MUDr. Daniela KURFÜRSTOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632460

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.560

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Peřina M., Kiss MA., Mótyán G., Szczyrbová E., Eliáš M., Študent V., Kurfürstová D., Kovalová M., Mada L., Bouchal J., Jorda R. A-ring-fused pyrazoles of dihydrotestosterone targeting prostate cancer cells via the downregulation of the androgen receptor. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2023. (ČLÁNEK)
Mičková A., Eliáš M., Levková M., Kurfürstová D., Kharaishvili G., Überall I., Študent jr. V., Študent V., Drápela S., Souček K., Bouchal J. Advantages and limitations of 3D organoids and ex vivo tumor tissue culture in personalized medicine for prostate cancer. Klinicka Onkologie. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Zoundjiekpon VD., Falt P., Zapletalová J., Vaněk P., Kurfürstová D., Slobodová Z., Skanderová D., Skalický P., Loveček M., Urban O. Fluorescence Ine Interventional Study Situ Hybridization in Primary Diagnosis of Biliary Strictures: A Single-Center Prospectiv. Biomedicines. 2023.
Zoundjiekpon VD., Falt P., Kunovský L., Zapletalová J., Vaněk P., Kurfürstová D., Slobodová Z., Slodička P., Tichý T., Skanderová D., Kořínková G., Skalický P., Loveček M., Urban O. Postavení fluorescenční in situ hybridizace v primární diagnostice distálních biliárních striktur. Gastroenterologie a Hepatologie. 2023.
Loveček M., Skalický P., Tesaříková J., Urban O., Falt P., Kurfürstová D., Klos D. Karcinom pankreatu v terénu chronické pankreatitidy – diagnosticko-terapeutické dilema; přehled případů. Rozhledy v chirurgii. 2022.
Reissig F., Zarschler K., Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Ludik MCh., Brandt F., Kopka K., Khoylou M., Pietzcsch H., Hajdúch M., Mamat C. Modulating the pharmacokinetic profile of Actinium-225-labeled macropa-derived radioconjugates by dual targeting of PSMA and albumin. Theranostics. 2022.
Tesaříková J., Skalický P., Kurfürstová D., Švébišová H., Urban O., Falt P., Zapletalová J., Klos D., Loveček M. Surgical treatment of duodenal adenocarcinoma: ampullary vs. non-ampullary, short- and long-term outcomes. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Kudláčková Š., Kurfürstová D., Král M., Hruška F., Vidlář A., Študent V. DO NOT UNDERESTIMATE ANTERIOR PROSTATE CANCER. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2021.
Mičková A., Kharaishvili G., Kurfürstová D., Gachechiladze M., Král M., Vacek O., Pokryvková B., Mistrík M., Souček K., Bouchal J. Skp2 and Slug Are Coexpressed in Aggressive Prostate Cancer and Inhibited by Neddylation Blockade. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Majera D., Škrott Z., Bouchal J., Bártková J., Šimková D., Gachechiladze M., Steigerová J., Kurfürstová D., Gurský J., Kořínková G., Cwiertka K., Hodný Z., Mistrík M., Bártek J. Targeting genotoxic and proteotoxic stress-response pathways in human prostate cancer by clinically available PARP inhibitors, vorinostat and disulfiram. PROSTATE. 2019.
Kahounová Z., Slabáková E., Binó L., Remšík J., Fedr R., Bouchal J., Kurfürstová D., Vrtěl R., Študent V. Generation of human iPSCs from human prostate cancer-associated fibroblasts IBPi002-A. Stem Cell Research. 2018.
Souček .., Malenovská A., Kahounová Z., Kurfürstová D., Bouchal J. Presence of growth/differentiation factor-15 cytokine in human follicular fluid, granulosa cells, and oocytes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2018.
Kudláčková .., Král M., Kurfürstová D., Záťura F., Hruška F., Hartmann I., Študent V. Role multiparametrické magnetické rezonance v režimu active surveillance karcinomu prostaty. Česká urologie. 2017.
Kurfürstová D., Bartková J., Vrtěl R., Mičková A., Burdová A., Majera D., Mistrík M., Král M., Santer F., Bouchal J., Bártek J. DNA damage signalling barrier, oxidative stress and treatment-relevant DNA repair factor alterations during progression of human prostate cancer. Molecular Oncology. 2016.
Žižková V., Škarda J., Janíková M., Lužná P., Radová L., Kurfürstová D., Kolář Z. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research. 2015.
MIHÁL V., Michálková K., Prášil V., MALÝ T., NOVÁK Z., KURFÜRSTOVÁ D., GEIEROVÁ M. Krvácení do lymfangiomu hrudní stěny a levé axily jako příčina jejího náhlého zduření. Pediatrie pro praxi. 2011.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Vidlář A., Hrabec M., Marek D. Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii ? modifikované hodnocení a jeho klinický význam pro pacienta. Klinická urológia. 2007.
Král M., Študent V., Kurfürstová D., Vidlář A., Kučerová L. Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii ? Změny po konferenci ISUP 2005 a význam pro urologa. Urologie pro praxi. 2007.
Král M., Študent V., Kurfürstová D., Vidlář A. Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii ? Změny po konferenci ISUP 2005 a význam pro urologa. Urológia pre prax. 2007.
Procházková J., Hluší A., Kurfürstová D., Indrák K. Mikroangiopatická hemolytická anemie jako vůdčí projev prokročilého nádrovoého onemocnění. Praktický lékař. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
KNIHA - CELEK
Janošťáková A., Das V., Kudlová N., Stránská J., Buriánová R., Kotulová J., Schadich E., Ondra M., Kubíčková A., Gurská S., Flodrová P., Flodr P., Kurfürstová D., Kořínková G., Gachechiladze M., Buchtová T., Mistrík M., Trojanec R., Šporiková Z., Řehulka J., Ligasová A., Koberna K., Stanková J., Frydrych I., Agrawal K., Lacey M., Škrott Z., Mašek V., Medvedíková M., Gurský J., Džubák P., De Sanctis JB., Hrubá L., Václavková J., Holub D., Oždian T., Jakoubková M., Petřík M., Nový Z., Annadurai N., Carazo A., Lišková B., Koudeláková V., Uniyal V., Drábek J., Macečková Z., Slavík H., Srovnal J., Řehulková A., Bartáková K., Kotková L., Slavkovský R. LABORATORY TECHNIQUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. In Agrawal K., Bouchal J., Das V., Drábek J., Džubák P., Hajdúch M., Koberna K., Ligasová A., Mistrík M., De Sanctis JB., Srovnal J. (Eds.) 2021.
ABSTRAKT
Nový Z., Hajduová K., Petřík M., Dvořáková Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo toxicity and therapeutic efficacy of enhanced blood retention and tumor uptake PSMAtargeting 225Ac-labeled radioconjugates. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2023.
Reissig F., Zarschler K., Ludik M., Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Pietzsch H., Kopka K., Mamat C. Enhanced blood retention and tumor uptake of PSMA-targeting, 225Ac-labeled radioconjugates. NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zachler K., Mamat C., Kurfürstová D., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. IMTM REACTOR: 6th Annual IMTM Retreat. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. European Journal of Nuclear Medicine. 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Kurfürstová D., Bouchal J., Reissig F., Mamat C., Hajdúch M. PREKLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH INHIBITORŮ PSMA ZNAČENÝCH AKTINIEM-225. Česká a slovenská farmacie. 2022.
KURFÜRSTOVÁ D., JANKOVÁ J., TICHÝ M. Benigní smíšený duktuloinsulární tumor pankreatu. Onkologie. 2011.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Grepl M., Hrabec M., Vidlář A. Aktivní surveillance u karcinomu prostaty se znalostí pooperační histologie - jde o bezpečnou metodu léčby? Česká urologie. 2009.
Král M., Hrabec M., Študent V., Vidlář A., Kurfürstová D. Gleason Score in Biopsy And After Radical Prostatectomy, Clinical Impact ISUP 2005 And Formation of Gleason score Correlation Nomogram. European Urology Meetings. 2007.
Kurfürstová D., Kučerová L., Král M., Študent V., Vidlář A. The level of agreement on Gleason scores in prostatic adenocarcinoma evaluated by the conventional method and the method modified in San Antonio in 2005. 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Soukeníková D., Tichý T., Veselý R., Dušková M., Skácel M. Foamy gland carcinoma of the prostate with mucinous features and unusual positivity for high molecular weight cytokeratin. Modern Pathology. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Kurfürstová D., Mamat C., Bouchal J., Hajdúch M. Preklinické hodnocení nových protinádorových látek značených aktiniem-225. 2023.
Eliáš M., Kurfürstová D. CVID – vzácnost či opomíjená jednotka? 2022.
Nový Z., Petřík M., Bendová K., Reissig F., Zarschler K., Kopka K., Kurfürstová D., Bouchal J., Mamat C., Hajdúch M. In vivo evaluation of enhanced blood retention and tumor uptake PSMA-targeting 225Ac-labeled radioconjugates. 2022.
Jamaspishvili T., Král M., Kurfürstová D., Bouchal J. Kallikrein 7/11 tissue expression in prostate cancer. World innovative networking in personalized cancer medicine. 2010.
Král M., Kurfürstová D., Hrabec M., Grepl M., Vidlář A., Študent V. Active surveillance in prostate cancer ? a save option when knowing postoperative staging and grading - A single institution experience from 2003-2009. EAU 9th Central European Meeting. 2009.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Grepl M., Hrabec M., Vidlář A. Aktivní surveillance u karcinomu prostaty se znalostí pooperační histologie - jde o bezpečnou metodu léčby? Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Kurfürstová D., Kučerová L., Král M., Študent V., Vidlář A. . 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. 2007.
Soukeníková D. Adenokarcinom mucinózní. 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Král M., Hrabec M., Študent V., Vidlář A., Kurfürstová D. Gleason Score in Biopsy And After Radical Prostatectomy, Clinical Impact ISUP 2005 And Formation of Gleason score Correlation Nomogram. European Association of Urology ? 7th Central European Meeting. 2007.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Grepl M., Vidlář A. Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii, klinický dopad ISUP 2005 a vytvoření nomogramu korelace Gleasonova skóre. Výroční konference Slovenské urologické společnosti, Tatry, 20-23.6.2007. 2007.
Soukeníková D. Chromofobní renální karcinom. 85.diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Král M., Kurfürstová D., Hrabec M., Grepl M., Vidlář A., Študent V. Active surveillance in prostate cancer ? a save option when knowing postoperative staging and grading - A single institution experience from 2003-2009. www.urol.cz - EAU 9th Central European Meeting. 2009.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Grepl M., Hrabec M., Vidlář A. Aktivní surveillance u karcinomu prostaty se znalostí pooperační histologie - jde o bezpečnou metodu léčby? www.urol.cz - Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Král M., Hrabec M., Študent V., Vidlář A., Kurfürstová D. Gleason Score in Biopsy And After Radical Prostatectomy, Clinical Impact ISUP 2005 And Formation of Gleason score Correlation Nomogram. www.urol.cz - European Association of Urology ? 7th Central European Meeting. 2007.
Král M., Kurfürstová D., Študent V., Grepl M., Vidlář A. Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii, klinický dopad ISUP 2005 a vytvoření nomogramu korelace Gleasonova skóre. www.urol.cz - Výroční konference Slovenské urologické společnosti, Tatry, 20-23.6.2007. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)