Mgr. Mária JANÍKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

588443727, 585639561

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

věd. prac. ob. medicíny a farmacie

ČLÁNEK
Kolečková M., Ehrmann J., Bouchal J., Janíková M., Brisudová A., Srovnal J., Štaffová K., Svoboda M., Slabý O., Radová L., Vomáčková K., Melichar B., Veverková L., Kolář Z. Epithelial to mesenchymal transition and microRNA expression are associated with spindle and apocrine cell morphology in triple-negative breast cancer. Scientific Reports. 2021.
Lešková K., Škarda J., Štanclová A., Szépe P., Janíková M., Henzlová L., Plank L. Gastrointestinálny stromálny tumor s viacnásobnou mutáciou c-KIT génu po liečbe inhibítormi tyrozínových kináz. Onkologie (Czech Republic). 2021.
Tauber Z., Čížková K., Janíková M., Procházka M. Serum C-peptide level correlates with the course of muscle tissue healing in the rabbit model of critical limb ischemia. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019.
Gachechiladze M., Tichý T., Kolek V., Grygárková I., Klein J., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Janíková M., Smičková P., Čierna L., Pitson S., Maddelein M., Cuvillier O. Sphingosine kinase-1 predicts overall survival outcomes in non-small cell lung cancer patients treated with carboplatin and navelbine. Oncology Letters. 2019.
Kolečková M., Janíková M., Kolář Z. MicroRNAs in triple-negative breast cancer. Neoplasma. 2018.
Procházka V., Jurčíková J., Vítková K., Pavliska L., Porubová L., Lassák O., Buszman P., Fernandez CA., Jalůvka F., Špačková I., Lochman I., Procházka M., Janíková M., Tauber Z., Franková J., Lachnit M., Hiles MC., Johnstone BH. The Role of miR-126 in Critical Limb Ischemia Treatment Using Adipose-Derived Stem Cell Therapeutic Factor Concentrate and Extracellular Matrix Microparticles. MEDICAL SCIENCE MONITOR. 2018.
Godava M., Filipová H., Dubrava L., Vrtěl R., Michálková K., Janíková M., Bakaj-Zbrozková L., Navrátil J. Single giant mediastinal rhabdomyoma as a sole manifestation of TSC in foetus. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Gachechiladze M., Škarda J., Janíková M., Mgebrishvili G., Kharaishvili G., Kolek V., Grygárková I., Klein J., Poprachová A., Arabuli M., Kolář Z. Overexpression of filamin-A protein is associatd with aggressive phenotype and poor survival outcomes in NSCLC patients treated with platinum-based combination chemotherapy. Neoplasma. 2016.
Janíková M., Žižková V., Škarda J., Kharaishvili G., Radová L., Kolář Z. Prognostic significance of miR-23b in combination with P-gp, MRP and LRP/MVP expression in non-small cell lung cancer. Neoplasma. 2016.
Šimková D., Kharaishvili G., Kořínková G., Oždian T., Suchánková-Kleplová T., Soukup T., Křupka M., Galandáková A., Džubák P., Janíková M., Navrátil J., Kahounová Z., Souček K., Bouchal J. The dual role of asporin in breast cancer progression. Oncotarget. 2016.
Žižková V., Škarda J., Janíková M., Lužná P., Radová L., Kurfürstová D., Kolář Z. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research. 2015.
Hapkova I., Škarda J., Rouleau C., Thys A., Notarnicola C., Janíková M., Bernex F., Rypka M., Vanderwinden J., Faure S., Veselý J., de Santa Barbara P. High expression of the RNA-binding protein RBPMS1 in gastrointestinal stromal tumors. Experimental and Molecular Pathology. 2013.
Škarda J., Kolář Z., Janíková M., Radová L., Kolek V., Fridman E., Kopolovic J. Analysis of the prognostic impact of nestin expression in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
JANÍKOVÁ M., ŠKARDA J., DZIECHCIARKOVÁ M., RADOVÁ L., CHMELOVÁ J., KREJČÍ V., SEDLÁKOVÁ E., ZAPLETALOVÁ J., LANGOVÁ K., KLEIN J., GRYGÁRKOVÁ I., KOLEK V. Identification of CD133*/nestin* putative cancer stem cells in non-small cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Vrtěl R., Vodička R., Janíková M. DNA diagnostika v klinické praxi. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Janíková M. Epigenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R., Janíková M. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Janíková M. Epigenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vodička R., Vrtěl R., Janíková M. Molekulární genetika - teoretický úvod. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Janíková M., Vrtěl R., Srovnal J. Onkogenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gailyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vodička R., Vrtěl R., Janíková M. Základy lékařské genetiky. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
ABSTRAKT
Janíková M., Šantavá A., Kolaříková K., Vrtěl P., Kratochvílová R., Slavkovský R., Vrtěl R., Vodička R., Procházka M. Familiární výskyt nádorů GIT asociovaný s genem BMPR1A. Program a abstrakty. 2019.
Čapková Z., Janíková M., Štefeková A., Čapková P. Detekce vrozených mutací u onkologických pacientů technikou digitální MLPA. Sborník. 2018.
Stránská J., Slavkovský R., Koblihová B., Blumová B., Kotková L., Bartáková K., Štefanová H., Kořínková G., Janíková M., Hajdúch M., Drábek J. In-house validation of tumor BRCA1/2 testing. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Vrtěl R., Vodička R., Slavkovský R., Procházka M. Vyšetrenie hereditárnych nádorových syndrómov na ÚLG v Olomouci. Sborník. 2018.
Tauber Z., Čížková K., Janíková M., Procházka M., Procházka V. Morphological changes in ischemic muscle tissues after treatment with Adipose-Derived Stem Cell Conditioned Medium. Morphology 2017 : 50th International congress of the Czech anatomical society. 2017.
Vodička R., Böhmová J., Ľubušký M., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Dušek L., Vrtěl R., Procházka M. Clinical potential of effective non-invasive exclusion of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative pregnant women. European Journal of Human Genetics. 2016.
Janíková M., Procházka M., Tauber Z., Vítková K., Jurčíková J., Procházka V. Distribution of miR-126 expression level in rabbit musculus tibialis anterior. Human Gene Therapy. 2016.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Vrtěl R., Vodička R., Slavkovský R., Veberová T., Curtisová V., Procházka M. Familiar breast cancer with no phenotype/genotype correlation: case study. European Journal of Human Genetics. 2016.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Štellmachová J., Vodička R., Vrtěl R., Slavkovský R., Procházka M. Význam genetickej analýzy génov BRCA1 a BRCA2. Programme and abstract book. 2016.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Godava M., Vodička R., Slavkovský R., Vrtěl R. Hodnotenie klinického dopadu variant identifikovaných v génoch BRCA1 a BRCA2 pomocou MPS. Sborník. 2015.
Janíková M., Kratochvílová R., Godava M., Vodička R., Vrtěl R. Genetická analýza genů BRCA1 a BRCA2. Programme and abstrakt book. 2014.
Böhmová J., Vodička R., Ľubušký M., Holusková I., Studničková M., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Dhaifalah I. Noninvasive prenatal KEL genotyping using TaqMan Real time PCR and by capillary electrophoreses mininsequencing. European Journal of Human Genetics. 2014.
Škarda J., Janíková M., Žižková V. Regulation of multidrug resistance in NSCLC by miRNAs. Virchows Archiv. 2012.
ÜBERALL I., ŠKARDA J., JANÍKOVÁ M., RADOVÁ L., Fridman E. Prognostic significance of LC3 autophagic protein in non-small cell lung cancer. Morphology 2011. 2011.
Janíková M., Škarda J., Lužná P., Radová L. Význam miR21, miRI26 a miR205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Edukační sborník Bněnských onkologických dnů. 2011.
Škarda J., Janíková M., Srovnal J., Radová L., Dziechciarková M., Fridman E. Sledování prognostického a prediktivního významu exprese E-cadherinu a beta kateninu u nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010.
Überall I., Škarda J., Sedláková E., Janíková M., Radová L., Kolek V., Klein J., Grygárková I., Hajdúch M., Kolář Z. Příspěvek ke studiu role proteinu p53 v autofagii. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Böhmová J., Vodička R., Ľubušký M., Vrtěl R., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Procházka M. Klinický potenciál neinvazivní KEL genotypizace KEL1 pozitivních plodů u KEL1 negativních matek. 2016.
Tomanová R., Dvořáčková J., Mačák J., Buzrla P., Ehrmann J., Brychtová S., Krhutová V., Tavandzis S., Janíková M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010- 2012. 2013.
Žižková V., Janíková M., Lužná P., Škarda J., Radová L., Kolek V., Kolář Z. The relationship of selected miRNAs to P-glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP mediated drug resistante in non-small cell lung cancer. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Janíková M. Dni molekulovej patológie. 2019.
Janíková M. 6. setkání CZECANCA. 2019.
Janíková M. Seminář BioX. 2018.
Janíková M. Seminář BioX. 2018.
VEDENÍ PRÁCE
Brisudová A. Detekce vybraných miRNA u pacientek s „triple-negativním“ karcinomem prsu. In Janíková M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Brisudová A. Detekce vybraných miRNA u pacientek s „triple-negativním“ karcinomem prsu. In Janíková M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Brožová K. Optimalizace long-range PCR u pacientů s hereditárními nádory. In Janíková M. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)