Mgr. Michala BEZDĚKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632462, 585632461

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

P1.525

věd. prac. ob. medicíny a farmacie

ČLÁNEK
Vysloužil K., Brychtová S., Zbořil P., Skalický P., Vomáčková K., Bezděková M., Brychta T. Unusual recurrent rectal carcinoma: A cancer field theory viewpoint. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
BEZDĚKOVÁ M., BRYCHTOVÁ S., SEDLÁKOVÁ E., LANGOVÁ K., Brychta T., BELEJ K. Analysis of Snail-1, E-Cadherin and Claudin-1 Expression in Colorectal Adenomas and Carcinomas. International Journal of Molecular Sciences (online). 2012.
Brychtová S., Bezděková M., Brychta T. Fibroblasty - buňky známé či neznámé. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2010.
Brychtová S., Fiurášková M., Brychta T., Tichý M. The role of vascular endothelial growth factors and their receptors in malignant melanomas. Neoplasma. 2008.
Hlobilková A., Ehrmann J., Sedláková E., Krejčí V., Knížetová P., Fiurášková M., Kala M., Kalita O., Kolář Z. Could changes in the regulation of the PI3K/PKB/Akt signaling pathway and cell cycle be involved in astrocytic tumor pathogenesis and progression ? Neoplasma. 2007.
Brychtová S., Fiurášková M., Hlobilková A., Brychta T., Hirňák J. Nestin expression in cutaneous melanomas and melanocytic nevi. Journal of Cutaneous Pathology. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 protein expression in hereditary and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2007.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Čuřík R., Kubala O., Prokop J., Kolář Z. PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer. Neoplasma. 2007.
Brychtová S., Fiurášková M., Bienová M., Kučerová R., Brychta T. Sledování zánětlivých změn, exprese androgenových a retinoidních receptorů u pacientů s akné léčených izotretinoinem. Česko-slovenská dermatologie. 2007.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Hajdúch M., Brychtová S., Seligson A.L., Sovak M. Current methods of treating hirsutism: review and a pilot study with topical antiandrogen fluridil. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. 2006.
Kučerová R., Bienová M., Novotný R., Fiurášková M., Hajdúch M., Sovak M. Current therapies of female androgenetic alopecia and use of fluridil,a nowel topical antiandrogen. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. 2006.
Kučerová R., Bienová M., Fiurášková M., Hajdúch M. Current methods of treatment in male and female androgenetic alopecia. Kosmetische Medizin: cosmetic medicine. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Sedláková E., Beneš P., Zálešák B., Hlobilková A., Tichý M., Kolář Z. Molecular changes in PDEGF and bFGF in malignant melanomas in relation to the stromal microenvironment. Anticancer Research. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Ehrmann J., Beneš P., Brychta T. Molekulární změny ovlivňující progresi maligního melanomu. Klinická onkologie. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Brychta T., Hirňák J. Význam intermediárního filamenta nestinu v progresi maligního melanomu. Česko-slovenská patologie. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Beneš P. Změny stromálního prostředí u maligního melanomu. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Fiurášková M. Experimentální a diagnostické aspekty růstu a diferenciace buněk vlasových folikulů ve vztahu k androgenetické alopecii a trichogenním nádorům. Experimentální a diagnostické aspekty růstu a diferenciace buněk vlasových folikulů ve vztahu k androgenetické alopecii a trichogenním nádorům. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BEZDĚKOVÁ M., BRYCHTOVÁ S., SEDLÁKOVÁ E., BRYCHTA T. Imunohistochemická studie SDF-1 a jeho receptoru CXCR4 u maligního melanomu. In Svoboda M. (Eds.) Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Brychtová S., Bezděková M., Hirňák J., Sedláková E., Tichý M. Stromal Microenvironment Alterations in Malignant Melanoma. Research on Melanoma - A Glimpse into Current Directions and Future Trends. 2011.
BEZDĚKOVÁ M., BRYCHTOVÁ S., KOLÁŘ Z., BRYCHTA T., KUČEROVÁ R., BIENOVÁ M. Alopecia. Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. 2009.
ABSTRAKT
BRYCHTOVÁ S., BEZDĚKOVÁ M., SEDLÁKOVÁ E., GEIEROVÁ M., BRYCHTOVÁ S., DVOŘÁKOVÁ V. Úloha SDF-1, CXCR4 a HGF v maligní transformaci epitelu střeva. Onkologie. 2011.
Kučerová R., Bienová M., Braunová J., Fiurášková M., Brychtová S. Facial oedema in a severe form of acne. 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Bienová M., Kučerová R., Žurek M., Brychtová S., Fiurášková M. SAPHO syndrome (Casuistry). 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Brychtová S., Fiurášková M., Hlobilková A., Tichý M., Beneš P., Zapletalová J. Sledování exprese STAT I a STAT 3 u kožních maligních melanomů. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Brychtová S. Hodnocení souboru našich pacientů léčených isotretinoinem (retrospektivní studie). Abstrakta Třetí novoveské dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2006.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Brychtová S., Tichý M. Isotretinoin v léčbě steatocystoma multiplex. Abstrakta - XIV. Lipovské dermatovenerologické dny. 2006.
Brychtová S., Fiurášková M., Hlobilková A., Ehrmann J., Tichý M., Beneš P., Hirňák J., Brychta T. Sledování exprese vaskulárních růstových faktorů u kožních melanocytárních lézí. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Sedláková E., Krejčí V., Brychta T., Ehrmann J. Stromal microenvironment in malignant melanoma: an immunohistochemical study. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Tichý M., Ditrichová D., Tichý M., Urbánek J., Brychtová S., Fiurášková M., Beneš P., Karlová I. Advanced acral lentiginous melanoma manifesting like atypical non-healing plantar ulcer. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Hlobilková A., Malíková J., Sedláková E., Ehrmann J., Šváchová M., Straková N., Fiurášková M., Brychtová S., Kolář Z. Analysis of protein expression regulating the P13-K/PKB/AKT signaling pathway in relation to astrocytoma pathogenesis. Virchows Archiv. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Kučerová R., Bienová M., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. Beta-catenin expression in trichoepitheliomas and trichofolliculomas. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Bienová M., Kučerová R., Hajdúch M., Fiurášková M., Sovak M. Efficacy and safety of local antiandrogen fluridil in hirsutism. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Tichý M., Kučerová R., Bienová M., Sedláková E., Hlobilková A., Brychta T. EGFR/c-erbB-1 expression in benign and malignant melanocytic lesions. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E. Exprese EGFR u melanocytárních kožních lézí. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Kučerová R., Bienová M., Novotný R., Hajdúch M., Fiurášková M., Seligson AL., Sovak M. Fluridil in female androgenetic alopecia: efficacy and safety after 9-month use. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Fiurášková M., Chmelová J., Kolář Z. Mikrogenomika ve studiu nádorové biologie. Edukační sborník XXIX. Brněnských onkologických dnů. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Tichý M. Steatocystoma multiplex (Casuistry). Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. VEGF and VEGF-C immunohistochemistry in human cutaneous nevi and malignant melanomas. Virchows Archiv. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J., Posolda T., Kolář Z. PML and TRF2 proteins expression in hereditary and sporadic colon cancer. .
Brychtová S., Fiurášková M., Bienová M., Kučerová R., Tichý M. IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF STROMAL CELL-DERIVED FACTOR-1 AND ITS RECEPTOR CXCR4 IN MALIGNANT AND BENIGN CUTANEOUS MELANOCYTIC LESIONS. 17th CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY. 2008.
Kučerová R., Bienová M., Braunová J., Fiurášková M., Brychtová S. Facial oedema in a severe form of acne. 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Bienová M., Kučerová R., Žurek M., Brychtová S., Fiurášková M. SAPHO syndrome (Casuistry). 16th Congress European Academy of Dermatology and Venereology. 2007.
Bienová M., Brychtová S., Fiurášková M., Kučerová R., Tichý M., Sedláková E., Krejčí V., Malíková J., Hlobilková A., Brychta T., Beneš P., Hirňák J. Alpha-smooth muscle actin and CD34 expression in tumor and stromal cells of benign and malignant skin tumors. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2006.
Bienová M., Kučerová R., Marková K., Fiurášková M., Brychtová S. Assessment of efficacy and safety of systemic isotretinoin treatment in severe forms of acne and stubborn rosacea (retrospective study. 15th Congress of the Europea Academy of Dermatology and Venereology. 2006.
Fiurášková M., Brychtová S. Relationship between melanoma tumor cells and their microenvironment. Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
Tichý M., Ditrichová D., Tichý M., Urbánek J., Brychtová S., Fiurášková M., Beneš P., Karlová I. Advanced acral lentiginous melanoma manifesting like atypical non-healing plantar ulcer. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Kučerová R., Bienová M., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. Beta-catenin expression in trichoepitheliomas and trichofolliculomas. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Bienová M., Kučerová R., Hajdúch M., Fiurášková M., Sovak M. Efficacy and safety of local antiandrogen fluridil in hirsutism. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Tichý M., Kučerová R., Bienová M., Sedláková E., Hlobilková A., Brychta T. EGFR/c-erbB-1 expression in benign and malignant melanocytic lesions. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Kučerová R., Bienová M., Novotný R., Hajdúch M., Fiurášková M., Seligson AL., Sovak M. Fluridil in female androgenetic alopecia: efficacy and safety after 9-month use. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Tichý M. Steatocystoma multiplex (Casuistry). 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Hlobilková A., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. VCGF and VCGF-C immunohistochemistry in human cutaneous nevi and malignant melanomas. 20th European Congress of Pathology. 2005.
Fiurášková M., Brychtová S., Tichý M., Beneš P., Hirňák J., Zálešák B. Vliv nádorového mikroprostředí na progresi maligního melanomu. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Brychtová S. Hodnocení souboru našich pacientů léčených isotretinoinem (retrospektivní studie). 2006.
Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Brychtová S., Tichý M. Isotretinoin v léčbě steatocystoma multiplex. 2006.
Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J. Exprese proteinů PML a TRF2 v nádorech kolorekta a prsu. 2005.
Bouchal J., Turashvili G., Dziechciarková M., Fiurášková M., Hajdúch M., Kolář Z. Možnosti analýzy genové exprese v minimálních biologických vzorcích. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Beneš P., Hirňák J. Změna exprese vaskulárních růstových faktorů u maligních melanomů. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)