Mgr. Gabriela KOŘÍNKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632462,585632461

Institut sociálního zdraví na UP

CM teologická fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

ČLÁNEK
Vysloužil K., Duda M., Klementa I., Skalický P., Starý L., Zbořil P., Cwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M. Opakované operace a derivační výkony u karcinomu rekta. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. .
Zoundjiekpon VD., Falt P., Kunovský L., Zapletalová J., Vaněk P., Kurfürstová D., Slobodová Z., Slodička P., Tichý T., Skanderová D., Kořínková G., Skalický P., Loveček M., Urban O. Postavení fluorescenční in situ hybridizace v primární diagnostice distálních biliárních striktur. Gastroenterologie a Hepatologie. 2023.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Zlámalová N., Melichar B., Trojanec R. Lymfo/plazmocytární infiltrace chemoterapií neovlivněných triple negativních karcinomů prsu - koreláty s morfologickými a klinicko-patologickými parametry. Klinicka Onkologie. 2019.
Majera D., Škrott Z., Bouchal J., Bártková J., Šimková D., Gachechiladze M., Steigerová J., Kurfürstová D., Gurský J., Kořínková G., Cwiertka K., Hodný Z., Mistrík M., Bártek J. Targeting genotoxic and proteotoxic stress-response pathways in human prostate cancer by clinically available PARP inhibitors, vorinostat and disulfiram. PROSTATE. 2019.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Age-associated prognostic and predictive biomarkers in patients with breast cancer. Oncology Letters. 2017.
Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Oždian T., Suchánková-Kleplová T., Soukup T., Křupka M., Galandáková A., Džubák P., Janíková M., Navrátil J., Kahounová Z., Souček K., Bouchal J. The dual role of asporin in breast cancer progression. Oncotarget. 2016.
Kolečková M., Kořínková G., Koudeláková V., Potočková J., Šopíková B., Hajdúch M., Kolář Z. Metoda RNAscope (R) pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích kacinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací. Onkologie. 2015.
Oplustilova L., Wolanin K., Mistrík M., Kořínková G., Šimková D., Bouchal J., Lenobel R., Bartkova J., Lau A., O'Connor M., Lukas J., Bártek J. Evaluation of candidate biomarkers to predict cancer cell sensitivity or resistance to PARP-1 inhibitor treatment. Cell Cycle (print). 2012.
Kořínková G., Cwiertka K., Paprskářová M., Džubák P., Hajdúch M. The radiosensitising effect of olomoucine derived synthetic cyclin-dependent kinase inhibitors. Neoplasma. 2010.
Janků M., Srovnal J., Kořínková G., Novotný J., Petruželka L., Power D., Matouš B., Hajdúch M. Molecular detection of disseminated breast cancer cells in the bone marrow of early breast cancer patients using quantitative RT PCR for CEA. Neoplasma. 2008.
Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Starý L., Dlouhý M., Cwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M. Aktivní přístup k léčbě jaterních emtastáz u kolorektálního karcinomu. Slovenská chirurgia. 2006.
Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Starý L., Hajdúch M., Srovnal J., Kořínková G. Minimální reziduální nádorová choroba u kolorektálního karcinomu - nový prognostický marker v onkochirurgii. Slovenská chirurgie. 2006.
Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Dlouhý M., Zbořil P., Cwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M. Opakované operace jaterních metaastáz u kolorektálního karcinomu. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. 2006.
Urban M., Šarek J., Klinot J., Kořínková G., Hajdúch M. Synthesis of A-seco derivatives of betulinic acid with cytotoxic activity. Journal of Natural Products. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kořínková G. Mechanizmy účinků syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz odvozených od olomoucinu. Mechanizmy účinků syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz odvozených od olomoucinu. 2006.
KNIHA - CELEK
Janošťáková A., Das V., Kudlová N., Stránská J., Buriánová R., Kotulová J., Schadich E., Ondra M., Kubíčková A., Gurská S., Flodrová P., Flodr P., Kurfürstová D., Kořínková G., Gachechiladze M., Buchtová T., Mistrík M., Trojanec R., Šporiková Z., Řehulka J., Ligasová A., Koberna K., Stanková J., Frydrych I., Agrawal K., Lacey M., Škrott Z., Mašek V., Medvedíková M., Gurský J., Džubák P., De Sanctis JB., Hrubá L., Václavková J., Holub D., Oždian T., Jakoubková M., Petřík M., Nový Z., Annadurai N., Carazo A., Lišková B., Koudeláková V., Uniyal V., Drábek J., Macečková Z., Slavík H., Srovnal J., Řehulková A., Bartáková K., Kotková L., Slavkovský R. LABORATORY TECHNIQUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. In Agrawal K., Bouchal J., Das V., Drábek J., Džubák P., Hajdúch M., Koberna K., Ligasová A., Mistrík M., De Sanctis JB., Srovnal J. (Eds.) 2021.
ABSTRAKT
Slavkovský R., Stránská J., Ptáková N., Kořínková G., Blumová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P., Hajdúch M. Deep Amplicon Sequencing of DNA Polymerase Epsilon for Effective Endometrial Tumor Diagnostics Using fastGEN Technology. Mendel Genetics Conference: Book of Abstracts. 2022.
Stránská J., Slavkovský R., Ptáková N., Kořínková G., Blumová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P. Endometrial Tumor Predictive Testing Using fastGEN Technology for Deep Amplicon Sequencing of POLE. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Stránská J., Slavkovský R., Koblihová B., Blumová B., Kotková L., Bartáková K., Štefanová H., Kořínková G., Janíková M., Hajdúch M., Drábek J. In-house validation of tumor BRCA1/2 testing. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Kolář Z., Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Bouchal J. Glycoprotein asporin in associated with progression of high-grade but not of low-grade breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Kolečková M., Kolář Z., Ehrmann J., Kořínková G., Trojanec R. Morphotypes of the triple-negative breast cancer. Virchows Archiv. 2017.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Švach I., Zlámalová N., Neoral Č., Švébišová H., Beneš P., Cwiertka K., Bílková R., Růžková V., Hajdúch M. Prognostic value of micrometastatic involvment of sentinel ly,ph nodes in breast cancer patients-three years folow-up. Sborník abstraktů a přednášek MŠM6198959216. 2008.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Švach I., Zlámalová N., Neoral Č., Švébišová H., Beneš P., Cwiertka K., Bílková R., Růžková V., Hajdúch M. Prognostický význam mikrometastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu-výsledky tříletého sledování. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Vysloužil K., Skalický P., Starý L., Klementa I., Duda M., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Bílková R., Růžková V., Radová L., Hajdúch M. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovanách pro kolorektální karcinom-výsledky tříletého sledování. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Cwiertka K., Hajdúch M. Corelation of CEA and Ca 19-9 serum levels with CEA expression and clinical characteristics of colorectal cancer patients. Book of Abstracts, International Conference Analytical Cytometry IV. 2007.
Kesselová M., Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Cwiertka K., Hajdúch M. Detection of circulating tumor cells in colorectal cancer patients using Real-time RT-PCR method. Book of Abstracts, International Conference Analytical Cytometry IV. 2007.
Kesselová M., Srovnal J., Kořínková G., Duda M., Skalický P., Cwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. EGFR a CEA jako markery minimální residuální choroby u kolorektálního karcinomu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Cwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Korelace sérových hladin CEA a CA 19-9 s expresí CEA a klinickopatologickými charakteristikami nemoci u kolorektálního karcinomu. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Kolek V., Grygárková I., Cwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Thyreoid transcription factor 1 u karcinomu plic: diagnostický marker minimální residuální choroby. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
Vysloužil K., Duda M., Klementa I., Skalický P., Starý L., Zbořil P., Ćwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M. Opakované operace a derivační výkony u karcinomu rekta. Edukační sborník, XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Duda M., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Dlouhý M., Zbořil P., Ćwiertka K., Srovnal J., Kořínková G., Hajdúch M. Opakované operace jaterních metaztáz u kolorektálního karcinomu. Edukační sborník, XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Srovnal J., Kořínková G., Bílková R., Růžková V., Ćwiertka K., Švébišová H., Vysloužil K., Klein J., Švach I., Pilka R., Kala M., Hajdúch M. Přínos molekulárního vyšetření při objasnění histogeneze metastáz nádorů neznámého origa. Edukační sborník, XXX. Brněnské onkologické dny. 2006.
Janků F., Kořínková G., Srovnal J., Kleibl Z., Novotný J., Petruželka L., Matouš B., Hajdúch M. Detection of breast cancer cells in the bone marrow of early breast cancer patients using quantitative RT PCR for CEA. Journal of Clinical Oncology. 2005.
Skalický P., Vysloužil K., Duda M., Klementa I., Starý L., Hajdúch M., Srovnal J., Kořínková G. Chirurgické aspekty detekce minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny. 2005.
Janků F., Srovnal J., Kořínková G., Novotný J., Petruželka L., Hajdúch M. Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časnými stádii karcinomu prsu. Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Předběžné výsledky vyšetření minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu ? korelace s klinicko-patologickými charakteristikami nemocí. Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny. 2005.
Kořínková G., Ćwiertka K., Paprskářová M., Džubák P., Hajdúch M. The radiosensitizing of synthetic cyclin-dependent kinase inhibitors derived from olomoucine. Novel targeting drugs and Radiotherapy. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Vyšetření minimální reziduální choroby u solidních nádorů. Sborník abstraktů. Analytická cytometrie III. 2005.
Kořínková G., Srovnal J., Janošťáková A., Růžková V., Džubák P., Vysloužil K., Duda M., Ćwiertka K., Beneš P., Hajdúch M. Možnosti detekce minimální reziduální choroby u nemocných s epiteliálními nádory. Edukační sborník, XXVIII. Brněnské onkologické dny. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Skalický P., Vysloužil K., Duda M., Klementa I., Starý L., Hajdúch M., Srovnal J., Kořínková G. Chirurgické aspekty detekce minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. XXIX. Brněnské onkologické dny. .
Stránská J., Slavkovský R., Ptáková N., Kořínková G., Líznerová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P., Hajdúch M. Deep Amplicon Sequencing of POLE Gene Using fastGEN Technology. 2023.
Balcárková J., Flodr P., Kořínková G., Svobodová N., Pika T., Krhovská P., Urbánková H., Papajík T. Abnormality chromosomu X u pacientů s mnohočetným myelomem. 2019.
Pešát O., Šporiková Z., Mlčochová S., Trojanec R., Rabčanová M., Houdová Megová M., Kořínková G., Hajdúch M. Automatic cytogenetic system Metafer®: optimization and comparison with manual method. 2017.
Džubák P., Hajdúch M., Kořínková G., Vydra D., Šarek J., Mihál V. Mechanismy indukce apoptózy u nádorových buněčných linií po působení derivátů kyseliny betulinové. Pracovní schůze ČSAKI, Praha. 2005.
Džubák P., Vydra D., Kořínková G., Šarek J., Hajdúch M. Mechanismy protinádorové účinnosti derivátů kyseliny betulinové. Semináře onkologické kliniky a Laboratoře exprimentální medicíny. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu. Doktorandské přednášky LF UP Olomouc. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu a její možnosti v monitorování adjuvantní terapie. X. dny profesora Vladimíra Staška. 2005.
Janků F., Srovnal J., Kořínková G., Novotný J., Petruželka L., Hajdúch M. Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časnými stádii karcinomu prsu. XXIX. Brněnské onkologické dny. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Předběžné výsledky vyšetření minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu ? korelace s klinicko-patologickými charakteristikami nemoci. XXIX. Brněnské onkologické dny. 2005.
Janků F., Kořínková G., Srovnal J., Novotný J., Petruželka L., Hajdúch M. RT-PCR detekce minimální reziduální choroby v kostní dřeni u pacientek s časnými stadii karcinomu prsu. X. dny profesora Vladimíra Staška. 2005.
Kořínková G., Ćwiertka K., Paprskářová M., Džubák P., Hajdúch M. The radiosensitizing of synthetic cyclin-dependent kinase inhibitors derived from olomoucine. Novel targeting drugs and Radiotherapy. 2005.
Srovnal J., Kořínková G., Vysloužil K., Duda M., Skalický P., Ćwiertka K., Švébišová H., Gajová B., Hajdúch M. Vyšetření minimální reziduální choroby u solidních nádorů. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí. 2005.
Kořínková G., Srovnal J., Hajdúch M., Švébišová H., Ćwiertka K., Minařík J. Vyšetřování minimální reziduální nemoci v sentinelové uzlině u karcinomu prsu. Krajský seminář Onkologické kliniky a Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc. 2005.
Kořínková G., Srovnal J., Janošťáková .., Růžičková .., Dubák P., Vysloužil K., Duda M., Ćwiertka K., Beneš P., Hajdúch M. Možnosti detekce minimální residuální choroby u nemocných s epiteliálními nádory. Brněnské onkologické dny. 2004.
Kořínková G., Srovnal J., Janošťáková A., Růžková V., Džubák P., Vysloužil K., Duda M., Ćwiertka K., Beneš P., Hajdúch M. Možnosti detekce minimální reziduální choroby u nemocných s epiteliálními nádory. Edukační sborník, XXVIII. Brněnské onkologické dny. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)