společnosti. 2008.
Tichý T., Musilová K., Brychtová S., Mukenšnabl P., Fialová J., Nakládalová V., Lošťáková V., Hutyrová B., Kolek V. Accelerated silicosis in a sandblaster: case report and notes on pathogenesis. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Tichý T., Musilová K., Fialová J., Brychtová S., Hutyrová B., Lošťáková V., Kolek A. Akcelerovaná silikóza plic s histologickým obrazem cholesterolové pneumonie u tryskače pískem. XXVIII. Kongres pracovního lékařství. 2007.
Tichý T. Epiteloidní hemangioendoteliom (dříve IVBAT). 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Tichý T. Granuloma annulare. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Tichý T. Granulomatózní dermatis. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Šmakal O., Hartmann I., Grepl M., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Možnosti MAG3 scintigrafie a UZ vyšetření při stanovení stupně poškození ledvinného parenchymu u pelviureterální obstrukce u kojenců. Výroční konference České urologické společnosti, Plzeň, 10. ? 12. 10. 2007. 2007.
Lošťáková V., Kolek V., Tichý T. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. Mezikrajský moravský pneumologický seminář. 2007.
Tichý T. Glomangiopericytomyom, vznikající nejspíše v terénu AV malformace. 85.diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2006.
Tichý T. Granular cell tumor (Abrikosovův nádor). 87. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2006.
Tichý T. Adrenokortikální karcinom. 84. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2005.
Geier P., Tichý T. C 1 q nefropatie-vzácná příčina nefrotického syndromu. 3. Stretnutie detských nefrológov s mezinárodnou účasťou. 2005.
Horák P., Zadražil J., Tichý T., Heřmanová Z., Kusá .. Diagnostika a léčba ledvinného postižení u systémových chorob pojiva. Třeboňské revmatologické dny. 2005.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková k., Flögelová H. Kongenitální hydronefróza - diagnostické možnosti. 26. pracovní dny dětské nefrologie. 2005.
Musilová K., Tichý T., Horčička V. Myopatie u primární oxalózy. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Karásek D., Fryšák Z., Halenka M., Tichý T., Metelková I. Tumor mandibuly - neobvyklá manifestace primární hyperparatyreózy. 4. pracovní konference III. interní kliniky. 2005.
Tichý T. Difuzní velkobuněčný B lymfom. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Tichý T. Difuzní velkobuněčný B lymfom. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Tichý T. Intersticiální plicní fibróza. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Klein J., Dráč P., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Kolek V., Grygárková .. Metalomatrixproteinázy a jejich prognostický význam u plicního karcinomu. XIII. Moravskoslezské dny. 2004.
Tichý T. Papilární pneumocytom. 81. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a FN Olomouc. 2004.
Dušková M., Vácha P., Tichý T. Primární melanomy faryngu. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Konečný K., Zadražil J., Krejčí K., Skála T., Tichý T. Recurrent urinary tract infection (UTI) as a risk factor for renal survival in patientes with primary TgA nephropathy (IgAN). XLI. Kongres Lisabon, Portugalsko. 2004.
Klein J., Král V., Tichý T., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V. Snížená exprese E-Cadherinu koreluje se zkráceným přežíváním po resekci plic pro karcinom ve stadiu I. XII. Kongresu Českej a Slovenskej ftizeologickej spoločnosti. 2004.
Horčička V., Tichý T., Krejčí K., Al-Gabri SA., Zadražil J., Štrebl P. Význam allogen nondependentních rizikových faktorů pro optimalizaci imunosuprese v zrcadle protokolárních biopsií. V. konference Transplantace orgánů a tkání. 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Šmakal O., Hartmann I., Vrána J., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Může být hodnocení síly parenchymu ledviny indikátorem obstrukce pelviureterální junkce u kojenců? WWW.urol.cz - Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Vrtal R., Krčmář M., Vidlář A., Halaška m., Tichý T. Korelace mezi ultrazvukem, urodynamikou a histologickým vyšetřením u pacientek s OAB symptomatologií. www.urol.cz - VÝROČNÍ KONFERENCE ČUS ČLS JEP 2008. 2008.
Šmakal O., Hartmann I., Grepl M., Flögelová H., Michálková K., Tichý T. Možnosti MAG3 scintigrafie a UZ vyšetření při stanovení stupně poškození ledvinného parenchymu u pelviureterální obstrukce u kojenců. www.urol.cz - Výroční konference České urologické společnosti, Plzeň, 10. ? 12. 10. 2007. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Jakubec P., Kolek V., Václavík A., Zatloukal J., Losse S., Kučerová L., Tichý T., Musilová K. Role necílené biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku. 2009.
Lošťáková V., Kolek V., Losse S., Horák P., Tichý T., Benýšek V. Wegenerova granulomatóza s tracheobronchiálním postižením. 2009.
Jakubec P., Jakubcová T., Hutyrová B., Kolek V., Grygárková I., Tichý T., Musilová K., Nykel Z. Epitelioidní hemangioendoteliom. 2008.
Losse S., Lošťáková V., Kolek V., Tichý T. Nemoc kočičího škrábnutí. 2008.
Lošťáková V., Tichý T., Kolek V. Plicní granulomatózy spojené s angiitidou. 2008.
Bachleda P., Krejčí K., Zadražil J., Hrubý M., Horčička V., Štrebl P., Tichý T. Subclinical Toxicity of Calcineurine Inhibitors in Repeated protkocol Biopsies of Transplanted Kidneys: Results of a One-Yeat Study. 2008.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Tichý T. Reoperace pro nitrohrudní novotvary. 2006.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2005.
Geier P., Šmakal O., Tichý T., Michálková K., Flögelová H. . 2004.
Musilová K.., Tichý T., Kusá L. Primární antifosfolipidový syndrom. 2004.
Dušková M., Vácha P., Tichý T. Primární melanomy faryngu. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)