Mgr. Jana KNILLOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632462

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

1.525

věd. prac. ob. medicíny a farmacie

Molekulární biologie nádorů, problematika karcinomu prostaty.

ČLÁNEK
Elzagheid A., Knillová J., Kuopio T., Kronqvist P., Ehrmann J., Collan Y. Immunohistochemical detection of cyclin dependent kinase inhibitor p27 does not have prognostic significance in breast cancer. Jamahiriya Medical Journal. 2007.
Hlobilková A., Knillová J., Šváchová M., Skypalová P., Kryštof V., Kolář Z. Tumour suppressor PTEN regulates cell cycle and protein kinase B/Akt pathway in breast cancer cells. Anticancer Research. 2006.
Hlobilková A., Knillová J., Šváchová M., Skypalová P., Kryštof V., Kolář Z. Tumour Suppressor PTEN Regulates Cell Cycle and Protein Kinase B/Akt Pathway in Breast Cancer Cells. Anticancer Research. 2006.
Hlobilková A., Knillová J., Bártek J., Lukáš J., Kolář Z. The mechanism of action of the tumour suppressor gene PTEN. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Řiháková P., Murray P. G., Študent V., Vojtěšek B., Kolář Z. Androgen sensitivity related proteins in hormone-sensitive and hormone-insensitive prostate cancer cell lines treated by androgen antagonist bicalutamide. Neoplasma. 2001.
Maďarová J., Lukešová M., Hlobilková A., Strnad M., Hajdúch M., Kolář Z. Effect of the synthetic CDKs inhibitors, olomoucine and bohemine, on prostatic cancer cell lines. Pathology International. 2000.
Flavell JR., Baumforh KR., Williams DM., Lukešová M., Maďarová J., Nosková V., Procházková J., Lowe D., Kolář Z., Murray PG., Nelson PN. Expression of the matrix metalloproteinase 9 in Hodgkin's disease is independent of EBV status. Molecular Pathology. 2000.
Flavell J. R., Baumforth K. R. N., Williams D. M., Lukešová M., Maďarová J., Nosková V., Procházková J., Lowe D., Kolář Z., Murray P. G., Nelson P. N. Expression of the matrix metalloproteinase 9 in Hodgkin´s disease is independent of EBV status. Journal of Clinical Pathology. 2000.
Kolář Z., Študent V., Ehrmann J., Hlobilková A., Maďarová J. Farmakologická modulace exprese Bcl-2 a p27Kip1 v karcinomech prostaty: Potenciální nástroj pro terapii hormonálně neresponsibilních nádorů. Klinická farmakologie a farmacie. 1999.
Kolář Z., Maďarová J., Lukešová M., Strnad M., Abrahamová P., Šťastná J. Immunohistochemical correlation of steroid hormone receptors status with BCL-2 expression in prostate cancer. Virchows Archiv. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Guldberg P., Kolář Z. The Tumor Suppressor Gene PTEN Plays a Role in Cell Cycle Regulation and Apoptosis in Prostate Cancer Cell Lines. Hormonal Carcinogenesis - Proceeding of the 4th International Symposium. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCap a DUI45 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Genová odezva na léčbu bicalutamidem - působí jen jako hormonální antagonista?;. Aktuální problémy v patologii. Abstrakta. 2003.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Microarray analýza genové odpovědi na bicalutamid v prostatických buněčných liniích LNCaP a DU145 s přihlédnutím k telomerázové aktivitě. Analytická cytometrie II. Konference se zahraniční účastí. 2003.
Hlobilková A., Guldberg P., Švachová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Kolář Z. Tumour suppressor gene PTEN plays role in cell cycle regulation and apoptosis in prostate cancer cell lines. Fourth International Symposium on Hormonal Carcinogenesis. Program & Abstracts. 2003.
Knillová J., Hlobilková A., Kolář Z. Vliv dihydrotestosteronu na proliferaci a buněčný cyklus prostatických nádorových linií. Aktuální problémy v patologii. Abstraktaa. 2003.
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Guldberg P., Pimrová E., Holinková J., Řiháková P., Kolář Z. Vliv nádorového supresoru PTEN na buněčný cyklus a apoptózu u buněčných linií derivovaných z karcinomu prostaty. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
KNIHA - CELEK
Kolář Z., Bouchal J., Knillová J. Molekulární patologie nádorů. Molekulární patologie nádorů. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Pimrová E., Řiháková P., Guldberg P., Kolář Z. The Tumor Suppressor Gene PTEN Plays a Role in Cell Cycle Regulation and Apoptosis in Prostate Cancer Cell Lines. Hormonal Carcinogenesis - Proceeding of the 4th International Symposium. 2004.
ABSTRAKT
Hušková Z., Knillová J., Král M., Kolář Z., Bouchal J. Společné hodnocení procenta volného PSA a močových transkriptů přispívá ke zpřesnění indikace biopsie prostaty. Klinická onkologie. 2018.
Bouchal J., Baumforth K., Švachová M., Knillová J., Murray P. G., Kolář Z. Gene response to bicalutamide in prostate carcinoma cell lines LNCaP and DU-145 with respect to telomerase activity. Virchows Archiv. 2003.
Hlobilková A., Guldberg P., Švachová M., Knillová J., Pimrová A., Kolář Z. Impact of tumour suppressor gene PTEN on cell cycle and apoptosis in prostate cancer cell lines. Virchows Archiv. 2003.
Kolář Z., Bouchal J., Baumforth K., Knillová J., Vavrušová N., Švachová M., Murray P. G. Involvement of Bcl-2 family proteins in induction of cell cycle arrest by bicalutamide in human prostate carcinoma cells. Virchows Archiv. 2003.
Kaláb M., Maďarová J., Lukešová M., Lichnovský V., Strnad M., Vojtěšek B., Hajdúch M., Kolář Z. Immunocytochemical and western blot analysis of apoptosis-related gene expression in MCF-7 cells after treatment by synthetic inhibitors of cdk-s: Influence of long term culture with high doses of olomoucine. Anatomischen Anzeigers - Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft. 1999.
Kolář Z., Maďarová J., Lukešová M., Strnad M., Abrahámová P., Šťastná P. Immunohistochemical correlation of steroid hormone receptors status with Bcl-2 expression in prostate cancer. Virchows Archiv. 1999.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hlobilková A., Šváchová M., Knillová J., Brychtová S., Fiurášková M., Pimrová E., Holínková J., Skýpalová P., Kolář Z. Interakce genu PTEN v nádorech prostaty. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Problémy s interpretací výsledků mikročipové analýzy v experimentální onkologii. 2004.
Bouchal J., Baumforth K., Šváchová M., Knillová J., Murray P., Kolář Z. Význam inhibice telomerázy antiandrogenem bicalutamidem při léčbě karcinomu prostaty - mikročipová analýza. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)