prof. MUDr. Zdeněk KOLÁŘ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632404, 585632452

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

5.537

profesor

Onkologicky orientovaný výzkum, zejména studium vývoje hormonální neodpovídavosti u karcinomů prsu a prostaty, studium prognostických a prediktivních znaků nádorů, molekulární diagnostika nádorů, studium mechanismů apoptózy atd. Vývoj protinádorových léčiv a nových terapeutických strategií.

VYBRANÉ PUBLIKACE
Koudeláková V., Trojanec R., Vrbková J., Donevska S., Bouchalová K., Kolář Z., Varanasi L., Hajdúch M. Frequency of chromosome 17 polysomy in relation to CEP17 copy number in a large breast cancer cohort. Genes, Chromosomes & Cancer. 2016. (ČLÁNEK)
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Vrbková J., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Melichar B., Hajdúch M. Evaluation of HER2 Gene Status in Breast Cancer Samples with Indeterminate Fluorescence in Situ Hybridization by Quantitative Real-Time PCR. JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS. 2015. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Lužná P., Weiser Drozdková D., Flodrová P., Ondrušková K., Überall I., Minařík J., Kolář Z., Smešný Trtková K. Global DNA methylation and increased DNMT3A expression in multiple myeloma patients. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Pazdera J., Šantavá A., Kolář Z. Gorlin-Goltz syndrome with familial manifestation. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Pazdera J., Šantavá A., Kolář Z. Gorlin-Goltz syndrome with familial manifestation. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Hofmanová J., Slavík J., Cigánek M., Ovesná P., Tylichová Z., Karasová M., Zapletal O., Straková N., Procházková J., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M., Hušková Z., Skalický P., Kozubík A., Machala M., Vondráček J. Complex Alterations of Fatty Acid Metabolism and Phospholipidome Uncovered in Isolated Colon Cancer Epithelial Cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Kolečková M., Ehrmann J., Bouchal J., Janíková M., Brisudová A., Srovnal J., Štaffová K., Svoboda M., Slabý O., Radová L., Vomáčková K., Melichar B., Veverková L., Kolář Z. Epithelial to mesenchymal transition and microRNA expression are associated with spindle and apocrine cell morphology in triple-negative breast cancer. Scientific Reports. 2021.
Fabián J., Pazdera J., Kolář Z. ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ODONTOGENNÍCH KERATOCYST. Česká stomatologie. 2021.
Hrčková Drozdková D., Gurský J., Minařík J., Überall I., Kolář Z., Smešný Trtková K. CDKN1A Gene Expression in Two Multiple Myeloma Cell Lines With Different P53 Functionality. ANTICANCER RESEARCH. 2020.
Hušková Z., Steigerová J., Oklešťková J., Rárová L., Kolář Z., Strnad M. Molecular mechanisms of plant steroids and study of their interaction with nuclear receptors in prostate cancer cells. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY. 2020.
Gachechiladze M., Škarda J., Skanderová D., Überall I., Kolek V., Švecová P., Vojta P., Vrbková J., Hajdúch M., Shani I., Kolář Z., Stahel R., Weder W., Rulle U., Soltermann M., Joerger M. Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with PD-L1 expression and DNA repair protein RAD51 in patients with resected non-small cell lung carcinoma. LUNG CANCER. 2020.
Lužná P., Látalová P., Janovská L., Zapletalová J., Minařík J., Kolář Z., Smešný Trtková K. Different Gene Methylation Status of the CDKN2B and/or PDLIM4 as the Result of Comparative Analysis to the Global DNA Methylation in Unsorted Cell Population of Multiple Myeloma Patients. Annals of Hematology and Oncology. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Zlámalová N., Melichar B., Trojanec R. Lymfo/plazmocytární infiltrace chemoterapií neovlivněných triple negativních karcinomů prsu - koreláty s morfologickými a klinicko-patologickými parametry. Klinicka Onkologie. 2019.
Kolečková M., Tichý T., Melichar B., Veverková L., Hes O., Kolek V., Kolář Z. Metastazující světlobuněčný renální karcinom bez zjevného primárního ložiska v ledvině imitující pokročilé stadium plicní malignity. Klinicka Onkologie. 2019.
Michálek J., Pink R., Dvořák Z., Brychtová S., Král D., Tvrdý P., Kolář Z. Srovnání histopatologických a klinických prognostických faktorů spinocelulárních karcinomů ústní dutiny. Česká stomatologie. 2019.
Burdová A., Rulíšek P., Bouchal J., Král M., Študent V., Kolář Z. Infiltration of Prostate Cancer by CD204 and CD3 Cells Correlates with ERG Expression and TMPRSS2-ERG Gene Fusion. Klinicka Onkologie. 2018.
Kolečková M., Janíková M., Kolář Z. MicroRNAs in triple-negative breast cancer. Neoplasma. 2018.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Ovesná P., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? 2018.
Kolek V., Losse S., Kultan J., Jakubec P., Zatloukal J., Sova M., Szkorupa M., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Real life adjuvant chemotherapy uptake and survival in patients with non-small cell lung cancer after complete resection. CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION. 2018.
Rárová L., Sedlák D., Oklešťková J., Steigerová J., Liebl J., Zahler S., Bartůněk P., Kolář Z., Kohout L., Kvasnica M., Strnad M. The novel brassinosteroid analog BR4848 inhibits angiogenesis in human endothelial cells and induces apoptosis in human cancer cells in vitro. JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY. 2018.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Age-associated prognostic and predictive biomarkers in patients with breast cancer. Oncology Letters. 2017.
Šváchová M., Tichý M., Flodr P., Steigerová J., Kolář Z., Bouchal J. Clonality testing of lymphoproliferative disorders in a large cohort of primary and consultant biopsies. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Gachechiladze M., Škarda J., Kolek V., Grygárková I., Langová K., Bouchal J., Kolář Z. Prognostic and predictive value of loss of nuclear RAD51 immunoreactivity in resected non-small cell lung cancer patients. Lung Cancer. 2017.
Narsia N., Ramagiri P., Ehrmann J., Kolář Z. Transcriptome analysis reveals distinct gene expression profiles in astrocytoma grades II-IV. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Benjamin H., Schnitzer-Perlman T., Shtabsky A., Van den Bussche C., Ali S., Kolář Z., Pagni F., Bar D., Meiri E. Analytical validity of a microRNA-based assay for diagnosing indeterminate thyroid FNA smears from routinely prepared cytology slides. Cancer Cytopathology. 2016.
Študent V., Vidlář A., Bouchal J., Vrbková J., Kolář Z., Král M., Kosina P., Vostálová J. Cranberry Intervention in Patients with Localized Prostate Cancer prior to Radical Prostatectomy. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Fialová B., Lužná P., Gurský J., Langová K., Kolář Z., Smešný Trtková K. Epigenetic modulation of AR gene expression in prostate cancer DU145 cells with the combination of sodium butyrate and 5´- Aza-2´- deoxycytidine. Oncology Reports. 2016.
Gachechiladze M., Škarda J., Janíková M., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Kolek V., Grygárková I., Klein J., Poprachová A., Arabuli M., Kolář Z. Overexpression of filamin-A protein is associatd with aggressive phenotype and poor survival outcomes in NSCLC patients treated with platinum-based combination chemotherapy. Neoplasma. 2016.
Janíková M., Žižková V., Škarda J., Kharaishvili G., Radová L., Kolář Z. Prognostic significance of miR-23b in combination with P-gp, MRP and LRP/MVP expression in non-small cell lung cancer. Neoplasma. 2016.
Rárová L., Steigerová J., Kvasnica M., Bartůněk P., Křížová K., Chodounská H., Kolář Z., Sedlák D., Oklešťková J., Strnad M. Structure activity relationship studies on cytotoxicity and the effects on steroid receptors of AB-functionalized cholestanes. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2016.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Radová L., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. BCL2 is an independent predictor of outcome in basal-like triple-negative breast cancers treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Tumor Biology. 2015.
Kolek V., Grygárková .., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T., Škarda J., Kolář Z. Endobronchiální léčba karcinoidu. Názory a vlastní zkušenosti. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Kolečková M., Kořínková G., Koudeláková V., Potočková J., Šopíková B., Hajdúch M., Kolář Z. Metoda RNAscope (R) pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích kacinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací. Onkologie. 2015.
Žižková V., Škarda J., Janíková M., Lužná P., Radová L., Kurfürstová D., Kolář Z. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research. 2015.
Burdová A., Bouchal J., Tavandzis S., Kolář Z. TMPRSS2-ERG gene fusion in prostate cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Reptová S., Smešný Trtková K., Kolář Z. Direct Detection of the AR-211 G>A Gene Polymorphism from Blood and Tissue Samples Without DNA Isolation. Pathology and Oncology Research. 2014.
Pazdera J., Kolář Z., Zbořil V., Tvrdý P., Pink R. Odontogenic keratocysts/keratocystic odontogenic tumours: biological characteristics, clinical manifestation and treatment. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Jelínková I., Šafaříková B., Vondálová Blanářová O., Skender B., Hofmanová J., Sova P., Moyer MP., Kozubík A., Kolář Z., Ehrmann J., Hyršlová Vaculová A. Platinum(IV) complex LA-12 exerts higher ability than cisplatin to enhance TRAIL-induced cancer cell apoptosis via stimulation of mitochondrial pathway. Biochemical Pharmacology. 2014.
Gachechiladze M., Škarda J., Ibrahim M., Tichý T., Flodr P., Flodrová P., Ehrmann J., Trojanec R., Kolář Z. Primitive neuroectodermal tumor (PNET) of the lung in an adult woman. World Journal of Surgical Oncology. 2014.
Škarda J., Kolář Z., Janíková M., Radová L., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Benedíková A., Srovnal J., SZKORUPA M., SKALICKÝ P., CHUDÁČEK J., BOHANES T., ŠKARDA J., KOLÁŘ Z., Hajdúch M., KLEIN J. Biomarkery detekce minimální systémové diseminace u nemocných s karcinomem plic. Rozhledy v chirurgii. 2012.
Steigerová J., Rárová L., Oklešťková J., Křížová K., Levková M., Šváchová M., Kolář Z., Strnad M. Mechanisms of natural brassinosteroid-induced apoptosis of prostate cancer cells. Food and Chemical Toxicology. 2012.
KHARAISHVILI G., ČÍŽKOVÁ M., BOUCHALOVÁ K., MGEBRISHVILI G., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Collagen triple helix repeat containing 1 protein periostin and versican in primary and metastatic breast cancer: an immunohistochemical study. Journal of Clinical Pathology. 2011.
KLEIN J., SROVNAL J., KOLÁŘ Z., ŠKARDA J., SKALICKÝ P., CHUDÁČEK J., Janásková T., HAJDÚCH M. Different markers for minimal systemic disease detection in lung cancer patients. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2011.
JAMASPISHVILI T., KRÁL M., KHOMERIKI I., VYHNÁNKOVÁ V., MGEBRISHVILI G., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Quadriplex model enhances urine-based detection of prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2011.
KHARAISHVILI G., ŠIMKOVÁ D., Makharoblidze E., TRTKOVÁ K., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. WNT signaling in prostate development and carcinogenesis. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Steigerová J., Oklešťková J., Levková M., Rárová L., Kolář Z., Strnad M. Brassinosteroids cause cell cycle arrest and apoptosis of human breast cancer cells. Chemico-Biological Interactions. 2010.
Kolář Z., Ehrmann J., Knillová J. Cyclin - dependent kinases inhibitor bohemine exhibits no embryotoxic effects. Recent advances in clinical medicine. 2010.
Smešný Trtková K., Pašková L., Matiješčuková N., Kolář Z. Formation of AR-SMRT binding in prostate cancer cells treated with natural histone deacetylase inhibitor. Cancer Biomarkers. 2010.
Bártková J., Hamerlík P., Stockhausen MT., Ehrmann J., Hlobilková A., Laursen H., Kalita O., Kolář Z., Poulsen HS., Broholm H., Lukáš J., Bártek J. Replication stress and oxidative damage contribute to aberrant constitutive activation of DNA damage signalling in human gliomas. Oncogene. 2010.
Jamaspishvili T., Král M., Khomeriki I., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Urine markers in monitoring for prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2010.
Hlobilková A., Ehrmann J., Knížetová P., Krejčí V., Kalita O., Kolář Z. Analysis of VEGF, Flt-1, Flk-1, nestin and MMP-9 in relation to astrocytoma pathogenesis and progression. Neoplasma. 2009.
Mokrý J., Ehrmann J., Karbanová J., Čížková D., Soukup T., Suchánek J., Filip S., Kolář Z. EXpression of intermediate filament nestin in blood vessels of neural and non-neural tissues. Acta Medica. 2009.
Malíková J., Swaczynová J., Kolář Z., Strnad M. Anticancer and Antiproliferative Activity of Natural Brassinosteroids. Phytochemistry. 2008.
Knížetová P., Ehrmann J., Hlobilková A., Vancová I., Kalita O., Kolář Z., Bártek J. Autocrine regulation of glioblastoma cell cycle progression, viability and radioresistance through the VEGF-VEGFFR2 (KDR) interplay. Cell Cycle (print). 2008.
Ehrmann J., Straková N., Vrzalíková K., Héžová R., Kolář Z. Expression of STATs and their inhibitors SOCS and PIAS in brain tumors. In vitro and in vivo study. Neoplasma. 2008.
Ehrmann J., Straková N., Vrzalíková K., Héžová R., Kolář Z. Expression of STATs and their inhibitors SOCS and PIAS in brain tumors. In vitro and in vivo study. Neoplasma. 2008.
Vrzalíková K., Škarda J., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostic value of Bmi-1 oncoprotein expression in NSCLC patients: a tissue microarray study. Journal of cancer research and clinical oncology. 2008.
Mokrý J., Pudil R., Ehrmann J., Čížková D., Osterreicher J., Filip S., Kolář Z. Re-expression of nestin in the myocardium of postinfarcted patients. Virchows Archiv. 2008.
Überall I., Kolář Z., Trojanec R., Berkovcová J., Hajdúch M. The status and role of ErbB receptors in human cancer. Experimental and Molecular Pathology. 2008.
Karbanová J., Missol-Kolka E., Fonseca A., Lorra C., Janich P., Kollerová H., Jászai J., Ehrmann J., Kolář Z., Liebers C., Arl S., Šubrtová D., Freund D., Mokrý J., Huttner W., Corbeil D. The Stem Cell Marker CD133 (Prominin-1) Is Expressed in Various Human Glandular Epithelia. Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 2008.
Slobodová Z., Ehrmann J., Krejčí V., Eliopoulos A., Kolář Z. TPL-2/COT and cox-2 in breast cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. A novel myoepithelial/progenitor cell marker in the breast ? Virchows Archiv. 2007.
Steigerová J., Swaczynová J., Kolář Z., Strnad M. Anticancer and antiproliferative activity of natural brassinosteroids. Phytochemistry. 2007.
Hlobilková A., Ehrmann J., Sedláková E., Krejčí V., Knížetová P., Fiurášková M., Kala M., Kalita O., Kolář Z. Could changes in the regulation of the PI3K/PKB/Akt signaling pathway and cell cycle be involved in astrocytic tumor pathogenesis and progression ? Neoplasma. 2007.
Bezdičková M., Molíková R., Bebarová L., Kolář Z. Distribution of nuclear receptors for steroid hormones in the human brain: a preliminary study. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchalová K., Bouchal J., Kolář Z. Expression of E-cadherin and c-erbB-2/HER-2/neu Oncoprotein in High-Grade Breast Cancer. Česko-slovenská patologie. 2007.
Trtková K., Bouchal J., Kolář Z. Histone acetylation and methylation in the signaling of steroid hormone receptors. Cellular & Molecular Biology Letters. 2007.
Bezděková M., Brychtová S., Sedláková E., Steigerová J., Hlobilková A., Bienová M., Kučerová R., Brychta T., Krejčí V., Kolář Z. Immunohistochemical assessment of E-cadherin and beta-catenin in trichofolliculomas and trichoepitheliomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Ehrmann J., Fridman E., Škarda J., Kolář Z. Novel immunohistochemistry markers for the differentiation of lobular a ductal invasive breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 protein expression in hereditary and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Čuřík R., Kubala O., Prokop J., Kolář Z. PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer. Neoplasma. 2007.
Škarda J., Fridman E., Plevová P., Hajdúch M., Radová L., Ofek E., Dopolovic J., Kolek V., Kolář Z. Prognostic value of hMLH1 and hMSH2 immunohistochemical expression in non-small cell lung cancer. A tissue microarray study. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Ehrmann J., Dušková M., Macháč J., Benýšek V., Hobza J., Kolář Z. Solitary intracranial metastasis of follicular carcinoma of the thyroid gland clinically mimicking a meningioma. Česko-slovenská patologie. 2007.
Héžová R., Ehrmann J., Kolář Z. WWOX, a new potential tumor suppressor gene. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Bouchalová K., Trojanec R., Kolář Z., Ćwiertka K., Černáková I., Mihál V., Hajdúch M. Analysis of ERBB2 and TOP2A gene status using fluorescence in situ hybridization versus immunohistochemistry in localized breast cancer. Neoplasma. 2006.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z. Angiogeneze v kostní dřeni pacientů s plazmocytárním myelomem jako ukazatel biologického chování. Česko-slovenská patologie. 2006.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Zapletalová J., Kolář Z. Bone marrow angiogenesis in multiple myeloma after high-dose chemotherapy and autologous hematopoetic cell transplantation. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Kolář Z., Geierová M., Bouchal J., Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P. Immunohistochemical analysis of the biological potential of odontogenic keratocysts. Journal of Oral Pathology & Medicine. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Kolář Z. Mikročipová analýza genové exprese v mikrodisekovaných vzorcích. Klinická onkologie. 2006.
Škarda J., Fridman E., Plevová P., Hajdúch M., Radová L., Ofek E., Kopolovic J., Kolek V., Kolář Z. Prognostic value of hMLH1 and hMSH2 immunohistochemical expression in non-small cell lung cancer. A tissue microarray study. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Dvořáčková J., Čeganová L., Štěrba J., Nedbálek A., Kolář Z. Proliferační a apoptotické znaky u karcinomu prostaty ve vztahu k androgenovému receptoru. Česko-slovenská patologie. 2006.
Bartoš M., Pavlíková H., Dvorská L., Horvath R., Dendis M., Flodr P., Kolář Z., Weston RT., Pac L., Matlová J., Pavlík I. Risk assessment of mycobacterial infections (human tuberculosis and avian mycobacteriosis) during anatomical dissection of cadavers. Veterinární medicína. 2006.
Hlobilková A., Knillová J., Šváchová M., Skypalová P., Kryštof V., Kolář Z. Tumour suppressor PTEN regulates cell cycle and protein kinase B/Akt pathway in breast cancer cells. Anticancer Research. 2006.
Hlobilková A., Knillová J., Šváchová M., Skypalová P., Kryštof V., Kolář Z. Tumour Suppressor PTEN Regulates Cell Cycle and Protein Kinase B/Akt Pathway in Breast Cancer Cells. Anticancer Research. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Wnt Signaling Pathway in Mammary Gland Development and Carcinogenesis. Pathobiology. 2006.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Androgenetic alopecia and current methods of treatment. Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. 2005.
Raška M., Běláková J., Wudattu N., Kafková L., Růžičková K., Šebestová M., Kolář Z., Weigl E. Comparison of Protective Effect of Protein and DNA Vaccines hsp90 in Murine Model of Systemic Candidiasis. Folia Microbiologica. 2005.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Differentiation of tumours of ductal and lobular origin: I. proteomics of invasive ductal and lobular breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Differentiation of tumours of ductal and lobular origin: II. Genomics of invasive ductal and lobular breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z., Kučerová R., Bienová M. Expression of beta-catenin, p63 and CD34 in hair follicles during the course of androgenetic alopecia. Archives of Dermatological Research. 2005.
Plevová P., Sedláková E., Zapletalová J., Křepelová A., Skýpalová P., Kolář Z. Expression of the hMLH1 and hMSH2 proteins in normal tissues: relationship to cancer predisposition in hereditary non-polyposis colon cancer. Virchows Archiv. 2005.
LÍSOVÁ S., Ehrmann J., Kolek A., SEDLÁKOVÁ E., Kolář Z. Imunohistochemická studie mechanismů apoptózy a proliferace ve sliznici tenkého střeva u celiakální sprue. Česko-slovenská patologie. 2005.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Mammary gland development and cancer. Česko-slovenská patologie. 2005.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Murray P., Angerer E., Kolář Z. Microarray analysis of bicalutamide action on telomerase activity, p53 pathway and viability of prostate carcinoma cell lines. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Sedláková E., Beneš P., Zálešák B., Hlobilková A., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes in PDEGF and bFGF in malignant melanomas in relation to the stromal microenvironment. Anticancer Research. 2005.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Murray P., Angerer E., Kolář Z. Molekulární mechanizmy účinku antiandrogenu bicalutamidu. Klinická farmakologie a farmacie. 2005.
Mokrý J., Čížková D., Filip S., Ehrmann J., Osterreicher J., Kolář Z., English D. Nestin expression by newly formed human blood vessels. Stem Cells and Development. 2005.
Straková N., Ehrmann J., Kolář Z. PPARs a nádory. Klinická onkologie. 2005.
Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P., Kolář Z., Geierová M., Novotný J. Rekonstrukce kostních defektů po operacích objemných čelistních cyst. Česká stomatologie. 2005.
Woodman C., Collins S., Straková N., Middeldorp J., Kolář Z., Kumari A., Nelson P., Lawrence Y., Murray P. Role of sexual behavior in the acquisition of asymptomatic epstein-barr virus infection: a longitudinal study. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2005.
Pazdera J., Šantavá A., Zbořil V., Kolář Z., Geierová M. Gorlin - Goltzův syndrom. Choroby hlavy a krku. 2004.
Pazdera J., Šantavá A., Zbořil V., Kolář Z., Geierová M. Gorlin-Goltzův syndrom. Choroby hlavy a krku. 2004.
Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Novotný J., Zapletalová J., Palas J., Nieslanik J., Horáček J., Dvořáčková J., Kolář Z. Immunohistochemical detection of the hMLH1 a hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2004.
Pazdera J., Zbořil V., Geierová M., Kolář Z., Novotný J., Tvrdý P. K problematice odontogenních keratocyst. Česká stomatologie. 2004.
Pazdera J., Zbořil V., Geierová M., Kolář Z., Novotný J., Tvrdý P. K problematice odontogenních keratocyst. Česká stomatologie. 2004.
Brychtová S., Brychta T., Sedláková E., Kolář Z. Proto-oncogene c-myc in uterine cervix carcinogenesis. Neoplasma. 2004.
Ehrmann J., Dušková M., Machač J., Benýšek V., Hobza J., Kolář Z. Solitary intracranial metastasis of follicular carcinoma of the thyroid gland clinically mimicking a meningioma. Česko-slovenská patologie. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The synthetic ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma ciglitazone affects human glioblastoma cell lines. Journal Of Pharmacology And Experimental Therapeutics. 2004.
Kolek A., Ehrmann J., Lísová S., Koďousek R., Drábek J., Heřmanová Z., Zapletalová J., Kolář Z. Exprese apoptotických proteinů ve sliznici jejuna u nemocných s celiakií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2003.
Ehrmann J., Kolek A., Koďousek R., Zapletalová J., Lísová S., Murray P. G., Drábek J., Kolář Z. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanisms in the intestinal mucosa during children`s coeliac disease. Virchows Archiv. 2003.
Fiurášková M., Kučerová R., Kolář Z. Pathobiology of androgenetic alopecia. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Hlobilková A., Knillová J., Bártek J., Lukáš J., Kolář Z. The mechanism of action of the tumour suppressor gene PTEN. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Tichý M., Dušek J., Tichá V., Kolář Z., Koďousek R., Jezdinská V., Dušková M., Kučerová L., Mačák J., Tichý T. Zkušenosti s diagnostikou lymfoproliferativních onemocnění v biopsii kostní dřeně. Česko-slovenská patologie. 2003.
Trojanec R., Špačková K., Cwiertka K., Džubák P., Janošťáková A., Kolář Z., Houserková D., Mihál V., Hajdúch M. Amplifikace GENU Her-2/neu: molekulární, buněčné a klinické aspekty. Klinická farmakologie a farmacie. 2002.
Mihál V., Pospíšilová D., Novák Z., Stejskalová I., Hajdúch M., Jarošová M., Holzerová M., Kolář Z., Dušek J., Šíblová Z., Stojaspalová L. Analýza rizikových znaků u 72 dětí s ALL léčených protokoly ALL BFM 90 a ALL BFM 95 v Olomouci. Česko-slovenská pediatrie. 2002.
Mihál V., Kolář Z., Dušek J., Šíblová Z., Stojaspalová L., Pospíšilová D., Novák Z. Exprese proliferačních, apoptotických a angiogenních znaků kostní dřeně u dětí s ALL v průběhu indukční léčby. Česko-slovenská pediatrie. 2002.
Kolář Z., Dvořáčková J., Plevová P., Študent V., Hajdúch M., Trojanec R., Špačková K. Jaký je reálný význam hodnocení exprese c-erbB-2 (HER-2/neu) v karcinomech mléčné žlázy a prostaty? (Krátký přehledový článek). Česko-slovenská patologie. 2002.
Kolář Z., Murray P.G.., Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Řiháková P., Flavell P., Strnad M., Študent V., Vojtěšek B. Nuclear receptors in early hormone refractory prostate cancer and their relationship to apoptosis-related proteins. Neoplasma. 2002.
Kolář Z., Murray P. G., Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Řiháková P., Flavell J.R.., Strnad M., Študent V., Vojtěšek B. Nuclear receptors in early hormone refractory prostate cancer and their relationship to apoptosis-related proteins. Neoplasma. 2002.
Ehrmann J., Vavrušová N., Collan Y., Kolář Z. Peroxisome proliferator-activatedmreceptors (PPARs) in health and disease. Biomedical Papers-Olomouc. 2002.
Waldron EE., Murray P. G., Kolář Z., Young L., Brown C., Reynolds G., Baumforth K., Toomey S., Asrley SJ., Perera SA., Nelson PN. Reactivity and isotype profiling of monoclonal antibodies using multiple antigenic peptides. Hybrid Hybridomics. 2002.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Strnad M., Vojtěšek B., Lenobel R., Hajdúch M., Murray P. G., Perera S., Kolář Z. Synthetic inhibitors of CDKs induce different responses in androgen sensitive and androgen insensitive prostatic cancer cell lines. Molecular Pathology. 2002.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Strnad M., Vojtěšek B., Lenobel R., Hajdúch M., Murray P.G.., Perera S., Kolář Z. Synthetic inhibitors of CDKs induce different responses in androgen sensitive and androgen insensitive prostatic cancer cell lines. Molecular Pathology. 2002.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Řiháková P., Murray P. G., Študent V., Vojtěšek B., Kolář Z. Androgen sensitivity related proteins in hormone-sensitive and hormone-insensitive prostate cancer cell lines treated by androgen antagonist bicalutamide. Neoplasma. 2001.
Kolář Z. Aplikovaná molekulární patologie v onkologii. Vnitřní lékařství. 2001.
Kolář Z., Bouchal J., Ehrmann J. Molekulární patolgoie a medicína. Postgraduální medicína. 2001.
Škarda J., Hajdúch M., Tichý T., Klein J., Bohanes T., Řiháková P., Kolář Z. Využitie imunohistochemických metod k stanoveniu mnohopočetnej liekovej rezistencie u pacientov s nemalobunečným karcinómom plúc. Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Kolář Z., Flavell JR., Ehrmann J., Řiháková P., Mačák J., Lowe D., Crocker J., Vojtěšek B., Young L., Murray PG. Apoptosis of malignant cells in Hodgkin´s disease is related to expression of the cdk inhibitor p27KIP I. Journal of Pathology. 2000.
Ehrmann J., Galuszková D., Ehrmann J., Krč I., Jezdinská V., Vojtěšek B., Murray P. G., Kolář Z. Apoptosis-related proteins, BCL-2, BAX, FAS, FAS-L and PCNA in liver biopsies of patients with chronic hepatitis B virus infection. Pathology and Oncology Research. 2000.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Strnad M., Hajdúch M., Kolář Z. Effect of the synthetic CDKs inhibitors, olomoucine and bohemine, on prostatic cancer cell lines. Pathology International. 2000.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
Flavell JR., Baumforh KR., Williams DM., Lukešová M., Maďarová J., Nosková V., Procházková J., Lowe D., Kolář Z., Murray PG., Nelson PN. Expression of the matrix metalloproteinase 9 in Hodgkin's disease is independent of EBV status. Molecular Pathology. 2000.
Flavell J. R., Baumforth K. R. N., Williams D. M., Lukešová M., Maďarová J., Nosková V., Procházková J., Lowe D., Kolář Z., Murray P. G., Nelson P. N. Expression of the matrix metalloproteinase 9 in Hodgkin´s disease is independent of EBV status. Journal of Clinical Pathology. 2000.
Škarda J., Bouchal J., Kolář Z. Molekulární alterace při vývoji plicního karcinomu. Respirace. 2000.
Dušek J., Ščudla V., Kolář Z., Řiháková P., Hlobilková A. Některé biologické charakteristiky mnohotného myelomu. Česko-slovenská patologie. 2000.
Kolář Z., Murray PG., Scott K., Harrison A., Vojtěšek B., Dušek J. Relation of Bcl-2 expression to androgen receptor, p21WAF1/CIP1, and cyclin D1 status in prostate cancer. Molecular Pathology. 2000.
Kolář Z., Murray P. G., Scott K., Harrison A., Vojtěšek B., Dušek J. Relation of Bcl-2 expresssion to androgen receptor, p21WAF1/CIP1, and cyclin D1 status in prostate cancer. Journal of Clinical Pathology. 2000.
Ehrmann J., Řiháková P., Hlobilková A., Kala M., Kolář Z. The expression of apoptosis-related proteins and the apoptotic rate in glial tumors of the brain. Neoplasma. 2000.
Lichnovský V., Procházková J., Erdösová B., Kolář Z., Nepožitková D. The role of apoptosis and the genes regulating apoptosis in the early differentiation of human embryo. General Physiology and Biophysics. 2000.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Nosková V., Ludková A., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Kolář Z., Král V., Mihál V. Vzťah medzi expresiou proteínov asociovaných s liekovou rezistenciou a výsledkami in vitro cytotoxického MTT testu u pacientov s NSCLC. Klinická onkologie. 2000.
Kolář Z., Študent V., Ehrmann J., Hlobilková A., Maďarová J. Farmakologická modulace exprese Bcl-2 a p27Kip1 v karcinomech prostaty: Potenciální nástroj pro terapii hormonálně neresponsibilních nádorů. Klinická farmakologie a farmacie. 1999.
Kolář Z., Maďarová J., Lukešová M., Strnad M., Abrahamová P., Šťastná J. Immunohistochemical correlation of steroid hormone receptors status with BCL-2 expression in prostate cancer. Virchows Archiv. 1999.
Lichnovský V., Procházková J., Nepožitková D., Erdösová B., Černochová D., Pospíšilová E., Kolář Z. The role of apoptosis and its regulating genes in the early embryogenesis of man. Qualitative and quantitative study. The Histochemical Journal. 1999.
Lichnovský V., Kolář Z., Murray P., Hlobilková A., Černochová D., Pospíšilová E., Vojtěšek B., Nenutil R. Differences in p53 and Bcl-2 expression in relation to cell proliferation during the development of human embryos. Molecular Pathology. 1998.
Kolář Z., Študent V., Ehrmann J. Některé aspekty indukce apoptózy v hormonálně závislých a nezávislých karcinomech prostaty. Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie. 1998.
Tichý M., Tichá V., Kolář Z., Brychtová S., Bystroň J., Kotršová L., Hamšíková E., Dušek J., Vonka V. Zánětlivá stromální reakce v epiteliálních neoplaziích děložního hrdla v korelaci s infekcí HPV. Česko-slovenská patologie. 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ehrmann J., Michalcová A., Ledererová P., Stojaspalová L., Zámečníková P., Tozzi I., Ehrmann J., Kolář Z. FAS/FAS-L receptorová signální apoptotická dráha u hepatitidy B, hepatitidy C a alkoholické hepatopatie: imunohistochemická studie. XXXI. májové hepatologické dny. .
STEIGEROVÁ J., RÁROVÁ L., KŘÍŽOVÁ K., OKLEŠŤKOVÁ J., ŠVÁCHOVÁ M., KOLÁŘ Z., STRNAD M. Jaderné receptory pro steroidní hormony u buněčných linií odvozených od karcinomu prsu a prostaty po ovlivnění deriváty rostlinných hormonů. In Svoboda M. (Eds.) Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012.
KOLÁŘ Z., TOVARYŠOVÁ A., BOUCHAL J., CHMELOVÁ J., KRÁL M., ŠTUDENT V. Klinicky zajímavé aspekty detekce fúzního genu TMPRSS2-ERG v bioptických vzorcích karcinomu prostaty. In Svoboda M. (Eds.) Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012.
KRÁL M., JAMASPISHVILI T., BOUCHAL J., KOLÁŘ Z., ŠTUDENT V. Role močových markerů v diagnostice karcinomu prostaty. In Abrahámová J. (Eds.) Vybrané otázky onkologie XV. 2011.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z. V novotvořených cévách je nestin vyjádřen spolu s markery endotelových buněk. Morfológia v súčasnosti - venované 90. nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. 2007.
Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P., Kolář Z. Rekonstrukce kostních defektů po operacích objemných čelistních cyst. II. Plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie. 2004.
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Guldberg P., Kolář Z. The Tumor Suppressor Gene PTEN Plays a Role in Cell Cycle Regulation and Apoptosis in Prostate Cancer Cell Lines. Hormonal Carcinogenesis - Proceeding of the 4th International Symposium. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCap a DUI45 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Vavrušová N., Ehrmann J., Malíková J., Bartoš J., Kolář Z. Effect of peroxisome proliferator-activated receptor ligands on cell cycle and apoptosis of human glial cancer cells. Second International Symposium on PPARs: From Basic Science To Clinical Applications. Abstract Book. 2003.
Ehrmann J., Kolář Z., Mokrý J. Exprese nestinu v astrogliálních nádorech CNS. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Šoukalová J., Mihál V., Hajdúch M. Gen Her-2/neu (c-erbB-2) - výsledky a zkušenosti referenční laboratoře. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Mihál V., Hajdúch M. Gen Her-2/Neu, standardizace vyšetření FISH a možnosti mezilaboratorní kontroly. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Genová odezva na léčbu bicalutamidem - působí jen jako hormonální antagonista?;. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Palas J., Novotný J., Zapletalová J., Nieslanik J., Dvořáčková J., Utíkal Z., Horáček J., Kolář Z. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLH1 a hMSH2 při jeho diagnoze. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Škarda J., Hajdúch M., Klein J., Tichý T., Kolář Z. Imunohistochemická detekce Bcl-2, Bax a Bcl-XL v predikci mnohočetné lékové rezistence u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Dvořáčková J., Murray P. G. Karcinomy prostaty a signalizace proteiny rodiny erbB (HER/neu). XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., C'Wiertka K., Žaloudík J., Mihál V. Metody prognostické/prediktivní onkologie: odkud jsme přišli a kam směřujeme... Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Microarray analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCaP a DU145 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Ehrmann J., Vavrušová N., Mokrý J., Kala M., Machač J., Kolář Z. Molekulární aspekty diagnostiky nádorů CNS. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Flodr P., Sedláková E., Pavlík I., Kolář Z. Molekulární diagnostika mykobakterií ve formalínu fixovaných a v parafínu zalitých tkáňových vzorcích. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Kolář Z. Molekulární patologie solidních nádorů. Aktuální problémy v patologii. 11. sjezd českých a slovenských patologů. 2003.
Ehrmann J., Kolář Z., Mokrý J. Nestin - a new diagnostic and prognostic marker in pathology: Immunohistochemical analysis of expression in different tumors. Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. 40th Symposium of the Czech Society of Histo- and Cytochemistry with International Participation. Abstracts. 2003.
Duspivivá D., Ehrmann J., Němeček S., Karbanová J., Kolář Z., Mokrý J. Nestin: A useful diagnostic marker. Sixth IBRO. World Congress of Neuroscience. Abstract book. 2003.
Vavrušová N., Ehrmann J., Kolář Z. Nové farmakologické využití ligandů jaderných receptorů podrodiny č. 1: základní informace pro patology. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Škarda J., Hajdúch M., Sedláková E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese Bcl-XL u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K. Racionální individualizace protinádorové léčby - molekulární, buněčné a klinické aspekty. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laborantky. Edukační sborník. 2003.
Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., Cwiertka K., Žaloudík J., Mihál V. Racionální individualizace protinádorové léčby - molekulární, buněčné a klinické aspekty. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laborantky. Edukační sborník. 2003.
Kolář Z., Lichnovský V., Hajdúch M., Murray P. G. Relationship between expression of topo-isomerase 2alpha and markers of hormone responsiveness in breast cancer. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 2003.
Brychtová S., Petrželová J., Kolář Z. Souvisí papilomová infekce a nádorová transformace děložního čípku se změnami mikroprostředí v okolí buněk léze? Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
C'Wiertka K., Kapustová M., Vočková J., Kolář Z., Špačková K., Schneiderka P., Macháček J., Hajdúch M. Stanovení extracelulární domény c-erbB-2 (HER2/neu) u pacientek s karcinomem prsu - možnost monitorování v průběhu léčby Herceptinem? XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Mihál V., Kolář Z., Pospíšilová D., Novák Z., Nosková V., Gojová L., Hajdúch M. Stratifikace pacientů s dětskou ALL dle odpovědi na léčbu in vivo a její potenciální význam pro onkologii solidních nádorů. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Hlobilková A., Guldberg P., Švachová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Kolář Z. Tumour suppressor gene PTEN plays role in cell cycle regulation and apoptosis in prostate cancer cell lines. Fourth International Symposium on Hormonal Carcinogenesis. Program & Abstracts. 2003.
Knillová J., Hlobilková A., Kolář Z. Vliv dihydrotestosteronu na proliferaci a buněčný cyklus prostatických nádorových linií. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Vavrušová N., Ehrmann J., Malíková J., Bartoš J., Doležel J., Kolář Z. Vliv ligandů PPAR na buněčný cyklus a apoptózu buněk lidských gliálních nádorů. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Guldberg P., Pimrová E., Holinková J., Řiháková P., Kolář Z. Vliv nádorového supresoru PTEN na buněčný cyklus a apoptózu u buněčných linií derivovaných z karcinomu prostaty. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Fiurášková M., Kolář Z., Kučerová R., Ehrmann J. Význam beta-cateninu a p63 v morfogenezi vlasových folikulů u androgenně podmíněné alopecie. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Mihál V., Pospíšilová D., Novák Z., Stejskalová I., Hajdúch M., Jarošová M., Holzerová M., Kolář Z., Dušek J., Šíblová Z., Stojaspalová L. Analýza rizikových znaků u 72 dětí a ALL léčených protokoly ALL-BFM 90 a ALL-BFM 95 v Olomouci. Zborník z XII. pracovnej konferencie slovenských a českých dětských hematoonkológov. 2002.
Mihál V., Kolář Z., Dušek J., Šíblová Z., Stojaspalová L., Pospíšilová D., Novák Z. Exprese proliferačních, apoptických a angiogenních znaků kostní dřeně u dětí s ALL v průběhu indukční léčby. Zborník z XII. pracovnej konferencie slovenských a českých dětských hematoonkológov. 2002.
Ehrmann J., Michalcová A., Ledererová P., Stojaspalová L., Zámečníková P., Tozzi I., Ehrmann J., Kolář Z. FAS/FAS-L receptorová signální apoptotická dráha z hepatitidy B, hepatitidy C a alkoholické hepatopatie : imunohistochemická studie. XXXI. májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. 2002.
Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Kolář Z., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Palas J., Řiháková P., Vodvářka P. Imunohistochemická detekce proteinů hMLHI a hMSH2 v nádorech pacientů s hereditárním nepolypózním kolorektárním karcinomem. Edukační sborník. XXVI, Brněnské onkologické dny a XVI. Konference pro sestry a laboranty. 2002.
Kolek A., Ehrmann J., Koďousek R., Zapletalová J., Lisová .., Murray P. G., Kolář Z. Imunohistochemická studie apoptických mechanizmů ve střevní sliznici nemocných s celiakií. V. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2002.
Lichnovský V., Procházková J., Kolář Z., Nepožitková D., Erdösová B., Černochová D., Pospíšilová E. Apoptóza a exprese některých genů v embryogenezi člověka. Zborník abstraktov, 38. zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti, Bratislava. 1999.
Ehrmann J., Řiháková P., Kolář Z., Kala M., Collan Y. Correlation of lamin B expression to expression of p27 and pRB in astroglial tumours. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
Dušek J., Ščudla V., Kolář Z., Hlobilková A., Řiháková P. Některé biologické charakteristiky mnohotného myelomu. VII. sjezd českých a slovenských patologů, České Budějovice. 1999.
Kolář Z., Dušek J., Vagunda V. Prognostický význam a regulace exprese proteinu p27Kipl v karcionech prostaty. VII. sjezd českých a slovenských patologů, České Budějovice. 1999.
Bouchal J., Elgjo K., Hajdúch M., Kolář Z. Study of telomerase activity in 308 cells after epidermal pentapeptide treatment. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
KNIHA - CELEK
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. "Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. „Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Chudáček J., Vrána D., Kolář Z., Henzlová L., Koranda P. Nádory mediastina. 2020.
Ehrmann J., Kolář Z., Thomson J. Basic of general and systemic pathology for students of medicine in the English programme. Basic of general and systemic pathology for students of medicine in the English programme. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Knillová J. Molekulární patologie nádorů. Molekulární patologie nádorů. 2003.
Nečas O., Hejtmánek M., Janisch R., Červinka M., Lenhart K., Kolář Z. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Kolář Z. Patologie mediastina. Nádory mediastina. 2020.
Kolář Z. Patologie. In Kala Z. (Eds.) Nádory jícnu a žaludku. 2018.
RÁROVÁ L., OKLEŠŤKOVÁ J., STEIGEROVÁ J., Kohout L., KOLÁŘ Z., STRNAD M. Anticancer Activities of Brassinosteroids. Brassinosteroids: Practical Applications in Agriculture and Human Health. 2012.
KOLÁŘ Z. Patologie imunity. Obecná patologie. 2011.
BEZDĚKOVÁ M., BRYCHTOVÁ S., KOLÁŘ Z., BRYCHTA T., KUČEROVÁ R., BIENOVÁ M. Alopecia. Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. 2009.
Kolář Z. Patologie prsu. Ctibor Povýšil, Ivo šteiner et al.: Speciální patologie, druhé, doplněné a přepracované vydání. 2007.
Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Palas J., Novotný J., Nieslanik J., Vodvářka P., Horáček J., Kolář Z. Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam. Podpůrná léčba v onkologii 2003. 2004.
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Guldberg P., Kolář Z. The Tumor Suppressor Gene PTEN Plays a Role in Cell Cycle Regulation and Apoptosis in Prostate Cancer Cell Lines. Hormonal Carcinogenesis - Proceeding of the 4th International Symposium. 2004.
Kolář Z. Nádorová transformace buňky. Biologie. 1998.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Šimánek V., Študent V., Vostálová J., Vidlář A., Král M., Ulrichová J., Bouchal J., Kolář Z., Reichenbach R., Kantor R. Doplněk stravy na bázi klikvy velkoplodé pro použití k oddálení biochemického návratu karcinomu prostaty. 2017.
Kohout L., Chodounská H., Hniličková J., Kasal A., Černý I., Kolář Z., Strnad M., Oklešťková J., Steigerová J., Hoffmannová L. Použití cholestanových derivátů k výrobě léčiva pro léčbu nádorového bujení a s ním spojené angiogeneze. 2012.
ABSTRAKT
Hrčková Drozdková D., Gurský J., Kolář Z., Minařík J., Smešný Trtková K. Comparison of the low Disulfiram concentrations with or without copper ions on apoptosis and pro-apoptotic gene expression in myeloma cell lines. Virchows Archiv. 2019.
Lužná P., Čížková K., Kolář Z., Smešný Trtková K. Immunocytochemical detection of selected proteins in myeloma cells after their treatment with epigenetic modulators. Virchows Archiv. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA expression profiles related tomorphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. VIRCHOWS ARCHIV. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA rxpression profiles related to morphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2019.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? Klinická onkologie. 2018.
Hušková Z., Knillová J., Král M., Kolář Z., Bouchal J. Společné hodnocení procenta volného PSA a močových transkriptů přispívá ke zpřesnění indikace biopsie prostaty. Klinická onkologie. 2018.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy uptake in patients with NSCLC after complete resection: single institution/single area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2017.
Kolář Z., Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Bouchal J. Glycoprotein asporin in associated with progression of high-grade but not of low-grade breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Morphotypes of the triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy up také in patirnts with NSCLC after complete resection: single institution/sibgle area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2016.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Neoral Č., Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Kolář Z. Adjuvantní léčba NSCLC v běžné klinické praxi. Sborník abstrakt. 2015.
Kolář Z., Burdová A., Bouchal J., Smešný Trtková K., Rulíšek P., Klimešová M. Apart from TMPRSS2-ERG Status AR Gene Polymorphism (SNP rs6152) May Affect Inflammatory Reactivity in Patients with Prostate Cancer. The Journal of Molecular Diagnostics. 2015.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Program-sborník abstrakt. 2015.
Gachechiladze M., Škarda J., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Kolek V., Klein J., Poprachová A., Arabuli M., Kolář Z. Expression levels of Filamin A protein predict survival outcomes in non-small cell lung cancer patients treated with Carboplatin and Navelbine. Virchows Archiv. 2015.
Hajdúch M., Džubák P., Trojanec R., Koudeláková V., Znojek P., Voller J., Hruška M., Varanasi L., Drábek J., Srovnal J., Kolář Z. Reproducibility and relevance issues in translational research: case reports and possible solutions. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Abstract book. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Slavkovský R., Bouchal J., Navrátil J., Koudeláková V., Trojanec R., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. Triple negative breast cancer (TNBC): BCL11A gene status in prediction of survival in patients treated with anthracycline-based chemotherapy. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. BRCA-mutation status combined with BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
Škarda J., Tichý T., Kharaishvili G., Kolář Z., Grygárková I., Kolek V. Prediktivní markery v cílené léčbě karcinomů plic z pohledu patologa. Programme and Abstract Book. 2014.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjutant anthracycline-based chemotherapy. Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 2013.
Koudeláková V., Radová L., Svoboda M., Wei W., Kharaishvili G., Bouchal J., Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Bouchalová K. Copy number changes in triple-negative breast cancer: New molecular targets. Journal of Clinical Oncology. 2013.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Kolář Z. EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference. 2013.
Fialová B., Smešný Trtková K., Pašková L., Langová K., Kolář Z. Epigenetic modulation of the androgen receptor gene expression. Virchows Archiv. 2013.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Melichar B., Hajdúch M. Evaluation of HER-2 copy number in patients with inconclusive FISH. Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 2013.
Petřková J., Bořucká J., Michálek J., Lonský V., Navrátilová Z., Kolář Z., Táborský M., Petřek M. Expression of eight candidate miRNAs in aortic valves from patients with aortal stenosis. Programme and abstract book: The 9th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 99th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. 2013.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Mlčůchová D., Melichar B., Hajdúch M. Vyšetření genu HER2 u karcinomu prsu při selhání fluorescenční in situ hybridizace. Prague onco journal. 2013.
KOUDELÁKOVÁ V., Trojanec R., Kneblová M., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. ALK Rearrangement and EGFR Copy Number Gains/mutations in Czech Non-small Cell Lung Cancer Patients. European Journal of Cancer. 2012.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 as a predictive marker in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Optics Communications. 2012.
BOUCHALOVÁ K., Čížková M., Trojanec R., Koudeláková V., Radová L., Fürstová J., MELICHAR B., CWIERTKA K., KHARAISHVILI G., Kolář Z., Hajdúch M. BCL2 is a predictive marker of adjuvant CMF regimen in triple negative breast cancer (TNBC) patiens. Edukační sborník. 2012.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Journal of Clinical Oncology - suplement. 2012.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Mlčůchová D., Melichar B., Hajdúch M. Her2 evaluation in samples with inconclusive FISH. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Koudeláková V., Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Ehrmann J., Kolář Z., Cahová D., Melichar B., Hajdúch M. Možnosti vyšetření genu Her-2 u pacientů s karcinomem prsu. Optics Communications. 2012.
KOUDELÁKOVÁ V., Kneblová M., Trojanec R., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic. Prague onco journal. 2012.
Koudeláková V., Kneblová M., Trojanec R., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic – první zkušenosti. Edukační sborník. 2012.
KOUDELÁKOVÁ V., KNEBLOVÁ M., TROJANEC R., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., HAJDÚCH M. ALK rearrangement u nemalobuněčného karcinomu plic-první zkušenosti. Optics Communications. 2011.
Škarda J., Kolář Z., Fridman E. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in non-small cell lung cancer. 7th Central European Oncology Congress. 2011.
KRÁL M., BIENOVÁ M., KUČEROVÁ R., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgen receptor gene polymorphism (SNP rs6152) - its relationship to androgen-sensitive genes expression in benign prostatic hyperplasia, carcinoma of the prostate and androgenetic alopecia. European Urology Supplements. 2011.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. EADV Spring Symposium - Abstracts. 2011.
Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Sedláková E., Kolář Z., Bouchal J. Asporin modulates tissue microenvironment, invasive growth and bone metastasis of breast cancer. Programme and Abstract Book. 2011.
BOUCHALOVÁ K., ČÍŽKOVÁ M., TROJANEC R., KOUDELÁKOVÁ V., FÜRSTOVÁ J., MELICHAR B., CWIERTKA K., KHARAISHVILI G., KOLÁŘ Z., HAJDÚCH M. BCL2 is predictive marker of adjutant CMF regimen in triple-negative breast cancer patients. Breast Cancer Research (print). 2011.
Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Sedláková E., Mgebrishvili G., Kolář Z., Bouchal J. Collagen triple helix repeat containing 1 protein in primary and metastatic breast cancer. Programme and Abstract Book. 2011.
REPTOVÁ S., MAREČKOVÁ J., PAŠKOVÁ L., Pilčík T., TRTKOVÁ K., KOLÁŘ Z. Direct detection of the AR-E211 G-A gene polymorphism from blood and tissue samples without DNA isolation and comparison with the AR promoter gene methylation. Abstract Book European Meeting on Molecular Diagnostic. 2011.
KOUDELÁKOVÁ V., BERKOVCOVÁ J., TROJANEC R., RADOVÁ L., EHRMANN J., KOLÁŘ Z., MELICHAR B., HAJDÚCH M. Evaluation of HER2 gene status by qPCR in breast cancer samples with nonconclusive FISH. Journal of Clinical Oncology. 2011.
KHARAISHVILI G., ŠIMKOVÁ D., ČÍŽKOVÁ M., BOUCHALOVÁ K., MGEBRISHVILI G., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Nestin and collagen triple helix repeat containing 1 in triple negative breast cancer. Onkologie. 2011.
JAMASPISHVILI T., KRÁL M., KHOMERIKI I., VYHNÁNKOVÁ V., MGEBRISHVILI G., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Novel combination of urine biomarkers for early detection of prostate cancer. Onkologie. 2011.
KRÁL M., HRADIL D., GREPL M., HRABEC M., PETŘEK M., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J., ŠTUDENT V. Prostate Health Index (phi) u pacientů s karcinomem prostaty a s BPH. Česká urologie. 2011.
Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J. Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů. 2011.
Jamaspishvili T., Král M., Khomeriki I., Vyhnánková V., Mgebrishvili G., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Quadriplex model enhances urinebased detection of prostate cancer. Programme and Abstract book. 2011.
KRÁL M., JAMASPISHVILI T., BOUCHAL J., VYHNÁNKOVÁ V., KOLÁŘ Z., ŠTUDENT V. Role močových markerů PC A3, AMACR , MSMB a TRPM 8 v diagnostice karcinomu prostaty. Česká urologie. 2011.
STRAKOVÁ N., Hofmanová J., Tylichová Z., Knopfová L., Šmarda J., Kozubík A., EHRMANN J., KOLÁŘ Z. Role of PPAR-γ in colon cancer cells. Programme and Abstract Book. 2011.
Straková N., Hofmanová J., Kozubík A., Ehrmann J., Kolář Z. Role of PPARy in colon cancer cells. Programme and Abstract Book. 2011.
Reptová S., Trtková K., Kolář Z. Studium genetického polymorfismu a metylací u androgenového receptoru. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů. 2011.
STEIGEROVÁ J., KŘÍŽOVÁ K., RÁROVÁ L., OKLEŠŤKOVÁ J., ŠVÁCHOVÁ M., KOLÁŘ Z., STRNAD M. Studium účinku derivátů odvozených od cholestanu na prsní nádorové buněčné linie. Onkologie. 2011.
KOUDELÁKOVÁ V., KNEBLOVÁ M., TROJANEC R., KOLÁŘ Z., KOLEK V., DRÁBEK J., MLČOCHOVÁ S., HAJDÚCH M. The Importance of MIR-21, MIR-126, and MIR-205 in NSCLC Patients. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
BOUCHALOVÁ K., ČÍŽKOVÁ M., TROJANEC R., KOUDELÁKOVÁ V., MLČOCHOVÁ S., FÜRSTOVÁ J., RADOVÁ L., DZIECHCIARKOVÁ M., MELICHAR B., CWIERTKA K., KOLÁŘ Z., HAJDÚCH M. TOP2A gene status in triple negative breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference. 2011.
BOUCHALOVÁ K., ČÍŽKOVÁ M., TROJANEC R., KOUDELÁKOVÁ V., MLČOCHOVÁ S., RADOVÁ L., MELICHAR B., CWIERTKA K., KHARAISHVILI G., KOLÁŘ Z., HAJDÚCH M. Triple negative breast carcinoma (TNBC) - challenge for translational oncology: our results of chromosome 17 and BCL2 protein assessment. Optics Communications. 2011.
BOUCHALOVÁ K., ČÍŽKOVÁ M., FRIEDECKÝ D., POLÝNKOVÁ A., JANOŠŤÁKOVÁ A., RADOVÁ L., CWIERTKA K., TROJANEC R., DZIECHCIARKOVÁ M., HAJDÚCH M., MELICHAR B., KOLÁŘ Z. Tyrosine Kinase Inhibitor Lapatinib in the Treatment of Metastatic Breast Carcinoma Patients: Lapatinib Plasma Levels and HER1 (EGFR) Gene/Protein Assessment. Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
Křížová K., Steigerová J., Rárová L., Oklešťková J., Šváchová M., Kolář Z., Strnad M. Účinek cholestanových derivátů na buněčné linie. Edukační sborník Brněnské onkologické dny. 2011.
KŘÍŽOVÁ K., STEIGEROVÁ J., Rárová L., OKLEŠŤKOVÁ J., ŠVÁCHOVÁ M., KOLÁŘ Z., STRNAD M. Účinek cholestanových derivátů na buněčné linie odvozené od karcinomu prsu. Edukační sborník XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Kolář Z., Hajdúch M. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assesment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PCS) in breast cancer patients. Abstract Book - ICACT 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment: A World Leading Educational meeting. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Krejčí V., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Growth Factor Receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) Gene and Protein Assessment and Evaluation of Lapatinib Plasma Concentration (PCs) in Breast Cancer Patients. Konference vědeckých prací studentů DSP 2010. Abstrakta. 2010.
Trojanec R., Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Janošťáková A., Dziechciarková M., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PSC) in breast cancer patients. 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. 2010.
Kharaishvili G., Čížková M., Sedláková E., Kolář Z., Bouchal J. Immunohistochemical analysis of collagen triple helix containing 1 protein in breast cancer patients. Optics Communications. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Trojanec R., Dziechciarková M., Vacher S., Radová L., Fürstová J., Hajdúch M., Bieche I., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Impact of PIK3CA and RPS6 Status on Lapatinib Treatment Outcome in Advanced-Stage Breast Cancer Patients. Cancer Research. 2010.
Fialová B., Trtková K., Kolář Z. Methylation of androgen receptor promoter in prostate cancer cells. Histopathology. 2010.
Bouchalová K., Čížková M., Trojanec R., Koudeláková V., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Dziechciarková M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z., Hajdúch M. OP2A Gene Status in "Triple Negative" Breast Cancer Patient as a Possible Anthracycline Response Predictor. Sborník abstrakt - Biotechnologie v medicíně. 2010.
Koudeláková V., Bouchalová K., Čížková M., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Dziechciarková M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z., Hajdúch M. TOP2A gene status in "triple negative" breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. 2010.
Bouchalová K., Čížková M., Trojanec R., Koudeláková V., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Dziechciarková M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z., Hajdúch M. TOP2A gene status in "triple negative" breast cancer patients as a possible anthracycline response predictor. Programme and abstract book. The 6th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Krejčí V., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Vyšetření genů a protein HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2010.
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. Česká urologie. 2010.
Kučerová R., Bienová M., Král M., ŠTUDENT V., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., KOLÁŘ Z. Využití videodermatoskopie v diagnostice alopecií. Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. 2010.
Škarda J., Kolář Z., Janiková M., Chmelová J., Krejčí V., Zapletalová J., Langová K., Klein J., Grygarková I., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in nonsmall cell lung cancer. Virchows Archiv. 2009.
Škarda J., Kolář Z., Chmelová J., Krejčí V., Zapletalová J., Langová K., Klein J., Grygárková I., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analýza prognostického významu imunohistochemické exprese nestinu u nemalobuněčných karcinomů plic. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Palková V., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M. C-MYC DELETION IN BREAST CANCER PATIENT WITH GOOD OUTCOME ? CASE REPORT. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Koudeláková V., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M. C-MYC gen jako prognostický znak a možný prediktor léčby u karcinomu prsu, současné poznatky a naše zkušenosti s jeho vyšetřením. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Bouchalová K., Mlčochová S., Melichar B., Kolář Z., Hajdúch M. Cytogeneti changes in breast cancer with polysomy of chromosome 17: significance for diagnosis and treatment. Chromosome Research. 2009.
Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Mlčochová S., Melichar B., Kolář Z., Hajdúch M. Cytogenetické změny u karcinomu prsu s polyzomií chromozómu 17 a jejich význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Tichý M., Bouchalová K., Krejčí V., Melichar B., Hajdúch M. Experience with Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in breast cancer samples with unusual FISH results. Chromosome Research. 2009.
Dziechciarková M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Braunerová B. Extending Her-2/neu assesment using a larger spectrum of cytogenetic probes and monoclonal antibodies. Programme and abstract book - The 5th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Dziechciarková M., Cwiertka K., Hajdúch M. Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; symplex with ambiguous FISH results. Programme and abstract book - The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. HER-2/NEU (C-ERBB-2) GENE STATUS DETECTION IN BREAST CANCER SAMPLES WITH HARDLY INTERPRETABLE FISH RESULTS. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K. National experience with the implementation of predictive medicine in oncology: Example of her-2/neu (c-erbB-2) gene. PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK. The 5th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Melichar B., Bouchalová K., Mlčochová S., Kolář Z., Dziechciarková M., Hajdúch M. Polysomy of chromosome 17 in breast cancer patients and its impact to diagnosis and treatment. Programme and abstract book -The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Überall I., Škarda J., Sedláková E., Janíková M., Radová L., Kolek V., Klein J., Grygárková I., Hajdúch M., Kolář Z. Příspěvek ke studiu role proteinu p53 v autofagii. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Melichar B., Bouchalová K., Mlčochová S., Kolář Z., Dziechciarková M., Hajdúch M. STATUS OF C-MYC AND CCND1 GENES IN BREAST CANCER PATIENTS WITH CHROMOSOME. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER ? CYTOGENETIC CHANGES ASSESSMENT OF EGFR. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. Triple negative breast cancer-cytogenetic change assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histological data analysis. PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK. The 5th Symposium and Workshop on Molecular Patology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. "Triple negativní" karcinom prsu - hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER1) a TOP2A - analýza klinických a histopatologických dat. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. Triple negativní? karcinom prsu ? hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER1) a TOP2A ? analýza klinických a histopatologických dat. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. "Triple negativní" karcinom prsu - hodnocení cytogenetických změn genů EGFR (HER2) a TOP2A - analýza klinických a histopatologických dat. Konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Krejčí V., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Bouchalová K., Čížková M., Trojanec R., Mlčochová S., Dziechciarková M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z., Hajdúch M. Vyšetření TOP2A genu u pacientů s "triple" negativním" karcinomem prsu s cílem predikce odpovědi na léčbu antracykliny. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu porsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu prsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Filip S., Kolář Z. Expression of intermediate filament nestin in vascular endothelium. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2008.
Škarda J., Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese onkoproteinu Bmi-I a EZH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Trtková K., Pašková L., Matiješčuková N., Kolář Z. Vliv korepresorů na expresi androgenového receptoru u prostatických nádorových linií ovlivněných inhibitory histonových deacetyláz. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Palková V., Braunerová B., Bouchalová K., Ehrmann J., Tichý M., Krejčí V., Mlčochová S. Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Überall I., Doležel P., Kolář Z. Zvýšení inhibičního účinku trastuzumabu a cetuximabu u mammárních buněčných linií. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Knížetová P., Hlobilková A., Ehrmann J., Krejčí V., Kolář Z. Autokrinný a parakrinný mechanizmus účinku VEGF. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Trojanec R., Kalita O., Ehrmann J., Braunerová B., Kolář Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetické aberace u primárních nádorů centrálního nervového systému a jejich význam pro další diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Trojanec R., Kalita O., Ehrmann J., Braunerová B., Kolář Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Cytogenetické aberace u primárních nádorů centrálního nervového systému a jejich význam pro další diagnosticko-léčebnou rozvahu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Malíková J., Swaczynová J., Kolář Z., Strnad M. Efekt brassinosteroidů na buněčné línie odvozené od karcinomu mléčné žlázy a prostaty. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bezdičková M., Molíková R., Bébarová L., Kolář Z. EXPRESSION OF STEROID HORMON RECEPTORS IN ADULT TISSUE. Konference cytometrické analýzy IV. 2007.
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Braunerová B., Hermann J., Krejčí V., Mlčochová S. Five-years experience of the Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National Reference Centre for the Czech Republic. Book of abstracts and programme - The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. 2007.
Überall I., Lukáš V., Bláha O., Bouchal J., Kolář Z. Inhibice aktivity receptorů rodiny c-erbB trastuzumabem a cetuximabem. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Škarda J., Mokrý J. Nestin positive myoepithelial/progenitor cells in the breast. Virchows Archiv. 2007.
Kolář Z., Turashvili G., Ehrmann J., Škarda J., Chmelová J., Mokrý J. Nestin pozitivní progenitorové buňky v karcinomech prsu: korelace s expresí ER, PR a c-erbB-2. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Hajdúch M., Berkovcová J., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Janošťáková A., Mlčochová S., Wiecek S., Staňková J., Grygárková Y., Kolek V., Cwiertka K., Kiss I., Radzioch D., Kolář Z., Škarda J., Minárik M., Mihál V. Paradigma predikce odpovědi na inhibitory HER rodiny u nádorových onemocnění různého histogenetického původu: více indikací, více léčiv, ale téměř shodné prediktory. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. 2007.
Hajdúch M., Berkovcová J., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Janošťáková A., Mlčochová S., Wiecek S., Staňková M., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kiss I., Radzioch D., Kolář Z., Škarda J., Minárik M., Mihál V. Paradigma predikce odpovědi na inhibitory HER rodiny u nádorových onemocnění různého histogenetického původu: více indikací, více léčiv, ale téměř shodné prediktory. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Škarda J., Plevová P., Fridman E., Hajdúch M., Kolek V., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam immunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Škarda J., Plevová P., Fridman E., Hajdúch M., Kolek V., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemolobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. TPL2/COT as a new prognostic and predictive factor in breast cancer. Virchows Archiv. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. Tpl2/Cot jako nový prognostický a prediktivní znak u karcinomů mléčné žlázy ? Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Knížetová P., Hlobilková A., Kolář Z., Ehrmann J. VEGF as an autocrine stimulator of proliferation and motility in astroglial cell lines. Virchows Archiv. 2007.
Bouchal J., Turashvilli G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karicnomů prsu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Zapletalová J., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Kolář Z. . Modern Pathology. 2006.
Škarda J., Israeli S., Fridman E., Hajdúch M., Ofek-Moravský E., Kopolovic J., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Škarda J., Israeli S., Fridman E., Hajdúch M., Ofek-Moravsky E., Kopolovič J., Kolář Z. Adam8 as a novel serological and histochemical marker for lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Dziechciarková M., Baumforth K., Wei W., Kolář Z. Analysis of gene expression in invasive lobular versus ductal carcinomas of the breast. Modern Pathology. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Baumforth K., Wei W., Kolář Z. Comparison of gene expression profiles in normal and tumor breast tissues. Modern Pathology. 2006.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. Súhrn prednášok XIV. zjazdu Slovenských a Českých patológov. 2006.
Berkovcová J., Trojanec R., Radová L., Kolář Z., Janošťáková A., Mlčochová S., Hajdúch M. Detekce statusu genu her-2/neu z parafinových řezů u karcinomu prsu metodou kvantitativní real-time PCR. II. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006.
Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Škarda J., Kolář Z. Exprese polycombních genů Bmi1 a Ezh2 u neuroektodermových nádorů - první imunohistochemická studie. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Gene expression profiles in microdissected cells of invasive lobular and ductal breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Microarray analysis of gene expression in microdissected mammary normal and tumor cells. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Mikročipová analýza normálních i nádorových duktálních a lobulárních buněk prsu. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Strnad M., Havlíček L., Kryštof V., Hanuš J., Spíchal L., Moravcová D., Moravec J., Zatloukal M., Popa I., Paprskářová M., Orság M., Otyepka M., Hajdúch M., Džubák P., Kolář Z., Binarová P., Cenklová V. Purine inhibitors of cyclin-dependent kinases as new generation of anticancer drugs. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Mokrý J., Ehrmann J., Čížková D., Karbanová J., Soukup T., Filip S., Osterreicher J., Kolář Z. Re-expression of intermediate filament nestin in adult tissues. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Mokrý J., Lichnovský V., Ehrmann J., Kolář Z. . Programme and Abstract Book of the 43rd Congress of The Czech Anatomical Society and 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Brno, Czech Republic, Sept. 4-7. 2005.
Erdösová B., Kylarová D., Wagner F., Marečková J., Lichnovský V., Kolář Z. An occurrence of apoptic cells and Bcl-2, Bax, Bcl-XL, N- and C-myc proteins as apoptotic regulators in the course of human nephrogenesis. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 2005.
Hlobilková A., Malíková J., Sedláková E., Ehrmann J., Šváchová M., Straková N., Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z. Analysis of protein expression regulating the P13-K/PKB/AKT signaling pathway in relation to astrocytoma pathogenesis. Virchows Archiv. 2005.
Kolář Z., Študent V., Hajdúch M., Bouchal J., Šváchová M. Co-operation between the androgen receptor and the erbb family proteins in androgen-independent prostate cancer. Virchows Archiv. 2005.
Malíková J., Nowaková M., Hlobilková A., Kolář Z. Efekt steroidních látek na buněčné linie odvozené od mnohočetného myelomu. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Sedláková E., Lísová S., Kučerová R., Bienová M., Kolář Z. Exprese E-kadherinu v trichogenních nádorech. Sborník abstrakt. I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. 2005.
Hajdúch M., Trojanec R., Bouchalová K., Kolář Z., Petráková K., Ćwiertka K., Svoboda M. Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu status in metastatic breast cancer patients indicated to trastuzumab therapy. Journal of Clinical Oncology. 2005.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Osterreicher J., Filip S., Kolář Z. Intermediární filamentum nestin v novotvořených krevních cévách lidských tkání. 1. morfologický postgraduální kurz. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Fiurášková M., Chmelová J., Kolář Z. Mikrogenomika ve studiu nádorové biologie. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005.
Ehrmann J., Koďousek R., Sedláková E., Nelson P., Dvořák P., Vaverka M., Kolář Z. Primární lymfomy CNS a virové infekce EBV a HERV. Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů. 2005.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Bouchalová K., Kolář Z., Sedláková E. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s jeho 3-letým vyšetřováním v referenční laboratoři. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Bouchalová K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři. Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Plevová P., Sedláková E., Papežová M., Zapletalová J., Čuřík R., Kolář Z., Křepelová A. Epidermal growth factor receptor expression in colorectal tumors with and without microsatelite instability. Virchows Archiv. 2004.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Študent V., Dvořáčková J., Murray P. Expression of erbB family proteins in prostate cancer cells following androgen ablation. Revista Médica do Paraná. 2004.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Študent V., Dvořáčková J., Murray P. Expression of erbB family proteins in prostate cancer cells following androgen ablation. Revista Médica do Paraná. 2004.
Mokrý J., Duspivová D., Ehrmann J., Němeček S., Karbanová J., Šubrtová D., Kolář Z. Expression of nestin in newly formed blood vessels in human tissues. Journal of Molecular Histology. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z., Kučerová R., Bienová M. Modelové systémy při studiu patologických lézí vlasového folikulu. Zborník vědeckých prác 12. kongresu Slovenskej a Českej společnosti patológov s medzinárodnou účasťou. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: Expression of nestin, c-Myc, PDGF, bFGF in benign and malign melanocytic lesions. Anticancer Research. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Mokrý J., Ehrmann J., Duspivová D., Karbanová J., Kolář Z. Nestin: a marker of undifferentiated cells in muscle tissue, blood vessels and tissues of neuroectodermal origin. Acta Medica. 2004.
Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Ćwiertka K., Mihál V., Hajdúch M. RARA gene assessment by FISH in breast carcinoma tissues. Anticancer Research. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The role of PPAR and RXR in cell cycle control in human glioblastoma cell lines. Cell Proliferation (print). 2004.
Hlobilková A., Šváchová M., Straková N., Pimrová E., Holinková J., Guldberg P., Fiurášková M., Brychtová S., Skýpalová P., Kolář Z. The tumour suppressor gene PTEN plays a role in cell cycle regulation in glioblastoma cell lines. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Hlobilková A., Šváchová M., Straková N., Pimrová E., Holinková J., Guldberg P., Fiurášková M., Brychtová S., Skýpalová P., Kolář Z. The tumour suppressor gene PTEN plays a role in cell cycle regulation in glioblastoma cell lines. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. Transperitoneal laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenal tumors: a comparative study. BJU International. 2004.
Ćwiertka K., Hajdúch M., Švébišová H., Kolář Z., Špačková K., Beneš P. Význam stanovení HER2/neu u časných stadií karcinomu prsu-přínos a rizika? Sborník přednášek z 9. ročníku sympozia onkologie v gynekologii a mammologii. 2004.
Ščudla V., Kolář Z., Bačovský J., Vytřasová M. Bcl-2 and poly-ADP-ribosyl polymerasis expression in plasma cells of MGUS and multiple myeloma patients: a comparative study. The Hematology Journal. 2003.
Lichnovský V., Kubínyiová M., Havelka P., Kylarová D., Oborná I., Fingerová H., Kolář Z. Expression of estrogen and progesterone receptors in mid-luteal phase. Comparison of natural and hormonally substituted cycles. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 2003.
Plevová P., Sedláková E., Zapletalová J., Kolář Z. Expression of hMLH1 and hMSH2 proteins in normal tissues and cancer predisposition in hereditary non-polyposis colon cancer. European Journal of Cancer. Supplement. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Švachová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Gene response to bicalutamide in prostate carcinoma cell lines LNCaP and DU-145 with respect to telomerase activity. Virchows Archiv. 2003.
Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Čuřík R., Foretová L., Palaš J., Novotný J., Nieslanik J., Kolář Z. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary and sporadic colon cancer tissues. Virchows Archiv. 2003.
Hlobilková A., Guldberg P., Švachová M., Knillová J., Pimrová A., Kolář Z. Impact of tumour suppressor gene PTEN on cell cycle and apoptosis in prostate cancer cell lines. Virchows Archiv. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Knillová J., Vavrušová N., Švachová M., Murray P. G. Involvement of Bcl-2 family proteins in induction of cell cycle arrest by bicalutamide in human prostate carcinoma cells. Virchows Archiv. 2003.
Flodr P., Jezdinská V., Tichý M., Kolář Z., Pavlík I. Koincidence tricholeukémie a myobakteriózy jater i sleziny u 59 letého muže. Česko-slovenská patologie. 2003.
Nowaková M., Řiháková P., Ščudla V., Kolář Z. Korelace proliferačních a apoptotických znaků u mnohotného myelomu ve vztahu k progresi a léčbě. Česko-slovenská patologie. 2003.
Mokrý J., Karbanová J., Duspivová D., Ehrmann J., Kolář Z. Nestin expression in normal and neoplastic tissues. Acta Medica. 2003.
Pazdera J., Kolář Z., Brázda A., Zbořil V. Nové pohledy na odontogenní cysty. Pražské dentální dny. 2003.
Kolek A., Ehrmann J., Ehrmann J., Lisová S., Kolář Z., Drábek J., Heřmanová Z. Apoptotic mechanisms participating in the development of mucosal changes in coeliac disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2002.
Kolář Z., Murray P. G., Hajdúch M., Špačková K. Does expression of topoisomerase 2alpha predict the breast cancer treatment success of failure? Histopathology. 2002.
Kolek A., Ehrmann J., Koďousek R., Zapletalová J., Lisová S., Murray P. G., Kolář Z. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanism in the intestinal mucosa in cellac disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2002.
Mihál V., Hajdúch M., Stojaspalová L., Šíblová Z., Kolář Z. Markers of proliferation, apoptosis and angiogenesis in bone marrow biopsy during induction chemoterapy of childhood ALL. Blood (print). 2002.
Klein J., Král V., Tichý T., Neoral Č., Bohanes T., Dráč P., Škarda J., Řiháková P., Grygárková I., Kolář Z. Markers of tumor invasion as predictors of survival after resection of non-small cell lung cancer in stage I. International Journal of Cancer (print). 2002.
Lichnovský V., Procházková J., Kolář Z., Nepožitková D., Černochová D., Pospíšilová E. Apoptosis and expression of apoptosis regulating genes during human embryogenesis. Anatomischen Anzeigers - Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft. 1999.
Kaláb M., Maďarová J., Lukešová M., Lichnovský V., Strnad M., Vojtěšek B., Hajdúch M., Kolář Z. Immunocytochemical and western blot analysis of apoptosis-related gene expression in MCF-7 cells after treatment by synthetic inhibitors of cdk-s: Influence of long term culture with high doses of olomoucine. Anatomischen Anzeigers - Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft. 1999.
Kolář Z., Maďarová J., Lukešová M., Strnad M., Abrahámová P., Šťastná P. Immunohistochemical correlation of steroid hormone receptors status with Bcl-2 expression in prostate cancer. Virchows Archiv. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Ćwiertka K., Mihál V., Hajdúch M. . 7th International Cinference of Anticancer Research, Corfu, Greece. .
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z., Zapletalová J. Angiogeneze v kostní dřeni u plazmocytárního myelomu po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci krvetvorných buněk. XX. olomoucké hematologické dny. .
Plevová P., Sedláková E., Zapletalová J., Křepelová A., Skýpalová P., Kolář Z. Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues. .
Kolář Z. Histologie chorob mammy a ženského genitálu. Kurz na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. .
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 proteins expression in hereditary and sporadic colon cancer. .
Trojanec R., Hajdúch M., Špačková K., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) zkušenosti s jeho 3-letým vyšetřováním v referenční laboratoři. .
Héžová R., Kapatai G., Leonard S., Ehrmann J., Kolář Z., Wenbin W., Young L., Woodman C., Murray P. The EBV-encoded EBNA 1 up-regulates macrophage migration inhibitory factor (MIF) and induces ERK signaling and the activation of Elk 1 in B cell lymphoma. XXII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. .
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjutant anthracycline-based chemotherapy. 2013.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy-independent predictor of outcome. 2013.
Koudeláková V., Radová L., Svoboda M., Wei W., Kharaishvili G., Bouchal J., Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Bouchalová K. Copy number changes in triple-negative breast cancer: New molecular targets. 2013.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Kolář Z. EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). 2013.
Straková N., Hofmanová L., Souček K., Fedr R., Hyršlová Vaculová A., Zapletal O., Tylichová Z., Lauková J., Bouchal J., Ehrmann J., Kolář Z., Kozubík A. Oxaliplatin with PPARγ ligand modulate regulation of the cell cycle and cell death of colon tumors. 2013.
Žižková V., Janíková M., Lužná P., Škarda J., Radová L., Kolek V., Kolář Z. The relationship of selected miRNAs to P-glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP mediated drug resistante in non-small cell lung cancer. 2013.
STRAKOVÁ N., HOFMANOVÁ J., ZAPLETAL O., EHRMANN J., KOLÁŘ Z., SOVA P., KOZUBÍK A. PPar gamma supports cytotoxic effect of platinum chemotherapeutics in colon and prostate cancer cells. 2012.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. 2011.
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. www.urol.cz - 56.Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 2010. 2010.
Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Koudeláková V., Mlčochová S., Mihál V., Hajdúch M. C-MYC deletion in breast cancer patient with good outcome-case report and minireview of literature. XIII. Oncogenetic Day. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. "Triple negative" breast carcinoma - analysis of cytogenetic changes of EGFR (HER1) and TOP2A genes, clinical histopathological data. XIII. Oncogenetic Day. 2009.
Škarda J., Izraeli S., Gilberg-Rashi H., Fridman E., Moravsky E., Kopolovic J., Kolek V., Klein J., Kolář Z. Analýza možných predikátorů mozkových metastáz u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic pomocí tkáňových a cDNA mikroerejí. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Škarda J., Izraeli S., Gilberg -Rashi H., Fridman E., Moravsky E., Kopolovic J., Kolek V., Klein J., Kolář Z. Analýza možných predikátorů mozkových metastáz u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic pomocí tkáňových a cDNA mikroerejí. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Kolář Z. Moderní diagnostika lézí z pohledu histopatologa. Mezioborová konference s tématikou KARCINOM PRSU. 2008.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. . Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Überall I., Bláha O., Lukáš V., Bouchal J., Kolář Z., Hajdúch M. . Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Kučerová L., Kolář Z., Dušková M., Tichý M. Benigní epiteliální proliferace prsní žlázy. Olomoucký mamologický kongres. 2006.
Malíková J., Hlobilková A., Swaczynová J., Kolář Z., Strnad M. Brassinosteroids and their effect on breast cancer cell lines. Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. XIV. zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou. 2006.
Houserková D., Dušková M., Šišola I., Hartlová M., Pieranová L., Kolář Z., Kučerová L. Histologická verifikace mikrokalcifikací v historickém přehledu - naše zkušenosti. Olomoucký mamologický kongres. 2006.
Pieranová L., Houserková D., Šišola I., Dušková M., Kučerová L., Kolář Z. Sklerozující adenóza - diagnostický management. Olomoucký mamologický kongres. 2006.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. . 23. Světový Endourologický kongres Amsterdam. 2005.
Kolář Z., Študent V., Hajdúch M., Bouchal J., Šváchová M. Co-operation between androgen receptor and the erbB family proteins in androgen-independent prostate cancer. 20th European congress of pathology. 2005.
Kolář Z., Nenutil R., Ryška A. Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci aktivit české sekce International Academy of Pathology. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Sedláková E., Lísová S., Kučerová R., Bienová M., Kolář Z. Exprese E-kadherinu v trichogenních nádorech. I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. 2005.
Plevová P., Navrátilová M., Foretová L., Zapletalová J., Čuřík R., Bluchová V., Šilhánová E., Zvolská J., Kolář Z. Charakteristika nádorů prsu vzniklých na podkladě zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 a jejich odlišnost ve srovnání s nádory sporadickými. Večer společnosti J.E. Purkyně. 2005.
Hajdúch M., Trojanec R., Bouchalová K., Kolář Z., Petráková K., Ćwiertka K., Svoboda M. Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu status in metastatic breast cancer patients indicated to trastuzumab therapy. Journal of Clinical Oncology. 2005.
Kolář Z., Geierová M., Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P. Imunohistochemická analýza biologického potenciálu odontogenních keratocyst. VIII. olomoucké onkologické dny. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoskopická adrenalektomie a její srovnání s otevřenou adrenalektomií. Výroční konference České urologické společnosti. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Bouchalová K., Kolář Z., Braunerová B., Sedláková E. Limitace metody FISH při vyšetřování počtu kopií chromozómu 17 u karcinomu prsu pomocí přímo značených alfa satelitních (centromerických) sond. X.dny prof. Vladimíra Staška. 2005.
Kolář Z. Nádory mammy. Histopatologická diagnostika obtížných afekcí v bioptické praxi. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Špačková K., Braunerová B., Kolář Z., Sedláková E. Pravá a nepravá amplifikace Her-2/neu u karcinomu prsu. Molekulární patologie začátku III. tisíciletí: využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu - workshop. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Bouchalová K., Braunerová B., Kolář Z., Sedláková E. Pravá a nepravá amplifikace Her-2/neu u karcinomu prsu. Molekulární patologie začátku III. tisíciletí: využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu (workshop). 2005.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Turashvili G., Klein J., Baumforth K. Preliminary results of the gene expression analysis of normal breast ductal and lobular luminal cells: Diagnostic implications. 2nd international symposium on cancer: New trends in cancer for the 21st century. 2005.
Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Sedláková E. Přehled výsledků z Referenční laboratoře. Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven - 11.11.2005. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Bouchalová K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Kolář Z., Kleinová D. Úskalí diagnostiky vřetenobuněčných nádorů prsu: demonstrace méně obvyklého případu. Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci aktivit české sekce International Academy of Pathology. 2005.
Malíková J., Nowaková M., Hlobilková A., Kolář Z. Vliv steroidních látek na viabilitu buněčných linií mnohočetného myelomu. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Pazdera J., Kolář Z., Zbořil V., Tvrdý P., Geierová M. Známe odontogenní keratocysty? Stomatologické sympozium, Brno. 2005.
Pazdera J., Kolář Z., Zbořil V., Tvrdý P., Geierová M. Známe odontogenní keratocysty? Stomatologické sympozium, Bratislava. 2005.
Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Ćwiertka K., Mihál V., Hajdúch M. . Dassia, Corfu, Greece. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. . Seventh international conference of anticancer research. 2004.
Hajdúch M., Trojanec R., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Amplification of centrometic signal Chromosome 17 polysomy and Her-2/neu gene amplification status in metastatic breast cancer patients. Anticancer Research. 2004.
Mokrý J., Ehrmann J., Čížková D., Osterreicher J., Kolář Z., Karbanová J., Filip S. Exprese nestinu ve srdeční svalovině. Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierného, DrSc. 2004.
Pazdera J., Šantavá A., Zbořil V., Geierová M., Kolář Z. Gorlinův syndrom. VII. olomoucké onkologické dny. 2004.
Trojanec R., Hajdúch M., Špačková K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the Czech National Reference Centre. Anticancer Research. 2004.
Kolář Z. Histopatologické vyšetření prostaty. Zpracování materiálu po biopsii, TURP, S (R) SP a RAPE. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Kolář Z. Histopatologické vyšetření prostaty. Zpracování materiálu pro biopsii, TURP, S(R) SP a RAPE. 82. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a oddělení patologie Slezské nemocnice Opava. 2004.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z. Hodnocení denzity kapilární sítě v kostní dřeni pacientů s plasmocytárním myelomem. Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických oddělení střední a severní Moravy. 2004.
Plevová P., Navrátilová M., Foretová L., Zapletalová J., Sedláková E., Čuřík R., Bluchová V., Palas Z., Šilhánková E., Zvolská J., Nieslanik J., Horáček J., Utíkal Z., Rosická P., Kolář Z. Imunofenotyp nádorů prsu vzniklých na podkladě zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 ve srovnání s nádory sporadickými. IX. onkogenetický den. 2004.
Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P., Kolář Z., Novotný J. Nové pohledy na odontogenní cysty. IX. Šubjakův den, Martin. 2004.
Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P., Kolář Z., Novotný J. Rekonstrukce kostních defektů po operacích objemných čelistních cyst. II. Plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie. 2004.
Pavlík I., Pavlíková H., Dvorská L., Bartoš M., Horváth R., Dendis M., Flodr P., Kolář Z., Pac L. Risk assessment of mycobacterial infections (human tuberculosis and avian mycobacteriosis) during anatomical dissection of human body. 33rd IUATLD World Conference on Lung Health. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Braunerová B., Ehrmann J., Krejčí V., Mlčochová S. Five-years experience of the Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in the National Reference Centre for the Czech Republic. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth P., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. www.urol.cz - 56.Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 2010. 2010.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoscopic adrenalectomy is superior to open surgery: a comparative study. 23. světový endourologický kongres. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoskopická adrenalektomie a její srovnání s otevřenou adrenalektomií. Výroční konference České urologické společnosti. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. Transperitoneal laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenal tumors: a comparative study. ultranet.upol.cz -27th Congress of the Société Internationale D´ Urologie (SIU). 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Messahel S., Kapatai G., Hežová R., Leonard S., Ehrmann J., Kolář Z., Wei W., Woodman C., Murray P. Contribution of macrophage migration inhibitory factor (MIF) to the pathogenesis of ebv-associated lymphomas. 2010.
Dziechciarková M., Trojanec R., Kolář Z., Bouchalová K., Braunerová B. Extending Her-2/neu assessment using a larger spectrum of cytogenetic probes and monoclonal antibodies. 2009.
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Dziechciarková M., Cwiertka K., Hajdúch M. Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; samples with ambiguous FISH results. 2009.
Škarda J., Grinberg-Rashi H., Ofek E., Perelman M., Yaron P., Jacob-Hirsch J., Kaminski N., Amariglio N., Krupsky M., Simansky D., Ram Z., Pfeffer R., Geletner I., Steinberg D., Ben-Dov I., Klein J., Kolek V., Kolář Z., Rechavi G., Izraeli S. N-cadherin as a potential predictor of metastases to central nervous system in NSCLC. 2009.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Soukup T., Karbanová J., Filip S., Kolář Z. Nestin in arterial endothelium. 2009.
Palková V., Čížková M., Trojanec R., Radová L., Melichar B., Bouchalová K., Mlčochová S., Kolář Z., Dziechciarková M., Hajdúch M. Polysomy of chromosome 17 in breast cancer patients and its impact to diagnosis and treatment. 2009.
Čížková M., Bouchalová K., Cwiertka K., Kolář Z., Trojanec R., Mlčochová S., Fürstová J., Radová L., Hajdúch M. Triple negative breast cancer - cytogenetic change assessment of EGFR (HER1) and TOP2A genes with clinical and histopathological data analysis. 2009.
Trtková K., Pasková L., Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J. Analysis of androgen receptor corespressor SMRT function in prostate cancer. 2008.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Soukup T., Karbanová J., Filip S., Kolář Z. Expression on nestin in arterial endothelium. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Hajdúch M., Lukáš V., Bláha O., Kolář Z. Analýza genové exprese duktálních a lobulárních karcinomů a srovnání k normálním duktálním a lobulárním buňkám prsu. 2006.
Cwiertka K., Krejčí E., Beneš P., Kapustová M., Bouchalová K., Kolář Z., Hajdúch M. Co rozhoduje o nasaazení trastuzumabu ? 2006.
Šrámek V., C´Wiertka K., Krejčí E., Macháček J., Hajdúch M., Kolář Z. Úskalí léčby pokročilého karcinomu prsu. 2006.
Turashvili G., Burkadze G., Kolář Z. ECCO 13 - the European Cancer Conference. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. 2005.
Mokrý J., Ehrmann J., Karbanová J., Čížková D., Soukup T., Kolář Z. Newly formed blood vessels in neural and non-neural tissues express intermediate filament nestin. 2005.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2005.
Trojanec R., Hajdúch M., Palácová M., Vyzula R., Petráková K., Braunerová B., Bouchalová K., Kolář Z., Sedláková E., Mlčochová S. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři. 2005.
Ehrmann J., Mokrý J., Kolář Z. . 2004.
Ehrmann J., Straková N., Kolář Z. . 2004.
Špačková K., Trojanec R., Kolář Z., Sedláková E., Ćwiertka K., Mihál V., Hajdúch M. . 2004.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z., Osterreicher J., Filip S. . 2004.
Mokrý J., Čížková D., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. . 2004.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Čížková D., Mokrý J., Ehrmann J., Kolář Z., Šubrtová D. . 2004.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Škarda J., Hlobilková A., Brychtová S., Fiurášková M. Analýza diagnostického přínosu imunohistochemické detekce HCG u karcinomů prsu. 2004.
Ošťádal O., Bartoš M., Tichý M., Kolář Z., Flodr P., Sedláková E., Kopřiva P., Pastrňák A., Jonásková A., Dvořáčková J., Pavlík I. Detekce zástupců Mycobacterium avium v mízních uzlinách u nemocných se sarkoidózou. 2004.
Kolář Z., Ehrmann J., Cwiertka K., Hajdúch M. Efektivní léčba karcinomu prsu a moderní histopatologie. 2004.
Brychtová S., Fiurášková M., Ehrmann J., Hlobilková A., Sedláková E., Kolář Z. Exprese nestinu v melanocytárních lézích. 2004.
Plevová P., Navrátilová M., Foretová L., Zapletalová J., Sedláková E., Čuřík R., Bluchová V., Palas Z., Nieslanik J., Horáček J., Utíkal Z., Rosická P., Kolář Z. Imunofenotyp nádorů prsu vzniklých na podkladě zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 ve srovnání s nádory sporadickými. 2004.
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Brychtová S., Fiurášková M., Pimrová E., Holínková J., Skýpalová P., Kolář Z. Interakce genu PTEN v nádorech prostaty. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z., Kučerová R., Bienová M. Modelové systémy při studiu patologických lézí vlasového folikulu. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Problémy s interpretací výsledků mikročipové analýzy v experimentální onkologii. 2004.
Dvořáčková J., Martínek A., Kolář Z., Nedbálek A., Dombrovská L., Štěrba J. Prognostická kritéria karcinomu prostaty. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. Protinádorový efekt ligandů PPAR a RAR na buňky glioblastomu. 2004.
Škarda J., Fridman E., Bouchal J., Hajdúch M., Sedláková E., Grygárková E., Klein J., Kolář Z., Hashomer T. Využití tkáňové mikroereje k určení prognostického a prediktivního významu exprese hMLH1 a hMSH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Význam inhibice telomerázy antiandrogenem bicalutamidem při léčbě karcinomu prostaty - mikročipová analýza. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BURDOVÁ LEF Lékařská biologie 2018
KOLEČKOVÁ LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)