doc. MUDr. Martin TICHÝ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632453

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.562

docent

Hematopatologie Dermatopatologie Gastropatologie

ČLÁNEK
Šváchová M., Tichý M., Flodr P., Steigerová J., Kolář Z., Bouchal J. Clonality testing of lymphoproliferative disorders in a large cohort of primary and consultant biopsies. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Čerňan M., Szotkowski T., Rusiňáková Z., Raida L., Tichý M., Dušková M. Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk: kazuistika a přehled literatury. Transfuze a hematologie dnes. 2017.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Clinicopathological correlations of the immunoprofile in diffuse large B-cell lymphoma NOS - a single institution´s experience. Česko-slovenská patologie. 2016.
Hoch J., Ferko A., Blaha M., Ryška A., Čapov I., Dušek L., Feit J., Grega M., Hermanová M., Hovorková E., Chmelová R., Kala Z., Klos D., Kodet R., Langer D., Hadži-Nikolov D., Örhalmi J., Páral J., Tichý M., Tučková I., Vjaclovský M., Vlček P. Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie. Rozhledy v chirurgii. 2016.
Tichý M., Tichý M. Granular cell basal cell carcinoma: A rare variant. Indian Journal of Dermatology, Venereology & Leprology. 2015.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Vrzalíková K., Radová L., Jarošová M., Murray P. Diffuse large B-cell lymphoma: The history, current view and new perspectives. Neoplasma. 2014.
TICHÝ M., TICHÝ M., Kopová R., Šternberský J., DITRICHOVÁ D. Psoriasis and psoriatic arthritis induced in a patient treated with infliximab for Crohn''s disease. Journal of Dermatological Treatment. 2012.
Tichý M., Karlová I., Tichý M., Urbánek J., Ditrichová D. Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in a child. Allerologie. 2011.
Fedorco M., Tichý M., Hutyra M., Táborský M. Syndrom cholesterolové embolizace. Intervenční a akutní kardiologie. 2011.
PAPAJÍK T., MYSLIVEČEK M., SEDOVÁ Z., BURIÁNKOVÁ E., Procházka V., Raida L., Kubová Z., Neoral Č., Starostka D., Mikula P., Melichar B., Kučerová L., Tichý M., Indrák K. Synchronous second primary neoplasms detected by initial staging F-18 FDG PET/CT examination in patients with non-Hodgkin lymphoma. Clinical Nuclear Medicine. 2011.
Tichý M., Tichá V., Ščudla V., Šváchová M., Zapletalová J. Analýza angiogeneze v kostní dřeni u plazmocytárního myelomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2010.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Procházka V., Kubová Z., Rusiňáková Z., Kučerová L., Tichý M., Starostka D., Indrák K. Neočekávané vedlejší nálezy při 18F-FDG-PET/CT hodnocení léčebné odpovědi či následném sledování pacientů léčených pro ne-hodgkinský lymfom. Transfuze a hematologie dnes. 2010.
Papajík T., Raida L., Faber E., Vondráková J., Procházka V., Kubová Z., Skoumalová I., Jarošová M., Kučerová L., Tichý M., Pauček B., Mysliveček M., Neoral Č., Oral I., Jarkovský J., Dušek L. High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with diffuse large B-cell lymphoma in first complete or partial remission. Neoplasma. 2008.
Horák P., Tichý M., Zadražil J. Hypofosfatémie a hypofosfatemická osteomalacie. Rheumatologia. 2008.
Tichý M., Tichý M., Hluší A., Urbánek J. Primární kožní difuzní velkobuněčný B-lymfom dolních končetin: Popis případu a přehled literatury. Česko-slovenská dermatologie. 2008.
Tichý M., Tichý M. Aktuální pohled na klasifikaci a léčbu maligních epidermálních nádorů. Dermatologie : dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. 2007.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V., Indrák K. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Leukemia Research. 2007.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z. Angiogeneze v kostní dřeni pacientů s plazmocytárním myelomem jako ukazatel biologického chování. Česko-slovenská patologie. 2006.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Zapletalová J., Kolář Z. Bone marrow angiogenesis in multiple myeloma after high-dose chemotherapy and autologous hematopoetic cell transplantation. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Ciferská H., Horák P., Tichý M. Kostní choroba u glutenové enteropatie manifestované v pozdním věku - 2 kazuistiky. Osteologický bulletin. 2006.
Tichý M., Tichý M., Brychtová S. Nové diagnostické, prognostické a terapeutické aspekty primárních kožních lymfomů. Klinická onkologie. 2006.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Ehrmann J., Beneš P., Brychta T. Molekulární změny ovlivňující progresi maligního melanomu. Klinická onkologie. 2005.
Mihál V., Horák D., Pospíšilová D., Bučil J., Tichý M., Michálková K., Novák Z., Mathonová J., Jarošová M., .. Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukénie. Pediatrie pro praxi. 2005.
Karlová I., Tichý M., Petrželová J., Viktorinová M., Lovečková Y., Koukalová D., Tichý M. Závažný případ importované dermatomykózy. Česko-slovenská dermatologie. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Beneš P. Změny stromálního prostředí u maligního melanomu. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2005.
Štrebl P., Tichý M., Krejčí K., Al-Gabri SA., Horčička V., Hušek K. Fibrilární glomerulonefritida - vzácná příčina nefrotického syndromu. Vnitřní lékařství. 2004.
Štrebl P., Tichý M., Krejčík K., Al-Gabri SA., Horčička V., Hušek K., Vernerová Z., Zadražil J. Fibrilární glomerulonefritida - vzácná příčina nefrotického syndromu. Vnitřní lékařství. 2004.
Opichalová D., Horák P., Vavrdová V., Tichý M. Kostní fluoróza. Interní medicína pro praxi. 2004.
Lovečková Y., Viktorinová M., Svobodová J., Mezenský L., Tichý M. Kožní infekce vyvolaná Mycobacterium marinum. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2004.
Mihál V., Novák Z., Pospíšilová D., Michálková K., Bučil J., Tichý M., Jarošová M., Holzerová M., Pikalová Z., Hajdúch M., Hejdušek P. Oboustranná lymfadenopatie s kompresí jugulárních žil jako projev akutní lymfoblastické leukémie. Pediatrie pro praxi. 2004.
Bienová M., Kučerová R., Papajík T., Tichý M. Primární kožní lymfom buněk folikulárních center. Česko-slovenská dermatologie. 2004.
Viktorinová M., Lovečková Y., Tichý M., Kolek V. Sporotrichoidní forma infekce Mycobacterium marinum. Česko-slovenská dermatologie. 2004.
Karásek D., Faltýnek L., Halenka M., Fryšák Z., Havlík R., Tichý M. Wermerův syndrom - neobvyklá příčina recidivující hypoglykemie. Kazuistiky v diabetologii. 2004.
Tichý T., Tichý M., Zadražil J., Krejčí K., Horčička V., Al-Gabri SA., Bachleda P., Král V., Dušek J. Histologické nálezy v protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin. Česko-slovenská patologie. 2003.
Kolek A., Vospělová J., Heřmanová Z., Šantavá A., Tichý M. Occurence of coeliac disease in children with Down`s syndrome in north Moravia, Czech Republic. European Journal of Pediatrics. 2003.
Tichý M., Dušek J., Tichá V., Kolář Z., Koďousek R., Jezdinská V., Dušková M., Kučerová L., Mačák J., Tichý T. Zkušenosti s diagnostikou lymfoproliferativních onemocnění v biopsii kostní dřeně. Česko-slovenská patologie. 2003.
Kolek A., Heřmanová Z., Tichý M. Význam vyšetření ASCA a pANCA v diagnostice Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy u dětí a dospívajících. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2002.
Gregar I., Za Nzambi F., Gregar J., Tichý M. Chronická Helicobacter pylori pozitivní gastritis: přínos stanovení sérového pepsinogenu I pro diagnostiku. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2001.
Kolek A., Procházka V., Tichý M. Srovnání výsledků sukční a endoskopické biopsie tenkého střeva v diagnostice dětské celiakie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2001.
Kolek A., Venháčová J., Mathonová J., Zapletalová J., Mayerová D., Heřmanová Z., Tichý M. Výskyt celiakie u nemocných s diabetes mellitus 1. typu na střední Moravě. Česko-slovenská pediatrie. 2001.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
Dušek J., Tichý M., Tichá V., Mačák J. Klasifikace maligních lymfomů. Pracovní sešit semináře VI. Pařízkův den, Nový Jičín 3. března 2000. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Venháčová J., Zapletalová J., Mayerová D., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Longitudinální sledování nemocných se současným výskytem DM 1. typu a celiakie. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Smolka V., Kolek A., Procházka V., Mathonová J., Michálková K., Jezdinská V., Heřmanová Z., Fryšák Z., Tichý M. Primární sklerózující cholangitida u dětí a mladistvých. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Tichý M. Případ č. 9 CN 2147, H 2169/00. Meziregionální seminář patologů s mezinárodní účastí, Hradec nad Moravicí 14.-15. 9. 2000. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Výsledky opakovaných biopsií sliznice jejuna v diagnostice celiakie. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Heřmanová Z., Tichý M., Drábek J., Gregar I. Výsledky vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze u nemocných s celiakií. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Papajík T., Raida L., Faber E., Hubáček J., Heczko M., Slezák P., Sulovská I., Pikalová Z., Kynčlová E., Dušek J., Tichý M., Jarošová M., Indrák K. Mantle cell lymfom jako diagnostický a léčebný problém. Vnitřní lékařství. 1999.
Tichý M., Tichý M., Krč I., Tichá V., Čuřík R., Šumná E., Kuča B. Multicentrická retikulohistiocytóza. Česko-slovenská dermatologie. 1999.
Tichý M., Tichý M., Buček M., Dušková M. Polyarteriitis nodosa cutanea benigna. Česko-slovenská dermatologie. 1998.
Tichý M., Tichá V., Kolář Z., Brychtová S., Bystroň J., Kotršová L., Hamšíková E., Dušek J., Vonka V. Zánětlivá stromální reakce v epiteliálních neoplaziích děložního hrdla v korelaci s infekcí HPV. Česko-slovenská patologie. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ošťádal O., Bartoš M., Tichý M., Kolář Z., Flodr P., Sedláková E., Kopřiva P., Pastrňák A., Janásková A., Dvořáčková J., Pavlík I. Detekce zástupců Mycobacterium avium v mízních uzlinách u nemocných se sarkoidózou. Konference v mikrobiologii a epidemiologii tuberkulózy a nespecifických plicních infekcí. 2004.
Gregar I., Tichý M. Celiakie dnes - pohled gastroenterologa a patologa. Sympózium o morfologii a funkci střeva. 9. ročník. Abstrakta přednášek. 2003.
Štrebl P., Tichý M., Krejčí K., Al-Gabri SA., Horčička V., Zadražil J. Fibrilární glomerulonefritida. XXII. Dny mladých internistů. Abstrakta. 2003.
Zatloukal J., Kolek V., Václavík A., Dušková M., Tichý M., Zlámal J. Je transbronchiální biopsie vhodná k diagnostice difusních plicních procesů? IX. Tománkovy dny. Sborník abstrakt. 2003.
Džubák P., Bouchal J., Škarda J., Dušek L., Tichý M., Klein J., Král V., Kolek V., C'Wiertka K., Hajdúch M. Prognostický význam ploidity nádorových buněk a apoptoticko-proliferačních parametrů u NSCLC. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Faber E., Vondráková J., Papajík T., Raida L., Jarošová M., Vlachová Š., Pikalová Z., Skoumalová I., Szotkowská R., Urbanová R., Tichý M., Zapletalová J., Kajaba V., Marešová I., Indrák K. Transplantace krvetvorných buněk (TBK) u maligních lymfomů - olomoucké zkušenosti. III. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstrakt. 2003.
Faber E., Raida L., Papajík T., Skoumalová I., Jarošová M., Holzerová M., Pikalová Z., Kubaláková R., Škranc S., Vlachová Š., Heczko M., Szotkowská R., Vondráková J., Hubáček J., Urbanová R., Mrázek V., Tichý M., Zapletalová J., Kajaba V., Marešová I., Indrák K. Transplantace krvetvorných buněk v Olomouci 1997-2003. "(Ne)Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických oddělení střední a severní Moravy". Program a edukační materiál. 2003.
Gregar J., Gregar I., Tichý M., Ehrmann J. Výskyt asociovaných chorob u nemocných celiakií. Sympózium o morfologii a funkci střeva. 9. ročník. 2003.
Gregar J., Ehrmann J., Kolek A., Tichý M. Coeliac disease and associated diseases. 4th European Bridging Meeting in Gastroenterology. Original research and innovations. 2002.
Holzerová M., Lakomá I., Jarošová M., Papajík T., Szotkowski T., Hubáček J., Divoký V., Mihál V., Prekopová I., Divoká M., Kropáčková J., Stejskalová E., Pikalová Z., Tichý M., Indrák K. Určení komplexních přestaveb u hematologických malignit metodou M-FISH a CGH. XIII. český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. Kniha abstrakt. 2002.
Divoký V., Mihál V., Prekopová I., Divoká M., Kropáčková J., Stejskalová E., Pikalová Z., Tichý M., Indrák K. Určení komplexních přestaveb u hematologických malignit metodou M-FISH a CGH. XIII. Český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. Kniha abstrakt. 2002.
Kolek A., Heřmanová Z., Vospělová J., Venháčová J., Zapletalová J., Machač R., Langrová L., Drábek J., Tichý M. Vývoj klinického obrazu nově diagnostikované celiakie u dětí a dospívajících na DK FN v Olomouci v letech 1980-2001. Sympózium o morfologii a funkci střeva. 2002.
Tichý M., Karlová I., Tichý M., Mačák J., Buček M. CD30+ cutaneous large cell anaplastic lymphoma. Program and Abstracts, 20th Annual Colloquium, The International Society of Dermatopathology, Prague. 1999.
Mačák J., Dušek J., Tichý M., Jezdinská V., Dušková M., Tichý T., Kučerová L., Riegrová D. Extranodální lymfomy. XII. Olomoucké hematologické dny. 1999.
Kolek A., Mathonová J., Venháčová J., Zapletalová J., Mayerová D., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Longitudinální sledování nemocných se současným výskytem diabetes mellitus 1. typu a celiakie. Abstrakta, Pracovní dny dětské diabetologie, Karlovy Vary. 1999.
KNIHA - CELEK
Tichý M., Tichý M. Malignant epidermal tumors. Malignant epidermal tumors. 2010.
Tichý M., Tichý M. Maligní epidermální nádory. Maligní epidermální nádory. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Ciferská H., Horák PH., Tichý MT. Metabolic Osteopathy in Late-onset celiac disease. In Rovenský J. (Eds.) Gerontorheumatology. 2017.
TICHÝ M. Zevní vlivy a poruchy výživy. Obecná patologie. 2011.
Ciferská H., Horák P., Tichý M. Metabolická osteopatie u celiakie manifestované v pozdním věku. In Rovenský J. (Eds.) Vybrané kazuistiky v reumatológii. 2009.
ABSTRAKT
Tichý M., Karlová I., Kučerová L., Havlíková I., Tichý M. Solitary giant xantogranuloma. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. .
Skácelová M., Horák P., Smižanský M., Tichý M. Komplexní regionální bolestivý syndrom jako první příznak nádorového onemocnění. Osteologický bulletin. 2015.
Gregar J., Gregar I., Tichý M., Tichý T. Celiac disease - incidence of the „associated diseases“. Celiac Disease and Other Small Bowel Disorders, Abstracts. 2014.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Clinicopathological correlations of immunoprofile in diffuse large B-cell lymphoma NOS. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Michálek J., Flodr P., Janková J., Tichý M. Distální typ epiteloidního sarkomu u 31-leté ženy. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. Virchows Archiv. 2014.
Herman J., Musil D., Tichý M., Bachleda P. Histological and histochemical evaluation of so called post-operative neovascularisation. Book of abstracts. 2013.
KURFÜRSTOVÁ D., JANKOVÁ J., TICHÝ M. Benigní smíšený duktuloinsulární tumor pankreatu. Onkologie. 2011.
Urbánek J., Tichý M., Tichý M. Aleukemic leukemia cutis - a case report. European Academy of Dermatology and Venereology. 2010.
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Zadražil J., Heřmanová Z., Virtanen I., Laine M., Konttinen Y. Sérové hladiny lamininu a korespondující strukturální změny v extracelulární matrix u nemocných s lupusovou nefritidou - ukazovatel tkáňového poškození. Vnitřní lékařství. 2010.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Sedláková E., Krejčí V. The role of NFkappaB signaling pathway- potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. Histopathology. 2010.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Tichý M., Bouchalová K., Krejčí V., Melichar B., Hajdúch M. Experience with Her-2/neu (c-erbB-2) gene status evaluation in breast cancer samples with unusual FISH results. Chromosome Research. 2009.
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Dziechciarková M., Cwiertka K., Hajdúch M. Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; symplex with ambiguous FISH results. Programme and abstract book - The 5th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. HER-2/NEU (C-ERBB-2) GENE STATUS DETECTION IN BREAST CANCER SAMPLES WITH HARDLY INTERPRETABLE FISH RESULTS. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Hajdúch M., Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K. National experience with the implementation of predictive medicine in oncology: Example of her-2/neu (c-erbB-2) gene. PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK. The 5th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009.
Zbořil V., Tichý T., Tichý M. Neurinom pterygomandibulárního prostoru s invazí do skeletu mandibuly. Česká stomatologie. 2009.
Mihál V., Malý T., Michálková K., Polák P., Procházka M., Tichý M., Pospíšilová D., Novák Z. Prenatální diagnostika fetální duplikatury tenkého střeva pomocí ultrazvuku. VI. festival kazuistik z pediatrie. 2009.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu porsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Trojanec R., Kolář Z., Palková V., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Cwiertka K., Hajdúch M. Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu prsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Palková V., Braunerová B., Bouchalová K., Ehrmann J., Tichý M., Krejčí V., Mlčochová S. Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Tichý M., Bienová M., Tichý M., Ditrichová D., Brychtová S., Urbánek J. Acral lentiginous melanoma on the plantar skin - a report of three cases. 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Šváchová M., Tichý M. PCR analysis of IgH chain and TCR gene rearrangements in diagnosis of lymphoproliferative disorders on FFPE tissues. 15. sjezd českých a slovenskýc patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski T., Pikalová Z., Szotkowská R., Tichý M., Zlámalová N., Indrák K., Růžička V. Spontánní ruptura sleziny - velmi vzácná, nicméně možná komplikace (nejen) hematologické malignity - popis případů 2 nemocných. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Zadražil J., Heřmanová Z., Virtanen I., Laine M., Konttinen Y. Strukturální změny lamininu v bazální membráně glomerulů a sérové hladiny lamininu jako výraz poškození extracelulární matrix u nemocných s lupusovou nefritidou. Vnitřní lékařství. 2007.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Zapletalová J., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Ciferská H., Horák P., Heřmanová Z., Ordeltová M., Kusá L., Tichý M., Zadražil J., Ščudla V. Anti-C1q protilátky: nový test u lupus nefritidy. Vnitřní lékařství. 2006.
Tichý T., Flodr P., Klein J., Tichý M., Tichá V. Glomangiopericytomyoma of the mediastinum. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Tichý M., Tichý M., Brychtová S. WHO-EORTC klasifikace primárních kožních lymfomů. Absrakta. IX. olomoucká dermatologická konference. 2006.
Tichý M., Ditrichová D., Tichý M., Urbánek J., Brychtová S., Fiurášková M., Beneš P., Karlová I. Advanced acral lentiginous melanoma manifesting like atypical non-healing plantar ulcer. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Tichý M., Hlobilková A., Brychtová S., Tichý M., Fiurášková M. Aktuální pohled na maligní epitelové nádory kůže. Exprese P53 a PCNA u vybrané skupiny pacientů s vícečetnými maligními lézemi. Sborník abstrakt. I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. 2005.
Horák P., Zadražil J., Tichý M., Heřmanová Z., Kusá .. Diagnostika a léčba ledvinného postižení u systémových chorob pojiva. Česká revmatologie. 2005.
Papajík T., Raida L., Faber E., Procházka V., Skoumalová I., Tichý M., Kučerová L., Jarošová M., Kajaba V., Zapletalová J., Indrák K. Intensive sequential chemotherapy (+/- Rituximab) and front-line autotransplantation improves remission rate and survival in patients with poor prognosis non-Hodgkin´s lymphomas. Annals of Oncology. 2005.
Ciferská H., Tichý M., Horák P., Gregar I. Kostní choroba u glutenové enteropatie manifestované v pozdním věku - demonstrace dvou případů. Česká revmatologie. 2005.
Petrželová J., Karlová I., Tichý M., Viktorinová M., Lovečková Y., Koukalová D., Tichý M. Těžký případ importované trichofycie. Správy klinickej mikrobiológie. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes associated with human malignant melanomas: expression of nestin, c-myc, PDgF, bFGF in benign and malignant melanocytic lesions. 7th International Conference of Anticancer Research. 2004.
Kolek A., Janout V., Tichý M., Grepl M. The Incidence of Inflammatory Bowel Disease is Increasing Among Children 15 Years Old Younger in the Czech Republic. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2004.
Flodr P., Jezdinská V., Tichý M., Kolář Z., Pavlík I. Koincidence tricholeukémie a myobakteriózy jater i sleziny u 59 letého muže. Česko-slovenská patologie. 2003.
Gregar I., Gregar J., Tichý M. Pepsinogen I and chronic gastritis - Helicobacter pylori positive. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Pospíšilová D., Kolek A., Stejskalová L., Novák Z., Tichý M. Infekce Helicobacter pylori jako příčina sideropenické anémie u dospívajících. Česko-slovenská pediatrie. 2002.
Kolek V., Zatloukal J., Václavík A., Dušková M., Tichý M., Zlámal J. Význam transbronchiální biopsie u difusních plicních procesů. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Poláčková Z., Tichý M. Klinický případ pigmentatio maculosa eruptiva idiopathica. Abstrakta, V. vědecká konference dětské dermatologie s mezinár. účastí "Mikulášská konference". 2000.
Kolek A., Heřmanová Z., Tichý M., Gregar I. Endomysium IgA and transglutaminase IgA antibodies in the diagnosis of coeliac disease. Abstract book, Eighth International Symposium on Coeliac Disease, Naples. 1999.
Kolek A., Mathonová J., Venháčová J., Zapletalová J., Heřmanová Z., Tichý M. Klinický obraz celiakie v 90. letech. Česko-slovenská pediatrie. 1999.
Papajík T., Raida L., Faber E., Hubáček J., Urbanová R., Heczko M., Pikalová Z., Kynčlová E., Kovaříková L., Ptáčková P., Jarošová M., Dušek J., Tichý M., Indrák K. Mantle cell lymphoma: our experience with one of the worst forms of non-Hodgkin´s lymphomas. Haematologica: the hematology journal. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z., Zapletalová J. Angiogeneze v kostní dřeni u plazmocytárního myelomu po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci krvetvorných buněk. XX. olomoucké hematologické dny. .
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Zadražil J., Heřmanová Z., Virtanen I., Laine M., Konttinen Y. Involvement of specific types of laminin in glomerulal basement membrane of patients with lupus nephritis and monitoring of serum levels of laminin as possible marker of organ damage. 6th international conference of PHD students. .
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Zadražil J., Heřmanová Z., Virtanen I., Laine M., Konttinen Y. Strukturální změny lamininu v bazální membráně glomerulů a sérové hladiny lamininu jako výraz poškození extracelulární matrix u nemocných s lupusovou nefritidou. XXVI. dny mladých internistů. .
Pospíšilová D., Houda J., Světlíková M., Tichý M., Hamal J. Byla to skutečně psoriáza? 2013.
Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa. 2013.
Flodr P., Tichý M., Murray PG. Epstein-Barr virus and Lymphomagenesis. 2013.
Minařík J., Bačovský J., Tichý M., Pika T., Ščudla V. Falešné stopy, náhoda ... Aneb když se Sherlock zlobí. 2013.
Pika T., Lochman P., Maisnar V., Hájek R., Tichý M., Ščudla V. Biklonální gamapatie - nové analytické možnosti. 2012.
Herman J., Musil D., Utíkal P., Tichý M., Bachleda P. Chirurgie žilního systému varia. 2012.
Urbánek J., Tichý M., Tichý M. Aleukemic leukemia cutis - a case report. 19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2010.
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Zadražil J., Heřmanová Z., Virtanen I., Laine M., Konttinen Y. Sérové hladiny lamininu a korespondující strukturální změny v extracelulární matrix u nemocných s lupusovou nefritidou - ukazovatel tkáňového poškození. XXIX. Dny mladých internistů. 2010.
Papajík T., Procházka V., Raida L., Faber E., Kubová Z., Urbanová R., Hubáček J., Hluší A., Szotkowski T., Vondráková J., Kučerová L., Tichý M., Mysliveček M., Štícha M., Pavlík T., Indrák K. Léčba nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem:chemoterapie s rituximabem zlepšuje prognózu nemocných ve všech věkových skupinách. XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
Zbořil V., Tichý T., Tichý M. Neurinom pterygomandibulárního prostoru s invazí do skeletu mandibuly. XII. olomoucké onkologické dny, Olomouc. 2009.
Orság J., Faltýnek L., Tichý M. Weber-Christianovův syndrom. 8. pracovní konference lékařů a sester III. interní kliniky. 2009.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Krejčí V. Potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Krejčí V. Potential Prognostic and Predictive Factors in Diffuse Large B-cell Lymphoma. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Tichý M., Bienová M., Tichý M., Ditrichová D., Brychtová S., Urbánek J. Acral lentiginous melanoma on the plantar skin - a report of three cases. 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Šváchová M., Tichý M. PCR analysis of IgH chain and TCR gene rearrangements in diagnosis of lymphoproliferative disorders on FFPE tissues. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Kučerová L., Kolář Z., Dušková M., Tichý M. Benigní epiteliální proliferace prsní žlázy. Olomoucký mamologický kongres. 2006.
Šváchová M., Tichý M., Kučerová L., Geierová M., Flodr P. Naše zkušenosti s hodnocením klonality lymfoidních elementů PCR metodou u maligních lymfomů a nenádorových lézí z tkání zalitých do parafínu. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. 2006.
Tichý M. Poznámky k nové klasifikaci kožních lymfomů (EORTC). Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci aktivit české sekce Internation Academy of Pathology. 2006.
Tichý M., Ditrichová D., Tichý M., Urbánek J., Brychtová S., Fiurášková M., Beneš P., Karlová I. Advanced acral lentiginous melanoma manifesting like atypical non-healing plantar ulcer. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Horák P., Tichý M., Žurek M., Ciferská H. Hypofosfatemická osteomalácie - kazuistika. 8. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. 2005.
Ciferská H., Horák P., Tichý M., Gregar I. Kostní choroba u glutenové enteropatie manifestované v pozdním věku - demonstrace dvou případů. Třeboňské revmatologické dny. 2005.
Petrželová J., Karlová I., Tichý M., Viktorinová M., Lovečková Y., Koukalová D., Tichý M. Těžký případ importované trichofycie - kazuistika. XIII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2005.
Procházka V., Papajík T., Kučerová L., Tichý M., Jarošová M., Indrák K. WHO klasifikace lymfoidních neoplázií a její přínos pro spolupráci patologa a ošetřujícího lékaře při stanovení správné diagnózy. Seminář Moderní diagnostika a léčba lymfoidních neoplázií. 2005.
Tichý M. Anaplastický velkobuněčný lymfom. 81. diagnostický seminář Ústavu patologie LF UP Olomouc a FN Olomouc. 2004.
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z. Hodnocení denzity kapilární sítě v kostní dřeni pacientů s plasmocytárním myelomem. Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických oddělení střední a severní Moravy. 2004.
Tichý M. Maligní lymfomy - poznámky k diagnostice. Meziregionální seminář patologů v rámci aktivit české sekce International Academy of Pathology. 2004.
Gregar I., Gregar J., Tichý M. Přínos stanovení pepsinogenu I u chronických gastritid. Laboratorní vyšetřování v gastroenterologické diagnostice a monitorování. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Trojanec R., Palková V., Kolář Z., Berkovcová J., Braunerová B., Bouchalová K., Tichý M., Krejčí V., Melichar B., Dziechciarková M., Cwiertka K., Hajdúch M. Her-2/neu (c-erbB-2) gene evaluation in breast cancer; samples with ambiguous FISH results. 2009.
Tichý M., Bienová M., Tichý M., Brychtová S. Akrální lentiginózní melanom planty - prezentace dvou případů. 2006.
Ošťádal O., Bartoš M., Tichý M., Kolář Z., Flodr P., Sedláková E., Kopřiva P., Pastrňák A., Jonásková A., Dvořáčková J., Pavlík I. Detekce zástupců Mycobacterium avium v mízních uzlinách u nemocných se sarkoidózou. 2004.
Mačák J., Utíkal Z., Gown A., Tichý M. Primární Hodgkinův lymfom žaludku. 2004.
Karásek D., Faltýnek L., Halenka M., Fryšák Z., Havlík R., Tichý M. Wernerův syndrom - neobvyklá příčina recidivující hypoglykemie. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
FLODR LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)