prof. MUDr. Jiří EHRMANN, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632478

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

2.561

profesor

Hlavní výzkumné zájmy Apoptóza a buněčný cyklus, prognostické faktory v patologii (tumory CNS), kvantitativní patologie (morfometrie, obrazová analýza), molekulární biologie ?orphan? receptorů. Specializace Tumory CNS, patologie GIT, hepatopatologie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty
VYBRANÉ PUBLIKACE
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales C., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Lewy body disease or diseases with Lewy bodies? npj Parkinsons Disease. 2022. (ČLÁNEK)
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Vrbková J., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Melichar B., Hajdúch M. Evaluation of HER2 Gene Status in Breast Cancer Samples with Indeterminate Fluorescence in Situ Hybridization by Quantitative Real-Time PCR. JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS. 2015. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Spisarová M., Losse S., Jakubec P., Hartmann I., Král M., Ehrmann J., Szkorupa M., Študentová H., Melichar B. Bacillus Calmette-Guerin pneumonitis after intravesical instillation: Report of two cases and a review of the literature. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Vaněk P., Andrašina T., Bitnerová V., Ehrmann J., Falt P., Havlík R., Heřman M., Hucl T., Janíková M., Kala Z., Kiss I., Klos D., Kovář R., Křivinka J., Kunovský L., Kurfürstová D., Loveček M., Mačinga P., Melichar B., Mohelníková Duchoňová B., Petruželka L., Procházka M., Repák R., Skalický P., Skanderová D., Slodička P., Suchánek Š., Šembera Š., Švébišová H., Tachecí I., Tesaříková J., Tichý T., Vrtěl P., Vítek P., Zavoral M., Zoundjiekpon VD., Urban O. Surveillance karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem. Stanovisko odborných společností. Gastroenterologie a Hepatologie. 2023.
Šporiková Z., Slavkovský R., Tučková L., Kalita O., Houdová Megová M., Ehrmann J., Hajdúch M., Hrabálek L., Vaverka M. IDH1/2 mutations in patients with diffuse gliomas: A single centre retrospective massively parallel sequencing analysis. APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY. 2022.
Karasová M., Procházková J., Tylichová Z., Dvořák Z., Vyhlídalová B., Zůvalová I., Ehrmann J., Bouchal J. Inhibition of Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Expression Disrupts Cell Proliferation and Alters Energy Metabolism and Fatty Acid Synthesis in Colon Cancer Cells. Cancers. 2022.
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales R., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Reply: Matters Arising 'Lewy body disease or diseases with Lewy bodies?'. npj Parkinsons Disease. 2022.
Polcrová E., Szotkowski T., Urbánková H., Holzerová M., Divoká M., Pikalová Z., Lapčíková A., Ehrmann J., Soukup J., Čtvrtlík F., Formánek R., Faber E., Papajík T. Současný výskyt akutní megakaryoblastické leukemie a germinálního tumoru mediastina – kazuistika a přehled literatury. Transfuze a Hematologie Dnes. 2022.
Skalický P., Urban O., Ehrmann J., Švébišová H., Klos D., Tesaříková J., Neoral Č., Knápková K., Loveček M. The short- and long-term outcomes of pancreaticoduodenectomy for distal cholangiocarcinoma. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Slavík H., Balik V., Kokas FZ., Slavkovský R., Vrbková J., Řehulková A., Lausová T., Ehrmann J., Gurská S., Überall I., Hajdúch M., Srovnal J. Transcriptomic Profiling Revealed Lnc-GOLGA6A-1 as a Novel Prognostic Biomarker of Meningioma Recurrence. NEUROSURGERY. 2022.
Židlík V., Kuhn T., Hurník P., Wožniaková M., Mučulková B., Žiak D., Sporková M., Delongová P., Horáček J., Ehrmann J. Case report: Gaucher disease in trepanobiopsy of 16yo woman examined for suspected myelodysplastic syndrome. Ceskoslovenska Patologie. 2021.
Čivrná J., Skanderová D., Ehrmann J., Pilka R. HELLP syndrom a HELLP-like syndrom u těhotných s COVID – 19: dvě kazuistiky. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2021.
Smolka V., Tkachyk O., Ehrmann J., Karásková E., Zápalka M., Volejníková J. Acute onset of autoimmune hepatitis in children and adolescents. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International. 2020.
Čížková K., Birke P., Malohlava J., Tauber Z., Hušková Z., Ehrmann J. HT - 29 and Caco 2 cell lines are suitable models for studying the role of arachidonic acid - metabolizing enzymes in intestinal cell differentiation. CELLS TISSUES ORGANS. 2020.
Slavík H., Balik V., Vrbková J., Řehulková A., Vaverka M., Hrabálek L., Ehrmann J., Vidlařová M., Gurská S., Hajdúch M., Srovnal J. Identification of Meningioma Patients at High Risk of Tumor Recurrence Using MicroRNA Profiling. NEUROSURGERY. 2020.
Procházková J., Slavík J., Bouchal J., Levková M., Hušková Z., Ehrmann J., Kolář Z., Skalický P. Specific alterations of sphingolipid metabolism identified in EpCAM-positive cells isolated from human colon tumors. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS. 2020.
Hlaváč V., Mohelníková Duchoňová B., Loveček M., Ehrmann J., Kolářová K. Targeted Sequencing of Pancreatic Adenocarcinomas from Patients with Metachronous Pulmonary Metastases. Genes. 2020.
Menšíková K., Tučková L., Kolaříková K., Bartoníková T., Vodička R., Ehrmann J., Vrtěl R., Procházka M., Kaňovský P., Kovacs G. Atypical parkinsonism of progressive supranuclear palsy-parkinsonism (PSP-P) phenotype with rare variants in FBXO7 and VPS35 genes associated with Lewy body pathology. ACTA NEUROPATHOLOGICA. 2019.
Chlup R., Loyka S., Ehrmann J., Neoral L. Hypoglykemie nebo opilost? Postgraduální medicína. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Zlámalová N., Melichar B., Trojanec R. Lymfo/plazmocytární infiltrace chemoterapií neovlivněných triple negativních karcinomů prsu - koreláty s morfologickými a klinicko-patologickými parametry. Klinicka Onkologie. 2019.
Chlup R., Ehrmann J., Loyka S. Pochybení v péči o člověka s diabetem při hospitalizaci. Postgraduální medicína. 2019.
Chlup R., Nakládalová M., Ditmar R., Gallo J., Loyka S., Ehrmann J. Vznik diabetu v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. Postgraduální medicína. 2019.
Cibiček N., Ehrmann J., Prošková J., Večeřa R. Critical evaluation of colon submucosal microdialysis in awake, mobile rats. PLoS One. 2018.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Ovesná P., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? 2018.
Žarnayová L., Kolek V., Bouchal J., Ehrmann J. Nemalobuněčný karcinom plic s expresí estrogenových receptorů a pozitivitou ALK. Klinicka Onkologie. 2018.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Age-associated prognostic and predictive biomarkers in patients with breast cancer. Oncology Letters. 2017.
Loveček M., Skalický P., Chudáček J., Szkorupa M., Švébišová H., Lemstrová R., Ehrmann J., Melichar B., Yogeswara T., Klos D., Vrba R., Havlík R., Mohelníková Duchoňová B. Different clinical presentations of metachronous pulmonary metastases after resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: Retrospective study and review of the literature. World Journal of Gastroenterology. 2017.
Lemstrová R., Brenychová V., Hughes D., Hlaváč V., Dvořák P., Doherty J., Murray H., Crockard M., Oliverius M., Hlavsa J., Honsová E., Mazanec J., Kala Z., Loveček M., Havlík R., Ehrmann J., Strouhal O., Souček P., Melichar B., Mohelníková Duchoňová B. Dysregulation of KRAS signaling in pancreatic cancer is not associated with KRAS mutations and outcome. Oncology Letters. 2017.
Narsia N., Ramagiri P., Ehrmann J., Kolář Z. Transcriptome analysis reveals distinct gene expression profiles in astrocytoma grades II-IV. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Hezová R., Kovaříková A., Srovnal J., Zemanová M., Harustiak T., Ehrmann J., Hajdúch M., Svoboda M., Sachlová M., Slabý O. Diagnostic and prognostic potential of miR-21, miR-29c, miR-148 and miR-203 in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of esophagus. Diagnostic Pathology. 2016.
Smolka V., Karásková E., Tkachyk O., Aiglová K., Ehrmann J., Michálková K., Konečný M., Volejníková J. Long-term follow-up of children and adolescents with primary sclerosing cholangitis and autoimmune sclerosing cholangitis. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International. 2016.
Loveček M., Skalický P., Klos D., Bébarová L., Neoral Č., Ehrmann J., Zapletalová J., Švébišová H., Vrba R., Stašek M., Yogeswara T., Havlík R. Long-term survival after resections for pancreatic ductal adenocarcinoma. Single centre study. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Hezova R., Kovarikova A., Srovnal J., Zemanova M., Harustiak T., Ehrmann J., Hajdúch M., Sachlova M., Svoboda M., Slaby O. MiR-205 functions as a tumor suppressor in adenocarcinoma and an oncogene in squamous cell carcinoma of esophagus. Tumor Biology. 2016.
Cibiček N., Roubalová L., Vrba J., Zatloukalová M., Ehrmann J., Zapletalová J., Večeřa R., Křen V., Ulrichová J. Protective effect of isoquercitrin against acute dextran sulfate sodium-induced rat colitis depends on the severity of tissue damage. Pharmacological Reports. 2016.
Čížková K., Rajdová A., Ehrmann J. Soluble Epoxide Hydrolase as a Potential Key Factor for Human Prenatal Development. Cells Tissues Organs. 2016.
Čížková K., Steigerová J., Gurský J., Ehrmann J. Stimulating effect of normal-dosing of fibrates on cell proliferation: word of warning. Lipids in Health and Disease. 2016.
Balik V., Trojanec R., Holzerová M., Tučková L., Sulla I., Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Ehrmann J. An adult multifocal medulloblastoma with diffuse acute postoperative cerebellar swelling: immunohistochemical and molecular genetics analysis. Neurosurgical review. 2015.
Slabý O., Srovnal J., Radová L., Gregar J., Juráček J., Lužná P., Svoboda M., Hajdúch M., Ehrmann J. Dynamic changes in microRNA expression profiles reflect progression of Barrett's esophagus to esophageal adenocarcinoma. Carcinogenesis. 2015.
Tománková T., Kriegová E., Fillerová R., Lužná P., Ehrmann J., Gallo J. Nízká exprese TLR-1, -2, -4 a IL-2, -2R, -10, 10R, TGFb1 v pseudosynoviální tkáni odebrané při reoperaci asepticky uvolněné totální endoprotézy kyčle a kolena. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2015.
Gallo J., Lužná P., Holinka M., Ehrmann J., Zapletalová J., Lošťák J. Přínos Morawietzovy klasifikace k hodnocení periprotetických tkání. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2015.
Loveček M., Skalický P., Klos D., Neoral Č., Ehrmann J., Zapletalová J., Švébišová H., Yogeswara T., Ghothim M., Vrba R., Havlík R. Resekabilní karcinom pankreatu − 5leté přežití. Rozhledy v chirurgii. 2015.
Čížková K., Rajdová A., Ehrmann J. Spatio-temporal expression of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor a During Human Prenatal Development. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2015.
Pink R., Molitor M., Ehrmann J., Tvrdý P., Michl P., Pazdera J. Merkel cell carcinoma. Case report. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Jelínková I., Šafaříková B., Vondálová Blanářová O., Skender B., Hofmanová J., Sova P., Moyer MP., Kozubík A., Kolář Z., Ehrmann J., Hyršlová Vaculová A. Platinum(IV) complex LA-12 exerts higher ability than cisplatin to enhance TRAIL-induced cancer cell apoptosis via stimulation of mitochondrial pathway. Biochemical Pharmacology. 2014.
Gachechiladze M., Škarda J., Ibrahim M., Tichý T., Flodr P., Flodrová P., Ehrmann J., Trojanec R., Kolář Z. Primitive neuroectodermal tumor (PNET) of the lung in an adult woman. World Journal of Surgical Oncology. 2014.
Obtulovičová K., Stárek I., Salzman R., Kališ A., Ehrmann J., Sičák M., Dvořáčková J. Recurrent salivary pleomorphic adenoma shows increased immunohistologic expression of bcl-2 oncoprotein. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Čížková K., Konieczna A., Erdösová B., Ehrmann J. Time-dependent expression of cytochrome p450 epoxygenases during human prenatal development. Organogenesis. 2014.
Smolka V., Ehrmann J., Tkachyk O., Zápalka M. Vztah rizikových faktorů mezi metabolickým syndromem a nealkoholickým ztucnením jater u detí a dospívajících. Časopis lékařů českých. 2014.
Mihál V., Michálková K., Ehrmann J., Krahulík D. Fibrozní dysplazie lebky. Pediatrie pro praxi. 2013.
Lužná P., Ehrmann J. Laserová mikrodisekce a její praktické aplikace. Česko-slovenská patologie. 2013.
Novotný R., Ehrmann J., Tozzi Di Angelo I., Procházka V., Klos D., Loveček M., Kysučan J., Havlík R. Mitochondrial Changes in Adenocarcinoma of the Pancreas. Ultrastructural pathology. 2013.
Vrána D., Cwiertka K., Lukešová L., Kalita O., Ehrmann J., Buřval S., Koranda P. Pacientka s atypickým neurocytomem –kazuistika. Klinická onkologie. 2013.
Kalita O., Vaverka M., Hrabálek L., Šantavá A., Ehrmann J., Čecháková E. Strategie diagnostiky, terapie a dispenzarizace pacientů s hemangioblastomy v CNS z pohledu neurochirurga. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013.
Jirousková M., Zbodáková O., Gregor M., Chalupský K., Šarnová L., Hajdúch M., Ehrmann J., Jirkovská M., Sedláček R. Hepatoprotective Effect of MMP-19 Deficiency in a Mouse Model of Chronic Liver Fibrosis. PLoS One. 2012.
Pink R., Ehrmann J., Molitor M., Tvrdý P., Michl P., Pazdera J., Hanuliak J. Merkel cell carcinoma. A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Čížková K., Konieczna A., Erdösová B., Lichnovská R., Ehrmann J. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in Regulation of Cytochromes P450: NewWay to OvercomeMultidrug Resistance? Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012.
Gregar J., Procházka V., Lužná P., Ehrmann J. Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barretovým jícnem. Gastroenterologie a hepatologie. 2012.
Slobodová Z., Ehrmann J., Krejčí V., Zapletalová J., Melichar B. Analysis of CD40 expression in breast cancer and its relation to clinicopathological characteristic. Neoplasma. 2011.
KONIECZNA A., ERDÖSOVÁ B., LICHNOVSKÁ R., Jandl M., ČÍŽKOVÁ K., EHRMANN J. Differential expression of ABC transporters ( MDR1, MRP1, BCRP) in developing human embryos. Journal of Molecular Histology. 2011.
LUŽNÁ P., GREGAR J., ÜBERALL I., RADOVÁ L., PROCHÁZKA V., EHRMANN J. Changes of microRNAs-192, 196a and 203 correlate with Barrett''s esophagus diagnosis and its progression compared to normal healthy individuals. Diagnostic Pathology. 2011.
Menšíková K., Ehrmann J., Tučková L., Kaňovský P. Parkinsonova nemoc s fenotypem progresivní supranukleární paralýzy - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
Dubská L., Vyskočilová M., Nenutil R., Valík D., Knoflíčková D., Fabian P., Kocáková I., Demlová R., Beránek M., Drastíková M., Vošmiková H., Bóday A., Horká K., Šímová J., DRÁBEK J., EHRMANN J., HAJDÚCH M., Matějčková M., Šíma R., Tvrdík D., Povýšil C., Ryška A. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých. 2011.
Kolář Z., Ehrmann J., Knillová J. Cyclin - dependent kinases inhibitor bohemine exhibits no embryotoxic effects. Recent advances in clinical medicine. 2010.
Hrabálek L., Kalita O., Študentová H., Janková J., Ehrmann J., Trojanec R., Hajdúch M. INTRAMEDULLARY SPINAL CORD AND CAUDA EQUINA METASTASIS OF BREAST CARCINOMA: CASE REPORT. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Bártková J., Hamerlík P., Stockhausen MT., Ehrmann J., Hlobilková A., Laursen H., Kalita O., Kolář Z., Poulsen HS., Broholm H., Lukáš J., Bártek J. Replication stress and oxidative damage contribute to aberrant constitutive activation of DNA damage signalling in human gliomas. Oncogene. 2010.
Vrublová E., Vostálová J., Ehrmann J., Švarcová I., Vrbková J., Vacek J., Cibiček N., Večeřa R., Ulrichová J., Šimánek V. The phytogenic feed additive Sangrovit modulates dextran sulfate sodium-induced colitis in rats. Veterinární medicína. 2010.
Hlobilková A., Ehrmann J., Knížetová P., Krejčí V., Kalita O., Kolář Z. Analysis of VEGF, Flt-1, Flk-1, nestin and MMP-9 in relation to astrocytoma pathogenesis and progression. Neoplasma. 2009.
Sadej R., Romanska H., Baldwin G., Gkirtzimanaki K., Novitskaya V., Filer A., Slobodová Z., Kusinska R., Ehrmann J., Buckley C., Kordek R., Potemski P., Eliopoulos A., Lalani E., Berditchevski F. CD151 Regulates Tumorigenesis by Modulating the Communication between Tumor Cells and Endothelium. Molecular Cancer Research. 2009.
HOUDA J., SMOLKA V., Michálková K., TICHÝ T., EHRMANN J., LUDÍKOVÁ B., POSPÍŠILOVÁ D., MIHÁL V. Co se může skrývat za žloutenkou v předškolním věku. Pediatrie pro praxi. 2009.
HRABÁLEK L., KALITA O., Ehrmann J., Trojanec R., Kala M. Dumbbell-shaped peripheral primitive neuroectodermal tumor of the spine- Case report and review of the literature. Journal of Neuro-Oncology. 2009.
Mokrý J., Ehrmann J., Karbanová J., Čížková D., Soukup T., Suchánek J., Filip S., Kolář Z. EXpression of intermediate filament nestin in blood vessels of neural and non-neural tissues. Acta Medica. 2009.
KONIECZNA A., LICHNOVSKÁ R., ERDÖSOVÁ B., EHRMANN J. The Role of PPARs in MDR - a lesson from embryonic development. Neoplasma. 2009.
Knížetová P., Ehrmann J., Hlobilková A., Vancová I., Kalita O., Kolář Z., Bártek J. Autocrine regulation of glioblastoma cell cycle progression, viability and radioresistance through the VEGF-VEGFFR2 (KDR) interplay. Cell Cycle (print). 2008.
Hrabálek L., Kalita O., Švébišová H., Ehrmann J., Hajdúch M., Trojanec R., Kala M. Dumbell-shaped peripheral primitive neuroectodermal tumor of the spine - case report and review of the literature. Journal of Neuro-Oncology. 2008.
Ehrmann J., Straková N., Vrzalíková K., Héžová R., Kolář Z. Expression of STATs and their inhibitors SOCS and PIAS in brain tumors. In vitro and in vivo study. Neoplasma. 2008.
Ehrmann J., Straková N., Vrzalíková K., Héžová R., Kolář Z. Expression of STATs and their inhibitors SOCS and PIAS in brain tumors. In vitro and in vivo study. Neoplasma. 2008.
Kalita O., Kala M., Švébišová H., Ehrmann J., Hlobílková A., Trojanec R., Hajdúch M., Houdek M. Glioblastoma multiforme with an abscess: case report and literature review. Journal of Neuro-Oncology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Vrzalíková K., Škarda J., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostic value of Bmi-1 oncoprotein expression in NSCLC patients: a tissue microarray study. Journal of cancer research and clinical oncology. 2008.
Mokrý J., Pudil R., Ehrmann J., Čížková D., Osterreicher J., Filip S., Kolář Z. Re-expression of nestin in the myocardium of postinfarcted patients. Virchows Archiv. 2008.
Karbanová J., Missol-Kolka E., Fonseca A., Lorra C., Janich P., Kollerová H., Jászai J., Ehrmann J., Kolář Z., Liebers C., Arl S., Šubrtová D., Freund D., Mokrý J., Huttner W., Corbeil D. The Stem Cell Marker CD133 (Prominin-1) Is Expressed in Various Human Glandular Epithelia. Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 2008.
Slobodová Z., Ehrmann J., Krejčí V., Eliopoulos A., Kolář Z. TPL-2/COT and cox-2 in breast cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Mihál V., Michálková K., Ehrmann J., Neklanová M., Machač J. Tříkomorový hydrocefalus jako projev ependymální cysty v oblasti glandula pinealis. Pediatrie pro praxi. 2008.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. A novel myoepithelial/progenitor cell marker in the breast ? Virchows Archiv. 2007.
Hlobilková A., Ehrmann J., Sedláková E., Krejčí V., Knížetová P., Fiurášková M., Kala M., Kalita O., Kolář Z. Could changes in the regulation of the PI3K/PKB/Akt signaling pathway and cell cycle be involved in astrocytic tumor pathogenesis and progression ? Neoplasma. 2007.
Elzagheid A., Knillová J., Kuopio T., Kronqvist P., Ehrmann J., Collan Y. Immunohistochemical detection of cyclin dependent kinase inhibitor p27 does not have prognostic significance in breast cancer. Jamahiriya Medical Journal. 2007.
Šimek J., Ehrmann J., Pazdera J. Intra-arterial chemotherapy and its significance in the treatment of oropharyngeal carcinoma. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Aiglová K., Ehrmann J., Ehrmann J. Neinvazivní detekce jaterní fibrózy u nemocných s chronickou virovou hepatitidou C. Časopis lékařů českých. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Ehrmann J., Fridman E., Škarda J., Kolář Z. Novel immunohistochemistry markers for the differentiation of lobular a ductal invasive breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer. 2007.
Ehrmann J., Dušková M., Macháč J., Benýšek V., Hobza J., Kolář Z. Solitary intracranial metastasis of follicular carcinoma of the thyroid gland clinically mimicking a meningioma. Česko-slovenská patologie. 2007.
Héžová R., Ehrmann J., Kolář Z. WWOX, a new potential tumor suppressor gene. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Ehrmann J., Aiglová K., Ehrmann J., Palas J., Kumpel P. Role proteinů rodiny STAT v regulaci odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C interferonem alfa. Vnitřní lékařství. 2006.
LÍSOVÁ S., Ehrmann J., Kolek A., SEDLÁKOVÁ E., Kolář Z. Imunohistochemická studie mechanismů apoptózy a proliferace ve sliznici tenkého střeva u celiakální sprue. Česko-slovenská patologie. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Ehrmann J., Beneš P., Brychta T. Molekulární změny ovlivňující progresi maligního melanomu. Klinická onkologie. 2005.
Mokrý J., Čížková D., Filip S., Ehrmann J., Osterreicher J., Kolář Z., English D. Nestin expression by newly formed human blood vessels. Stem Cells and Development. 2005.
Straková N., Ehrmann J., Kolář Z. PPARs a nádory. Klinická onkologie. 2005.
Ehrmann J., Dušková M., Machač J., Benýšek V., Hobza J., Kolář Z. Solitary intracranial metastasis of follicular carcinoma of the thyroid gland clinically mimicking a meningioma. Česko-slovenská patologie. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The synthetic ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma ciglitazone affects human glioblastoma cell lines. Journal Of Pharmacology And Experimental Therapeutics. 2004.
Kolek A., Ehrmann J., Lísová S., Koďousek R., Drábek J., Heřmanová Z., Zapletalová J., Kolář Z. Exprese apoptotických proteinů ve sliznici jejuna u nemocných s celiakií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2003.
Ehrmann J., Kolek A., Koďousek R., Zapletalová J., Lísová S., Murray P. G., Drábek J., Kolář Z. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanisms in the intestinal mucosa during children`s coeliac disease. Virchows Archiv. 2003.
Smolka V., Konečný M., Ehrmann J., Michálková K., Heřmanová Z., Ambrůzová Z. Společné autoimunní fenomény primární sklerozující cholangitidy a autoimunní hepatitidy v dětském věku. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2003.
Mihál V., Michálková K., Bučil J., Novák Z., Stárek I., Pospíšilová D., Dušková M., Ehrmann J., Blaštíková P., Ambrusová J., Kleinová D., Dočkal M., Hajdúch M. Bolestivé zduření krku jako příznak ektopického cysticky změněného tymu. Pediatrie pro praxi. 2002.
Ehrmann J., Vavrušová N., Collan Y., Kolář Z. Peroxisome proliferator-activatedmreceptors (PPARs) in health and disease. Biomedical Papers-Olomouc. 2002.
Bartek J., Bartoš J., Galuszka J., Galuszková D., Stejskal D., Krč I., Ehrmann J., Chlup R., Ehrmann J. Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis. Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Bartek J., Bartoš J., Galuszka J., Galuszková D., Stejskal D., Krč I., Ehrmann J., Ehrmann J., Chlup R. Expression of OB gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis. Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Kolář Z., Bouchal J., Ehrmann J. Molekulární patolgoie a medicína. Postgraduální medicína. 2001.
Kolář Z., Flavell JR., Ehrmann J., Řiháková P., Mačák J., Lowe D., Crocker J., Vojtěšek B., Young L., Murray PG. Apoptosis of malignant cells in Hodgkin´s disease is related to expression of the cdk inhibitor p27KIP I. Journal of Pathology. 2000.
Ehrmann J., Galuszková D., Ehrmann J., Krč I., Jezdinská V., Vojtěšek B., Murray P. G., Kolář Z. Apoptosis-related proteins, BCL-2, BAX, FAS, FAS-L and PCNA in liver biopsies of patients with chronic hepatitis B virus infection. Pathology and Oncology Research. 2000.
Ehrmann J., Řiháková P., Hlobilková A., Kala M., Kolář Z. The expression of apoptosis-related proteins and the apoptotic rate in glial tumors of the brain. Neoplasma. 2000.
Kolář Z., Študent V., Ehrmann J., Hlobilková A., Maďarová J. Farmakologická modulace exprese Bcl-2 a p27Kip1 v karcinomech prostaty: Potenciální nástroj pro terapii hormonálně neresponsibilních nádorů. Klinická farmakologie a farmacie. 1999.
Horák P., Ehrmann J., Faltýnek L. Panikulitida a polyartropatie spojené s akutní nekrotizující pankreatitidou. Rheumatologia. 1999.
Horák P., Ehrmann J., Faltýnek L. Panikulitida a polyartropatie spojené s akutní nekrotizující pankreatitidou. Rheumatologia. 1999.
Kolář Z., Študent V., Ehrmann J. Některé aspekty indukce apoptózy v hormonálně závislých a nezávislých karcinomech prostaty. Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ehrmann J., Michalcová A., Ledererová P., Stojaspalová L., Zámečníková P., Tozzi I., Ehrmann J., Kolář Z. FAS/FAS-L receptorová signální apoptotická dráha u hepatitidy B, hepatitidy C a alkoholické hepatopatie: imunohistochemická studie. XXXI. májové hepatologické dny. .
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z. V novotvořených cévách je nestin vyjádřen spolu s markery endotelových buněk. Morfológia v súčasnosti - venované 90. nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. 2007.
Vavrušová N., Ehrmann J., Malíková J., Bartoš J., Kolář Z. Effect of peroxisome proliferator-activated receptor ligands on cell cycle and apoptosis of human glial cancer cells. Second International Symposium on PPARs: From Basic Science To Clinical Applications. Abstract Book. 2003.
Ehrmann J., Kolář Z., Mokrý J. Exprese nestinu v astrogliálních nádorech CNS. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Strnadová D., Ehrmann J., Ehrmann J. Hepatocelulární karcinom - úskalí diagnostiky. XXII. Dny mladých internistů. Abstrakta. 2003.
Hrubý M., Vaverková H., Mikulášová J., Ehrmann J., Kučerová L., Dobiáš M., Bačovský J., Ščudla V. Chondrokalcinóza a její vztah k dalším metabolickým chorobám. XXII. Dny mladých internistů. Abstrakta. 2003.
Ehrmann J., Vavrušová N., Mokrý J., Kala M., Machač J., Kolář Z. Molekulární aspekty diagnostiky nádorů CNS. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Ehrmann J., Kolář Z., Mokrý J. Nestin - a new diagnostic and prognostic marker in pathology: Immunohistochemical analysis of expression in different tumors. Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. 40th Symposium of the Czech Society of Histo- and Cytochemistry with International Participation. Abstracts. 2003.
Duspivivá D., Ehrmann J., Němeček S., Karbanová J., Kolář Z., Mokrý J. Nestin: A useful diagnostic marker. Sixth IBRO. World Congress of Neuroscience. Abstract book. 2003.
Vavrušová N., Ehrmann J., Kolář Z. Nové farmakologické využití ligandů jaderných receptorů podrodiny č. 1: základní informace pro patology. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Vavrušová N., Ehrmann J., Malíková J., Bartoš J., Doležel J., Kolář Z. Vliv ligandů PPAR na buněčný cyklus a apoptózu buněk lidských gliálních nádorů. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Fiurášková M., Kolář Z., Kučerová R., Ehrmann J. Význam beta-cateninu a p63 v morfogenezi vlasových folikulů u androgenně podmíněné alopecie. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Ehrmann J., Michalcová A., Ledererová P., Stojaspalová L., Zámečníková P., Tozzi I., Ehrmann J., Kolář Z. FAS/FAS-L receptorová signální apoptotická dráha z hepatitidy B, hepatitidy C a alkoholické hepatopatie : imunohistochemická studie. XXXI. májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. 2002.
Kolek A., Ehrmann J., Koďousek R., Zapletalová J., Lisová .., Murray P. G., Kolář Z. Imunohistochemická studie apoptických mechanizmů ve střevní sliznici nemocných s celiakií. V. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2002.
Ehrmann J., Řiháková P., Kolář Z., Kala M., Collan Y. Correlation of lamin B expression to expression of p27 and pRB in astroglial tumours. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
KNIHA - CELEK
Ehrmann J., Hůlek P., Aiglová K., Brodanová M., Černoch J., Červinková Z., Dědek P., Doležal J., Ehrmann J., Eliáš P., Fejfar T., Fraňková S., Horák J., Horáková M., Hosák L., Hůlková M., Husa P., Chalupa P., Jirkovský V., Jirsa M., Konečný M., Lata J., Lejhancová K., Mareček Z., Maňák J., Martásek .., Oliverius M., Pánek J., Petrtýl J., Plíšek S., Pozler O., Procházka M., Procházka V., Schneiderka P., Štafka V., Šperl J., Trunečka .., Tyčová V., Ungermann L., Urbánek P., Válek V., Vaňásek T., Vítek L., Vrzalová D., Zima T. Hepatologie 2.vydání 2014. 2014.
Ehrmann J., Schneiderka P., Ehrmann J. Alkohol a játra. Alkohol a játra. 2006.
Ehrmann J., Kolář Z., Thomson J. Basic of general and systemic pathology for students of medicine in the English programme. Basic of general and systemic pathology for students of medicine in the English programme. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Lužná P., Ehrmann J. MikroRNA u karcinomu jícnu. MikroRNA v onkologii. 2012.
Ehrmann J., Schneiderka P., Ehrmann J., Vítek L., Zima T. Alkoholem podmíněné jaterní poškození. In Ehrmann J. (Eds.) Hepatologie. 2010.
Ehrmann J., Aiglová K. Jaterní biopsie. In Ehrmann J. (Eds.) Hepatologie. 2010.
Ehrmann J., Schneiderka P., Ehrmann J. Alkoholická steatohepatitida. Alkohol a játra. 2006.
Ehrmann J., Schneiderka P., Ehrmann J. Alkoholická steatóza. Alkohol a játra. 2006.
ABSTRAKT
Slavík H., Balik V., Zavadil Kokáš F., Slavkovský R., Vrbková J., Řehulková A., Lausová T., Ehrmann J., Gurská S., Überall I., Hajdúch M., Srovnal J. Transcriptomic Profiling Identified Lnc-GOLGA6A-1 as a Negative Prognostic Biomarker for Meningioma Recurrence. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Slavík H., Balik V., Koberna K., Überall I., Řehulková A., Kokáš Zavadil F., Slavkovský R., Srovnal J., Virglová T., Kouřilová P., Hajdúch M., Ehrmann J. MEG3 as a potential biomarker in meningiomas. IMTM REACTOR CONFERENCE. 2020.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA expression profiles related tomorphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. VIRCHOWS ARCHIV. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA rxpression profiles related to morphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2019.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Trojanec R., Srovnal J., Balik V., Ehrmann J., Hajdúch M. MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÉ ABERACE U MENINGEOMŮ. Prague onco journal. 2019.
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. GENOVÉ ABERACE U GLIOBLASTOMU MULTIFORME IDH WILD TYPE. Prague onco journal. 2018.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Slavkovský R., Tučková L., Kalita O., Blumová B., Ehrmann J., Hajdúch M. IDH1/2 in diffuse gliomas: Retrospective mutation analysis. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? Klinická onkologie. 2018.
Čížková K., Birke P., Ehrmann J. Enterocyte-like differentiation. Morphology 2017 50th International Congress of the Czech Anatomical Society. 2017.
Srovnal J., Balik V., Houdová Megová M., Ehrmann J., Vaverka M., Hrabálek L., Trojanec R., Štaffová K., Vrbková J., Hajdúch M. IDENTIFICATION OF THREE DISTINCT MOLECULAR SUBTYPES IN MENINGIOMA SAMPLES USING MICROARRAYS FOR COPY-NUMBER VARIANTS. Klinická onkologie. 2017.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Morphotypes of the triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Čížková K., Flodrová P., Ehrmann J. The heat induced antigen retrieval has influence on immunocytochemistry results in alcohol-fixed cell samples. Dni molekulovej patológie. 2017.
Srovnal J., Balik V., Ehrmann J., Vaverka M., Hrabálek L., Štaffová K., Hajdúch M. Analysis of copy number variations in meningioma samples using microarrays revealed 22q deletions more frequent in higher grade tumors. Cancer Research. 2016.
Srovnal J., Balik V., Ehrmann J., Vaverka M., Hrabálek L., Štaffová K., Hajdúch M. Analysis of copy number variations in meningioma samples using microarrays revealed 22Q deletions more frequent in higher grade tumors. Prague onco journal. 2016.
Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Vrána D., Šporiková Z., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Prognostic and predictive factors in primary glioblastoma Multiforme WHO grade IV patients with resection: a single-institution study. Abstract Book.XII.Diagnostic, Predictive, and Experimental Oncology Days. 2016.
Čížková K., Rajdová A., Ehrmann J. CYP epoxygenases and their relevance for human prenatal development. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Čížková K., Steigerová J., Ehrmann J. The effect of fibrates on cell viability. Program a abstrakty na Dni molekulovej patológie. 2015.
Gregar J., Lužná P., Procházka V., Ehrmann J., Falt P., Suchánek Š. The Use of Immunohistochemistry (CDx2, MUC2, H2AX, p53) in Patients With Barrett's Esophagus - the Stratification and the Risk Assessment. Gastrointestinal Endoscopy. 2015.
Adamová K., Godava M., Vrtěl R., Dostál J., Ehrmann J., Slobodová Z., Kvapilová M., Filipová H., Čapková P., Vodička R. A case of a high level 46XX/46XY true chimerism without clinical effect in healthy female who gave birth to healthy twins after IVF. European Journal of Human Genetics. 2014.
Gregar J., Lužná P., Ehrmann J., Procházka V., Falt P., Suchánek .., Srovnal J. Barretův jícen- role imunohistochemie a vlastní zkušenosti s markery (CDX2, MUC2, H2AX a P53). Gastroenterologie a hepatologie. 2014.
Cibiček N., Pyszková M., Ehrmann J., Vacek J., Ulrichová J. Colon submucosal microdialysis in awake rats – methodological considerations. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2014.
Srovnal J., Slabý O., Ehrmann J., Gregar J., Štaffová K., Radová L., Hajdúch M. MiRNA profilování v predikci progrese Barrettova jícnu v karcinom. Sborník abstrakt, XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014.
Srovnal J., Slabý O., Ehrmann J., Gregar J., Radová L., Sedláčková M., Hajdúch M. Prediction of cancer progression in Barrett’s esophagus patients using miRNA profiling. Proceedings of the 105th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. 2014.
Gregar J., Lužná P., Ehrmann J., Procházka V., Falt P., Suchánek Š., Srovnal J. The Use of Immunohistochemistry (cdx2, Muc2, H2ax, P53) in Patients with Barrett'S Esophagus – The Stratification and The Risk Assessment. Korean Journal of Internal Medicine. 2014.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Melichar B., Hajdúch M. Evaluation of HER-2 copy number in patients with inconclusive FISH. Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 2013.
Aiglová K., Procházka V., Ehrmann J., Ehrmann J., Zapletalová J. Jaterní fibróza a kouření cigaret. Gastroenterologie a hepatologie. 2013.
Tománková T., Fillerová R., Lužná P., Ehrmann J., Kriegová E., Gallo J. Low expression of TLR-1, -2, -4 and IL-2, -2R, -10, -10R in pseudosynovial tissues obtained from aseptically failed total hip and knee arthroplasty. European Orthopaedic Research Society. 2013.
Ehrmann J., Lužná P., Divoký V. Selected molecular markers of disease progression in Barrett Esophagus. Virchows Archiv. 2013.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Mlčůchová D., Melichar B., Hajdúch M. Vyšetření genu HER2 u karcinomu prsu při selhání fluorescenční in situ hybridizace. Prague onco journal. 2013.
Héžová R., Kovaříková A., Srovnal J., Ehrmann J., Hajdúch M., Haruštia T., Zemanová M., Slabý O. Analýza vybraných mikroRNA ve vztahu ke klinicko-patologickým charakteristikám karcinomu jícnu. Optics Communications. 2012.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Mlčůchová D., Melichar B., Hajdúch M. Her2 evaluation in samples with inconclusive FISH. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Lužná P., Gregar J., Kuba A., Kořínek V., Rašková Kafková L., Divoký V., Procházka V., Ehrmann J. Histone gamma-H2AX as a possible biomarker in Barrett´s Esophagus disease progression. Programme and Abstract book. 2012.
Novotný R., Ehrmann J., Procházka V., Tozzi Di Angelo I., Klos D., Kysučan J., Havlík R. Mitochondrial changes in adenocarcinoma of the pancreas. Histopathology. 2012.
Novotný R., Ehrmann J., Procházka V., Tozzi Di Angelo I., Klos D., Loveček M., Kysučan J., Havlík R. Mitochondrial changes in adenocarcinoma of the pancreas. Programme and Abstract Book of the MORPHOLOGY 2012 – 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. 2012.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Cahová D., Melichar B., Hajdúch M. Možnosti vyšetření genu Her-2 u pacientů s karcinomem prsu. Optics Communications. 2012.
Aiglová K., Ehrmann J., Ehrmann J., Zapletalová J. Uplatnění sérových markerů jaterní fibrózy. Gastroenterologie a hepatologie. 2012.
ÜBERALL I., VANÍČKOVÁ J., SROVNAL J., GREGAR J., EHRMANN J. Barrett´s oesophagus and telomerase activity. Onkologie. 2011.
KOUDELÁKOVÁ V., BERKOVCOVÁ J., TROJANEC R., RADOVÁ L., EHRMANN J., KOLÁŘ Z., MELICHAR B., HAJDÚCH M. Evaluation of HER2 gene status by qPCR in breast cancer samples with nonconclusive FISH. Journal of Clinical Oncology. 2011.
PINK R., EHRMANN J., MOLITOR M., TVRDÝ P., MICHL P., PAZDERA J. Karcinom z Merkelových buněk. Česká stomatologie. 2011.
LUŽNÁ P., GREGAR J., ÜBERALL I., PROCHÁZKA V., EHRMANN J. Micro RNA Assesment as a New Diadnostic and Prognostic Tool of Barretts Esophagus.Pilot Study. Gastroenterology. 2011.
Lužná P., GREGAR J., ÜBERALL I., PROCHÁZKA V., Ehrmann J. Micro RNA Assessment as a New Diagnostic and Prognostic Tool of Barretts Esophagus.Pilot study. Programme and Abstract book. 2011.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. MicroRNA Assessment as a New Diagnostic and Prognostic Tool of Barrett´s Esophagus. Pllot Study. Programme and Abstract Book. 2011.
KRUMP M., EHRMANN J. Prekancerózne lézie - klinicky a histopatologicky. Česká stomatologie. 2011.
Marečková J., Ščudla V., Ehrmann J., Abrahamová P. Prognostic factors in multiple myeloma. Programme and Abstrct Book. 2011.
Marečková J., Ehrmann J., Ščudla V., Abrahamová P. Prognostic factors in multiple myeloma. Onkologie. 2011.
STRAKOVÁ N., Hofmanová J., Tylichová Z., Knopfová L., Šmarda J., Kozubík A., EHRMANN J., KOLÁŘ Z. Role of PPAR-γ in colon cancer cells. Programme and Abstract Book. 2011.
Straková N., Hofmanová J., Kozubík A., Ehrmann J., Kolář Z. Role of PPARy in colon cancer cells. Programme and Abstract Book. 2011.
ÜBERALL I., Vaníčková J., SROVNAL J., GREGAR J., EHRMANN J. Telomerase activity as prognostic marker in Barrett´s oesophagus. Konference Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
NOVOTNÝ R., EHRMANN J., TOZZI DI ANGELO I., HAVLÍK R. Ultrastructural changes in pancreatic cancer cells. Programme and Abstract Book of the 46rd International Congress on Anatomy and 48rd Lojda Symposikum on Histochemistry: MORPHOLOGY 2011. 2011.
NOVOTNÝ R., EHRMANN J., TOZZI DI ANGELO I., HAVLÍK R., KYSUČAN J., LOVEČEK M. Ultrastrukturalni obraz nadoru pankreatu. Onkologie. 2011.
Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Radová L., Braunerová B., Ehrmann J., Megová M., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetic abberations in gliomas and their importance for diagnosis and treatment prediction. 12th European workshop on cytogenetics and molecular genetics of solid tumors. 2010.
Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Radová L., Braunerová B., Ehrmann J., Megová M., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetická aberace u gliomů a jejich důležitost pro diagnostiku a léčbu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Abstrakta. 2010.
Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Radová L., Braunerová B., Ehrmann J., Megová M., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogentic Aberrations in Gliomas and Their Importace in the Diagnosis and Prediction of Treatment. Sborník abstrakt - Biotechnologie v medicíně. 2010.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. RNA assessment as a new diagnostic and prognostic tool of barrett´s esophagus. Pilot study. Histopathology. 2010.
Vrublová E., Švarcová I., Vostálová J., Cibiček N., Večeřa R., Ehrmann J., Šimánek V., Ulrichová J. The Biological activity of Macleaya cordata. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Radová L., Ehrmann J., Braunerová B., Mlčochová S., Hajdúch M. Význam cytogenetických změn gliomů pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2010.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral Polygonum bohemicum in rats. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009. 2009.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral POLYGONUM BOHEMICUM in rats. XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, 14. 15. 4. 2009. 2009.
Vostálová J., Zdařilová A., Šianská J., Doležal D., Ehrmann J., Lužná P., Svobodová A. Acute changes in SKH-1 hairless mice after single exposure to solar UBV light. 15th International Congress on Photobiology. 18.-23.6. 2009 Düsseldorf, Německo. 2009.
Šianská J., Svobodová A., Zdařilová A., Vostálová J., Ehrmann J., Doležal D. Acute UVA radiation alters SKH-1 mouse skin. FEBS Advanced Lecture Course - Mechanisms and Consequences of Free Radical-Mediated Oxidative Protein Modifications. 15.-20.4.2009, Kemer Antalya, Turecko. 2009.
Šianská J., Svobodová A., Zdařilová A., Vostálová J., Ehrmann J., Doležal D. Acute UVA radiation induces oxidative and inflammatory changes in SKH-1 mouse skin. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 24.-26.5.2009, Hustopeče okr. Břeclav. 2009.
Lužná P., Kuba A., Kafková L., Divoký V., Procházka V., Gregar J., Kořínek V., Ehrmann J. DNA damage response u Barrettova jícnu. Sborník abstrakt, konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Vrublová E., Palíková I., Vostálová J., Cibíček N., Večeřa R., Ehrmann J. EFFECT OF MACLEAYA CORDATA AND ITS EXTRACT ON DEXTRAN SULFATE SODIUM-INDUCED COLITIS IN RATS. Konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Vrublová E., Palíková I., Vostálová J., Cibiček N., Večeřa R., Ehrmann J. Effect of Macleaya cordata and its extract on dextran sulphate sodium-induced colitis in rats. Konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Vrublová E., Ehrmann J., Večeřa R., Cibiček N., Ulrichová J. Methodological evaluation of dextran sulphate sodium-induced colitis as a model of chronic inflammation. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009. 2009.
Slobodová Z., Ehrmann J., Krejčí V. Prognostický a prediktivní význam exprese CD40 u karcinomu prsu. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Šlampa P., Smrčka M., Belan V., Ehrmann J., Kramář F., Vorlíček J., Malinová B., Kalita O., Lakomý R. Závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Švarcová I., Vostálová J., Vrublová E., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral cranberry products administration to rats. International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Therapy. 23-26 September 2008, Naples, Italy. 2008.
Vrublová E., Holčapek M., Vostálová J., Švarcová I., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A 90-day safety study of isomerized hop extract in rats. International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Therapy, 23-26 September 2008, Naples, Italy. 2008.
Ehrmann J., Kuba A., Gregar J., Bittnerova L., Divoký V. Activation of DNA-damage response in Barrett oesophagus. Histopathology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125 activates human aryl hydrocarbon receptor. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 22-24 květen 2008, Karlov p. Pradědem. 2008.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Filip S., Kolář Z. Expression of intermediate filament nestin in vascular endothelium. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2008.
Henklová P., Dvořák Z., Vrzal R., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. Human aryl hydrocarbon receptor is activated by c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125. Konference vědeckých prací studentů DSP 2008, Olomouc. 2008.
Škarda J., Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese onkoproteinu Bmi-I a EZH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Gregar J., Procházka V., Ehrmann J., Kuba A. Využití NBI endoskopie a následné zjištění exprese vybraných genů v histologických vzorcích pacientů s Barrettovým jícnem. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008.
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Palková V., Braunerová B., Bouchalová K., Ehrmann J., Tichý M., Krejčí V., Mlčochová S. Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Knížetová P., Hlobilková A., Ehrmann J., Krejčí V., Kolář Z. Autokrinný a parakrinný mechanizmus účinku VEGF. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Trojanec R., Kalita O., Ehrmann J., Braunerová B., Kolář Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetické aberace u primárních nádorů centrálního nervového systému a jejich význam pro další diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Trojanec R., Kalita O., Ehrmann J., Braunerová B., Kolář Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetické aberace u primárních nádorů centrálního nervového systému a jejich význam pro další diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Aiglová K., Ehrmann J., Ehrmann J. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Škarda J., Mokrý J. Nestin positive myoepithelial/progenitor cells in the breast. Virchows Archiv. 2007.
Kolář Z., Turashvili G., Ehrmann J., Škarda J., Chmelová J., Mokrý J. Nestin pozitivní progenitorové buňky v karcinomech prsu: korelace s expresí ER, PR a c-erbB-2. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive Brest carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. 2007.
Kalita O., Vaverka M., Hrabálek L., Machač J., Houdek M., Švébišová H., Ehrmann J., Trojanec R., Hajdúch M. Primitivních neuroektodermální nádory (PNET) dospělých pacientů. Abstrakta-III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. TPL2/COT as a new prognostic and predictive factor in breast cancer. Virchows Archiv. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. Tpl2/Cot jako nový prognostický a prediktivní znak u karcinomů mléčné žlázy ? Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Knížetová P., Hlobilková A., Kolář Z., Ehrmann J. VEGF as an autocrine stimulator of proliferation and motility in astroglial cell lines. Virchows Archiv. 2007.
Gregar J., Ehrmann J., Procházka V. Využití NBI endoskopie a následné zjištění exprese vybraných genů v histologických vzorcích pacientů s Barrettovým jícnem. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007.
Šimek J., Ehrmann J., Pazdera J. Význam intraarteriální chemoterapie orofaryngeálních karcinomů. IV. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm. 2007.
Šimek J., Ehrmann J., Pazdera J. Význam intraarteriální chemoterapie orofaryngeálních karcinomů. Konference vědeckých prací studentů DSP, Olomouc. 2007.
Bouchal J., Turashvilli G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karicnomů prsu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Kolář Z. . Modern Pathology. 2006.
Hlobilková A., Knížetová P., Ehrmann J., Brychtová S., Kala M., Džubák P. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. Súhrn prednášok XIV. zjazdu Slovenských a Českých patológov. 2006.
Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Škarda J., Kolář Z. Exprese polycombních genů Bmi1 a Ezh2 u neuroektodermových nádorů - první imunohistochemická studie. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Ehrmann J., Aiglová K., Ehrmann J., Palas J., Kümpel P., Olecky T., Krčová Z., Jelinková M., Pukančíková E. Expression of JAK, STAT, SOCS and PIAS in liver biopsies of patients with chronic hepatitis C: relationship to grading/staging and response to combined interferon therapy. Journal of Hepatology. 2006.
Hlobilková A., Knížetová P., Ehrmann J., Brychtová S., Kala M., Džubák P. First experiences with in vitro cultivation of astroglial cells from bioptic samples of brain. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Ehrmann J. Liver biopsy - history, present and future. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2006.
Hlobilková A., Knížetová P., Ehrmann J., Brychtová S., Kala M., Džubák P. První zkušenosti s in vitro kultivací astrogliálních buněk z peroperačně získaných vzorků mozku. Edukační sborník XXX.Brněnské onkologické dny. 2006.
Mokrý J., Ehrmann J., Čížková D., Karbanová J., Soukup T., Filip S., Osterreicher J., Kolář Z. Re-expression of intermediate filament nestin in adult tissues. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Brychtová S., Fiurášková M., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Beneš P., Hirňák J., Brychta T. Sledování exprese vaskulárních růstových faktorů u kožních melanocytárních lézí. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Sedláková E., Krejčí V., Brychta T., Ehrmann J. Stromal microenvironment in malignant melanoma: an immunohistochemical study. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Héžová R., Bouchal J., Ehrmann J. The effect of androgen receptor antagonist bicalutamide on stats expression in prostatic cell lines. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Mokrý J., Lichnovský V., Ehrmann J., Kolář Z. . Programme and Abstract Book of the 43rd Congress of The Czech Anatomical Society and 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Brno, Czech Republic, Sept. 4-7. 2005.
Hlobilková A., Malíková J., Sedláková E., Ehrmann J., Šváchová M., Straková N., Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z. Analysis of protein expression regulating the P13-K/PKB/AKT signaling pathway in relation to astrocytoma pathogenesis. Virchows Archiv. 2005.
Straková N., Ehrmann J., Vrzalíková K., Džubák P., Rypka M. Crosstalk between STATs and PPARs in glioblastoma? Symposium on PPARS efficiacy and safety. From basic science to clinical applications. 2005.
Ehrmann J., Straková N. Exprese proteinů STAT, JAK, SOCS a PIAS u nádorů CNS. Vztah k histologickému typu a gradingu. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Osterreicher J., Filip S., Kolář Z. Intermediární filamentum nestin v novotvořených krevních cévách lidských tkání. 1. morfologický postgraduální kurz. 2005.
Ehrmann J., Koďousek R., Sedláková E., Nelson P., Dvořák P., Vaverka M., Kolář Z. Primární lymfomy CNS a virové infekce EBV a HERV. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Mokrý J., Čížková D., Filip S., Österreich J., Pudil R., Ehrmann J., Lichnovský V. Regenerační schopnosti myokardu. 1. morfologický postgraduální kurz konaný u příležitosti 60. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci Králové. 2005.
Straková N., Ehrmann J., Malíková J. Regulace dráhy JAK/STAT v nádorových buněčných liniích. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Vrzalíková K., Murray P., Reynolds G., Ehrmann J. Role genů PcG kancerogenezi: Vztah ke karcinomu cervixu. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Ehrmann J., Aiglová K., Ehrmann J. Role signálních proteinů STAT, JAK, SOCS a PIAS v odpovědi na kombinovanou léčbu interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005.
Flodr P., Ehrmann J. Úloha desminopatie u dilatační kardiomyopatie. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Hlobilková A., Sedláková E., Ehrmann J., Šváchová M., Straková N., Fiurášková M., Malíková J., Brychtová S. Význam analýzy exprese vybraných proteinů regulujících signální dráhu fosfatidylinositol-3-kinázy/protein-kinázy B/Akt a buněčný cyklus u astrogliálních nádorů mozku. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Aiglová K., Ehrmann J., Ehrmann J. Význam vyšetření biochemických markerů jaterní fibrózy u pacientů z chronickou hepatitidou C. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005.
Mokrý J., Duspivová D., Ehrmann J., Němeček S., Karbanová J., Šubrtová D., Kolář Z. Expression of nestin in newly formed blood vessels in human tissues. Journal of Molecular Histology. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: Expression of nestin, c-Myc, PDGF, bFGF in benign and malign melanocytic lesions. Anticancer Research. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Mokrý J., Ehrmann J., Duspivová D., Karbanová J., Kolář Z. Nestin: a marker of undifferentiated cells in muscle tissue, blood vessels and tissues of neuroectodermal origin. Acta Medica. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The role of PPAR and RXR in cell cycle control in human glioblastoma cell lines. Cell Proliferation (print). 2004.
Strnadová D., Ehrmann J., Ehrmann J. Hepatocellular carcinoma - diagnostic problems. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Mokrý J., Karbanová J., Duspivová D., Ehrmann J., Kolář Z. Nestin expression in normal and neoplastic tissues. Acta Medica. 2003.
Kolek A., Ehrmann J., Ehrmann J., Lisová S., Kolář Z., Drábek J., Heřmanová Z. Apoptotic mechanisms participating in the development of mucosal changes in coeliac disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2002.
Ehrmann J., Kučerová L., Jezdinská V., Papajík T., Galuszková D., Dušek J., Indrák K., Krč I., Ehrmann J. Fulminant hepatitis caused by hepatitis B virus infection in patients with hematologic malignancies. Review Series Hepatitis. 2002.
Kolek A., Ehrmann J., Koďousek R., Zapletalová J., Lisová S., Murray P. G., Kolář Z. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanism in the intestinal mucosa in cellac disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Héžová R., Kapatai G., Leonard S., Ehrmann J., Kolář Z., Wenbin W., Young L., Woodman C., Murray P. The EBV-encoded EBNA 1 up-regulates macrophage migration inhibitory factor (MIF) and induces ERK signaling and the activation of Elk 1 in B cell lymphoma. XXII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. .
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Gene aberrations in IDH-wild type glioblastoma. 2017.
Čížková K., Steigerová J., Ehrmann J. The effect of fibrates on cell viability. 2015.
Straková N., Hofmanová L., Souček K., Fedr R., Hyršlová Vaculová A., Zapletal O., Tylichová Z., Lauková J., Bouchal J., Ehrmann J., Kolář Z., Kozubík A. Oxaliplatin with PPARγ ligand modulate regulation of the cell cycle and cell death of colon tumors. 2013.
Tomanová R., Dvořáčková J., Mačák J., Buzrla P., Ehrmann J., Brychtová S., Krhutová V., Tavandzis S., Janíková M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010- 2012. 2013.
STRAKOVÁ N., HOFMANOVÁ J., ZAPLETAL O., EHRMANN J., KOLÁŘ Z., SOVA P., KOZUBÍK A. PPar gamma supports cytotoxic effect of platinum chemotherapeutics in colon and prostate cancer cells. 2012.
Gregar J., Lužná P., Procházka V., Ehrmann J. Prediction of NBI endoscopy changes in patiens with Barrett´s esophagus. 2012.
Gregar J., Procházka V., Konečný M., Lužná P., Ehrmann J. Radiofrequency ablation in patients with disease of GIT- our experiences. 2012.
KONIECZNA A., ČÍŽKOVÁ K., ERDÖSOVÁ B., LICHNOVSKÁ R., Jandl M., EHRMANN J. Differential expression of ABC transporters ( MDR1, MRP1, BCRP ) in developing human embryos. 2011.
Pink R., Ehrmann J., Tvrdý P., Michl P., Pazdera J. Karcinom z Merkelových buněk. 2011.
GREGAR J., PROCHÁZKA V., KONEČNÝ M., LUŽNÁ P., EHRMANN J. Radiofrekvenční ablace v GIT. 2011.
NOVOTNÝ R., EHRMANN J., TOZZI DI ANGELO I., HAVLÍK R. Ultrastructural Changes in pancreatic cancer cells. 2011.
NOVOTNÝ R., EHRMANN J., TOZZI DI ANGELO I., HAVLÍK R., KYSUČAN J., LOVEČEK M. Ultrastrukturální obraz nádoru pankreatu. 2011.
GREGAR J., PROCHÁZKA V., LUŽNÁ P., EHRMANN J., Halašková V., Faldynová V. Vliv rizikových faktorů u pacientů s Barrettovým jícnem. 2011.
Vrublová E., Palíková I., Vostálová J., Ehrmann J., Večeřa R., Šimánek V., Ulrichová J. MACLEAYA CORDATA ATTENUATES DEXTRAN SULFATE INDUCED COLITIS IN RATS. 35th FEBS Congress: Molecules of Life. 2010.
Gregar J., Überall I., Ehrmann J., Lužná P., Procházka V. Vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou Barrettova jícnu. Dny mladých internistů. 2010.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. RNA ASSESSMENT AS A NEW DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC TOOL OF BARRETT´S ESOPHAGUS. PILOT STUDY. 2010.
Gregar J., Ehrmann J., Procházka V., Kuba A. The role of NBI endoscopy and imunohistochemical in diagnosis of Barrett´s esophagus. Live Endoscopy 28th GEEW. 2010.
Lužná P., Kuba A., Kafková L., Divoký V., Procházka V., Gregar J., Kořínek V., Ehrmann J. DNA damage response u Barrettova jícnu. Konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Šimek J., Ehrmann J., Pazdera J. Monitorování biologických vlastností orofaryngeálních karcinomů ve vztahu k radio- a chemoterapii. XI. Olomoucké onkologické dny, Olomouc. 2008.
Ehrmann J., Schneiderka P., Ehrmann J., Vrzalová D. Alkoholové jaterní poškození. Český a slovenský gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí. 2007.
Ehrmann J. M. Darier. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Ehrmann J. Mediastinální velkobuněčný B lymfom. 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Ehrmann J. Pemphigus vegetans. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Gregar J., Ehrmann J., Procházka V. Využití NBI endoskopie a následné zjištění exprese vybraných genů v histologických vzorcích pacientů s Barrettovým jícnem. Český a Slovenský gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí, Brno. 2007.
Šimek J., Pazdera J., Ehrmann J. Význam intraarteriální chemoterapie orofaryngeálních karcinomů. IV. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm. 2007.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. XIV. zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou. 2006.
Ehrmann J., Aiglová K., Ehrmann J., Palas J., Kümpel P., Olecky T., Krčová Z., Jelinková M., Pukančíková E. Expression of JAK, STAT, SOCS and PIAS in liver biopsies of patients with chronic hepatitis C: relationship to grading/staging and response to combined interferon therapy. Meeting of EASL. 2006.
Koďousek R., Ehrmann J. Opakovaně recidivující oligodendrogliom v současném operačním vzorku s parciální anaplazií a maligním potenciálem (WHO Gr. III). 87. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2006.
Ehrmann J. Myeloidní sarkom, blastický typ (extramedulární myeloidní tumor, granulocytární sarkom, chlorom, ICD-O: 99303). 84. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2005.
Ehrmann J. Nízce diferencovaný neuroendokrinní tumor (malobuněčný karcinom). 83. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2005.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Turashvili G., Klein J., Baumforth K. Preliminary results of the gene expression analysis of normal breast ductal and lobular luminal cells: Diagnostic implications. 2nd international symposium on cancer: New trends in cancer for the 21st century. 2005.
Ehrmann J., Aiglová K., Ehrmann J. Role signálních proteinů STAT, JAK, SOCS a PIAS v odpovědi na kombinovanou léčbu interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C. Májové hepatologické dny, 5, 2005, Karlovy Vary. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. . Seventh international conference of anticancer research. 2004.
Ehrmann J. Aktuální problémy v hepatologii - klasifikace chronických hepatitid, reprodukovatelnost jaterní biopsie, nové entily v hepatologii. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Mokrý J., Ehrmann J., Čížková D., Osterreicher J., Kolář Z., Karbanová J., Filip S. Exprese nestinu ve srdeční svalovině. Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierného, DrSc. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Braunerová B., Ehrmann J., Krejčí V., Mlčochová S. Five-years experience of the Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National Reference Centre for the Czech Republic. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth P., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Messahel S., Kapatai G., Hežová R., Leonard S., Ehrmann J., Kolář Z., Wei W., Woodman C., Murray P. Contribution of macrophage migration inhibitory factor (MIF) to the pathogenesis of ebv-associated lymphomas. 2010.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Soukup T., Karbanová J., Filip S., Kolář Z. Nestin in arterial endothelium. 2009.
Ehrmann J., Kuba A., Gregar J., Bittnerová L., Divoký V. Activation of DNA-damage response in Barrett esophagus. 2008.
Trtková K., Pasková L., Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J. Analysis of androgen receptor corespressor SMRT function in prostate cancer. 2008.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Soukup T., Karbanová J., Filip S., Kolář Z. Expression on nestin in arterial endothelium. 2007.
Mokrý J., Ehrmann J., Karbanová J., Čížková D., Soukup T., Kolář Z. Newly formed blood vessels in neural and non-neural tissues express intermediate filament nestin. 2005.
Vrzalíková K., Murray P., Reynolds G., Ehrmann J. Polycombní geny BMI-1 a EZH2 u karcinomu cervixu. 2005.
Ehrmann J., Koďousek R., Sedláková E., Nelson P., Dvořák P., Vaverka M. Primární lymfomy CNS a virové infekce EBV a HERV. 2005.
Ehrmann J., Mokrý J., Kolář Z. . 2004.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z., Osterreicher J., Filip S. . 2004.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Ehrmann J., Straková N., Kolář Z. . 2004.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Škarda J., Hlobilková A., Brychtová S., Fiurášková M. Analýza diagnostického přínosu imunohistochemické detekce HCG u karcinomů prsu. 2004.
Kolář Z., Ehrmann J., Cwiertka K., Hajdúch M. Efektivní léčba karcinomu prsu a moderní histopatologie. 2004.
Brychtová S., Fiurášková M., Ehrmann J., Hlobilková A., Sedláková E., Kolář Z. Exprese nestinu v melanocytárních lézích. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. Protinádorový efekt ligandů PPAR a RAR na buňky glioblastomu. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HÉŽOVÁ LEF Lékařská biologie 2013
KRUMP LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2013
SLOBODOVÁ LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2011
VYHLÍDALOVÁ LEF Anatomie, histologie a embryologie 2013
NARSIA LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2017
CHYLIKOVÁ LEF Anatomie, histologie a embryologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)