Doc. MUDr.MVDr. Jozef ŠKARDA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632478

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

2.565

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Tüdös Z., Kučera P., Szász P., Hartmann I., Langová K., Škarda J., Čtvrtlík F. Influence of slice thickness on result of CT histogram analysis in indeterminate adrenal masses. Abdominal Radiology. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Hurník P., Moldovan Putnová B., Ševčíková T., Hrubá E., Putnová I., Škarda J., Havel M., Res O., Cvek J., Buchtová M., Štembírek J. Metastasising ameloblastoma or ameloblastic carcinoma? A case report with mutation analyses. BMC Oral Health. 2023.
Skopelidou V., Strakoš J., Škarda J., Raška M., Rašková Kafková L. Potential predictors of immunotherapy in small cell lung cancer. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. 2023.
Megyesfalvi Z., Barany N., Lantos A., Valko Z., Pipek O., Lang Ch., Schwendenwein A., Obemdorfer F., Paku S., Ferencz B., Škarda J. Expression patterns and prognostic relevance of subtype-specific transcription factors in surgically resected small-cell lung cancer: an international multicenter study. JOURNAL OF PATHOLOGY. 2022.
Wozniaková M., Škarda J., Raška M. The Role of Tumor Microenvironment and Immune Response in Colorectal Cancer Development and Prognosis. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. 2022.
Lešková K., Škarda J., Štanclová A., Szépe P., Janíková M., Henzlová L., Plank L. Gastrointestinálny stromálny tumor s viacnásobnou mutáciou c-KIT génu po liečbe inhibítormi tyrozínových kináz. Onkologie (Czech Republic). 2021.
Krausová A., Burešová P., Samová L., Oyman-Eyrilmez G., Škarda J., Wohl P., Bajer L., Sticová E., Bartoňová L., Pacha J. Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis. Mucosal Immunology. 2021.
Rašková Kafková L., Brokešová D., Křupka M., Stehlikova Z., Dvorak J., Coufal S., Fajstova A., Srutkova D., Stepanova K., Hermanova P., Stepankova R., Überall I., Škarda J., Novak Z., Vannucci L., Tlaskalova-Hogenova H., Jiraskova Zakostelska Z., Sinkora M., Mestecky J., Raška M. Secretory IgA N-glycans contribute to the protection against E. coli O55 infection of germ-free piglets. Mucosal Immunology. 2021.
Tüdös Z., Szász P., Veverková L., Hruška F., Hartmann I., Škarda J., Rohit PT. Spleno-adrenal fusion mimicking an adrenal metastasis of a renal cell carcinoma: A case report and embryological background. Open Medicine. 2021.
Fischer O., Kolek V., Rozsívalová D., Tichý T., Škarda J., Drábek J. Dabrafenib v monoterapii u BRAF nemalobuněčného karcinomu plic – naše zkušenosti. Klinicka Onkologie. 2020.
Stašek M., Aujeský R., Škarda J., Švébišová H., Vrba R., Szkorupa M., Neoral Č. Malignant Granular Cell Tumor of the Esophagus: A Case Report. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2020.
Szász P., Tüdös Z., Čtvrtlík F., Škarda J., Hruška F., Král M. Objemný cystický lymfangiom levé nadledviny - diferenciálně diagnostický omyl. Česká urologie. 2020.
Gachechiladze M., Škarda J., Skanderová D., Überall I., Kolek V., Švecová P., Vojta P., Vrbková J., Hajdúch M., Shani I., Kolář Z., Stahel R., Weder W., Rulle U., Soltermann M., Joerger M. Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with PD-L1 expression and DNA repair protein RAD51 in patients with resected non-small cell lung carcinoma. LUNG CANCER. 2020.
Čtvrtlík F., Kučera P., Sedláčková Z., Langová K., Hartmann I., Král M., Škarda J., Baxa J., Hora M., Tüdös Z. Přítomnost kalcifikací v nádorech nadledvin - jsou skutečně typické pro adrenokortikální karcinomy? Ceska Radiologie. 2020.
Tüdös Z., Kučera P., Szász P., Hartmann I., Langová K., Škarda J., Čtvrtlík F. Influence of slice thinkness on result of CT histogram analysis in indeterminate adrenal masses. Abdominal Radiology. 2019.
Überall I., Gachechiladze M., Joerger M., Anděl J., Smičková P., Kolek V., Grygárková I., Škarda J. Tumor autophagy is associated with survival outcomes in patients with resected non-small cell lung cancer. LUNG CANCER. 2019.
Čtvrtlík F., Koranda P., Schovánek J., Škarda J., Hartmann I., Tüdös Z. Current diagnostic imaging of pheochromocytomas and implications for therapeutic strategy. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018.
Veverková L., Čtvrtlík F., Buriánková E., Fryšák Z., Hartmann I., Škarda J., Zezulová M., Klementová O., Szász P., Tüdös Z. Karcinom prsu a feochromocytom - kazuistické sdělení o vzácené synchronní nádorové duplicitě. Ceska Radiologie. 2018.
Veverková L., Čtvrtlík F., Buriánková E., Fryšák Z., Hartmann I., Škarda J., Hrouzková M., Klementová O., Szasz P., Tüdös Z. Karcinom prsu a feochromocytom - Kazuistické sdělení ovzácné synchronní nádorové duplicitě. Ceska Radiologie. 2018.
Kolek V., Losse S., Kultan J., Jakubec P., Zatloukal J., Sova M., Szkorupa M., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Real life adjuvant chemotherapy uptake and survival in patients with non-small cell lung cancer after complete resection. CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION. 2018.
Salzman R., Stárek I., Bakaj T., Škarda J. Svalová dystopie ve Fallopiově kanálu. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018.
Hajdová L., Jakubec P., Kolek V., Žurková M., Křenková A., Kriegová E., Tichý T., Škarda J., Čtvrtlík F. Iniciální zkušenosti s prováděním kryobiopsií olomouckého entra péče o nemocné po transplantacích plic. Respiro : časopis pre kontinuálné vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. 2017.
Gachechiladze M., Škarda J., Kolek V., Grygárková I., Langová K., Bouchal J., Kolář Z. Prognostic and predictive value of loss of nuclear RAD51 immunoreactivity in resected non-small cell lung cancer patients. Lung Cancer. 2017.
Gachechiladze M., Škarda J., Soltermann A., Joerger M. RAD51 as a potential surrogate marker for DNA repair capacity in solid malignancies. International Journal of Cancer (print). 2017.
Král M., Michálek J., Škarda J., Tichý T., Šmakal O., Kodet R., Študent V. High-grade urothelial bladder cancer in children: A case report and critical analysis of the literature. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Brauer R., Turečková J., Kanchev I., Khoylou M., Škarda J., Procházka J., Špoutil F., Beck IM., Žbodáková O., Kašpárek P., Kořínek V., Chalupský K., Karhu T., Herzig K., Hajdúch M., Gregor M., Sedláček R. MMP-19 deficiency causes aggravation of colitis due to defects in innate immune cell function. Mucosal Immunology. 2016.
Gachechiladze M., Škarda J., Janíková M., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Kolek V., Grygárková I., Klein J., Poprachová A., Arabuli M., Kolář Z. Overexpression of filamin-A protein is associatd with aggressive phenotype and poor survival outcomes in NSCLC patients treated with platinum-based combination chemotherapy. Neoplasma. 2016.
Janíková M., Žižková V., Škarda J., Kharaishvili G., Radová L., Kolář Z. Prognostic significance of miR-23b in combination with P-gp, MRP and LRP/MVP expression in non-small cell lung cancer. Neoplasma. 2016.
Pastorková Z., Škarda J., Andel J. The role of microRNA in metastatic processes of non-small cell lung carcinoma. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Kolek V., Grygárková .., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Škarda J., Michálek J., Tichý T., Šmakal O., Král M., Kodet R. High-Grade Non-Invasive Transitional Cell Carcinoma with Osseous Metaplasia of the 3-Year-Old Boy Urinary Bladder. Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015.
Žamboch K., Krejčí K., Škarda J., Tichý M., Überall I., Skýpalová P., Langová K., Stejskal D., Švesták M., Zahálková J., Ščudla V., Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease. International Urology and Nephrology. 2015.
Skácelová M., Horák P., Dokoupilová E., Kačerová E., Škarda J. Pagetova kostní choroba? Osteologický bulletin. 2015.
Žižková V., Škarda J., Janíková M., Lužná P., Radová L., Kurfürstová D., Kolář Z. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research. 2015.
Gachechiladze M., Škarda J., Ibrahim M., Tichý T., Flodr P., Flodrová P., Ehrmann J., Trojanec R., Kolář Z. Primitive neuroectodermal tumor (PNET) of the lung in an adult woman. World Journal of Surgical Oncology. 2014.
Gachechiladze M., Überall I., Kolek V., Klein J., Krejčí V., Šťastná J., Radová L., Fridman E., Škarda J. Correlation between BRCA1 expression and clinicopathological factors including brain metastases in patients with non-small-cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Hapkova I., Škarda J., Rouleau C., Thys A., Notarnicola C., Janíková M., Bernex F., Rypka M., Vanderwinden J., Faure S., Veselý J., de Santa Barbara P. High expression of the RNA-binding protein RBPMS1 in gastrointestinal stromal tumors. Experimental and Molecular Pathology. 2013.
Kubatka P., Stollárová N., Škarda J., Žihlavníková K., Kajo K. Preventive effects of fluvastatin in rat mammany carcinogenesis. European Journal of Cancer Prevention. 2013.
Jančík S., Drábek J., Berkovcová J., Xu Y., Staňková M., Klein J., Kolek V., Škarda J., Tichý T., Grygárková I., Radzioch D., Hajdúch M. A comparison of Direct sequencing, Pyrosequencing, High resolution melting analysis, TheraScreen DxS, and the K-ras StripAssay for detecting KRAS mutations in non small cell lung carcinomas. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2012.
Škarda J., Kolář Z., Janíková M., Radová L., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Benedíková A., Srovnal J., SZKORUPA M., SKALICKÝ P., CHUDÁČEK J., BOHANES T., ŠKARDA J., KOLÁŘ Z., Hajdúch M., KLEIN J. Biomarkery detekce minimální systémové diseminace u nemocných s karcinomem plic. Rozhledy v chirurgii. 2012.
Žamboch K., Zahálková J., Kosatíková Z., Skýpalová P., Škarda J., Zadražil J. Přesná diagnostika jednotlivých forem renální osteoptie v rámci minerálové a kostní nemoci při chronickém onemocnění ledvin. Česká revmatologie. 2012.
Gachechiladze M., Škarda J. The role of BRCA1 in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
KLEIN J., SROVNAL J., KOLÁŘ Z., ŠKARDA J., SKALICKÝ P., CHUDÁČEK J., Janásková T., HAJDÚCH M. Different markers for minimal systemic disease detection in lung cancer patients. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2011.
JANÍKOVÁ M., ŠKARDA J., DZIECHCIARKOVÁ M., RADOVÁ L., CHMELOVÁ J., KREJČÍ V., SEDLÁKOVÁ E., ZAPLETALOVÁ J., LANGOVÁ K., KLEIN J., GRYGÁRKOVÁ I., KOLEK V. Identification of CD133*/nestin* putative cancer stem cells in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Überall I., Kolek V., Škarda J., Radová L. The immunohistochemical expression of BNIP3 protein in non-small-cell lung cancer: a tissue microarray study. Acta pathologica, microbiologica et immunologica. 2010.
Škarda J., Amariglio N., Rechavi G. RNA editing in human cancer: review. Acta Pahologica, micjrobiologica et immunologica scandinavica. 2009.
Grinberg-Rashi H., Ofek E., Perelman M., Škarda J., Yaron P., Hajdúch M., Jacob-Hirsch J., Amariglio N., Krupsky M., Simanski D., Ram Z., Pfeffer R., Galernter I., Steinberg D., Ben-Dov I., Rechavi G., Izraeli S. The expression of three genes in primary non-small cell lung cancer is associated with metastatic spread to the brain. Clinical Cancer Research. 2009.
Škarda J., Hajdúch M., Kolek V. Drug resistance in lung cancer. Cancer Gene Therapy. 2008.
Vrzalíková K., Škarda J., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostic value of Bmi-1 oncoprotein expression in NSCLC patients: a tissue microarray study. Journal of cancer research and clinical oncology. 2008.
Turashvili G., Bouchal J., Ehrmann J., Fridman E., Škarda J., Kolář Z. Novel immunohistochemistry markers for the differentiation of lobular a ductal invasive breast carcinomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer. 2007.
DRÁČ P., KLEIN J., TICHÝ T., KOLEK V., ŠKARDA J. Prognostic Impact of Matrix Metalloproteinases 2,9, and 11 in Stromal Cells Stage I Non-small Cell Lung Cancer. Časopis lékařů českých. 2007.
Škarda J., Fridman E., Plevová P., Hajdúch M., Radová L., Ofek E., Dopolovic J., Kolek V., Kolář Z. Prognostic value of hMLH1 and hMSH2 immunohistochemical expression in non-small cell lung cancer. A tissue microarray study. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Dráč P., Klein J., Tichý T., Kolek V., Škarda J. Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I. stadia nemalobuněčného karcinomu plic. Časopis lékařů českých. 2007.
Škarda J., Fridman E., Plevová P., Hajdúch M., Radová L., Ofek E., Kopolovic J., Kolek V., Kolář Z. Prognostic value of hMLH1 and hMSH2 immunohistochemical expression in non-small cell lung cancer. A tissue microarray study. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Dráč P., Klein J., Tichý T., Kolek V., Škarda J. Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I.s tádia nemalobuněčného karcinomu plic. Časopis lékařů českých. 2006.
Klein J., Král V., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Neoral Č., Kolek V., Aujeský R. Molekulárně-patologická analýza bronchogenního karcinomu a její prognostický význam. Respirace. 2000.
Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Král V., Kolek V., Neoral Č., Aujeský R. Risk of metastasization of bronchogenic carcinoma. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Škarda J. Příspěvek patologa k odhadu rezistence na léčbu nemalobuněčného karcinomu plic. Příspěvek patologa k odhadu rezistence na léčbu nemalobuněčného karcinomu plic. 2007.
KNIHA - CELEK
Kolek V., Žurková M., Aiglová R., Bábková B., Heřman M., Horák P., Koranda P., Kriegová E., Lošťáková V., Pastorová B., Petřek M., Sikorová K., Sládková V., Škarda J., Táborský M., Tichý T., Žurek M. Sarkoidóza - nemoc mnoha tváří. 2019.
ABSTRAKT
Fischer O., Rozsívalová D., Kolek V., Tichý T., Škarda J., Drábek J. BRAF pozitivní nemalobuněčný karcinom plic – s kazuistikou. Sborník abstrakt. 2019.
Rozsívalová D., Fischer O., Kolek V., Janková J., Tichý T., Škarda J. Terapie na míru – metastatický solitární fibrozující tumor pleury, kazuistika. Sborník abstrakt. 2019.
Fischer O., Rozsívalová D., Kolek V., Škarda J. Vstoupit vícekrát do stejné řeky. Sborník abstrakt. 2019.
Überall I., Škarda J., Gachechiladze M. Autofagie nádorových buněk ve vztahu k prognóze nemalobuněčných karcinomů plic. Klinická onkologie. 2018.
Koudeláková V., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Smičková P., Kouřilová P., Grygárková I., Kolek V., Škarda J., Hajdúch M. Vyšší počet kopií EGFR je nezávislým prediktorem odpovědi na adjuvantní terapii u resekovaných nemalobuněčných karcinomů plic. Klinická onkologie. 2018.
Koudeláková V., Trojanec R., Potočková J., Drábek J., Stránská J., Smičková P., Kouřilová P., Grygárková I., Kolek V., Škarda J., Hajdúch M. VYŠŠÍ POČET KOPIÍ EGFR JE NEZÁVISLÝM PREDIKTOREM ODPOVĚDI NA ADJUVANTNÍ TERAPII U RESEKOVANÝCH NEMALOBUNĚČNÝCH KARCINOMŮ PLIC. Prague onco journal. 2018.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy uptake in patients with NSCLC after complete resection: single institution/single area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2017.
Řehulková A., Benedíková A., Vahalíková M., Chudáček J., Srovnal J., Vrbková J., Škarda J., Bohanes T., Klein J., Hajdúch M. CTCS/DTCS As Independent Prognostic Criteria In Non-small Cell Lung Cancer. PragueONCO Journal. 2017.
Grygárková I., Kolek V., Klein J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Diagnostika a operabilita bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1999-2016. Sborník abstrakt. 2017.
Hajdová L., Jakubec P., Kolek V., Žurková M., Křenková A., Zatloukal J., Kriegová E., Tichý T., Škarda J., Čtvrtlík F. Iniciální zkušenosti s prováděním kryobiopsií po transplantaci plic. Sborník abstrakt. 2017.
Fischer O., Smičková P., Kultan J., Grygárková I., Kolek V., Škarda J. Mezoletiom na střední Moravě. Sborník abstrakt. 2017.
Řehulková A., Prokopová A., Vidlařová M., Chudáček J., Škarda J., Klein J., Grygárková I., Vrbková J., Srovnal J., Hajdúch M. THE PROGNOSTIC ROLE OF CTCS/ DTCS IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER. Klinická onkologie. 2017.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Adjuvant chemotherapy up také in patirnts with NSCLC after complete resection: single institution/sibgle area experience. Journal of Thoracic Oncology. 2016.
Chasovskykh A., Benedíková A., Vahalíková M., Bačová Z., Klein J., Chudáček J., Szkorupa M., Škarda J., Grygárková I., Kultan J., Kolek V., Vrbková J., Srovnal J., Hajdúch M. Circulating tumor cells identification by EGFR gene amplification in non-small cell lung cancer patients. Prague onco journal. 2016.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Neoral Č., Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Kolář Z. Adjuvantní léčba NSCLC v běžné klinické praxi. Sborník abstrakt. 2015.
Kolek V., Grygárková I., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Škarda J., Tichý T., Kolář Z. Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra. Program-sborník abstrakt. 2015.
Gachechiladze M., Škarda J., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Kolek V., Klein J., Poprachová A., Arabuli M., Kolář Z. Expression levels of Filamin A protein predict survival outcomes in non-small cell lung cancer patients treated with Carboplatin and Navelbine. Virchows Archiv. 2015.
Žamboch K., Krejčí K., Škarda J., Ščudla V., Zadražil J. Histomorfometrická diagnostika renální osteopatie u chronicky dialyzovaných pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Aktuality v nefrologii. 2014.
Škarda J., Tichý T., Kharaishvili G., Kolář Z., Grygárková I., Kolek V. Prediktivní markery v cílené léčbě karcinomů plic z pohledu patologa. Programme and Abstract Book. 2014.
Grygárková I., Kolek V., Kultan J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Sledování vývoje histologických typů, stadií onemocnění a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1993-2013. Sborník abstrakt. 2014.
Grygárková I., Kolek V., Kultan J., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Škarda J., Tichý T. Vývoj histologických typů, stadií a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc. Programme and abstract book. 2014.
Fischer O., Kulísková J., Kolek V., Tichý T., Škarda J. Dlouhodobé sledování nemocných s karcinomem plic. Vnitřní lékařství. 2013.
Žamboch K., Krejčí K., Škarda J., Langová K., Zadražil J. Histomorfometrie renální osteopatie u minerálové a kostní nemoci při chronickém selhání ledvin. Osteologický bulletin. 2013.
Gachechiladze M., Kolek V., Klein J., Radová L., Kolek Z., Škarda J. Membranous Filamin A protein expression is associated with poor overall survival in patients with non-small-cell lung cancer. Virchows Archiv. 2013.
Tichý T., Hornychová H., Janková J., Škarda J., Krajsová B. IgG4 - related lung disease. Virchows Archiv. 2012.
Žamboch K., Zahálková J., Kosatíková Z., Skýpalová P., Škarda J., Zadražil J. Kostní histomorfometrie u dialyzovaných pacientů se závažnými kalcifikacemi. Aktuality v nefrologii. 2012.
Škarda J., Janíková M., Žižková V. Regulation of multidrug resistance in NSCLC by miRNAs. Virchows Archiv. 2012.
Škarda J., Kolář Z., Fridman E. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in non-small cell lung cancer. 7th Central European Oncology Congress. 2011.
ÜBERALL I., ŠKARDA J., JANÍKOVÁ M., RADOVÁ L., Fridman E. Prognostic significance of LC3 autophagic protein in non-small cell lung cancer. Morphology 2011. 2011.
Janíková M., Škarda J., Lužná P., Radová L. Význam miR21, miRI26 a miR205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník Bněnských onkologických dnů. 2011.
Škarda J., Grinberg-Rashi H., Ofek E., Perelman M., Yaron P., Hajdúch M., Jacob-Hirsch J., Izraeli S. Expression of N-cadherin, FALZ and KIFC-1 is associated with increased risk of metastatic spread of NSCLC to the brain. Histopathology. 2010.
Škarda J., Janíková M., Srovnal J., Radová L., Dziechciarková M., Fridman E. Sledování prognostického a prediktivního významu exprese E-cadherinu a beta kateninu u nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010.
Škarda J., Kolář Z., Janiková M., Chmelová J., Krejčí V., Zapletalová J., Langová K., Klein J., Grygarková I., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in nonsmall cell lung cancer. Virchows Archiv. 2009.
Škarda J., Kolář Z., Chmelová J., Krejčí V., Zapletalová J., Langová K., Klein J., Grygárková I., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analýza prognostického významu imunohistochemické exprese nestinu u nemalobuněčných karcinomů plic. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Überall I., Škarda J., Radová L., Krejčí V., Perelman M., Fridman E. Korelace exprese proteinu BNIP 3 u nemalobuněčného karcinomu plic s použitím tkáňové mikroereje. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Überall I., Škarda J., Radová L., Krejčí V., Perelman M., Fridman E. Korelace exprese proteinu BNIP3 u nemalobuněčného karcinomu plic s použitím tkáňové mikroereje. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Überall I., Škarda J., Sedláková E., Janíková M., Radová L., Kolek V., Klein J., Grygárková I., Hajdúch M., Kolář Z. Příspěvek ke studiu role proteinu p53 v autofagii. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Škarda J., Srovnal J., Radová L., Amariglio N., Rechavi G. Sledování prognostického a prediktivního významu některých epigenetických mechanizmů u různých typů plicních nádorů. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Škarda J., Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Fridman E., Kopolovic J., Knížetová P., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Radová L., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese onkoproteinu Bmi-I a EZH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Škarda J., Srovnal J., Radová L., Hajdúch M., Klein J., Kolek V., Amariglio N., Rechavi G. Sledování frekvence RNA editingu v kódovacích sekvencích transkriptů p53, BRCA1, CYFIP2, FLNA a BLCAP u různých typů plicních nádorů. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Kolář Z., Ehrmann J., Turashvili G., Bouchal J., Škarda J., Mokrý J. Nestin positive myoepithelial/progenitor cells in the breast. Virchows Archiv. 2007.
Kolář Z., Turashvili G., Ehrmann J., Škarda J., Chmelová J., Mokrý J. Nestin pozitivní progenitorové buňky v karcinomech prsu: korelace s expresí ER, PR a c-erbB-2. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive Brest carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology. 2007.
Hajdúch M., Berkovcová J., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Janošťáková A., Mlčochová S., Wiecek S., Staňková J., Grygárková Y., Kolek V., Cwiertka K., Kiss I., Radzioch D., Kolář Z., Škarda J., Minárik M., Mihál V. Paradigma predikce odpovědi na inhibitory HER rodiny u nádorových onemocnění různého histogenetického původu: více indikací, více léčiv, ale téměř shodné prediktory. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. 2007.
Hajdúch M., Berkovcová J., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Janošťáková A., Mlčochová S., Wiecek S., Staňková M., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kiss I., Radzioch D., Kolář Z., Škarda J., Minárik M., Mihál V. Paradigma predikce odpovědi na inhibitory HER rodiny u nádorových onemocnění různého histogenetického původu: více indikací, více léčiv, ale téměř shodné prediktory. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Škarda J. Pitva pacienta s akutním cor pulmonare způsobené nádorovou embolizací okultního difuzního karcinomu žaludku. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Škarda J., Plevová P., Fridman E., Hajdúch M., Kolek V., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam immunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Škarda J., Plevová P., Fridman E., Hajdúch M., Kolek V., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemolobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. TPL2/COT as a new prognostic and predictive factor in breast cancer. Virchows Archiv. 2007.
Krčová Z., Ehrmann J., Eliopoulos A., Turashvili G., Klein J., Škarda J., Fridman E., Krejčí V., Zapletalová J., Kolář Z. Tpl2/Cot jako nový prognostický a prediktivní znak u karcinomů mléčné žlázy ? Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvilli G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Škarda J., Ehrmann J., Hajdúch M., Kolář Z. Význam nových proteinů asociovaných s extracelulární matrix u invazivních karicnomů prsu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Škarda J., Israeli S., Fridman E., Hajdúch M., Ofek-Moravský E., Kopolovic J., Kolář Z. . Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Škarda J., Israeli S., Fridman E., Hajdúch M., Ofek-Moravsky E., Kopolovič J., Kolář Z. Adam8 as a novel serological and histochemical marker for lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Vrzalíková K., Ehrmann J., Murray P., Škarda J., Kolář Z. Exprese polycombních genů Bmi1 a Ezh2 u neuroektodermových nádorů - první imunohistochemická studie. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Hajdúch M., Kolek V., Grygárková I., Radová L., Trojanec R., Džubák P., Vydra D., Dziechciarková M., Škarda J., Bouchal J., Cwiertka K., Dušek L., Mihál V. Výsledky analýzy rezistence nádorových buněk na cytostatika in vitro u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) léčených adjuvantními režimy. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Abstrakta: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
Klein J., Bohanes T., Tichý T., Škarda J., Král V., Kolek V., Neoral Č., Aujeský R. Riziko metastázování bronchogenního karcinomu. Abstraktá, X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Škarda J., Flodr P. Velkobuněčný karcinom plic. .
Žižková V., Janíková M., Lužná P., Škarda J., Radová L., Kolek V., Kolář Z. The relationship of selected miRNAs to P-glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP mediated drug resistante in non-small cell lung cancer. 2013.
Škarda J. Adenomatoidní tumor (benigní nádor mezoteliálního původu). 92. diagnostický seminář PAÚ LFUP a FN Olomouc. 2009.
Škarda J., Izraeli S., Gilberg-Rashi H., Fridman E., Moravsky E., Kopolovic J., Kolek V., Klein J., Kolář Z. Analýza možných predikátorů mozkových metastáz u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic pomocí tkáňových a cDNA mikroerejí. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Škarda J., Izraeli S., Gilberg -Rashi H., Fridman E., Moravsky E., Kopolovic J., Kolek V., Klein J., Kolář Z. Analýza možných predikátorů mozkových metastáz u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic pomocí tkáňových a cDNA mikroerejí. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Škarda J. Histiocytóza z Langerhansových buněk. 91. diagnostický seminár PAÚ LF UP a FN Olomouc a odd. patologie Slezské nemocnice Opava. 2008.
Škarda J., Flodr P. Velkobuněčný karcinom plic. Sjezd mladých patologů. 2008.
Škarda J. Cystadenokarcinom slinné žlázy. 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Škarda J. Pitva pacienta s akutním cor pulmonale způsobené nádorovou embolizací okultního difuzního karcinomu žaludku. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Škarda J. Fibroosseous pseudotumor of the digits (Fibroosteoidní pseudotumor prstů). 87. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2006.
Škarda J. Toxoplasmová encefalitida. 85.diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2006.
Škarda J. Ektopie štítné žlázy (lingvální struma). 83. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2005.
Škarda J. Tkáňová microarray a její aplikace. Molekulární patologie začátku III. tisíciletí: využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu - workshop. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Turashvili G., Bouchal J., Baumforth P., Wei W., Dziechciarková M., Ehrmann J., Klein J., Fridman E., Škarda J., Srovnal J., Hajdúch M., Murray P., Kolář Z. Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Škarda J., Grinberg-Rashi H., Ofek E., Perelman M., Yaron P., Jacob-Hirsch J., Kaminski N., Amariglio N., Krupsky M., Simansky D., Ram Z., Pfeffer R., Geletner I., Steinberg D., Ben-Dov I., Klein J., Kolek V., Kolář Z., Rechavi G., Izraeli S. N-cadherin as a potential predictor of metastases to central nervous system in NSCLC. 2009.
Škarda J., Hajdúch M., Bouchal J., Džubák P., Tichý T., Klein J., Kolek V., Fridman E., Kolář Z. Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŽIŽKOVÁ LEF Lékařská biologie 2021
GACHECHILADZE LEF Patologická anatomie a soudní lékařství 2015
JANÍKOVÁ LEF Lékařská biologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)