doc. Mgr. Jan BOUCHAL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585632451

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

2.567

docent

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1649059

VYBRANÉ PUBLIKACE
Peřina M., Kiss MA., Mótyán G., Szczyrbová E., Eliáš M., Študent V., Kurfürstová D., Kovalová M., Mada L., Bouchal J., Jorda R. A-ring-fused pyrazoles of dihydrotestosterone targeting prostate cancer cells via the downregulation of the androgen receptor. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2023. (ČLÁNEK)
Mičková A., Eliáš M., Levková M., Kurfürstová D., Kharaishvili G., Überall I., Študent jr. V., Študent V., Drápela S., Souček K., Bouchal J. Advantages and limitations of 3D organoids and ex vivo tumor tissue culture in personalized medicine for prostate cancer. Klinicka Onkologie. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Ondruššek R., Kvokačková B., Kryštofová K., Brychtová S., souček K., Bouchal J. Prognostic value and multifaceted roles of tetraspanin CD9 in cancer. Frontiers in Oncology. 2023.
Mahdi N., Kateřina V., Maha I., Judith E. P., Éanna F., Susan M., Richard G., Keith M., Sarah D., Bouchal J., Bouchalová K., Pamela K., Paul G. M. Impact of Tumour Epstein–Barr Virus Status on ClinicalOutcome in Patients with Classical Hodgkin Lymphoma (cHL):A Review of the Literature and Analysis of a Clinical TrialCohort of Children with cHL. Cancers. 2022.
Karasová M., Procházková J., Tylichová Z., Dvořák Z., Vyhlídalová B., Zůvalová I., Ehrmann J., Bouchal J. Inhibition of Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Expression Disrupts Cell Proliferation and Alters Energy Metabolism and Fatty Acid Synthesis in Colon Cancer Cells. Cancers. 2022.
Král M., Žemla P., Hradil D., Skoták H., Hartmann I., Langová K., Bouchal J., Kurfurstová D. Iodinated Contrast Medium Affects Urine Cytology Assessment: A Prospective, Single-Blind Study and Its Impact on Urological Practice. Diagnostics. 2022.
Reissig F., Zarschler K., Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Ludik MCh., Brandt F., Kopka K., Khoylou M., Pietzcsch H., Hajdúch M., Mamat C. Modulating the pharmacokinetic profile of Actinium-225-labeled macropa-derived radioconjugates by dual targeting of PSMA and albumin. Theranostics. 2022.
Muresan XM., Slabáková E., Procházková J., Drápela S., Fedr R., Picková M., Vacek O., Víchová R., Suchánková T., Bouchal J., Kurfürstová D., Král M., Hulínová T., Sýkora R., Študent V., Hejret V., van Weerden WM., Puhr M., Pustka V., Potěšil D., Zdráhal Z., Culig Z., Souček K. Toll-Like Receptor 3 Overexpression Induces Invasion of Prostate Cancer Cells, whereas Its Activation Triggers Apoptosis. AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. 2022.
Hofmanová J., Slavík J., Cigánek M., Ovesná P., Tylichová Z., Karasová M., Zapletal O., Straková N., Procházková J., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M., Hušková Z., Skalický P., Kozubík A., Machala M., Vondráček J. Complex Alterations of Fatty Acid Metabolism and Phospholipidome Uncovered in Isolated Colon Cancer Epithelial Cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Kolečková M., Ehrmann J., Bouchal J., Janíková M., Brisudová A., Srovnal J., Štaffová K., Svoboda M., Slabý O., Radová L., Vomáčková K., Melichar B., Veverková L., Kolář Z. Epithelial to mesenchymal transition and microRNA expression are associated with spindle and apocrine cell morphology in triple-negative breast cancer. Scientific Reports. 2021.
Mičková A., Kharaishvili G., Kurfürstová D., Gachechiladze M., Král M., Vacek O., Pokryvková B., Mistrík M., Souček K., Bouchal J. Skp2 and Slug Are Coexpressed in Aggressive Prostate Cancer and Inhibited by Neddylation Blockade. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Vanzo R., Bártková J., Merchut-Maya JM., Bouchal J., Bártek J. Autophagy role(s) in response to oncogenes and DNA replication stress. CELL DEATH AND DIFFERENTIATION. 2020.
Neuwirt H., Bouchal J., Kharaishvili G., Ploner Ch., Johrer K., Pitterl F., Weber A., Klocker H., Eder IE. Cancer-associated fibroblasts promote prostate tumor growth and progression through upregulation of cholesterol and steroid biosynthesis. Cell Communication and Signaling. 2020.
Procházková J., Slavík J., Bouchal J., Levková M., Hušková Z., Ehrmann J., Kolář Z., Skalický P. Specific alterations of sphingolipid metabolism identified in EpCAM-positive cells isolated from human colon tumors. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS. 2020.
Muresan XM., Bouchal J., Culig Z., Souček K. Toll-Like Receptor 3 in Solid Cancer and Therapy Resistance. Cancers. 2020.
Drápela S., Bouchal J., Jolly MK., Culig Z., Souček K. ZEB1: A Critical Regulator of Cell Plasticity, DNA Damage Response, and Therapy Resistance. Frontiers in Molecular Biosciences. 2020.
Kahounová Z., Slabáková E., Binó L., Remšík J., Fedr R., Bouchal J. Generation of human iPSCs from fetal prostate fibroblasts HPrF. Stem Cell Research. 2019.
Šimečková Š., Kahounová Z., Fedr R., Bouchal J., Kharaishvili G., Král M. High Skp2 expression is associated with a mesenchymal phenotype and increased tumorigenic potential of prostate cancer cells. Scientific Reports. 2019.
Majera D., Škrott Z., Bouchal J., Bártková J., Šimková D., Gachechiladze M., Steigerová J., Kurfürstová D., Gurský J., Kořínková G., Cwiertka K., Hodný Z., Mistrík M., Bártek J. Targeting genotoxic and proteotoxic stress-response pathways in human prostate cancer by clinically available PARP inhibitors, vorinostat and disulfiram. PROSTATE. 2019.
Kahounová Z., Slabáková E., Binó L., Remšík J., Fedr R., Bouchal J., Kurfürstová D., Vrtěl R., Študent V. Generation of human iPSCs from human prostate cancer-associated fibroblasts IBPi002-A. Stem Cell Research. 2018.
Burdová A., Rulíšek P., Bouchal J., Král M., Študent V., Kolář Z. Infiltration of Prostate Cancer by CD204 and CD3 Cells Correlates with ERG Expression and TMPRSS2-ERG Gene Fusion. Klinicka Onkologie. 2018.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Ovesná P., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? 2018.
Žarnayová L., Kolek V., Bouchal J., Ehrmann J. Nemalobuněčný karcinom plic s expresí estrogenových receptorů a pozitivitou ALK. Klinicka Onkologie. 2018.
Feiersinger GE., Trattnig K., Leitner PD., Guggenberger F., Oberhuber A., Peer S., Hermann M., Skvortsova I., Vrbková J., Bouchal J., Culig Z., Santer FR. Olaparib is effective in combination with, and as maintenance therapy after, first-line endocrine therapy in prostate cancer cells. Molecular Oncology. 2018.
Souček .., Malenovská A., Kahounová Z., Kurfürstová D., Bouchal J. Presence of growth/differentiation factor-15 cytokine in human follicular fluid, granulosa cells, and oocytes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2018.
Jorda R., Bučková Z., Řezníčková E., Bouchal J., Kryštof V. Selective inhibition reveals cyclin-dependent kinase 2 as another kinase that phosphorylates the androgen receptor at serine 81. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research. 2018.
Remšík j., Binó L., Kahounová Z., Kharaishvili G., Bouchal J., Král M. Trop-2 plasticity is controlled by epithelial-to-mesenchymal transition. CARCINOGENESIS. 2018.
Vondálová Blanářová O., Šafaříková B., Herůdková J., Bouchal J., Kharaishvili G., Král M. Cisplatin or LA-12 enhance killing effects of TRAIL in prostate cancer cells through Bid-dependent stimulation of mitochondrial apoptotic pathway but not caspase-10. PLoS One. 2017.
Šváchová M., Tichý M., Flodr P., Steigerová J., Kolář Z., Bouchal J. Clonality testing of lymphoproliferative disorders in a large cohort of primary and consultant biopsies. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Gachechiladze M., Škarda J., Kolek V., Grygárková I., Langová K., Bouchal J., Kolář Z. Prognostic and predictive value of loss of nuclear RAD51 immunoreactivity in resected non-small cell lung cancer patients. Lung Cancer. 2017.
Študent V., Vidlář A., Bouchal J., Vrbková J., Kolář Z., Král M., Kosina P., Vostálová J. Cranberry Intervention in Patients with Localized Prostate Cancer prior to Radical Prostatectomy. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Kurfürstová D., Bartková J., Vrtěl R., Mičková A., Burdová A., Majera D., Mistrík M., Král M., Santer F., Bouchal J., Bártek J. DNA damage signalling barrier, oxidative stress and treatment-relevant DNA repair factor alterations during progression of human prostate cancer. Molecular Oncology. 2016.
Šimková D., Kharaishvili G., Slabáková E., Murray PG., Bouchal J. Glycoprotein asporin as a novel player in tumour microenvironment and cancer progression. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Luef B., Handle F., Kharaishvili G., Hager M., Rainer J., Janetschek G., Hruby S., Englberger C., Bouchal J., Santer F., Culig Z. The AR/NCOA1 axis regulates prostate cancer migration by involvement of PRKD1. Endocrine Related Cancer. 2016.
Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Oždian T., Suchánková-Kleplová T., Soukup T., Křupka M., Galandáková A., Džubák P., Janíková M., Navrátil J., Kahounová Z., Souček K., Bouchal J. The dual role of asporin in breast cancer progression. Oncotarget. 2016.
Kučerová R., Bienová M., Král M., Bouchal J., Smešný Trtková K., Burdová A., Študent V., Kolář Z. Androgenetic alopecia and polymorphism of the androgen receptor gene (SNP rs6152) in patients with benign prostate hyperplasia or prostate cancer. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Radová L., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. BCL2 is an independent predictor of outcome in basal-like triple-negative breast cancers treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Tumor Biology. 2015.
Slabáková E., Kharaishvili G., Smějová M., Pernicová Z., Suchánková T., Remšík J., Lerch S., Straková N., Bouchal J., Král M., Culig Z., Kozubík A., Souček K. Opposite regulation of MDM2 and MDMX expression in acquisition of mesenchymal phenotype in benign and cancer cells. Oncotarget. 2015.
Burdová A., Bouchal J., Tavandzis S., Kolář Z. TMPRSS2-ERG gene fusion in prostate cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Kharaishvili G., Šimková D., Bouchalová K., Gachechiladze M., Narsia N., Bouchal J. The role of cancer-associated fibroblasts, solid stress and other microenvironmental factors in tumor progression and therapy resistance. Cancer Cell International. 2014.
Pernicová Z., Slabáková E., Fedr R., Šimečková Š., Jaroš J., Suchánková T., Bouchal J., Kharaishvili G., Král M., Kozubík A., Souček K. The role of high cell density in the promotion of neuroendocrine transdifferentiation of prostate cancer cells. Molecular Cancer. 2014.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Bouchal J., Vrbková J., Megová M., Hlobilková A. Triple negative breast cancer-BCL2 in prognosis and prediction. Current Drug Targets. 2014.
Fedr R., Pernicová Z., Slabáková E., Straková N., Bouchal J., Grepl M., Kozubík A., Souček K. Automatic cell cloning assay for determining the clonogenic capacity of cancer and cancer stem-like cells. Cytometry. Part A. 2013.
Kolář Z., Burdová A., Jamaspishvili T., Bouchal J., Kučerová R., Bienová M., Král M., Študent V. Relation of ETS transcription factor family member ERG, androgen receptor and topoisomerase 2beta expression to TMPRSS2-ERG fusion status in prostate cancer. Neoplasma. 2013.
Oplustilova L., Wolanin K., Mistrík M., Kořínková G., Šimková D., Bouchal J., Lenobel R., Bartkova J., Lau A., O'Connor M., Lukas J., Bártek J. Evaluation of candidate biomarkers to predict cancer cell sensitivity or resistance to PARP-1 inhibitor treatment. Cell Cycle (print). 2012.
PERNICOVÁ Z., SLABÁKOVÁ E., KHARAISHVILI G., BOUCHAL J., KRÁL M. Androgen Depletion Induces Senescence in Prostate Cancer Cells through Down-regulation of Skp21,2. Neoplasia. 2011.
KHARAISHVILI G., ČÍŽKOVÁ M., BOUCHALOVÁ K., MGEBRISHVILI G., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Collagen triple helix repeat containing 1 protein periostin and versican in primary and metastatic breast cancer: an immunohistochemical study. Journal of Clinical Pathology. 2011.
KRÁL M., VYHNÁNKOVÁ V., ŠTUDENT V., GREPL M., HRABEC M., BOUCHAL J. Genetic determinant of prostate cancer: A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
KRÁL M., ROSINSKÁ V., ŠTUDENT V., GREPL M., HRABEC M., BOUCHAL J. Genetic determinants of prostate cancer: a review. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
JAMASPISHVILI T., KRÁL M., KHOMERIKI I., VYHNÁNKOVÁ V., MGEBRISHVILI G., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Quadriplex model enhances urine-based detection of prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2011.
KHARAISHVILI G., ŠIMKOVÁ D., Makharoblidze E., TRTKOVÁ K., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. WNT signaling in prostate development and carcinogenesis. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Král M., Vyhnánková V., Študent V., Bouchal J. Genetické riziko karcinomu prostaty. Česká urologie. 2010.
MOKRÝ J., SOUKUP T., MICUDA S., BOUCHAL J. Telomere attrition occurs during Ex Vivo expansion of human dental pulp stem cells. Journal of Biomedicine and Biotechnology (online). 2010.
Jamaspishvili T., Král M., Khomeriki I., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Urine markers in monitoring for prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2010.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. A novel myoepithelial/progenitor cell marker in the breast ? Virchows Archiv. 2007.
Turashvili G., Bouchalová K., Bouchal J., Kolář Z. Expression of E-cadherin and c-erbB-2/HER-2/neu Oncoprotein in High-Grade Breast Cancer. Česko-slovenská patologie. 2007.
Trtková K., Bouchal J., Kolář Z. Histone acetylation and methylation in the signaling of steroid hormone receptors. Cellular & Molecular Biology Letters. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Ehrmann J., Fridman E., Škarda J., Kolář Z. Novel immunohistochemistry markers for the differentiation of lobular a ductal invasive breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 protein expression in hereditary and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Čuřík R., Kubala O., Prokop J., Kolář Z. PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer. Neoplasma. 2007.
Kolář Z., Geierová M., Bouchal J., Pazdera J., Zbořil V., Tvrdý P. Immunohistochemical analysis of the biological potential of odontogenic keratocysts. Journal of Oral Pathology & Medicine. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Kolář Z. Mikročipová analýza genové exprese v mikrodisekovaných vzorcích. Klinická onkologie. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Wnt Signaling Pathway in Mammary Gland Development and Carcinogenesis. Pathobiology. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Differentiation of tumours of ductal and lobular origin: I. proteomics of invasive ductal and lobular breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Differentiation of tumours of ductal and lobular origin: II. Genomics of invasive ductal and lobular breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolář Z. Mammary gland development and cancer. Česko-slovenská patologie. 2005.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Murray P., Angerer E., Kolář Z. Microarray analysis of bicalutamide action on telomerase activity, p53 pathway and viability of prostate carcinoma cell lines. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2005.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Murray P., Angerer E., Kolář Z. Molekulární mechanizmy účinku antiandrogenu bicalutamidu. Klinická farmakologie a farmacie. 2005.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The synthetic ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma ciglitazone affects human glioblastoma cell lines. Journal Of Pharmacology And Experimental Therapeutics. 2004.
Coufal O., Hajdúch M., Vagundová M., Žaloudík J., Svoboda M., Koutná L., Nosková V., Gojová L., Džubák P., Bouchal J., Škarda J. Biopsie nádoru - banalita nebo zásadní výkon? Rozhledy v chirurgii. 2002.
Kolář Z., Bouchal J., Ehrmann J. Molekulární patolgoie a medicína. Postgraduální medicína. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bouchal J. Studium úlohy telomerázy a telomer v nádorových buňkách. Studium úlohy telomerázy a telomer v nádorových buňkách. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KOLÁŘ Z., TOVARYŠOVÁ A., BOUCHAL J., CHMELOVÁ J., KRÁL M., ŠTUDENT V. Klinicky zajímavé aspekty detekce fúzního genu TMPRSS2-ERG v bioptických vzorcích karcinomu prostaty. In Svoboda M. (Eds.) Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012.
KRÁL M., JAMASPISHVILI T., BOUCHAL J., KOLÁŘ Z., ŠTUDENT V. Role močových markerů v diagnostice karcinomu prostaty. In Abrahámová J. (Eds.) Vybrané otázky onkologie XV. 2011.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCap a DUI45 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Genová odezva na léčbu bicalutamidem - působí jen jako hormonální antagonista?;. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Dvořáčková J., Murray P. G. Karcinomy prostaty a signalizace proteiny rodiny erbB (HER/neu). XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Nosková V., Gojová L., C'Wiertka K., Trojanec R., Džubák P., Žaloudík J., Škarda J., Kudela M., Pilka R., Bouchal J., Klein J., Král V., Kolek V., Mihál V., Hajdúch M. Klinický význam vývoje profilu chemorezistence u pacientů podrobených opakovanému vyšetření cytotoxickým MTT testem. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., C'Wiertka K., Žaloudík J., Mihál V. Metody prognostické/prediktivní onkologie: odkud jsme přišli a kam směřujeme... Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Microarray analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCaP a DU145 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Dušek L., Kozubík A., Hofmanová J., Pavliš P., Klimeš D., Žaloudík J., Tomiška M., Hajdúch M., Bouchal J., Vagunda V., Vagundová M. Návrh metodického standardu pro zařazení cytometrických dat jako nezávislých prediktorů v onkologii. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Džubák P., Bouchal J., Škarda J., Dušek L., Tichý M., Klein J., Král V., Kolek V., C'Wiertka K., Hajdúch M. Prognostický význam ploidity nádorových buněk a apoptoticko-proliferačních parametrů u NSCLC. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Hajdúch M., Trojanec R., Nosková V., Džubák P., Kolář Z., Špačková K., Škarda J., Dušek L., Bouchal J., Vydra D., Cwiertka K., Žaloudík J., Mihál V. Racionální individualizace protinádorové léčby - molekulární, buněčné a klinické aspekty. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laborantky. Edukační sborník. 2003.
KNIHA - CELEK
Janošťáková A., Das V., Kudlová N., Stránská J., Buriánová R., Kotulová J., Schadich E., Ondra M., Kubíčková A., Gurská S., Flodrová P., Flodr P., Kurfürstová D., Kořínková G., Gachechiladze M., Buchtová T., Mistrík M., Trojanec R., Šporiková Z., Řehulka J., Ligasová A., Koberna K., Stanková J., Frydrych I., Agrawal K., Lacey M., Škrott Z., Mašek V., Medvedíková M., Gurský J., Džubák P., De Sanctis JB., Hrubá L., Václavková J., Holub D., Oždian T., Jakoubková M., Petřík M., Nový Z., Annadurai N., Carazo A., Lišková B., Koudeláková V., Uniyal V., Drábek J., Macečková Z., Slavík H., Srovnal J., Řehulková A., Bartáková K., Kotková L., Slavkovský R. LABORATORY TECHNIQUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. In Agrawal K., Bouchal J., Das V., Drábek J., Džubák P., Hajdúch M., Koberna K., Ligasová A., Mistrík M., De Sanctis JB., Srovnal J. (Eds.) 2021.
Bouchalová K., Hajdúch M., Bouchal J., Hlobilková A., Houdová Megová M., Hudcová M., Koudeláková V., Medalová J., Srovnal J., Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 2016.
Bouchalová K., Hajdúch M., Bouchal J., Hlobilková A., Houdová Megová M., Hudcová M., Koudeláková V., Medalová J., Srovnal J., Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 2016.
Kolář Z., Bouchal J., Knillová J. Molekulární patologie nádorů. Molekulární patologie nádorů. 2003.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Šimánek V., Študent V., Vostálová J., Vidlář A., Král M., Ulrichová J., Bouchal J., Kolář Z., Reichenbach R., Kantor R. Doplněk stravy na bázi klikvy velkoplodé pro použití k oddálení biochemického návratu karcinomu prostaty. 2017.
ABSTRAKT
Reissig F., Zarschler K., Ludik M., Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Pietzsch H., Kopka K., Mamat C. Enhanced blood retention and tumor uptake of PSMA-targeting, 225Ac-labeled radioconjugates. NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. European Journal of Nuclear Medicine. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Reissig F., Mamat C., Hajdúch M. PREKLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH INHIBITORŮ PSMA ZNAČENÝCH AKTINIEM-225. Česká a slovenská farmacie. 2022.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA expression profiles related tomorphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. VIRCHOWS ARCHIV. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Svoboda M., Slabý O., Bouchal J., Bouchalová K., Janíková M., Srovnal J., Radová L. Investigation of microRNA rxpression profiles related to morphological heterogeneity in triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2019.
Majera D., Škrott Z., Bouchal J., Mistrík M., Bártek J. Genotoxic and proteotoxic stress-response pathways as targetable vulnerabilities of prostate cancer. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Hofmanová J., Slavík J., Tylichová Z., Bouchal J., Kolář Z., Ehrmann J., Levková M. Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk tlustého střeva ? Klinická onkologie. 2018.
Hušková Z., Knillová J., Král M., Kolář Z., Bouchal J. Společné hodnocení procenta volného PSA a močových transkriptů přispívá ke zpřesnění indikace biopsie prostaty. Klinická onkologie. 2018.
Kolář Z., Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Bouchal J. Glycoprotein asporin in associated with progression of high-grade but not of low-grade breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Kolář Z., Burdová A., Bouchal J., Smešný Trtková K., Rulíšek P., Klimešová M. Apart from TMPRSS2-ERG Status AR Gene Polymorphism (SNP rs6152) May Affect Inflammatory Reactivity in Patients with Prostate Cancer. The Journal of Molecular Diagnostics. 2015.
Šimková D., Kharaishvili G., Bouchal J. Asporin ovlivňuje migrační a invazní schopnosti nádorových buněk prsu. Program a abstrakty na Dni molekulovej patológie. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Cwiertka K., Hajdúch M. BRCA-mutation status combined with BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Klinická onkologie. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Slavkovský R., Bouchal J., Navrátil J., Koudeláková V., Trojanec R., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. Triple negative breast cancer (TNBC): BCL11A gene status in prediction of survival in patients treated with anthracycline-based chemotherapy. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Vrbková J., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Cwiertka K., Hajdúch M., Kolář Z. BRCA-mutation status combined with BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
Král M., Bouchal J., Souček K., Pernicová Z., Kozubik A., Kharaishvili G., Študent V. Androgen independecy as a consequence of senescence of prostate cancer cells due to androgen deprivation and Skp2 down-regulation. European Urology Supplements. 2013.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjutant anthracycline-based chemotherapy. Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 2013.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudelaková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář M. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy – independent predictor of outcome. sborník abstrakt - XXXVII. Brno´s Oncology Days. 2013.
Koudeláková V., Radová L., Svoboda M., Wei W., Kharaishvili G., Bouchal J., Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Bouchalová K. Copy number changes in triple-negative breast cancer: New molecular targets. Journal of Clinical Oncology. 2013.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Kolář Z. EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). Breakthrough Triple Negative Breast Cancer Conference. 2013.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 as a predictive marker in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Optics Communications. 2012.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Journal of Clinical Oncology - suplement. 2012.
KRÁL M., BIENOVÁ M., KUČEROVÁ R., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgen receptor gene polymorphism (SNP rs6152) - its relationship to androgen-sensitive genes expression in benign prostatic hyperplasia, carcinoma of the prostate and androgenetic alopecia. European Urology Supplements. 2011.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. EADV Spring Symposium - Abstracts. 2011.
Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Sedláková E., Kolář Z., Bouchal J. Asporin modulates tissue microenvironment, invasive growth and bone metastasis of breast cancer. Programme and Abstract Book. 2011.
Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Sedláková E., Mgebrishvili G., Kolář Z., Bouchal J. Collagen triple helix repeat containing 1 protein in primary and metastatic breast cancer. Programme and Abstract Book. 2011.
KHARAISHVILI G., ŠIMKOVÁ D., ČÍŽKOVÁ M., BOUCHALOVÁ K., MGEBRISHVILI G., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Nestin and collagen triple helix repeat containing 1 in triple negative breast cancer. Onkologie. 2011.
JAMASPISHVILI T., KRÁL M., KHOMERIKI I., VYHNÁNKOVÁ V., MGEBRISHVILI G., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. Novel combination of urine biomarkers for early detection of prostate cancer. Onkologie. 2011.
KRÁL M., HRADIL D., GREPL M., HRABEC M., PETŘEK M., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J., ŠTUDENT V. Prostate Health Index (phi) u pacientů s karcinomem prostaty a s BPH. Česká urologie. 2011.
Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J. Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů. 2011.
Jamaspishvili T., Král M., Khomeriki I., Vyhnánková V., Mgebrishvili G., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Quadriplex model enhances urinebased detection of prostate cancer. Programme and Abstract book. 2011.
KRÁL M., JAMASPISHVILI T., BOUCHAL J., VYHNÁNKOVÁ V., KOLÁŘ Z., ŠTUDENT V. Role močových markerů PC A3, AMACR , MSMB a TRPM 8 v diagnostice karcinomu prostaty. Česká urologie. 2011.
Bouchal J., Šimková D., Kharaishvili G. Asporin Is Associated with Invasive Growth and Bone Metastasis Breast Cancer. Cancer Research. 2010.
Kharaishvili G., Čížková M., Sedláková E., Kolář Z., Bouchal J. Immunohistochemical analysis of collagen triple helix containing 1 protein in breast cancer patients. Optics Communications. 2010.
Pernicová Z., Slabáková E., Kharaishvili G., Bouchal J., Král M. Role of Skp2 in senescence and neuroendocrine transdifferentiation induced by androgen depletion in prostate cacer cells. Advances in Molecular and Cancer Biology. 2010.
Mokrý J., Soukup T., Bouchal J. Shortening of telomeres in human dental pulp stem cells. Slovak anatomical society. 2010.
Mokrý J., Soukup T., Bouchal J. Stem cells: Long-living cells in our bodies. Procedings of the International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference. 2010.
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. Česká urologie. 2010.
Kučerová R., Bienová M., Král M., ŠTUDENT V., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., KOLÁŘ Z. Využití videodermatoskopie v diagnostice alopecií. Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. 2010.
Santer F., Bouchal J., Oh S., Cavarretta I., Culig Z. Implications of down-regulation of CBP and p300 on androgen-sensitive and -insensitive prostate cancer cell lines. Prostate cancer translational research in Europe. 2009.
Überall I., Lukáš V., Bláha O., Bouchal J., Kolář Z. Inhibice aktivity receptorů rodiny c-erbB trastuzumabem a cetuximabem. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Škarda J., Mokrý J. Nestin positive myoepithelial/progenitor cells in the breast. Virchows Archiv. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive Brest carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. 2007.
Bouchal J., Turashvilli G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karicnomů prsu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Dziechciarková M., Baumforth K., Wei W., Kolář Z. Analysis of gene expression in invasive lobular versus ductal carcinomas of the breast. Modern Pathology. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Baumforth K., Wei W., Kolář Z. Comparison of gene expression profiles in normal and tumor breast tissues. Modern Pathology. 2006.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. Súhrn prednášok XIV. zjazdu Slovenských a Českých patológov. 2006.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Gene expression profiles in microdissected cells of invasive lobular and ductal breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Microarray analysis of gene expression in microdissected mammary normal and tumor cells. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. Mikročipová analýza normálních i nádorových duktálních a lobulárních buněk prsu. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Héžová R., Bouchal J., Ehrmann J. The effect of androgen receptor antagonist bicalutamide on stats expression in prostatic cell lines. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Hajdúch M., Kolek V., Grygárková I., Radová L., Trojanec R., Džubák P., Vydra D., Dziechciarková M., Škarda J., Bouchal J., Cwiertka K., Dušek L., Mihál V. Výsledky analýzy rezistence nádorových buněk na cytostatika in vitro u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) léčených adjuvantními režimy. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Kolář Z., Študent V., Hajdúch M., Bouchal J., Šváchová M. Co-operation between the androgen receptor and the erbb family proteins in androgen-independent prostate cancer. Virchows Archiv. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Fiurášková M., Chmelová J., Kolář Z. Mikrogenomika ve studiu nádorové biologie. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Študent V., Dvořáčková J., Murray P. Expression of erbB family proteins in prostate cancer cells following androgen ablation. Revista Médica do Paraná. 2004.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Študent V., Dvořáčková J., Murray P. Expression of erbB family proteins in prostate cancer cells following androgen ablation. Revista Médica do Paraná. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. The role of PPAR and RXR in cell cycle control in human glioblastoma cell lines. Cell Proliferation (print). 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Švachová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Gene response to bicalutamide in prostate carcinoma cell lines LNCaP and DU-145 with respect to telomerase activity. Virchows Archiv. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Knillová J., Vavrušová N., Švachová M., Murray P. G. Involvement of Bcl-2 family proteins in induction of cell cycle arrest by bicalutamide in human prostate carcinoma cells. Virchows Archiv. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 proteins expression in hereditary and sporadic colon cancer. .
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Kurfürstová D., Mamat C., Bouchal J., Hajdúch M. Preklinické hodnocení nových protinádorových látek značených aktiniem-225. 2023.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. 2022.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjutant anthracycline-based chemotherapy. 2013.
Bouchalová K., Svoboda M., Kharaishvili G., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Cwiertka K., Kolář Z. BCL2 in triple-negative breast cancer treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy-independent predictor of outcome. 2013.
Koudeláková V., Radová L., Svoboda M., Wei W., Kharaishvili G., Bouchal J., Trojanec R., Hajdúch M., Kolář Z., Bouchalová K. Copy number changes in triple-negative breast cancer: New molecular targets. 2013.
Bouchalová K., Kharaishvili G., Svoboda M., Radová L., Bouchal J., Trojanec R., Koudeláková V., Hajdúch M., Kolář Z. EGFR gene/protein and survival in triple negative breast carcinoma (TNBC). 2013.
Straková N., Hofmanová L., Souček K., Fedr R., Hyršlová Vaculová A., Zapletal O., Tylichová Z., Lauková J., Bouchal J., Ehrmann J., Kolář Z., Kozubík A. Oxaliplatin with PPARγ ligand modulate regulation of the cell cycle and cell death of colon tumors. 2013.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. 2011.
Jamaspishvili T., Král M., Kurfürstová D., Bouchal J. Kallikrein 7/11 tissue expression in prostate cancer. World innovative networking in personalized cancer medicine. 2010.
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. www.urol.cz - 56.Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 2010. 2010.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z. . Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Überall I., Bláha O., Lukáš V., Bouchal J., Kolář Z., Hajdúch M. . Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Mokrý J. Detekce nestinu a jeho využití při diagnostice patologických lézí prsu. XIV. zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou. 2006.
Bouchal J. Amplifikace RNA a mikročipová analýza genové exprese v buňkách izolovaných pomocí mikrodisekce. Molekulární patologie začátku III. tisíciletí: využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu - workshop. 2005.
Kolář Z., Študent V., Hajdúch M., Bouchal J., Šváchová M. Co-operation between androgen receptor and the erbB family proteins in androgen-independent prostate cancer. 20th European congress of pathology. 2005.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Turashvili G., Klein J., Baumforth K. Preliminary results of the gene expression analysis of normal breast ductal and lobular luminal cells: Diagnostic implications. 2nd international symposium on cancer: New trends in cancer for the 21st century. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth P., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Král M., Jamaspishvili T., Študent V., Kolář Z., Bouchal J. Využití sérových a močových biomarkerů v diagnostice karcinomu prostaty. www.urol.cz - 56.Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 2010. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Trtková K., Pasková L., Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J. Analysis of androgen receptor corespressor SMRT function in prostate cancer. 2008.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Hajdúch M., Lukáš V., Bláha O., Kolář Z. Analýza genové exprese duktálních a lobulárních karcinomů a srovnání k normálním duktálním a lobulárním buňkám prsu. 2006.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J. Exprese proteinů PML a TRF2 v nádorech kolorekta a prsu. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. 2005.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2005.
Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J., Škarda J., Hlobilková A., Brychtová S., Fiurášková M. Analýza diagnostického přínosu imunohistochemické detekce HCG u karcinomů prsu. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Problémy s interpretací výsledků mikročipové analýzy v experimentální onkologii. 2004.
Straková N., Ehrmann J., Džubák P., Bouchal J., Kolář Z. Protinádorový efekt ligandů PPAR a RAR na buňky glioblastomu. 2004.
Škarda J., Fridman E., Bouchal J., Hajdúch M., Sedláková E., Grygárková E., Klein J., Kolář Z., Hashomer T. Využití tkáňové mikroereje k určení prognostického a prediktivního významu exprese hMLH1 a hMSH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Význam inhibice telomerázy antiandrogenem bicalutamidem při léčbě karcinomu prostaty - mikročipová analýza. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MIČKOVÁ LEF Lékařská biologie 2022
ŠVÁCHOVÁ LEF Lékařská biologie 2015
ŠIMKOVÁ LEF Lékařská biologie 2016
JAMASPISHVILI LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2011
KHARAISHVILI LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)